Valitse uusiutuva ja ympäristöystävällinen vihreä sähkösopimus kotiisi

Kilpailuttamalla sähkön voit valita myös sähkön tuotantotavan arvojesi mukaisesti.

 • Vertaile johtavien sähköyhtiöiden tarjoukset
 • Yli 10 % uusista sähkösopimuksista Suomessa tehdään kauttamme
 • Nopea ja puolueeton vertailu

Hae paras sähkötarjous

  Tarkista tai syötä osoite ja valitse postinumero valikosta
  Syötä tai tarkista antamasi tieto. Esim. 2 A 13 (katunumero rappu asuntonumero). Tämän täytyy alkaa numerolla.

  Vertaile tunnettujen sähköyhtiöiden tarjoukset

  Valitse sinulle paras vaihtoehto vertailustamme

  Valitse arvojesi mukainen sähkösopimus

  “Sen oikean” sähköyhtiön löytäminen on useamman tekijän summa. Mahdollisia kriteereitä voivat olla sähkön hinta, sähkösopimuksen tyyppi, paikallisuus ja sähköntuotantotapa. Tällä sivulla kerromme sähkön tuotantotavoista.

  Tuulisähkö on puhdas ja edullinen valinta

  Tuulivoima on edullisin sähköntuotantotapa Suomessa

  Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on kaikista edullisin sähköntuotantotapa Suomessa.

  Aurinkosähkön suosio kasvaa tasaisesti

  Aurinkosähkön suosio kasvaa tasaisesti

  Aurinkoenergialla tarkoitetaan auringon säteilyn hyödyntämistä sähköntuotannossa. Aurinkosähkön kustannukset jatkavat laskuaan teknologian kehittyessä.

  Vesisähköä kotimaisista vesistöistä

  Vesisähköä kotimaisista vesistöistä

  Vesivoimalla tarkoitetaan putoavan veden liike-energian talteen ottamista vesivoimalaitoksissa. Vesisähkön tuotannossa ei synny lainkaan kasvihuonepäästöjä.

  Ydinenergialla tuotettu sähkö on fossiilivapaata

  Ydinenergialla tuotettu sähkö on fossiilivapaata

  Ydinvoimalla tarkoitetaan sähköntuotantotapaa, missä atomiytimien sidosenergia vapautuu ydinreaktiossa. Hiilijalanjäljeltään pieni ydinvoima on Suomen yleisin sähkön tuotantotapa.

  Bioenergiaa maailman metsäisimmästä maasta

  Bioenergiaa maailman metsäisimmästä maasta

  Bioenergialla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa. Suomessa bioenergiaa tuotetaan pääosin puupolttoaineista ja se on merkittävin kotimainen uusiutuvan energian lähde.

  Fossiiliset energialähteet ovat energiarikkaita

  Fossiiliset energialähteet tuottavat uusiutuvia enemmän energiaa

  Fossiiliset energianlähteet koostuvat kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Uusiutumattomat energianlähteet tuottavat uusiutuvia energianlähteitä enemmän energiaa.

  Määrittelemätön uusiutuva energia

  Määrittelemätön uusiutuva energia on sekoitus useita uusiutuvia energianlähteitä

  Määrittelemättömällä uusiutuvalla energialla viitataan energiantuotantotapaan, jossa on käytetty useita eri uusiutuvia energianlähteitä. Näitä energianlähteitä ei ole määritelty erikseen.

  Määrittelemätön uusiutumaton energia

  Määrittelemätön uusiutumaton energia on edullinen vaihtoehto

  Määrittelemätön uusiutumaton energia tarkoittaa energiantuotantotapaa, jossa on käytetty erilaisia uusiutumattomia energianlähteitä, joita ei ole erikseen määritelty.

  Uusiutuvan energian sanasto

  Uusiutuva energia
  Uusiutuvalla energialla viitataan sähköön, jonka tuotannossa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä tavalla, joka ei vähennä niiden varantoa pitkällä aikavälillä.
  Uusiutumaton energia
  Uusiutumattomalla energialla viitataan sähköön, mikä tuotetaan fossiilisia energiamuotoja hyödyntäen. Termillä "uusiutumaton" viitataan siihen, että näiden energialähteiden varannot uusiutuvat erittäin hitaasti tai loppuvat kokonaan jossain vaiheessa.
  Ekosähkö eli vihreä sähkö
  Ekosähköllä, tai vihreällä sähköllä, tarkoitetaan ympäristöystävällistä sähköä, joka on tuotettu uusiutuvia energianlähteitä hyödyntäen. Ympäristöystävällisellä sähköllä pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan luonnon hyvinvointia.
  Fossiilivapaa sähkö
  Fossiilivapaan sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä tai kaasua. Fossiilivapaan sähkön tuottamiseen käytetään aurinkoenergian lisäksi tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa.
  Hiilidioksidivapaa sähkö
  Hiilidioksidivapaalla sähköllä viitataan sähkön tuotantotapoihin, joista ei muodostu huomattavia hiilidioksidipäästöjä. Kaikki energiamuodot joissa poltetaan raaka-ainetta aiheuttavat vaihtelevan suuruisia hiilidioksidipäästöjä. Vähäpäästöisiksi luokitellaan energiamuodot, joissa ei polteta mitään. Käytännössä tämä tarkoittaa tuulivoimaa, ydinvoimaa, vesivoimaa, maalämpöä ja aurinkovoimaa.

  Usein kysyttyä ympäristöystävällisestä sähköstä

  Mistä tietää, että sähkö on ekologista?

  Sähkönmyyjillä on aina velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen myymänsä energian alkuperä. Tästä syystä erilaiset huijaukset sähkön alkuperällä eivät ole mahdollisia Suomessa.

  Kuluttaja voi varmistua uusiutuvan energian kestävyydestä valitsemalla EKOenergia-merkillä varustetun sähkötuotteen. EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, ja EKOenergia-merkki verkoston ylläpitämä ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja kaasulle.

  Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ekosähkö täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit, minkä lisäksi EKOenergia rahoittaa uusia uusiutuvan energian projekteja. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä esimerkiksi Nordic Green Energy ja Vattenfall tarjoavat EKOenergia-merkittyä sähköä.

  Onko uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö kalliimpaa kuin muu sähkö?

  Sähkön tuotantotapa vaikuttaa osaltaan sähkön myyntihintaan, ja usein esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettu sähkö on keskimääräistä kalliimpaa. Toisaalta vesivoimalla tuotettua sähköä myydään monesti samalla hinnalla kuin uusiutumattomista energialähteistä tuotettua sähköä. Vesivoiman valitseminen ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, sillä Suomen tärkeimmät kosket on jo valjastettu vesivoiman tuotantoon.

  Mitkä ovat tuulivoiman hyödyt ja haitat

  Tuulivoiman hyötyjä voidaan perustella monella eri tavalla. Näistä ympäristöystävällisyys nousee aina keskeisimmäksi valintaperusteeksi kuluttajalle. Tuuli on energian raaka-aineena ilmainen, ja sitä riittää loputtomasti. Vaikka voimaloiden rakentaminen ja siihen käytetyt materiaalit jättävät oman hiilijalanjälkensä, ei itse energiantuotannosta synny päästöjä.

  Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimalan rakentamisessa, pystytyksessä, purussa ja kuljetuksessa käytetty energia kuitataan kuitenkin 3–9 kuukaudessa. Tuulivoima on myös kotimaista ja nostaa siis Suomen energiaomavaraisuutta. Tuulivoima-ala on lisäksi vahva työllistäjä: se tuo suomalaisille suorasti ja epäsuorasti kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia työtä.

  Keskeisimmät tuulivoiman haitat liittyvät usein maisema-arvoihin. Ajatus horisontista täynnä tuulimyllyjä ei miellytä kaikkia. Tuulivoimalat pitävät myös ääntä, mistä johtuen niitä ei edes saa rakentaa asutuksen lähelle. Tuulivoimaloiden ääni ei saa asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on luonnollisesti voimakkaimmillaan tuulivoimalan napakorkeudella, missä sitä ei kuule kukaan.

  Tuuliturbiinit voivat aiheuttaa tiettyjä haittoja myös eläimille, kuten linnuille, mutta nämä haitat pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa. Voimaloita ei myöskään suunnitella vilkkaille lintujen muuttoreiteille.

  Yksi keskeinen tuulivoiman haittapuoli on se, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Ne pystyvät tuottamaan sähköä vain sopivalla tuulennopeudella, minkä vuoksi tuulivoima on altis tuuliolosuhteille eikä näin ollen voi olla ainoa tuotantolähteemme.

  Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää huomattavasti tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.

  Mitkä ovat vihreän sähkön suurimmat haasteet?

  Kaiken sähköntuotannon osalta suurin haaste liittyy energian tuotannossa liittyvien raaka-aineiden hankintaan sekä tuloksena syntyvän energian varastointiin. Etenkin uusiutuvien energialähteiden osalta tämä ongelma on korostunut, sillä esimerkiksi aurinkoa tai tuulta ei voi "tilata" tai varastoida samalla tavoin kuin esimerkiksi biohaketta tai hiiltä. Esimerkiksi tuulivoima tuulisena päivänä voi tuottaa jopa useamman päivän energiatarpeen, mutta tätä ylimääräistä energiaa voida varastoida tai hyödyntää tehokkaasti.

  Haluatko ilmaisia talousvinkkejä?

  Liity postituslistallemme, niin saat parhaat vinkit ja ajankohtaiset talousaiheet suoraan sähköpostiisi.