Sähkövertailustamme löydät tuoreimmat sähkön hintatiedot

Olemme vertailleet sähkön hintaa ja sähkösopimuksia johtavilta sähköyhtiöiltä päivittäin vuodesta 2020. Hintaseurantamme avulla tiedät paljonko sähköstä kannattaa maksaa tänään.

 • Katso päivän hintataso helposti ja nopeasti
 • Sähköt kotiin ja mökille aina parhaalla hinnalla
 • Kilpailuttamalla sähkön säästät rahaa

Hae päivän paras sähkötarjous

  Syötä tai tarkista antamasi tieto. Osoitteessa on oltava vähintään kadun tai tien nimi ja yksi numero. Syötä tämän lisäksi mahdollinen porraskirjain ja asuntonumero. Esim. Esimerkkikatu 2 A 13.
   Tarkista tai syötä postinumero ja paikkakunta, Postinumerossa on oltava viisi numeroa. Muista myös uudelleen aktivoida tämä kenttä.
   Tarkista tai syötä postinumero ja paikkakunta, Postinumerossa on oltava viisi numeroa. Muista myös uudelleen aktivoida tämä kenttä.

   Tarkista paljonko sähkö maksaa tänään!

   Kerro kulutuksesi ja asumistapasi, seurantamme kertoo päivän sähkötarjousten hinnat kotiisi.

   Paljonko sähkö maksaa tänään?

   Tämän päivän (29.5.2023) keskimääräinen kilowattituntihinta vertailussamme mukana oleville sähkösopimuksille on:

   13 senttiä/kWh

   Lukema ilmaisee vertailussamme mukana olevien sähkösopimusten sähkön keskihinnan pörssisähkösopimukset poissulkien. Pörssisähkön päivittäisen keskihinnan näet pörssisähkö-sivultamme. Voit löytää vertailustamme sekä tätä edullisempia että kalliimpia määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia sähkötarjouksia. Pääset tarkastelemaan eri sähköyhtiöiden hintoja ja tarjouksia klikkaamalla "kilpailuta sähkö" painiketta alla.

   Näin sähkön hinta on kehittynyt viime aikoina

   Perinteisesti yksi kWh on maksanut viidestä seitsemään senttiin, mutta parin viimeisen vuoden aikana sähkön hintataso on ollut nousussa. Alla oleva kaavio havainnollistaa sähkön sopimushintojen historiallisen kehityksen. Syksystä 2022 alkaen ero kalleimman ja edullisimman sähkösopimuksen välillä on ollut jopa kymmeniä senttejä per kilowattitunti. Aktiivinen kuluttaja voi siis säästää merkittäviä summia kilpailuttamalla kodin sähkösopimuksen ja pysymällä tietoisena sähkön hintatasosta.

   Alla oleva kaavio kuvaa edullisimman ja kalleimman uuden sähkösopimuksen välistä hintaeroa vertailussamme viikkotasolla. 1.12.2022-30.4.2023 välisenä aikana sähkön arvonlisäverokanta oli alennettu ja tästä syystä sähkön kuluttajahinta oli 14 prosenttiyksikköä edullisempi kuin muuna seurantajaksona.

   Sähkön hinta Suomessa

   Lähde: VertaaEnsin.fi sähkövertailun markkinakatsaus, 5/2023

   Miksi sähkön hinta vaihtelee?

   Energiamarkkinoiden hintamuutosten taustalla on useita tekijöitä, joista keskeisimmät ovat sähkömarkkinoiden tarjonta ja kysyntä, sääolosuhteet sekä fossiilisten polttoaineiden hintavaihtelut. Myös verot ja hintasäännöstely ohjaavat sähkön kuluttajahinnan kehitystä. Koska Suomi on osa Pohjoismaista Nord Pool -sähköpörssiä ja eurooppalaista sähkömarkkinaa, hintakehitysten taustalla olevat ilmiöt yleensä paikallista markkinatilannetta laajempia.

   Paikallisista ilmiöistä keskeisin liittyy vuodenaikojen vaihteluun. Kesäaikana (kesäkuu-elokuu): sähkön kulutus yleensä laskee, mikä voi johtaa hintojen laskuun. Talviaikana (joulukuu-helmikuu) sähkön kulutus kasvaa kylmien lämpötilojen vuoksi, mikä voi nostaa hintoja.

   Sähkön hinnan seuranta ja sähkösopimusten vertailu voi tuntua haastavalta sähkömarkkinoiden laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Sähkövertailumme pyrkii tarjoamaan sinulle työkaluja, jotka tekevät sähkösopimusten vertailusta sekä helppoa että läpinäkyvää. Pääset alkuun antamalla sähkön käyttöpaikan tiedot sivun yläosassa olevassa lomakkeessa.

   Sähkön hinnan kehitys tulevaisuudessa

   Sähkön tämänhetkinen hinta ei aina anna tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon sähkö tulee maksamaan tulevaisuudessa. Suomen sähkönsiirron kantaverkosta vastaavan Fingridin ennusteen mukaan sähkön hinta laskee kevään ja kesän 2023 aikana, mutta nousee uudelleen syksyllä ja talvella 2023.

   Pohjoismaissa yli 80 prosenttia kaikesta sähköstä kulkee Nord Pool -sähköpörssin kautta. Kauppaa käydään seuraavan päivän tuntihinnoilla (spot-hinta), sekä sähkön johdannaismarkkinoilla. Eräs keskeisimmistä sähkön johdannaisista on futuurit, jossa sähköyhtiöt ostavat ja myyvät sähköä jopa kuukausia etukäteen. Futuurikaupan seuraaminen auttaa sähkön todennäköisen hintakehityksen ennakoimisessa. Tällä hetkellä futuureihin perustuva ennuste keväälle ja kesälle lupaa noin 5 sentin kWh-hintaa. Tätä on kuitenkin muistettava, että kyseessä on vain ennuste. Esimerkiksi joulu-tammikuussa ero ennusteen ja toteutuneen välillä oli 30 senttiä.

   Ennusteet sähkön tulevasta hinnasta ovat usein hutilyöntejä – median ja kuluttajien tulisi tarkastella ennusteita kriittisesti

   Selvitimme huhtikuussa 2023 kuinka hyvin median uutisoimat sähköfutuuriennusteet ja toteutuneet pörssisähkön hinnat ovat kohdanneet toisensa viimeisen puolen vuoden aikana.

   Etenkin pitkän aikavälin ennusteissa erot ennusteiden ja toteutuneiden välillä ovat erittäin suuria. Myös yhden tai kahden kuukauden ennusteissa huomattavia huteja on syntynyt moninkertaisesti osumiin verrattuna. Tilastojen valossa tarkkojen ennusteiden luominen on parhaimmillaankin haastavaa ja epävakaassa sähkömarkkinatilanteessa lähes mahdotonta. *)

   Positiivisena huomiona kannattaa nostaa esille, että sähkön todellinen hintakehitys on kuukaudesta toiseen ollut positiivisempaa kuin ennusteissa.

   *) Lähde: VertaaEnsin.fi: Sähkön markkinakatsaus 4/2023

   Sähkön hinta lyhyesti

   Sähkön hinta määrittelee sen, kuinka paljon asiakkaat maksavat sähköstään sopimuskauden ajan. Tästä syystä tätä hintaa voi kutsua myös nk. sopimushinnaksi.

   Sopimushinta on aina yksilöllinen kuluttajan ja sähköyhtiön välillä. Vaikka eri asiakkaat olisivatkin ottaneet saman sähkösopimuksen, he voivat maksaa eri hinnan kuluttamastaan sähköstä.

   Keskeisimpiä sähkön sopimushintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

   • Sähköyhtiö - eri sähköntarjoajilla on erilaiset hinnoitteluperusteet. Tästä syystä sähkön hinta vaihtelee eri sähköyhtiössä.
   • Ajankohta - sähkömarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa, joten sähköyhtiöt muokkaavat hinnoitteluaan päivittäin markkinatilanteen mukaan.
   • Sähkön tuotantotapa - jokainen sähkön tuotantotapa on yksilöllinen. Jos esimerkiksi pohjoismaiset vesivarannot laskevat vähäisen sademäärän takia, voi vesivoimalla tuotetun energian hinta nousta muilla tavoilla tuotettua sähköä kalliimmaksi.
   • Asuinpaikka - osa sähköyhtiöistä myy sähköä valtakunnallisesti, osa vain alueellisesti. Sähköyhtiöt voivat myös tarjota alueellisia (maakunta tai kaupunkikohtaisia) tarjouskampanjoita, jolloin sähkön hinta voi laskea listahinnan alapuolelle.
   • Sähkösopimuksen tyyppi ja kesto
   • Henkilökohtainen energiankulutus vuositasolla mitattuna

   Sähkövertailumme ottaa huomioon kaikki edellä listatut tekijät, ja auttaa sinua löytämään päivän edullisimman sähkösopimuksen helposti ja vaivattomasti.

   Pörssisähkön hinta eli nk. sähkön markkinahinta on sidottu sähköpörssissä kaupattavien sähköenergiaosuuksien markkinahintaan. Siinä missä perinteinen sopimushinta on voimassa koko sopimusjakson, vaihtuu pörssisähkön hintataso joka tunnille. Pörssisähkösopimuksissa markkinahinnan päälle lisätään sopimuskohtainen marginaali ja perusmaksu.

   Sähkön hinnan sääntely ja kuluttajansuoja

   Kuluttajansuoja on tärkeä asia myös sähkösopimuksissa. Sähkömarkkinalain tarkoituksena on taata kuluttajille sähkön toimitusvarmuuden lisäksi myös kilpailukykyinen sähkön hinta sekä kohtuulliset palveluperiaatteet. Sähköyhtiöiden on annettava asiakkaille selkeä ja ymmärrettävä tieto sähkösopimuksen yksityiskohtaisista ehdoista jo ennen sopimuksen tekemistä. Sähkön hinnan tulee olla selkeästi ilmoitettu sekä mainonnassa ja sopimuksessa. Tavoitteena on reilu ja läpinäkyvä sopimustilanne. Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä periaatteita sähkövertailumme tulosten esittämisessä.

   Kuluttajalla on myös oikeus peruuttaa uusi sähkösopimus 14 päivän ajan sopimuksen tekemisestä ilman erityistä syytä. Mikäli sähköyhtiö muuttaa sopimuksen ehtoja tai hintoja yksipuoleisesti myöhemmin, kuluttajalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus maksutta.

   Sähkömarkkinat määräävät hinnan peruskehityksen

   Sähkömarkkinoilla sähköä tuotetaan, siirretään ja myydään eri toimijoiden välillä. Keskeisiä toimijoita ovat viranomaiset, sähköntuottajat, verkkoyhtiöt, sähkönmyyjät ja kuluttajat. Sähkömarkkinat voivat olla kansallisia tai kansainvälisiä, ja niillä käydään kauppaa eri tavoin, kuten kiinteällä tai vaihtelevalla hinnalla.

   Sähkömarkkinoiden toiminta perustuu tuottajien ja ostajien väliseen kauppaan, jossa sähköä myydään tarjousten perusteella. Sähköyhtiöt hankkivat sähköä joko suoraan tuottajilta tai sähköpörssin kautta. Sähkön hinta määräytyy avoimesti kysynnän ja tarjonnan perusteella, joka vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Tämän seurauksena sähkön hinta voi vaihdella merkittävästikin hyvin nopealla aikavälillä. Suurin ja nopein vaikutus hintamuutoksilla on pörssisähköä käyttäviin asiakkaisiin. Sen sijaan muissa sähkösopimustuotteissa hintatason muutokset muodostuvat ja näkyvät pitkän aikavälin trendeissä.

   Sama toimintamalli toistuu sähkömarkkinoilla kaikkialla maailmassa.

   Sähkön hinta ilmaistaan kWh-hintana, taustalla useita hinnoittelumalleja.

   Kun tarkastelet sähkövertailumme tuloksia, ilmaisemme sähkösopimuksen hinnan aina senttiä/kWh-hintana antamallesi kulutukselle. Tämä käytäntö mahdollistaa sen, että pystyt helposti ja nopeasti vertailemaan eri hinnoittelumallia käyttävien sähkösopimusten sähkön hinnan tavalla, joka on verrannollinen muiden sähkösopimusten kanssa. Alla esittelemme lyhyesti eri hinnoittelumallien yhteneväisyydet ja eroavaisuudet.

   1. Avoimen kulutuksen mallissa maksat kuluttamastasi energiasta yhtä ja samaa kiinteää kWh-hintaa riippumatta siitä, kuinka paljon sähköä kulutut ja koska kulutus tapahtuu. Tämä on vanhin ja perinteisin hinnoittelumallin sähkön myynnissä. Hinnoittelumallin etuna on vakaus ja turvallisuus, joka syntyy kun hinta on sidottu määrätylle tasolle määräajaksi.
   2. Pakettisähkössä sinulle tarjotaan edullisempi kWh-hinta sopimuksessa määrättyyn vuosittaiseen kWh-kulutukseen asti. Rajan ylittävästä energiankulutuksesta sinulta veloitetaan korkeampi kWh-hinta tai erillinen lisämaksu. Tämän hinnoittelumallin etuna on sähkölasku ennakoituvuus, tästä syystä mm. opiskelijat suosivat pakettisähkösopimuksia.
   3. Pörssisähkösopimuksessa maksat sähköstäsi tunneittain vaihtuvaa hintaa, joka seuraa Pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin hintatasoa. Hintaan lisätään sähköyhtiön määrittämä marginaalimaksu. Hinnoittelumallin etuna on mahdollisuus hankkia sähköä muita hinnoittelumalleja edullisemmin. Pörssisähkön heikkous on puolestaan erittäin nopea ja voimakas hinnan vaihtelevuus. Tästä syystä pörssisähkö sopii parhaiten kotitaloudelle, jonka maksukyky on vahvalla pohjalla.
   4. Uusin hinnoittelumalli on nk. hybridisähkösopimus eli kulutusvaikutussähkö. Tässä mallissa sähköllä on perinteiseen tapaan kiinteä kWh-hinta, johon joko lisätään tai vähennetään nk. kulutusvaikutus. Kulutusvaikutus määräytyy sen mukaan, käytätkö sähköäsi ajankohtina, jolloin sähkön markkinahinta sähköpörssissä on keskiarvoa edullisempi (kWh-hintaa laskeva vaikutus) tai korkeampi (kWh-hintaa nostava vaikutus). Kulutusvaikutussähkö yrittää tarjota pörssisähkön etuja ilman hintoihin liittyvää voimakasta vaihtelua.

   Erilaisten hinnoittelumallien tavoitteena on tarjota juuri sinun energiankulutukseesi parhaiten sopiva hinnoitteluperuste.

   Sähkön hinnan vertailu kannattaa - sähkölaskussa voi säästää huomattavasti vertaamalla sähköyhtiöiden hintoja

   Sähkövertailumme laskuri auttaa sinua löytämään edullisimman sähkösopimuksen Suomessa. Syöttämällä tiedot kulutustottumuksistasi laskuriin, saat selville eri sähköyhtiöiden tarjouksien vuosikustannukset helposti vertailtavassa muodossa. Laskurin käyttö kannattaa etenkin, kun olet muuttamassa uuteen osoitteeseen, tai kun haluat selvittää, kannattaisiko sinun vaihtaa nykyisen kotisi sähkösopimus edullisempaan.

   Alla olevissa kuvaajissa esitämme, miten sähköyhtiöiden tarjouksia vertailemalla voi saavuttaa merkittäviä vuosittaisia säästöjä erilaisissa asuntotyypeissä. Kuvaajat perustuvat huhtikuun 2023 aikana tehtyihin sähkösopimusten kilpailutuksiin sähkövertailussamme.

   Sähkön kilpailutus voi leikata 1 hengen kerrostaloyksiön (kaukolämpö) vuosittaista sähkölaskua keskimäärin 100-400€ kulutuksen määrästä ja vertailtavan sähkösopimuksen kWh-hinnasta riippuen. Kuvaaja päivitetty 3.5.2023) Sähkön kilpailutus voi leikata 2 hengen rivitaloasunnon (kaukolämpö) vuosittaista sähkölaskua keskimäärin 200-700€ kulutuksen määrästä ja vertailtavan sähkösopimuksen kWh-hinnasta riippuen. (kuvaaja päivitetty 3.5.2023) Sähkön kilpailutuksen vaikutus vuosittaiseen sähkölaskuun, 2h rivitalo sähkölämmitys, (kuvaaja päivitetty 3.5.2023) Sähkön kilpailutuksen vaikutus vuosittaiseen sähkölaskuun, 4h omakotitalo sähkölämmitys ja sauna, (kuvaaja päivitetty 3.5.2023)

   Näin käytät sähkövertailuamme

   Sähkövertailumme avulla voit hakea ja vertailla sähkösopimuksia helposti ja nopeasti. Vastaamalla muutamaan kysymykseen sähkönkulutuksesta, asuintavasta ja haluamastasi sopimustyypistä saat listauksen sinulle sopivista sähkötarjouksista paremmuusjärjestyksessä. Nopeimmillaan pystyt hankkimaan itsellesi uuden sähkösopimuksen parissa minuutissa.

   Sähkövertailumme tuloksista löydät lähes kaikki valtakunnallisesti toimivat sähköyhtiöt ja niiden sähkösopimustuotteet. Kaikki hintatiedot tarkistetaan arkisin, joten käytössäsi ovat aina tuoreimmat hinta- ja toimitustiedot.

   Jos tarvitset apua sähkövertailumme käyttämisessä tai sinulle sopivan sähkösopimuksen valinnassa, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme (ma-pe klo 10–17).

   Halvin sähkö löytyy vertailemalla sähköyhtiöiden kWh-hinnat

   1. Laskuri

    Arvioi sähkönkulutuksesi

    Syötä vuosikulutus tai käytä laskurimme arviota

   2. Tarjoukset vertailussa

    Vertaile tarjoukset

    Selaa tarjouksia ja löydä halvin sähkösopimus

   3. Tilaa uusi sopimus

    Solmi uusi sähkösopimus

    Täytä henkilötiedot ja vahvista tilauksesi

   Sähkön hinta — Usein kysyttyjä kysymyksiä

   Mikä tarkoittaa c/kWh?

   Sähkösopimuksessa kuluttajalta veloitettava sähkön hinta ilmoitetaan perinteisesti sentteinä per kilowattitunti (c/kWh tai senttiä/kWh). Jos sähkön kWh-hinta halutaan ilmaista euroina, jaetaan senttiä/kWh-luku sadalla. Päivittäin vaihtuvan senttiä/kWh-luvun löydät tämän sivun yläosasta.

   Kilowattitunti vastaa energiamäärää, joka kuluu kun 1 000 watin laitetta pidetään käynnissä yhden tunnin ajan.

   Miten sähkön hinta määräytyy?

   Sähköstä veloitettava hinta määräytyy sähköyhtiön ja kuluttajan keskinäisessä sopimuksessa. Sähkösopimuksen tyypin mukaan hinta voi olla voimassa toistaiseksi tai kiinteäksi määräajaksi.

   Sähköyhtiön kuluttajalta perimä kilowattihinta perustuu siihen, että sähköyhtiö pyrkii tekemään voittoa tuottamallaan ja ostamallaan sähköllä. Sähköyhtiön hinnoittelun taustalla on pohjoismaisessa Nord Pool-sähköpörssissä käytävä sähkökauppa ja markkinahintaan liittyvät pitkän aikavälin odotukset. Jos sähkön hintataso pörssissä on matala ja korotuspaineita ei ole, näkyy se myös kuluttajille tarjottavien sähkösopimusten hinnoissa edullisina kWh-hintoina. Vastaavasti jos sähkön markkinahinta on korkea tai siihen kohdistuu korotuspaineita, myös kuluttajilta veloitettava sähkön hinta nousee.

   Lisätietoa pörssisähkön hinnasta ja hinnoittelun rakenteesta löydät Pörssisähkö-sivultamme