Vaikuta sähkösi tuotantotapaan & valitse sinulle paras sähkö

Kilpailuttamalla sähkön voit valita myös sähkön tuotantotavan arvojesi mukaisesti.

 • Vertaile johtavien sähköyhtiöiden tarjouksia
 • Solmi uusi edullinen sähkösopimus vaivatta parilla klikillä
 • Nopea ja puolueeton vertailu

Hae paras sähkötarjous

  Katuosoite on virheellinen. Sen tulee olla 3 - 45 merkkiä pitkä.
  Tiedoksi, että emme löytäneet tätä osoitetta postin tietokannasta. Voit kuitenkin jatkaa tuloksiin tästä huolimatta.
  Huomioithan, että et ole kirjoittanut talonumeroa katuosoitteeseen. Voit kuitenkin jatkaa eteenpäin laittamatta numeroa.
   Postinumero on virheellinen.
   Emme löytäneet tätä postinumeroa postin tietokannasta. Voit kuitenkin jatkaa tuloksiin tästä huolimatta.
   Postin tietokannan mukaan katuosoite ei ole postinumeron alueella. Voit kuitenkin jatkaa tuloksiin tästä huolimatta.
    Postitoimipaikka on virheellinen. Sen tulee olla 2 - 45 merkkiä pitkä.
    Emme löytäneet tätä postitoimipaikkaa postin tietokannasta. Voit kuitenkin jatkaa tuloksiin tästä huolimatta.
    Postin tietokannan mukaan postitoimipaikka ei ole postinumeron alueella. Voit kuitenkin jatkaa tuloksiin tästä huolimatta.
    4.5
    Arvostelut tarjoaa

    Sähkön tuotantotavat

    Sähköyhtiön löytäminen on useamman tekijän summa. Mahdollisia kriteereitä voivat olla sähkön hinta, sähkösopimuksen tyyppi, paikallisuus ja sähkön tuotantotapa. Kilpailuttamalla sähkön voit valita itsellesi tärkeät kriteerit. Tällä sivulla kerromme sähkön tuotantotavoista ja etenkin vihreästä sähköstä.

    Tuulivoima – puhdas ja edullinen valinta

    Tuulivoima on edullisin sähkön tuotantotapa Suomessa

    Tuulivoimalla tarkoitetaan tuulen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on kaikista edullisin sähkön tuotantotapa Suomessa.

    Aurinkovoima – loputonta energiaa auringosta

    Aurinkosähkön suosio kasvaa tasaisesti

    Aurinkovoimalla tarkoitetaan auringon säteilyn hyödyntämistä sähköntuotannossa. Aurinkosähkön kustannukset jatkavat laskuaan teknologian kehittyessä.

    Vesivoima – kotimaista vesivirtaa

    Vesisähköä kotimaisista vesistöistä

    Vesivoimalla tarkoitetaan veden liike-energian talteen ottamista vesivoimalaitoksissa. Vesisähkön tuotannossa ei synny lainkaan kasvihuonepäästöjä.

    Ydinvoima – fossiilivapaata sähköä

    Ydinenergialla tuotettu sähkö on fossiilivapaata

    Ydinvoimalla tarkoitetaan sähkön tuotantotapaa, missä atomiytimien sidosenergia vapautuu ydinreaktiossa. Matalan hiilijalanjäljen omaava ydinvoima on Suomen yleisin sähkön tuotantotapa.

    Biovoima – energiaa Suomen metsistä

    Bioenergiaa maailman metsäisimmästä maasta

    Biovoimalla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa / biopolttoainetta. Suomessa biovoimaa tuotetaan pääosin puupolttoaineista ja se on merkittävin kotimainen uusiutuvan energian lähde.

    Fossiiliset energialähteet – energiarikasta energiaa

    Fossiiliset energialähteet tuottavat uusiutuvia enemmän energiaa

    Fossiiliset energialähteet koostuvat kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta. Uusiutumattomat energialähteet tuottavat energiaa tehokkaammin kuin uusiutuvat energialähteet.

    Määrittelemätön uusiutuva energia

    Määrittelemätön uusiutuva energia on sekoitus useita uusiutuvia energialähteitä

    Määrittelemättömällä uusiutuvalla energialla viitataan energiantuotantotapaan, jossa on käytetty useita eri uusiutuvia energialähteitä. Näitä energialähteitä ei ole määritelty erikseen.

    Määrittelemätön uusiutumaton energia

    Määrittelemätön uusiutumaton energia on edullinen vaihtoehto

    Määrittelemätön uusiutumaton energia tarkoittaa energiantuotantotapaa, jossa on käytetty erilaisia uusiutumattomia energialähteitä, joita ei ole määritelty erikseen.

    Vertaile tunnettujen sähköyhtiöiden tarjoukset

    Valitse sinulle paras vaihtoehto vertailustamme

    Kestävän kehityksen sähkösopimukset

    Valitsemalla ympäristöystävällisen sähkösopimuksen, voit edistää energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeäsi. Palvelussamme voit vertailla johtavien sähköyhtiöiden sopimukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vertailu eri vaihtoehtojen välillä auttaa löytämään sähkösopimuksen, joka on vastuullinen ja ekologinen valinta. Sähkösopimuksia vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

    • Sähkön alkuperätiedot kertovat sähkön tuottajan energiantuotannon ympäristöystävällisyydestä - suosi sopimuksia, joissa käytetään ympäristöystävällisiä tuotantotapoja.
    • Uusiutuvan energian sertifikaatti varmistaa, että sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

    Uusiutuvan energian sanasto

    Uusiutuva energia
    Uusiutuvalla energialla viitataan sähköön, jonka tuotannossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä tavalla, joka ei vähennä niiden varantoa pitkällä aikavälillä.
    Uusiutumaton energia
    Uusiutumattomalla energialla viitataan sähköön, mikä tuotetaan fossiilisia energiamuotoja hyödyntäen. Termillä "uusiutumaton" viitataan siihen, että näiden energialähteiden varannot uusiutuvat erittäin hitaasti tai loppuvat kokonaan jossain vaiheessa.
    Ekosähkö eli vihreä sähkö
    Ekosähköllä, tai vihreällä sähköllä, tarkoitetaan ympäristöystävällistä sähköä, joka on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Ympäristöystävällisellä sähköllä pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan luonnon hyvinvointia.
    Fossiilivapaa sähkö
    Fossiilivapaan sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä, öljyä tai kaasua. Fossiilivapaan sähkön tuottamiseen käytetään aurinkoenergian lisäksi tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa.
    Hiilidioksidivapaa sähkö
    Hiilidioksidivapaalla sähköllä viitataan sähkön tuotantotapoihin, joista ei muodostu huomattavia hiilidioksidipäästöjä. Kaikki energiamuodot joissa poltetaan raaka-ainetta aiheuttavat vaihtelevan suuruisia hiilidioksidipäästöjä. Vähäpäästöisiksi luokitellaan energiamuodot, joissa ei polteta mitään. Käytännössä tämä tarkoittaa tuulivoimaa, ydinvoimaa, vesivoimaa, maalämpöä ja aurinkovoimaa.
    Geoterminen energia
    Geoterminen energia on maaperän ja kallioperän sisältämää lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää sähköntuotannossa. Kyseessä on uusiutuva ja päästötön energialähde, jonka käyttö edistää kestävää kehitystä.

    Usein kysyttyä ympäristöystävällisestä sähköstä

    Mistä tietää, että sähkö on ekologista?

    Sähkönmyyjillä on aina velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen myymänsä energian alkuperä. Tästä syystä erilaiset huijaukset sähkön alkuperällä eivät ole mahdollisia Suomessa.

    Kuluttaja voi varmistua uusiutuvan energian kestävyydestä valitsemalla EKOenergia-merkillä varustetun sähkötuotteen. EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama kansainvälinen voittoa tavoittelematon verkosto. EKOenergia-merkki on verkoston ylläpitämä ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja kaasulle.

    Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ekosähkö täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit, minkä lisäksi EKOenergia rahoittaa uusia uusiutuvan energian projekteja. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä esimerkiksi Nordic Green Energy ja Vattenfall tarjoavat EKOenergia-merkittyä sähköä.

    Mikä on hiilijalanjälki ja miten sitä mitataan?

    Hiilijalanjälki on ilmastokuorma, joka syntyy jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikana. Hiilijalanjälki mitataan massana ja sen mittayksikkönä käytetään usein kilogrammoja. Hiilijalanjälkeä laskettaessa otetaan huomioon niin CO2-päästöt, kuin muutkin kasvihuonekaasut, kuten metaani ja lentokoneiden päästöt.

    Käytännössä hiilijalanjälki lasketaan joko kaikkien yllämainittujen kasvihuonekaasujen yhteisvaikutuksesta ilmastonlämpenemiseen, eli hiilidioksidiekvivalentteina, tai pelkkinä hiilidioksidipäästöinä. Laskettaessa hiilidioksidiekvivalentteina, muiden kaasujen ilmastokuorma suhteutetaan hiilidioksidiin. Eri kaasuilla on nimittäin eri vaikutukset ilmaston lämpenemiseen.

    Kuluttajalle helpoin tapa on arvioida omaa hiilijalanjälkeä käyttämällä siihen tarkoitettua valmista laskuria. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 300 kilogrammaa per vuosi.

    Onko uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö kalliimpaa kuin muu sähkö?

    Sähkön tuotantotapa vaikuttaa osaltaan sähkön myyntihintaan, ja usein esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettu sähkö on keskimääräistä kalliimpaa. Toisaalta vesivoimalla tuotettua sähköä myydään monesti samalla hinnalla kuin uusiutumattomista energialähteistä tuotettua sähköä. Vesivoiman valitseminen ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, sillä Suomen tärkeimmät kosket on jo valjastettu vesivoiman tuotantoon.

    Mitkä ovat tuulivoiman hyödyt ja haitat?

    Tuulivoiman hyötyjä voidaan perustella monella eri tavalla. Näistä ympäristöystävällisyys nousee aina keskeisimmäksi valintaperusteeksi kuluttajalle. Tuuli on energian raaka-aineena ilmainen, ja sitä riittää loputtomasti. Vaikka voimaloiden rakentaminen ja siihen käytetyt materiaalit jättävät oman hiilijalanjälkensä, ei itse energiantuotannosta synny päästöjä.

    Osa tuulivoiman haitoista liittyy sen esteettisiin arvoihin, sillä tuulivoimaloita voidaan pitää maisemanpilaajina. Tuulivoimalat pitävät myös ääntä, mistä johtuen niitä ei saa rakentaa asutuksen lähelle. Tuulivoimaloiden ääni ei saa asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa.

    Tuuliturbiinit voivat aiheuttaa haittoja eläimille, kuten linnuille, mutta haitat pyritään minimoimaan suunnitteluvaiheessa. Voimaloita ei myöskään suunnitella vilkkaille lintujen muuttoreiteille.

    Yksi keskeinen tuulivoiman haittapuoli on se, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Ne pystyvät tuottamaan sähköä vain sopivalla tuulennopeudella, minkä vuoksi tuulivoima on altis tuuliolosuhteille eikä näin ollen voi olla Suomen ainoa energialähde.

    Mitkä ovat vihreän sähkön suurimmat haasteet?

    Kaiken sähköntuotannon osalta suurin haaste liittyy energian tuotannossa liittyvien raaka-aineiden hankintaan sekä energian varastointiin. Etenkin uusiutuvien energialähteiden osalta tämä ongelma on korostunut, sillä esimerkiksi aurinkoa tai tuulta ei voi "tilata" tai varastoida samalla tavoin kuin esimerkiksi biohaketta tai hiiltä. Esimerkiksi tuulivoima voi tuulisena päivänä tuottaa usean päivän edestä energiaa, mutta tätä ylimääräistä energiaa ei voida varastoida tai hyödyntää tehokkaasti.

    Mitä kaukolämpö on ja onko se ympäristöystävällistä?

    Kaukolämpö on rakennusten lämmitysmuoto, jossa lämpöä toimitetaan kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden tai kuuman vesihöyryn avulla. Kaukolämpöä tuotetaan yhdessä tai useammassa kohteessa, josta lämpöenergia kulkee kaukolämpöputkien välityksellä asiakkaalle, joka ottaa sen vastaan lämmönjakokeskuksessa. Lämmönjakokeskuksessa sijaitsee lämmönvaihdin, joka siirtää lämpöä verkosta asiakkaan rakennuksissa oleviin jakelulaitteisiin, kuten pattereihin, käyttöveteen tai ilmanvaihtoon.

    Yleisesti ottaen kaukolämpöä pidetään erittäin ympäristöystävällisenä lämmitysmuotona. Hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 35 %, ja kokonaispäästöt ovat laskeneet noin 35 %. Kivihiilen, maakaasun ja turpeen käyttöä on myös vähennetty. Vastaavasti hukkalämmön hyödyntäminen on yli kolminkertaistunut 2010-luvulla.

    Haluatko ilmaisia talousvinkkejä?

    Liity postituslistallemme, niin saat parhaat vinkit ja ajankohtaiset talousaiheet suoraan sähköpostiisi.