Valitse uusiutuva ja ympäristöystävällinen vihreä sähkö kotiisi

Kilpailuttamalla sähkön voit valita myös sähkön tuotantotavan arvojesi mukaisesti.

 • Vertaile johtavien sähköyhtiöiden tarjoukset
 • Solmi uusi edullinen sähkösopimus vaivatta parilla klikillä
 • Nopea ja puolueeton vertailu

Hae paras sähkötarjous

  Syötä tai tarkista antamasi tieto. Osoitteessa on oltava vähintään kadun tai tien nimi ja yksi numero. Syötä tämän lisäksi mahdollinen porraskirjain ja asuntonumero. Esim. Esimerkkikatu 2 A 13.
   Tarkista tai syötä postinumero ja paikkakunta, Postinumerossa on oltava viisi numeroa. Muista myös uudelleen aktivoida tämä kenttä.
   Tarkista tai syötä postinumero ja paikkakunta, Postinumerossa on oltava viisi numeroa. Muista myös uudelleen aktivoida tämä kenttä.

   Sähkön tuotantotavat

   “Sen oikean” sähköyhtiön löytäminen on useamman tekijän summa. Mahdollisia kriteereitä voivat olla sähkön hinta, sähkösopimuksen tyyppi, paikallisuus ja sähkön tuotantotapa. Tällä sivulla kerromme sähkön tuotantotavoista ja etenkin vihreästä sähköstä.

   Vihreällä sähköenergialla tarkoitetaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, kuten aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. Valitsemalla vihreän sähköenergian voit osaltasi edistää ympäristön hyvinvointia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

   Tuulisähkö on puhdas ja edullinen valinta

   Tuulivoima on edullisin sähköntuotantotapa Suomessa

   Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on kaikista edullisin sähköntuotantotapa Suomessa.

   Aurinkosähkön suosio kasvaa tasaisesti

   Aurinkosähkön suosio kasvaa tasaisesti

   Aurinkoenergialla tarkoitetaan auringon säteilyn hyödyntämistä sähköntuotannossa. Aurinkosähkön kustannukset jatkavat laskuaan teknologian kehittyessä.

   Vesisähköä kotimaisista vesistöistä

   Vesisähköä kotimaisista vesistöistä

   Vesivoimalla tarkoitetaan putoavan veden liike-energian talteen ottamista vesivoimalaitoksissa. Vesisähkön tuotannossa ei synny lainkaan kasvihuonepäästöjä.

   Ydinenergialla tuotettu sähkö on fossiilivapaata

   Ydinenergialla tuotettu sähkö on fossiilivapaata

   Ydinvoimalla tarkoitetaan sähköntuotantotapaa, missä atomiytimien sidosenergia vapautuu ydinreaktiossa. Hiilijalanjäljeltään pieni ydinvoima on Suomen yleisin sähkön tuotantotapa.

   Bioenergiaa maailman metsäisimmästä maasta

   Bioenergiaa maailman metsäisimmästä maasta

   Bioenergialla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa / biopolttoainetta. Suomessa bioenergiaa tuotetaan pääosin puupolttoaineista ja se on merkittävin kotimainen uusiutuvan energian lähde.

   Fossiiliset energialähteet ovat energiarikkaita

   Fossiiliset energialähteet tuottavat uusiutuvia enemmän energiaa

   Fossiiliset energianlähteet koostuvat kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Uusiutumattomat energianlähteet tuottavat uusiutuvia energianlähteitä enemmän energiaa.

   Määrittelemätön uusiutuva energia

   Määrittelemätön uusiutuva energia on sekoitus useita uusiutuvia energianlähteitä

   Määrittelemättömällä uusiutuvalla energialla viitataan energiantuotantotapaan, jossa on käytetty useita eri uusiutuvia energianlähteitä. Näitä energianlähteitä ei ole määritelty erikseen.

   Määrittelemätön uusiutumaton energia

   Määrittelemätön uusiutumaton energia on edullinen vaihtoehto

   Määrittelemätön uusiutumaton energia tarkoittaa energiantuotantotapaa, jossa on käytetty erilaisia uusiutumattomia energianlähteitä, joita ei ole erikseen määritelty.

   Vertaile tunnettujen sähköyhtiöiden tarjoukset

   Valitse sinulle paras vaihtoehto vertailustamme

   Kestävän kehityksen sähkösopimukset

   Valitsemalla ympäristöystävällisen sähkösopimuksen, voit edistää energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeäsi. Palvelussamme voit vertailla johtavien sähköyhtiöiden sopimukset myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vertailu eri vaihtoehtojen välillä auttaa löytämään sähkösopimuksen, joka on vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen valinta. Sähkösopimuksia vertaillessa kiinnitä huomio etenkin seuraaviin tekijöihin:

   • Sähkön alkuperätiedot kertovat sähkön tuottajan energiantuotannon ympäristöystävällisyydestä - suosi sopimuksia, joissa käytetään ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.
   • Uusiutuvan energian sertifikaatti varmistaa, että sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.
   • Valitse sähköyhtiö, joka suosii ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kun vaihdat sähkösopimusta palvelumme kautta, uusi sähköntoimittaja tekee vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen puolestasi.

   Uusiutuvan energian sanasto

   Uusiutuva energia
   Uusiutuvalla energialla viitataan sähköön, jonka tuotannossa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä tavalla, joka ei vähennä niiden varantoa pitkällä aikavälillä.
   Uusiutumaton energia
   Uusiutumattomalla energialla viitataan sähköön, mikä tuotetaan fossiilisia energiamuotoja hyödyntäen. Termillä "uusiutumaton" viitataan siihen, että näiden energialähteiden varannot uusiutuvat erittäin hitaasti tai loppuvat kokonaan jossain vaiheessa.
   Ekosähkö eli vihreä sähkö
   Ekosähköllä, tai vihreällä sähköllä, tarkoitetaan ympäristöystävällistä sähköä, joka on tuotettu uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen. Ympäristöystävällisellä sähköllä pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan luonnon hyvinvointia.
   Fossiilivapaa sähkö
   Fossiilivapaan sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä tai kaasua. Fossiilivapaan sähkön tuottamiseen käytetään aurinkoenergian lisäksi tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa.
   Hiilidioksidivapaa sähkö
   Hiilidioksidivapaalla sähköllä viitataan sähkön tuotantotapoihin, joista ei muodostu huomattavia hiilidioksidipäästöjä. Kaikki energiamuodot joissa poltetaan raaka-ainetta aiheuttavat vaihtelevan suuruisia hiilidioksidipäästöjä. Vähäpäästöisiksi luokitellaan energiamuodot, joissa ei polteta mitään. Käytännössä tämä tarkoittaa tuulivoimaa, ydinvoimaa, vesivoimaa, maalämpöä ja aurinkovoimaa.
   Geoterminen energia
   Geoterminen energia on maaperän ja kallioperän sisältämää lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää sähköntuotannossa. Kyseessä on uusiutuva ja päästötön energianlähde, jonka käyttö edistää kestävää kehitystä.

   Usein kysyttyä ympäristöystävällisestä sähköstä

   Mistä tietää, että sähkö on ekologista?

   Sähkönmyyjillä on aina velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen myymänsä energian alkuperä. Tästä syystä erilaiset huijaukset sähkön alkuperällä eivät ole mahdollisia Suomessa.

   Kuluttaja voi varmistua uusiutuvan energian kestävyydestä valitsemalla EKOenergia-merkillä varustetun sähkötuotteen. EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, ja EKOenergia-merkki verkoston ylläpitämä ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja kaasulle.

   Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ekosähkö täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit, minkä lisäksi EKOenergia rahoittaa uusia uusiutuvan energian projekteja. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä esimerkiksi Nordic Green Energy ja Vattenfall tarjoavat EKOenergia-merkittyä sähköä.

   Onko uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö kalliimpaa kuin muu sähkö?

   Sähkön tuotantotapa vaikuttaa osaltaan sähkön myyntihintaan, ja usein esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettu sähkö on keskimääräistä kalliimpaa. Toisaalta vesivoimalla tuotettua sähköä myydään monesti samalla hinnalla kuin uusiutumattomista energialähteistä tuotettua sähköä. Vesivoiman valitseminen ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, sillä Suomen tärkeimmät kosket on jo valjastettu vesivoiman tuotantoon.

   Mitkä ovat tuulivoiman hyödyt ja haitat

   Tuulivoiman hyötyjä voidaan perustella monella eri tavalla. Näistä ympäristöystävällisyys nousee aina keskeisimmäksi valintaperusteeksi kuluttajalle. Tuuli on energian raaka-aineena ilmainen, ja sitä riittää loputtomasti. Vaikka voimaloiden rakentaminen ja siihen käytetyt materiaalit jättävät oman hiilijalanjälkensä, ei itse energiantuotannosta synny päästöjä.

   Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimalan rakentamisessa, pystytyksessä, purussa ja kuljetuksessa käytetty energia kuitataan kuitenkin 3–9 kuukaudessa. Tuulivoima on myös kotimaista ja nostaa siis Suomen energiaomavaraisuutta. Tuulivoima-ala on lisäksi vahva työllistäjä: se tuo suomalaisille suorasti ja epäsuorasti kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia työtä.

   Keskeisimmät tuulivoiman haitat liittyvät usein maisema-arvoihin. Ajatus horisontista täynnä tuulimyllyjä ei miellytä kaikkia. Tuulivoimalat pitävät myös ääntä, mistä johtuen niitä ei edes saa rakentaa asutuksen lähelle. Tuulivoimaloiden ääni ei saa asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on luonnollisesti voimakkaimmillaan tuulivoimalan napakorkeudella, missä sitä ei kuule kukaan.

   Tuuliturbiinit voivat aiheuttaa tiettyjä haittoja myös eläimille, kuten linnuille, mutta nämä haitat pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa. Voimaloita ei myöskään suunnitella vilkkaille lintujen muuttoreiteille.

   Yksi keskeinen tuulivoiman haittapuoli on se, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Ne pystyvät tuottamaan sähköä vain sopivalla tuulennopeudella, minkä vuoksi tuulivoima on altis tuuliolosuhteille eikä näin ollen voi olla ainoa tuotantolähteemme.

   Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää huomattavasti tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.

   Mitkä ovat vihreän sähkön suurimmat haasteet?

   Kaiken sähköntuotannon osalta suurin haaste liittyy energian tuotannossa liittyvien raaka-aineiden hankintaan sekä tuloksena syntyvän energian varastointiin. Etenkin uusiutuvien energialähteiden osalta tämä ongelma on korostunut, sillä esimerkiksi aurinkoa tai tuulta ei voi "tilata" tai varastoida samalla tavoin kuin esimerkiksi biohaketta tai hiiltä. Esimerkiksi tuulivoima tuulisena päivänä voi tuottaa jopa useamman päivän energiatarpeen, mutta tätä ylimääräistä energiaa voida varastoida tai hyödyntää tehokkaasti.

   Haluatko ilmaisia talousvinkkejä?

   Liity postituslistallemme, niin saat parhaat vinkit ja ajankohtaiset talousaiheet suoraan sähköpostiisi.