Eläkkeelle jääminen: Miten varautua eläköitymiseen taloudellisesti?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
eläkkeelle jääminen

Moni työssäkäyvä henkilö unelmoi eläkkeelle siirtymisestä ennen virallista eläkeikää joko eläkeputken tai omien säästöjen avulla. Suomalaiset eivät kuitenkaan aina varaudu eläkettä varten konkreettisilla säästösuunnitelmilla tai -teoilla, sillä eläkepäivät saattavat kuulostaa nuoren henkilön korvissa kaukaiselta haaveelta. Tästä huolimatta eläkesäästäminen kannattaa aloittaa ajoissa, sillä mitä kauemmin säästää rahaa, sitä kauemmin ehtii nauttia korkoa korolle -ilmiöstä.

Moni saattaa myös miettiä, miksi ihmeessä eläkettä varten pitäisi säästää, sillä eläkkeellä saa kuitenkin kansaneläkettä. Tämä johtuu siitä, että Suomen väestörakenteen epätasapaino saattaa tuoda kansaeläkkeelle suuria haasteita lähitulevaisuudessa. Kukaan ei pysty ennustamaan millainen eläkejärjestelmä Suomessa on, kun nuoremmat sukupolvet jäävät tulevaisuudessa eläkkeelle. Lisäksi kyseisen kansaneläkkeen suuruus on vain noin 45 – 60 prosenttia palkan suuruudesta, minkä johdosta tulot saattavat helposti puolittua eläkkeelle päästessä. Eläkesäästämisen aloittamista on siis kannattavaa harkita, jos tulojen romahtaminen ei kuulosta houkuttelevalta vaihtoehdolta tulevaisuudessa.

Selvitimme tässä artikkelissa, millä eri tavoin eläkettä varten voidaan varautua.

Miten eläkettä varten voi säästää?

Eläkesäästämiseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Esittelemme niistä tyypillisimmät.

PS-tili

PS-tili tarkoittaa pitkäaikaissäästötiliä. Nimi on harhaanjohtava, sillä kyse ei ole perinteisestä säästötilistä, vaan PS-tilillä olevia varoja on tarkoitus sijoittaa. Tilin omistaja siirtää tilille haluamansa määrän rahaa, minkä jälkeen palveluntarjoaja sijoittaa tilillä olevat varat sovitulla tavalla eri sijoituskohteisiin. Palveluntarjoaja sopii tilinomistajan kanssa millaisella riskillä varoja sijoitetaan ja palveluntarjoaja on velvollinen hajauttamaan sijoitettavat varat.

PS-tilin hyvänä puolena ovat sen tarjoamat veroedut. Ensimmäisen veroedun saa, kun siirtää PS-tilille rahaa ensimmäisen kerran. Maksimivähennyksen saa, kun säästää vuoden aikana 5 000 euroa ja verotettavat palkkatulot ovat yli 30 000 euroa. Näitä ehtoja noudattaen verovähennys voi nousta jopa 1 700 euroon.

Toinen PS-tilin tarjoama veroetu on, että tilille kertyneitä varoja verotetaan vasta, kun tililtä on alettu nostamaan varoja. Koska PS-tililtä voi nostaa varoja vasta eläkeiässä, sisältyy tähän veroetuun myös omat riskinsä; jos omat eläkepäivät ovat vielä vuosikymmenien päässä, ei kukaan osaa ennustaa, kuinka ankaralla kädellä pääomatuloja verotetaan, kun varoja pääsee vihdoin käyttämään.

PS-tililtä voidaan kuitenkin nostaa rahaa joissakin poikkeustapauksissa, joita ovat esimerkiksi puolison kuolema tai pitkään jatkunut työttömyys. Nämä ovat kuitenkin nimenomaan poikkeustapauksia, minkä vuoksi PS-tilille säästettävien varojen tulisi olla “ylimääräistä” rahaa, jota ilman kuluttaja kykenee selviytymään. PS-tili ei sovellu ennenaikaisista eläkepäivistä haaveilevalle, sillä varoja voi nostaa vasta virallisen eläkeiän ylittymisen jälkeen.

PS-tilien ehtoihin ja kuluihin kannattaa perehtyä huolellisesti, sillä moni on menettänyt eläkesäästönsä harkitsemattomien sijoituksien vuoksi. PS-tilin kulut voivat hyvinkin syödä suurimman osan voitoista, minkä lisäksi sijoituksiin sisältyy aina omat riskinsä, jotka on syytä selvittää ennen lopullista sijoituspäätöstä.

Eläkevakuutus

Eläkevakuutus on PS-tilin kaltainen eläkesäästämisen muoto, jossa on samat veroedut kuin PS-tilillä. Eläkevakuutus ei nimestään huolimatta ole vakuutus vaan eräänlainen säästämisen muoto. Eläkevakuutusta kerrytetään tyypillisesti siirtämällä rahaa kuukausittain eläkevakuutukseen ja vakuutuksen tarjoaja sijoittaa eläkevakuutuksen rahat asiakkaan puolesta.

Eläkevakuutuksella on samat huonot puolet kuin PS-tililläkin; eläkevakuutusrahoihin pääsee käsiksi vasta eläkeiässä. Tämän lisäksi eläkevakuutukseen sisältyy kuluja, jotka vähentävät saatuja voittoja merkittävästi. Ehtoihin ja kuluihin on siis syytä perehtyä tarkemmin ennen eläkevakuutuksen aloittamista.

Osakesijoittaminen

Osakesijoittaminen on eläkesäästäjälle joustava vaihtoehto, sillä toisin kuin ylemmissä vaihtoehdoissa, sijoitukset on helppo muuttaa nopeallakin aikataululla rahaksi. Osakesijoittaminen vaatii perehtymistä, minkä vuoksi siihen ei kannata ryhtyä ennen kuin on esimerkiksi lukenut aloittelijoille suunnatun sijoittamiskirjan. Osakesijoittamisessa kannattavinta on pitkän aikavälin sijoittaminen, joka sopii erityisesti nuorille eläkesäästämisestä kiinnostuneille. Nuorena voi myös ottaa isompia sijoitusriskejä kuin lähempänä eläkeikää, sillä tällöin aika ehtii tasoittaa nuorena tehdyt sijoitustappiot.

Osakesijoittamisen huonoihin puoliin kuuluu siihen liittyvät välityspalkkiot. Tämän vuoksi sijoittaminen kannattaa tehdä kerralla isommilla summilla, jotta jokaisesta pienemmästä sijoituksesta ei tarvitse maksaa erikseen välityspalkkiota. Tämän lisäksi osakesijoittamiseen liittyvät omat riskinsä, sillä sijoitukset voivat hyvinkin tehdä tappiota huonojen sijoitusten seurauksena.

Rahastosäästäminen

Rahastosäästäminen on hyvin samankaltaista kuin osakesijoittaminen. Kun osakesijoittamisessa ostetaan yhden tietyn yhtiön osakkeita, rahastosijoittamisessa ostetaan hyvin pieniä osuuksia useista yrityksistä rahaston kautta. Rahastosijoittaminen sopii osakesijoittamista paremmin pienituloisille, sillä rahastoihin voi sijoittaa alhaisempien kaupankäyntikulkujen takia myös vain muutamia kymppejä kerralla ilman, että kaupankäyntikulut nousevat suhteettoman suuriksi. Positiivista on myös rahastosijoituksessa automaattisesti tapahtuva sijoitusten hajautus; koska varat on hajautettu useisiin eri yhtiöihin, kompensoituu toisen tekemä tappio toisen tekemällä voitolla.

Rahastosäästämisen huonoihin puoliin kuuluvat erilaiset lunastus-, merkintä- ja hallinnointipalkkiot. Tämän lisäksi omista sijoituksista ei ole helppoa pysyä kärryillä, sillä rahaston salkunhoitaja päättää rahaston sijoituskohteista rahaston sääntöjen puitteissa. Toisaalta joillekin tämä saattaa myös olla positiivinen asia, kun sijoituskohteisiin ei tarvitse itse perehtyä. 

Rahastosäästäminen on nuorelle ja pienituloiselle todennäköisesti paras tapa aloittaa eläkesäästäminen, sillä se ei sido rahoja samalla tapaa kuin esimerkiksi PS-tili tai eläkevakuutus. Osakesijoittaminen on rahastosäästämisen ohella myöskin erinomainen vaihtoehto, mutta se nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vasta, kun kuluttaja pystyy sijoittamaan satoja tai tuhansia euroja kerralla ja täten minimoimaan mahdolliset välityspalkkiot.

Tarjoukset