Muista tehdä nämä verovähennykset vuonna 2021

|Juuso Korhonen

mies tekee verovähennyksiä

Ovatko vuoden 2021 verovähennykset tuttuja? Vai tuntuuko, että voisit hoitaa verotukseen liittyviä asioita paremmin?

Verovähennys tarkoittaa rahamäärää, jolla verotuksessa pienennetään verotettavaa tuloa tai suoraan veron määrää. Verovähennykset kannattaa ottaa huomioon veroilmoitusta täytettäessä, jotta veroja ei epähuomiossa tule maksaneeksi liikaa.

Suosittelemme siis huomioimaan ainakin nämä, kun esitäytetty veroilmoitus kilahtaa postiluukusta:

1. Matkakuluvähennys

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Yleensä halvimmaksi vaihtoehdoksi muodostuu julkisen kulkuvälineen kuukausilippu.
Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Matkakuluvähennyksessä on vuodessa 750 euron omavastuu. Yhteensä omavastuun kanssa saa vähennyksiä tehdä maksimissaan 7 000 euron edestä.

Esimerkki:
Antti ajaa töihin väliä Valkeakoski-Ylöjärvi. Koska julkista liikennettä ei ole työajan puitteissa, hän saa korvaukset auton kilometrikorvausten mukaan (0,25 senttiä/kilometri). Työmatkaa kertyy edestakaisin noin 110 km päivässä.
Antti pitää kuukauden loman normaalisti, joten työskentelykuukausia kertyy vuodessa 11. Kuukaudessa lasketaan olevan keskimäärin 22 työpäivää.
Vähennys lasketaan seuraavasti: 11 kk * 22 pv * 110 km * 0,25 € = 6655 €. Matkakulut verotuksen kannalta ovat siis 6655 €-750 €= 5905 €.

2. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennykseen tuli viimeksi muutoksia vuonna 2020, kun vähennyskelpoinen osa laski 40 prosenttiin työn osuudesta ja 15 prosenttiin työntekijän palkasta. Vähennyksen enimmäismäärää alennettiin samalla 2 250 euroon. Omavastuu on 100 euroa.

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, on osa kuluista kelpoisia vähennettäväksi verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat muun muassa kunnossapito- ja perusparannustyöt, sekä siivous ja kotitaloustyöt. Myös kodintekniikan, kuten digiboksin, tv-antennin, tietokoneen tms. asentamistyön voi vähentää. Vähennystä ei voi hyödyntää uudisrakentamisessa.

Arvonlisäverollisesta työkorvauksesta saa vähentää vuonna 2021 40 prosenttia, jos työ on ennakkoperintärekisteriin merkityltä yrittäjältä tai yritykseltä. Vähennyksessä on sadan euron omavastuu vuodessa. Voit kuitenkin maksaa useita eri kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, ja omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitalousvähennystä voi saada kalenterivuodessa enintään 2250 euroa/hlö, puolisot voivat saada vähennystä yhteensä siis 4500 €.

Esimerkki:
Maksimivähennyksen eli 2250 euron vähennyksen saat, jos ostat yritykseltä palveluja, jossa työn osuus on yhteensä esimerkiksi 6000 euroa [(5 000 x 40 %) – 100) = 2 300]. Vähennysoikeus on 40 % työn osuudesta.

3. Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkovähennys on 10% vuonna 2021.
Tämä koskee oman vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjausta varten otetun asuntolainan korkoja. Viime vuonna koroista 25% oli vähennyskelpoisia. Alla olevasta taulukosta voit nähdä vähennyksien kehityksen viime vuosina.

Asuntolainan korkovähennyksen kehitys

Asuntolainan korkovähennys 201745%, vähennyksestä saatava hyöty 13,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 201835%, vähennyksestä saatava hyöty 10,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 201925%, vähennyksestä saatava hyöty 7,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 202015%, vähennyksestä saatava hyöty 4,5 % koroista.
Asuntolainan korkovähennys 202110%, vähennyksestä saatava hyöty 3 % koroista.

Asuntovelan korot voidaan osittain vähentää verotuksessa, jos laina kohdistuu verovelvollisen tai tämän perheen vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen. Vähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % vähennyskelpoisista koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä.

Hyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla yhteenlaskettu enimmäismäärä on siis 2 800 euroa. Enimmäismäärää korotetaan lapsikorotuksella, joka on 400 euroa yhtä alaikäistä lasta kohti ja 800 euroa kahta tai useampaa lasta kohti.

Esimerkki: Vähennys alijäämähyvityksenä
Asuntolainasi korot/vuosi 2000 €.
Koroista vähennyskelpoista 10 % vuodelle 2021 = 200 €.
Alijäämähyvitys = 30 % (eli pääomatuloveroprosentti) x 200€ = 60 e. Tämä summa vähennetään palkkatuloistasi perittävästä verosta.
Koroista jää maksettavaksi 2000 € – 60 € = 1940 €.
Vähennyksestä saatu hyöty olisi 60 euroa, eli 3% maksetuista koroista.

4. Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän. Kaikki veronmaksajat siis saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen automaattisesti, ja se pitää sisällään mm. työhuonekustannukset, tietokonekulut ja ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja, työttömyyskassamaksuja tai työmatkakustannuksia ei lasketa mukaan tulonhankkimisvähennyksien kustannuksiin, ja ne saa siis vähentää erikseen verotuksessa.

Monella vähennyskelpoiset kulut jäävät alle automaattisen tulonhankkimisvähennyksen määrän. Jos sinulla on kuitenkin vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja yli 750 euroa, kannattaa nämä kulut eritellä veroilmoituksessa ja hakea vähennystä.

Esimerkiksi tietokoneen voi vähentää, kun perustelee tarkasti ja todistaa, että tietokoneen hankinta on tarpeen ansioiden hankkimiseksi. Tietokoneen hankintahinta vähennetään yleensä verotuksessa vuosittain 25 prosentin poistoina.

Esimerkki:
Sinulla on vähennyksiä seuraavasti:
• Työmarkkinajärjestön jäsenmaksu 250 € -> 250 € vähennys
• Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja 1 000 € -> 250 € vähennys (omavastuu 750 €)
• Tietokoneen vähennys (25% poisto 1 200 € tietokoneesta) 300 € -> tulonhankkimisvähennys 750 €

Koska sinulla ei ole muita tulonhankkimisvähennyksiä kuin tietokoneen vähennys ja sen määrä jää alle 750 euron, saat vain automaattisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Jos sinulla olisi esim. 1 000 euroa työhuone- tai asuntovähennykseen oikeuttavia vuokrakuluja, voisit hakea niistä tulonhankkimisvähennystä, sillä summa ylittää 750 euroa.

Monilla verovähennykset saattavat jäädä tekemättä tiedon puutteesta johtuen. Vähennyksien tekeminen on kuitenkin pieni vaiva verrattuna säästöihin, joita ne tuovat. Vähennykset saa tehdä joka vuosi.

Laske oma verovähennyksesi helposti vuoden 2021 veroprosenttilaskurilla, niin näet paljonko voit saada vähennyksiä.

Säästöä myös vertailemalla

Verovähennykset ovat oiva tapa säästää. Ne myös kannustavat oman talouden suunnitteluun ja auttavat ymmärtämään verotusjärjestelmää paremmin.

On kuitenkin myös muita tapoja säästää. Yksi parhaista säästöperiaatteista on se, ettei maksa turhasta. Onko sinulla esimerkiksi sähkösopimus, jonka olet sen enempää ajattelematta solminut paikallisen sähköyhtiön kanssa?
Voit vertailla yli 40 sähkötarjousta ilmaisessa vertailussamme ja säästää näin sähkölaskussa jopa yli 100 euroa vuodessa:

Kilpailuta sähkösopimukset maksutta
Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.