Muista tehdä nämä verovähennykset vuonna 2019

|Posted by | Kaikki artikkelit, Säästäminen
Tags: ,

mies tekee verovähennyksiä

Ovatko vuoden 2019 verovähennykset tuttuja? Tuntuuko että voisit hoitaa verotukseen liittyviä asioita paremmin?

Verovähennys tarkoittaa rahamäärää, jolla verotuksessa pienennetään verotettavaa tuloa tai suoraan veron määrää. Veroihin ei voi suoranaisesti vaikuttaa itse, mutta verovähennykset kannattaa ottaa huomioon veroilmoitusta täytettäessä maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

Suosittelemme siis huomioimaan ainakin nämä, kun esitäytetty veroilmoitus kilahtaa postiluukusta:

1. Matkakuluvähennys

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Yleensä halvimmaksi vaihtoehdoksi muodostuu julkisen kulkuvälineen kuukausilippu.
Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Matkakuluvähennyksessä on vuodessa 750 euron omavastuu. Yhteensä omavastuun kanssa saa vähennyksiä tehdä maksimissaan 7 000 euron edestä.

Esimerkki:
Antti ajaa töihin väliä Valkeakoski-Ylöjärvi. Koska julkista liikennettä ei ole työajan puitteissa, hän saa korvaukset auton kilometrikorvausten mukaan (0,42 senttiä/kilometri). Työmatkaa kertyy edestakaisin noin 110 km päivässä.
Antti pitää kuukauden loman normaalisti, joten työskentelykuukausia kertyy vuodessa 11. Kuukaudessa lasketaan olevan keskimäärin 22 työpäivää.
Vähennys lasketaan seuraavasti: 11 kk * 22 pv * 110 km * 0,42 € = 11 180 €. Matkakulut verotuksen kannalta ovat siis 11 180 €-750 €= 10 430 €.

2. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennykseen ei tule muutoksia vuonna 2019.

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, on osa kuluista kelpoisia vähennettäväksi verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat muun muassa kunnossapito- ja perusparannustyöt, sekä siivous ja kotitaloustyöt. Myös kodintekniikan, kuten digiboksin, tv-antennin, tietokoneen tms. asentamistyön voi vähentää. Vähennystä ei voi hyödyntää uudisrakentamisessa.

Arvonlisäverollisesta työkorvauksesta saa vähentää 50 prosenttia, jos työ on ennakkoperintärekisteriin merkityltä yrittäjältä tai yritykseltä. Vähennyksessä on sadan euron omavastuu vuodessa. Voit kuitenkin maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2 400 euroa/hlö, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä siis 4 800 €.

Esimerkki:
Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) – 100) = 2 400]. Vähennysoikeus on 50 % työn osuudesta.

3. Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkovähennys on 25% vuonna 2019.
Tämä koskee oman vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjausta varten otetun asuntolainan korkoja. Viime vuonna koroista 35% oli vähennyskelpoisia. Alla olevasta taulukosta voit nähdä vähennyksien kehityksen viime vuosina.Asuntolainan korkovähennyksien kehitys

Asuntolainan korkovähennys 2016 55%, vähennyksestä saatava hyöty 16,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 2017 45%, vähennyksestä saatava hyöty 13,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 2018 35%, vähennyksestä saatava hyöty 10,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 2019 25%, vähennyksestä saatava hyöty 7,5 % koroista.


Asuntovelan korot voidaan osittain vähentää verotuksessa, jos laina kohdistuu verovelvollisen tai tämän perheen vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen. Vähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % vähennyskelpoisista koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä.

Hyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla yhteenlaskettu enimmäismäärä on siis 2 800 euroa. Enimmäismäärää korotetaan lapsikorotuksella, joka on 400 euroa yhtä alaikäistä lasta kohti ja 800 euroa kahta tai useampaa lasta kohti.

Esimerkki: Vähennys alijäämähyvityksenä
Asuntolainasi korot/vuosi 2000 €.
Koroista vähennyskelpoista 25 % vuodelle 2019 = 500 €.
Alijäämähyvitys = 30 % (eli pääomatuloveroprosentti) x 500€ = 150 e. Tämä summa vähennetään palkkatuloistasi perittävästä verosta.
Koroista jää maksettavaksi 2000 € – 150 € = 1850 €.
Vähennyksestä saatu hyöty olisi 150 euroa, eli 7,5% maksetuista koroista.

4. Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. Kaikki veronmaksajat siis saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen automaattisesti, ja se pitää sisällään mm. työhuonekustannukset, tietokonekulut ja ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja, työttömyyskassamaksuja tai työmatkakustannuksia ei lasketa mukaan tulonhankkimisvähennyksien kustannuksiin, ja ne saa siis vähentää erikseen verotuksessa.

Monella vähennyskelpoiset kulut jäävät alle automaattisen tulonhankkimisvähennyksen määrän. Jos sinulla on kuitenkin vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja yli 750 euroa, kannattaa nämä kulut eritellä veroilmoituksessa ja hakea vähennystä.

Esimerkiksi tietokoneen voi vähentää, kun perustelee tarkasti ja todistaa, että tietokoneen hankinta on tarpeen ansioiden hankkimiseksi. Tietokoneen hankintahinta vähennetään yleensä verotuksessa vuosittain 25 prosentin poistoina.

Esimerkki:
Sinulla on vähennyksiä seuraavasti:
• Työmarkkinajärjestön jäsenmaksu 250 € -> 250 € vähennys
• Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja 1 000 € -> 250 € vähennys (omavastuu 750 €)
• Tietokoneen vähennys (25% poisto 1 200 € tietokoneesta) 300 € -> tulonhankkimisvähennys 750 €

Koska sinulla ei ole muita tulonhankkimisvähennyksiä kuin tietokoneen vähennys ja sen määrä jää alle 750 euron, saat vain automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Jos sinulla olisi esim. 1 000 euroa työhuone- tai asuntovähennykseen oikeuttavia vuokrakuluja, voisit hakea niistä tulonhankkimisvähennystä, sillä summa ylittää 750 euroa.

Monilla verovähennykset saattavat jäädä tekemättä tiedon puutteesta johtuen. Vähennyksien tekeminen on kuitenkin pieni vaiva verrattuna säästöihin, joita ne tuovat. Vähennykset saa tehdä joka vuosi.

Laske oma verovähennyksesi helposti vuoden 2019 veroprosenttilaskurilla, niin näet paljonko voit saada vähennyksiä.

Säästöä myös vertailemalla

Verovähennykset ovat oiva tapa säästää. Ne myös kannustavat oman talouden suunnitteluun.

On kuitenkin myös muita tapoja säästää. Yksi parhaista säästöperiaatteista on se, ettei maksa turhasta. Onko sinulla esimerkiksi luottokortti, joka on aikoinaan tullut otettua sillä perusteella, että oma pankkisi tarjosi sitä?
Voit vertailla eri luottokortteja ja valita sinulle edullisimman kätevässä luottokorttivertailussamme: