Vanhempainvapaa ja vanhempainraha 2022

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
vanhempainvapaa

Nykyään kumpikin vanhemmista voi pitää vanhempainvapaata, jonka ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa puolen vuoden ajan, tarkemmin sanottuna 158 arkipäivältä. Lapsesta yksin huolehtiva äiti voi saada vanhempainrahaa 54 päivää pidempään. Tämä toteutuu silloin, jos lapsella ei ole vahvistettua isää eikä äidillä ole avio- tai avopuolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan.

Vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa noin 9 kuukauden ikäinen. Vanhempainrahaa haetaan viimeistään kuukautta ennen vanhempainrahakauden alkua, ja sen määrä perustuu vuosituloihin.

Mitä vanhempainvapaa tarkoittaa käytännössä?

Vanhemmuudesta saatavat lomat jaetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen.

  • Äitiysvapaa kestää 105 arkipäivää. Se alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa.
  • Isyysvapaa on pituudeltaan 54 arkipäivää, joista korkeintaan 18 isä voi olla kotona samaan aikaan äidin kanssa. Loput isyysrahapäivät voi pitää äitiys- tai vanhempainrahakauden päätyttyä enintään kahdessa jaksossa ennen lapsen toista syntymäpäivää.
  • Äitiysvapaan jälkeen alkava vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää. Vanhemmat voivat valita, kumpi jää vanhempainvapaalle. Vapaat on myös mahdollista jakaa molempien vanhempien kesken.

Mikäli lapsia syntyy tai adoptoidaan kerralla useampi, pitenee isyysrahakausi 18 arkipäivää jokaisesta lapsesta. Esimerkiksi kaksosten isän isyysvapaa on siis 72 arkipäivää.

Vanhempi voi pitää vanhempainvapaata 158 arkipäivää koko- tai osa-aikaisesti. Kun lapsi on 9 kk:n ikäinen, voi jompikumpi vanhemmista jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan myöntää työnantaja, ja sen ajaksi voi hakea kodinhoidon tukea.

Yksi mahdollisuus on myös osittainen hoitovapaa, joka tarkoittaa viikoittaisen tai päivittäisen työajan lyhentämistä. Lyhennetty työaika mahdollistaa sen, että työ- ja perhe-elämä saadaan yhdistettyä luontevasti. Järjestelyistä sovitaan kuitenkin aina työpaikalla tapauskohtaisesti.

Kotihoidon tukeen vaikuttavat myös muut perhe-etuudet. Esimerkiksi vanhempainrahakauden jälkeen maksettava isyysraha vaikuttaa siten, ettei samasta lapsesta makseta tältä ajalta hoitorahaa. Toisaalta perhe voi saada samaan aikaan hoitorahaa ja isyysrahaa, mikäli hoitorahan määrä perheen muista alle kouluikäisistä lapsista ylittää isyysrahan määrän – käytännössä siis silloin, jos isyysraha on pieni ja perheessä on paljon pieniä lapsia.

Miten paljon tuloja vanhemmat voivat saada?

Verottomana saa joka tapauksessa lapsilisää noin 1 200 € vuodessa riippuen lasten määrästä, minkä lisäksi tuoreet vanhemmat ovat oikeutettuja äitiyspakkaukseen tai vaihtoehtoisesti kertaluontoisen 170 euron verottomaan rahasummaan.

Vanhempainpäiväraha lasketaan yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella. Ilman työtuloja vanhempainpäivärahan saa vähimmäismääräisenä, joka on 29,05 euroa päivältä.

Äitiysraha maksetaan korotettuna ensimmäiseltä 56 arkipäivältä, kuitenkin niin, että se on enintään 90 % työtuloista.

Vanhemmuuden tuet ovat melkoinen viidakko, mutta niiden selvittämiseen auttaa esimerkiksi vanhempainvapaa-laskuri ja muut lapsiperheiden tukimuotojen laskurit.

Taulukon tiedoissa on käytetty Tilastokeskuksen yksityisen sektorin keskiarvopalkkaa miehille ja naisille.

Vanhemmuuden tulot
 IsäÄiti
Tilastoitu keskipalkka sukupuolen mukaan3 490 €/kk3 115 €/kk
Kokonaisvuositulot brutto/netto41 880 € / 29 630,10 €37 380 € / 27 193,95 €
Ennakonpidätysprosentti21,5 %19,5 %
56 ensimmäisen päivän äitiysraha nettona91,33 €
Isyysraha tai äitiysraha päiviltä 57–105 brutto/netto93,60 € / 73,48 €87,53 € / 70,46 €
Vanhempainraha brutto/netto93,60 € / 73,48 €87,53 € / 70,46 €
Vanhempainpäivärahan kokonaismäärä brutto/netto 158 päivää14 788,8 €/ 11 609, 84 €13 829, 74 €/ 11 132, 68 €

Kannattaa huomioida, että laskureista saadaan arviot nettopalkoista, veroprosenteista ja vanhemmuuden tuista. Suurin taloudellinen haitta on tulojen menetys ja kuukausittaisen eläkkeen pieneneminen.

Vanhempainvapaa verotus kannattaa katsoa myös kuntoon. Tuesta ei voi tehdä samoja verovähennyksiä kuin palkkatulosta, ja KELA laskee kaavamaisesti edellisen veroprosenttisi mukaan, kuinka paljon veroa pidätetään.

Tarkista Verohallinnon sivuilta, kannattaako tilata uusi verokortti. Visiitti verotoimistolle ja keskustelu neuvokkaan virkailijan kanssa voi nostaa perheen kokonaistuloja. Ylimääräisinä maksetut verot saa toki myöhemmin takaisin palautuksenakin. Jokaisen perheen kannattaa laskea oma tilanteensa, sillä se on riippuvainen vanhempien palkoista ja saaduista tuista.

Lähteet:
KELA

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset