Kiinteähintainen sopimussakko sähkösopimuksen purkamisesta jäämässä historiaan

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö

Selvityksemme mukaan suurin osa sähkönmyyjistä on luopunut kiinteähintaisista sopimussakoista. Käytänteet ja sopimussakkojen laskutavat vaihtelevat huomattavasti. Tämä on osoitus merkittävästä muutoksesta, joka on tapahtunut sähkömarkkinoilla energiakriisin aikana. Neljä yhtiötä tarjoaa vaihtoturvaa tai -takuuta, jolla määräaikaisen sähkösopimuksen voi vaihtaa hinnan laskiessa. 

Sopimussakko sähkösopimuksen purkamisesta

Lähtökohtaisesti määräaikainen sähkösopimus ei ole irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä. Suomessa sähkönmyyntiä harjoittavat yritykset soveltavat Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME 2014), joiden mukaan määräaikainen myyntisopimus voi päättyä määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta. Kumpikin sopijapuoli saa aina irtisanoa määräaikaisen myyntisopimuksen käyttöpaikan vaihtuessa toiseksi esimerkiksi käyttäjän muuton takia. Lisäksi kuluttaja saa irtisanoa määräaikaisen myyntisopimuksen, jos kuluttajan sähkönkäytön tarve on olennaisesti muuttunut kuluttajan vakavasta sairastumisesta, lähiomaisen kuolemasta tai näihin rinnastettavista painavista syistä ja jos myyntisopimuksen jatkuminen tällöin on kuluttajan osalta kohtuutonta.  

Mikäli määräaikainen myyntisopimus päättyy muusta käyttäjästä johtuvasta syystä ennen määräaikaa, on myyjällä oikeus periä käyttäjältä kohtuullinen sopimussakko, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu. 

Vuoden 2022 elokuun lopulla toteutetun selvityksen perusteella 26 prosenttia sähkönmyyjistä tarjosi mahdollisuutta purkaa määräaikainen sähkösopimus sopimussakon avulla. Ennen energiakriisiä sopimussakko oli tyypillisesti tietyn euromäärän suuruinen. Edullisimmillaan vanhasta määräaikaisesta sähkösopimuksesta oli tuolloin mahdollista päästä eroon vain noin 50 euron hintaan.

Vuonna 2024 kiinteähintainen sopimussakko on menneisyyden jäänne

Toukokuussa 2024 toteutettu selvitys osoittaa, että sakko tai sopimusrikemaksu sopimuksen purkamisesta kesken sopimuskauden mainitaan edelleen noin joka neljännen sähkönmyyjän tuotekohtaisissa irtisanomisehdoissa. Joissakin tapauksissa sakko voi kuitenkin maksaa vähintään yhtä paljon kuin jäljellä oleva sopimuskausi. 

Selkeästi määritelty palveluhinnaston mukainen kiinteähintainen sopimussakko sopimuksen purkamisesta löytyy enää vain Hehkulta (750 €), sekä Lammaisten Energialta (kulutuksesta riippuen 450 € – 1 550 €), joka tarjoaa määräaikaisia sopimuksia vain oman verkon alueella. Esimerkiksi Helenin sopimusehdoista sopimussakkoehto poistui 7.9.2022. 

Sopimussakkojen suuruudet ja laskutavat vaihtelevat merkittävästi. Sakko voidaan laskea esimerkiksi jäljellä olevan sopimuskauden arvioidun sähkönkulutuksen ennusteen tai sopimuksenteko- ja ­purkuhetken markkinahintojen erotuksen ja jäljellä olevan sopimusjakson energiaennusteen perusteella.

Markkinoilla on tällä hetkellä paljon erilaisia sopimuksia. Tuotekohtaisiin sopimusehtoihin kannattaa aina perehtyä uutta sähkösopimusta tehdessä. Osa yhtiöistä tarjoaa myös niin sanottua vaihtoturvaa tai -takuuta, jolla kuluttaja voi vaihtaa toiseen saman yhtiön määräaikaiseen sopimukseen kerran sopimuskauden aikana hintojen muuttuessa. Joissakin tilanteissa tämän tyyppinen vakuutus voi olla järkevä ratkaisu. 

Vaihtoturvaa tai -takuuta tarjoavat tällä hetkellä muun muassa Imatran Seudun Sähkö, Nurmijärven Sähkö, Oomi ja Väre

Vertaile sähkösopimuksia täällä

Sopimussakkojen ehdot yrityksittäin

Ekosähkö Oy
Sopimussakon määrä on sopimuskauden jäljellä olevien kuukausien sähkönkulutuksen ennuste kWh x sähkönmyyntihinta snt/kWh + jäljellä olevien kuukausien kuukausimaksut €. Sopimussakon määrä on kuitenkin aina vähintään 150 euroa. 

Fortum
Asiakkaasta johtuvan määräaikaisen sähkösopimuksen purkamisen sopimussakko on 100€, johon lisätään myyjälle mahdollisesti jäljelle jäävästä hintasuojauksesta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset lasketaan sopimuksenteko- ja ­purkuhetken markkinahintojen erotuksen ja jäljellä olevan sopimusjakson energiaennusteen perusteella. Mahdollist​​​​​​​a markkinahinnan nousua ei hyvitetä asiakkaalle (=erotus negatiivinen).

Hehku
Määräaikaisen sopimuksen purkamisesta määräaikaisuuden vielä ollessa voimassa veloitetaan asiakkaalta julkisen palveluhinnaston mukainen sopimusrikemaksu, joka on 750 €. 

Lammaisten Energia
Sopimussakko kulutuksesta riippuen:
– 450 € jos kulutus on alle 10000 kWh / vuosi;
– 775 € jos kulutus 10000 – 30000 kWh / vuosi;
– 1 550 € jos kulutus yli 30000 kWh / vuosi.

Lumme Energia
Sopimussakon määrä on sopimuskauden jäljellä olevien kuukausien sähkönkulutuksen ennuste kWh x sähkönmyyntihinta snt/kWh + jäljellä olevien kuukausien kuukausimaksut €. Sopimussakon määrä on kuitenkin aina vähintään 150 euroa. 

Nordic Green Energy
Sopimussakko on 25 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta, mutta aina vähintään 100 euroa (alv 0 %).

Omavoima
Sopimussakon suuruus lasketaan asiakkaan nykyisen sopimuksen arvonlisäverottoman energiamaksun ja purkuhetkellä tarjolla olevan vastaavan tuotteen arvonlisäverottoman energiamaksun erotuksesta. Tämä luku kerrotaan jäljellä olevan sopimuskauden arvioidulla kulutusennusteella. Kulutusennusteen perustana käytetään jakeluverkkoyhtiön sähkön myyjälle lähettämää vuosikulutusarviota. Sopimussakkolaskelmaan lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero. Sopimussakko on kuitenkin aina vähintään 100 euroa (sis. alv 24 %).

Oomi
Sopimussakko määräytyy asiakkaan määräaikaisen sopimuksen hinnan ja jäljellä olevan sopimuskauden vastaavan markkinahinnan välisenä hinnanerona kerrottuna jäljellä olevan sopimuskauden sähköenergian kulutuksella. Laskennassa käytetään edellisen 12 kuukauden kuukausikohtaisia kulutuksia. Mikäli sopimus on kestänyt lyhyemmän ajan, käytetään laskennassa sopimuksen tekemisen yhteydessä ollutta vuosikulutusarvion perusteella laskettua kuukausiennustetta.

Sallila Energia
Mikäli asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen ennen sopimuksen päättymistä, on sopimus voimassa automaattisesti sopimuksen loppuun asti. Asiakkaan irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen on asiakas velvollinen maksamaan sopimuksen perusteella aiheutuvat kustannukset (sisältää perusmaksun sekä energiahinnan) myyjälle täysimääräisesti sopimuksen loppuun saakka. Myyjällä on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista. 

Vaasan sähkö
Sopimussakko on 20 % jäljellä olevasta arvonlisäverottomasta sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta, kuitenkin vähintään 50 euroa. Sakko peritään arvonlisäverottomana.

Vattenfall
Sopimussakko on 100 euroa tai Vattenfallille hintakiinnityksen purkamisesta aiheutuvan tappion määrä, sen mukaan kumpi näistä suurempi. Hintakiinnityksen purkamisesta Vattenfallille aiheutuvan tappion määrä määritetään sopimuksen ennenaikaisen päättymispäivän ja alkuperäisen sopimusjakson mukaisen päättymispäivän välisen ajanjakson arvioidun kulutuksen perusteella seuraavasti: Kyseiselle ajanjaksolle sopimuksen mukaisten energiamaksujen mukaan määritetystä hankintahinnasta vähennetään vastaavan sähkönmäärän myynnistä saatava arvo laskettuna sopimuksen päättymispäivän sähkön johdannaismarkkina-noteerausten mukaan.

Vihreä Älyenergia
Sopimussakko on 90 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaiskulutuksesta, kuitenkin aina vähintään 100 euroa (sis. alv 24 %). 

Väre
Sopimussakon suuruus on asiakkaan sopimuksen energian hinnan ja voimassa olevan vastaavan sopimuksen energian myyntihinnan erotus purkuhetkellä, kerrottuna käyttöpaikan sähkönkulutusennusteella jäljellä olevalle sopimuskaudelle. Sopimussakon suuruus on vähintään 100 €.

Tietoa julkaisijasta:

VertaaEnsin.fi on taloustuotteiden vertailuun erikoistunut verkkopalvelu. Missiomme on auttaa kuluttajia tekemään fiksuja ja tietoisia päätöksiä talousasioissa. Vuosittain yli 1,5 miljoonaa suomalaista kuluttajaa käyttää vertailupalveluamme edullisempien sähkösopimusten ja lainojen löytämiseen täysin ilmaiseksi.

Olemme osa kansainvälistä Samlino-konsernia, joka auttaa vertailemaan ja valitsemaan itselleen sopivimmat taloustuotteet viidellä markkina-alueella Euroopassa.

Mihail Kurvinen

About Mihail Kurvinen

Mihail Kurvinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä viestintäpäällikkönä ja vastaa sähkövertailupalvelun tiedotuksesta sekä mediasuhteista. Hän on kiinnostunut teknologiasta, digitaalisesta markkinoinnista, kestävästä kehityksestä, eettisestä edunvalvonnasta ja sci-fistä.

Tarjoukset