Saunomisen vähentäminen ei ole ole taloudellisesti järkevää – saunomattakin saatat maksaa saunastasi yli 100 € kuussa

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Empty sauna

Tuoreen energiakriisin myötä moni suomalainen on vähentänyt saunomisen määrää joko säästääkseen sähkölaskuissa tai osallistuakseen energiansäästöön. Saunan käyttämättä jättäminen kuitenkin johtaa siihen, että kotitalous saattaa maksaa yli sata euroa kuussa käyttämättömistä neliöistä. Vertailupalvelumme selvitti, kuinka paljon suomalaiset maksavat saunastaan kuukausitasolla, miten saunan käytöstä aiheutuvat energiakustannukset vertautuvat saunan kokonaiskuluihin ja missä tilanteissa taloyhtiön saunavuoro on edullisin ratkaisu.

Saunan neliökustannukset ovat jopa 80% suurempia kuin saunomisen energiakulut

Nopealla pohdinnalla energiankulutuksen säästäminen saunomista vähentämällä on järkeenkäypää, mutta esimerkiksi isoissa kaupungeissa säästöt jäävät todella vähäisiksi saunan kiinteisiin kuluihin verrattuna. Helsingin keskustassa saunan neliökustannukset voi olla jopa 111 € kuukaudessa, kun yhden saunakerran vähentämisestä säästöä kertyy 3,20 € (sähkön hinta 0,4 € per kWh).

Taloyhtiön saunavuoron kannattavuus asukkaan osalta on sidoksissa paikkakunnan asuntojen hintoihin. Isommissa kaupungeissa saunavuoro tuo selvää säästöä, kun taas edullisimmilla paikkakunnilla oman saunan käyttö on kannattavampaa.

Näin selvitys toteutettiin:

Selvitimme Suomen kuntien ja kaupunkien neliöhinnat sekä vuokra- että omistusasunnoissa ja laskimme saunan osuuden näiden asuntojen kuukausittaisista kuluista. Kerrostalo- ja rivitaloasuntojen keskimääräinen ostohinta perustuu Tilastokeskuksen hintaindeksiin. Suurimmat kaupungit on jaettu postinumeron mukaan 1–4 alueeseen. Omakotitalojen sekä pienempien kaupunkien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen hinnat on haettu Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tietokannasta. Neliöhinta on keskiarvo vuoden 2021 aikana toteutuneista kaupoista.

Vuokra-asuntojen kuukausittainen saunan hinta laskettiin kertomalla saunan koko vuokraneliöhinnalla. Omistusasunnoissa arvioimme asukkaan/perheen asuvan 25 vuoden ajan. Näiden asuntojen kuukausittainen saunan hinta laskettiin kertomalla saunan koko asunnon neliöhinnalla, joka sitten jaettiin aiemmin mainitulla asuinajalla. Arvioimme kaksion 50m² saunan olevan kooltaan 4m², 70m² kolmion saunan 5m² ja 100 m² asunnon saunan 6m².

Saunomisen hinta määriteltiin laskemalla yhteen yhdestä saunomiskerrasta aiheutuvat kulut, jotka sisältävät myös yhden suihkukerran hinnan. Saunominen kuluttaa keskimäärin 8 kWh per kerta. Sähkön hinnan ollessa 0,40 euroa per kWh saunomisen hinnaksi tulee 3,20 euroa. Motivan laskelman mukaan saunasession päätteeksi otettavan suihkun hinnaksi tulee 1,60 euroa, kun sähkön hinta on 0,40 euroa per kWh ja suihkun pituus kahdeksan minuuttia. Näin saunasession kokonaishinnaksi tulee 4,80 euroa. Negatiiviset luvut artikkelin laskelmissa kertovat miten paljon isompia saunan energiakulut ovat sen neliökustannuksiin verrattuna.

Saunalogyn tekemän tutkimuksen perusteella noin 60 prosenttia suomalaisesta saunoo vähintään kerran viikossa. Noin joka kolmas saunoo vähintään kaksi kertaa viikossa ja viisi prosenttia saunoo vähintään 4 kertaa viikossa. Määritimme saunomiskerrat tähän tutkimukseen perustuen.

Vuokra-asunnon saunan neliöhinta tulee lähes aina kulutusta kalliimmaksi

Vuokra-asuntojen saunan neliöhintaa verrattaessa kontrasti isojen kaupunkien ja halvimpien paikkakuntien välillä on todella iso. Helsingissä vuokra-asunnon saunan hinta voi olla lähes 100 € kuussa, kun halvemmalla paikkakunnalla kuten Lieksassa saunan hinta on vain reilut 30 euroa. Myös asunnon koolla on merkitystä, sillä pienemmässä asunnossa saunan neliöhinta on korkeampi.

Omistusasunnon saunat ovat vuokra-asunnon saunoja edullisempia

Asunnonomistajalla tilanne on sama kuin vuokralaisellakin: saunan hinta tulee huomattavasti kalliimmaksi isoissa kaupungeissa kuin pienillä paikkakunnilla juurikin neliöhintojen vuoksi. Omistusasuntojen saunat tulevat kuitenkin kuukausitasolla vuokra-asuntojen saunoja halvemmiksi. Ero on huomattava jopa Helsingissä, jossa vuokra-asunnon saunan neliöhinta on 72 euroa ja omistusasunnon saunan 53 euroa. Selkeimmin eron huomaa Savonlinnassa, jossa neljä saunomiskertaa omistusasunnossa nostavat saunan energiakulut neliökuluja kalliimmiksi. Vuokra-asunnossa puolestaan neliökulut jäävät energiakuluja suuremmiksi.

Yli 90 prosentille vuokralaisista saunomisen vähentäminen ei tuo merkittävää säästöä

Mikäli isommissa kaupungeissa vuokralla asuva sinkku/perhe ei sauno yli neljä kertaa viikossa, ylittävät saunan neliökulut sen energiakulut lähes poikkeuksetta. Saunomalla kaksi kertaa viikossa energiankulut alkavat vastata kuukausittaista neliöhintaa halvemmilla paikkakunnilla. Isomman kaupungin vuokralaiselle saunomisen vähentäminen ei kuitenkaan tuo merkittäviä säästöjä. Loppupeleissä ainoastaan poikkeuksellisen ahkerasti saunova asukas säästää merkittävästi saunomista vähentämällä, mutta nämä asukkaat muodostavat vain viisi prosenttia kaikista vuokralaisista.

Omistussaunan energiasäästöjen järkevyys on kiinni sijainnista

Sijainti ja saunomisen määrä ovat avaintekijöitä omistusasunnon saunan energiansäästön suhteen. Asuessasi ison kaupungin omistusasunnossa, jossa saunot kerran viikossa, saunomisen vähentäminen ei ole taloudellisesti järkevää. Toisaalta, jos saunot kaksikin kertaa viikossa, alkavat saunomisen energiakulut vastata saunan neliökuluja. Pienemmillä paikkakunnilla saunan neliöhinnat muuttuvat niin pieniksi, että saunomista vähentämällä säästäminen on taloudellisesti perusteltua.

Tulisiko taloyhtiön saunavuoro edullisemmaksi?

Taloyhtiön saunavuorot ovat menettäneet suosiotaan vuosien varrella, poikkeuksena jouluaatto, jolloin iso osa taloyhtiön asukkaista hyödyntää taloyhtiön saunamahdollisuutta. Saunavuoron hinta vaihtelee paikkakuntakohtaisesti 10 € – 20 € välillä. Taloyhtiön saunavuoron kannattavuus on kiinni paikkakunnan asuntojen hinnoista. Mitä kalliimmat asuntohinnat paikkakunnalla ovat, sitä enemmän taloyhtiön saunavuorolla säästää. 

Saunan neliökustannukset saunomisen energiakuluihin suhteutettuna

MaakuntaKuntaSaunan hinta, kerrostalo, 50m2 vuokra-asunto 4m2Saunan hinta, kerrostalo, 50m2 omistusasunto 4m2Saunan hinta, rivitalo, 70m2 vuokra-asunto 5m2Saunan hinta, rivitalo, 70m2 omistusasunto 5m2Saunan hinta, omakotitalo, 100m2 omistusSauna 6m2Saunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 vuokra-asunto, saunominen 4 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 vuokra-asunto, saunominen 8 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 vuokra-asunto, saunominen 16 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 omistusasunto, saunominen 4 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 omistusasunto, saunominen 8 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, kerrostalo, 50m2 omistusasunto, saunominen 16 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 vuokra-asunto, saunominen 4 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 vuokra-asunto, saunominen 8 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 vuokra-asunto, saunominen 16 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 omistusasunto, saunominen 4 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 omistusasunto, saunominen 8 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, rivitalo, 70m2 omistusasunto, saunominen 16 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, omakotitalo, 100m2 omistusasunto, saunominen 4 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, omakotitalo, 100m2 omistusasunto, saunominen 8 krt/kkSaunan neliökulut vs saunomisen energiakulut, omakotitalo, 100m2 omistusasunto, saunominen 16 krt/kk
Etelä-KarjalaImatra39,48 €10,33 €40,05 €21,02 €16,66 €20,28 €1,08 €−37,32 €−8,87 €−28,07 €−66,47 €20,85 €1,65 €−36,75 €1,82 €−17,38 €−55,78 €−2,54 €−21,74 €−60,14 €
Etelä-KarjalaLappeenranta52,96 €22,48 €56,75 €27,80 €28,10 €33,76 €14,56 €−23,84 €3,28 €−15,92 €−54,32 €37,55 €18,35 €−20,05 €8,60 €−10,60 €−49,00 €8,90 €−10,30 €−48,70 €
Etelä-KarjalaLappeenranta 158,36 €30,75 €60,05 €36,42 €39,16 €19,96 €−18,44 €11,55 €−7,65 €−46,05 €40,85 €21,65 €−16,75 €17,22 €−1,98 €−40,38 €
Etelä-KarjalaLappeenranta 246,48 €15,44 €53,15 €26,12 €27,28 €8,08 €−30,32 €−3,76 €−22,96 €−61,36 €33,95 €14,75 €−23,65 €6,92 €−12,28 €−50,68 €
Etelä-PohjanmaaAlavus34,12 €36,90 €14,92 €−4,28 €−42,68 €17,70 €−1,50 €−39,90 €
Etelä-PohjanmaaIlmajoki38,44 €40,47 €30,07 €28,74 €19,24 €0,04 €−38,36 €21,27 €2,07 €−36,33 €10,87 €−8,33 €−46,73 €9,54 €−9,66 €−48,06 €
Etelä-PohjanmaaKauhajoki37,52 €37,11 €18,32 €−0,88 €−39,28 €17,91 €−1,29 €−39,69 €
Etelä-PohjanmaaKauhava33,84 €36,33 €14,64 €−4,56 €−42,96 €17,13 €−2,07 €−40,47 €
Etelä-PohjanmaaKurikka34,36 €33,09 €28,42 €15,16 €−4,04 €−42,44 €13,89 €−5,31 €−43,71 €9,22 €−9,98 €−48,38 €
Etelä-PohjanmaaLapua40,32 €41,67 €28,02 €22,22 €21,12 €1,92 €−36,48 €22,47 €3,27 €−35,13 €8,82 €−10,38 €−48,78 €3,02 €−16,18 €−54,58 €
Etelä-PohjanmaaSeinäjoki47,68 €26,99 €52,45 €30,68 €30,02 €28,48 €9,28 €−29,12 €7,79 €−11,41 €−49,81 €33,25 €14,05 €−24,35 €11,48 €−7,72 €−46,12 €10,82 €−8,38 €−46,78 €
Etelä-SavoMikkeli47,80 €22,32 €51,80 €26,17 €25,08 €28,60 €9,40 €−29,00 €3,12 €−16,08 €−54,48 €32,60 €13,40 €−25,00 €6,97 €−12,23 €−50,63 €5,88 €−13,32 €−51,72 €
Etelä-SavoPieksämäki33,60 €6,37 €36,98 €17,87 €15,84 €14,40 €−4,80 €−43,20 €−12,83 €−32,03 €−70,43 €17,78 €−1,42 €−39,82 €−1,33 €−20,53 €−58,93 €−3,36 €−22,56 €−60,96 €
Etelä-SavoSavonlinna41,56 €13,44 €40,50 €12,22 €19,60 €22,36 €3,16 €−35,24 €−5,76 €−24,96 €−63,36 €21,30 €2,10 €−36,30 €−6,98 €−26,18 €−64,58 €0,40 €−18,80 €−57,20 €
KainuuKajaani47,68 €15,39 €51,60 €22,52 €24,76 €28,48 €9,28 €−29,12 €−3,81 €−23,01 €−61,41 €32,40 €13,20 €−25,20 €3,32 €−15,88 €−54,28 €5,56 €−13,64 €−52,04 €
KainuuSotkamo40,00 €31,85 €42,21 €31,18 €29,40 €20,80 €1,60 €−36,80 €12,65 €−6,55 €−44,95 €23,01 €3,81 €−34,59 €11,98 €−7,22 €−45,62 €10,20 €−9,00 €−47,40 €
Kanta-HämeForssa37,44 €15,13 €43,46 €22,54 €18,24 €−0,96 €−39,36 €−4,07 €−23,27 €−61,67 €24,26 €5,06 €−33,34 €3,34 €−15,86 €−54,26 €
Kanta-HämeHämeenlinna53,52 €22,93 €60,00 €28,87 €29,98 €34,32 €15,12 €−23,28 €3,73 €−15,47 €−53,87 €40,80 €21,60 €−16,80 €9,67 €−9,53 €−47,93 €10,78 €−8,42 €−46,82 €
Kanta-HämeHämeenlinna 156,44 €27,23 €62,95 €33,97 €37,24 €18,04 €−20,36 €8,03 €−11,17 €−49,57 €43,75 €24,55 €−13,85 €14,77 €−4,43 €−42,83 €
Kanta-HämeHämeenlinna 249,28 €16,99 €56,65 €27,42 €30,08 €10,88 €−27,52 €−2,21 €−21,41 €−59,81 €37,45 €18,25 €−20,15 €8,22 €−10,98 €−49,38 €
Kanta-HämeJanakkala41,16 €17,79 €46,32 €24,27 €26,66 €21,96 €2,76 €−35,64 €−1,41 €−20,61 €−59,01 €27,12 €7,92 €−30,48 €5,07 €−14,13 €−52,53 €7,46 €−11,74 €−50,14 €
Kanta-HämeRiihimäki48,72 €19,87 €55,80 €34,58 €33,38 €29,52 €10,32 €−28,08 €0,67 €−18,53 €−56,93 €36,60 €17,40 €−21,00 €15,38 €−3,82 €−42,22 €14,18 €−5,02 €−43,42 €
Keski-PohjanmaaKokkola45,72 €22,03 €48,65 €26,57 €26,46 €26,52 €7,32 €−31,08 €2,83 €−16,37 €−54,77 €29,45 €10,25 €−28,15 €7,37 €−11,83 €−50,23 €7,26 €−11,94 €−50,34 €
Keski-SuomiJyväskylä54,44 €22,31 €59,65 €30,43 €30,74 €35,24 €16,04 €−22,36 €3,11 €−16,09 €−54,49 €40,45 €21,25 €−17,15 €11,23 €−7,97 €−46,37 €11,54 €−7,66 €−46,06 €
Keski-SuomiJyväskylä 157,72 €32,71 €63,00 €34,63 €38,52 €19,32 €−19,08 €13,51 €−5,69 €−44,09 €43,80 €24,60 €−13,80 €15,43 €−3,77 €−42,17 €
Keski-SuomiJyväskylä 249,40 €15,51 €56,55 €28,85 €30,20 €11,00 €−27,40 €−3,69 €−22,89 €−61,29 €37,35 €18,15 €−20,25 €9,65 €−9,55 €−47,95 €
Keski-SuomiJämsä34,96 €14,64 €39,03 €18,00 €15,48 €15,76 €−3,44 €−41,84 €−4,56 €−23,76 €−62,16 €19,83 €0,63 €−37,77 €−1,20 €−20,40 €−58,80 €−3,72 €−22,92 €−61,32 €
Keski-SuomiLaukaa40,68 €19,73 €44,82 €24,33 €30,60 €21,48 €2,28 €−36,12 €0,53 €−18,67 €−57,07 €25,62 €6,42 €−31,98 €5,13 €−14,07 €−52,47 €11,40 €−7,80 €−46,20 €
Keski-SuomiMuurame42,92 €20,91 €42,27 €28,75 €34,64 €23,72 €4,52 €−33,88 €1,71 €−17,49 €−55,89 €23,07 €3,87 €−34,53 €9,55 €−9,65 €−48,05 €15,44 €−3,76 €−42,16 €
Keski-SuomiÄänekoski36,92 €11,11 €40,22 €18,53 €16,38 €17,72 €−1,48 €−39,88 €−8,09 €−27,29 €−65,69 €21,02 €1,82 €−36,58 €−0,67 €−19,87 €−58,27 €−2,82 €−22,02 €−60,42 €
KymenlaaksoHamina40,48 €13,59 €42,71 €22,42 €18,60 €21,28 €2,08 €−36,32 €−5,61 €−24,81 €−63,21 €23,51 €4,31 €−34,09 €3,22 €−15,98 €−54,38 €−0,60 €−19,80 €−58,20 €
KymenlaaksoKotka48,32 €14,56 €53,75 €20,75 €23,28 €29,12 €9,92 €−28,48 €−4,64 €−23,84 €−62,24 €34,55 €15,35 €−23,05 €1,55 €−17,65 €−56,05 €4,08 €−15,12 €−53,52 €
KymenlaaksoKotka 153,28 €20,15 €57,60 €29,93 €34,08 €14,88 €−23,52 €0,95 €−18,25 €−56,65 €38,40 €19,20 €−19,20 €10,73 €−8,47 €−46,87 €
KymenlaaksoKotka 242,96 €10,93 €50,00 €18,78 €23,76 €4,56 €−33,84 €−8,27 €−27,47 €−65,87 €30,80 €11,60 €−26,80 €−0,42 €−19,62 €−58,02 €
KymenlaaksoKouvola41,76 €12,65 €45,85 €20,57 €21,10 €22,56 €3,36 €−35,04 €−6,55 €−25,75 €−64,15 €26,65 €7,45 €−30,95 €1,37 €−17,83 €−56,23 €1,90 €−17,30 €−55,70 €
LappiKemi37,64 €12,67 €40,54 €16,00 €14,32 €18,44 €−0,76 €−39,16 €−6,53 €−25,73 €−64,13 €21,34 €2,14 €−36,26 €−3,20 €−22,40 €−60,80 €−4,88 €−24,08 €−62,48 €
LappiRovaniemi52,76 €25,68 €57,70 €28,55 €33,00 €33,56 €14,36 €−24,04 €6,48 €−12,72 €−51,12 €38,50 €19,30 €−19,10 €9,35 €−9,85 €−48,25 €13,80 €−5,40 €−43,80 €
LappiTornio41,52 €18,08 €42,92 €32,77 €22,82 €22,32 €3,12 €−35,28 €−1,12 €−20,32 €−58,72 €23,72 €4,52 €−33,88 €13,57 €−5,63 €−44,03 €3,62 €−15,58 €−53,98 €
PirkanmaaAkaa41,32 €34,55 €43,05 €28,90 €22,12 €2,92 €−35,48 €15,35 €−3,85 €−42,25 €23,85 €4,65 €−33,75 €9,70 €−9,50 €−47,90 €
PirkanmaaHämeenkyrö37,60 €41,64 €29,12 €18,40 €−0,80 €−39,20 €22,44 €3,24 €−35,16 €9,92 €−9,28 €−47,68 €
PirkanmaaKangasala47,60 €36,16 €46,87 €39,18 €36,88 €28,40 €9,20 €−29,20 €16,96 €−2,24 €−40,64 €27,67 €8,47 €−29,93 €19,98 €0,78 €−37,62 €17,68 €−1,52 €−39,92 €
PirkanmaaLempäälä47,44 €28,40 €54,27 €50,72 €46,50 €28,24 €9,04 €−29,36 €9,20 €−10,00 €−48,40 €35,07 €15,87 €−22,53 €31,52 €12,32 €−26,08 €27,30 €8,10 €−30,30 €
PirkanmaaNokia45,44 €28,27 €49,33 €38,78 €43,98 €26,24 €7,04 €−31,36 €9,07 €−10,13 €−48,53 €30,13 €10,93 €−27,47 €19,58 €0,38 €−38,02 €24,78 €5,58 €−32,82 €
PirkanmaaPirkkala51,28 €42,07 €56,18 €51,82 €50,68 €32,08 €12,88 €−25,52 €22,87 €3,67 €−34,73 €36,98 €17,78 €−20,62 €32,62 €13,42 €−24,98 €31,48 €12,28 €−26,12 €
PirkanmaaSastamala35,68 €18,24 €37,60 €26,33 €23,96 €16,48 €−2,72 €−41,12 €−0,96 €−20,16 €−58,56 €18,40 €−0,80 €−39,20 €7,13 €−12,07 €−50,47 €4,76 €−14,44 €−52,84 €
PirkanmaaTampere58,04 €38,71 €65,10 €43,97 €48,40 €38,84 €19,64 €−18,76 €19,51 €0,31 €−38,09 €45,90 €26,70 €−11,70 €24,77 €5,57 €−32,83 €29,20 €10,00 €−28,40 €
PirkanmaaTampere 160,76 €52,05 €68,80 €60,25 €41,56 €22,36 €−16,04 €32,85 €13,65 €−24,75 €49,60 €30,40 €−8,00 €41,05 €21,85 €−16,55 €
PirkanmaaTampere 259,52 €37,80 €66,15 €44,17 €40,32 €21,12 €−17,28 €18,60 €−0,60 €−39,00 €46,95 €27,75 €−10,65 €24,97 €5,77 €−32,63 €
PirkanmaaTampere 353,24 €27,21 €60,95 €42,25 €34,04 €14,84 €−23,56 €8,01 €−11,19 €−49,59 €41,75 €22,55 €−15,85 €23,05 €3,85 €−34,55 €
PirkanmaaValkeakoski41,64 €17,07 €43,25 €29,18 €26,66 €22,44 €3,24 €−35,16 €−2,13 €−21,33 €−59,73 €24,05 €4,85 €−33,55 €9,98 €−9,22 €−47,62 €7,46 €−11,74 €−50,14 €
PirkanmaaYlöjärvi46,48 €34,53 €46,18 €33,72 €44,20 €27,28 €8,08 €−30,32 €15,33 €−3,87 €−42,27 €26,98 €7,78 €−30,62 €14,52 €−4,68 €−43,08 €25,00 €5,80 €−32,60 €
PohjanmaaMustasaari37,60 €40,33 €25,27 €18,40 €−0,80 €−39,20 €21,13 €1,93 €−36,47 €6,07 €−13,13 €−51,53 €
PohjanmaaPedersören kunta35,44 €37,23 €16,24 €−2,96 €−41,36 €18,03 €−1,17 €−39,57 €
PohjanmaaPietarsaari41,64 €18,59 €42,74 €24,60 €24,16 €22,44 €3,24 €−35,16 €−0,61 €−19,81 €−58,21 €23,54 €4,34 €−34,06 €5,40 €−13,80 €−52,20 €4,96 €−14,24 €−52,64 €
PohjanmaaVaasa48,20 €24,01 €50,70 €30,60 €31,80 €29,00 €9,80 €−28,60 €4,81 €−14,39 €−52,79 €31,50 €12,30 €−26,10 €11,40 €−7,80 €−46,20 €12,60 €−6,60 €−45,00 €
PohjanmaaVaasa 149,96 €30,33 €30,76 €11,56 €−26,84 €11,13 €−8,07 €−46,47 €
PohjanmaaVaasa 241,32 €15,03 €48,85 €30,32 €22,12 €2,92 €−35,48 €−4,17 €−23,37 €−61,77 €29,65 €10,45 €−27,95 €11,12 €−8,08 €−46,48 €
Pohjois-KarjalaJoensuu52,12 €26,51 €55,20 €25,52 €26,74 €32,92 €13,72 €−24,68 €7,31 €−11,89 €−50,29 €36,00 €16,80 €−21,60 €6,32 €−12,88 €−51,28 €7,54 €−11,66 €−50,06 €
Pohjois-KarjalaJoensuu 154,56 €28,61 €58,10 €30,28 €35,36 €16,16 €−22,24 €9,41 €−9,79 €−48,19 €38,90 €19,70 €−18,70 €11,08 €−8,12 €−46,52 €
Pohjois-KarjalaJoensuu 248,24 €22,03 €51,90 €24,55 €29,04 €9,84 €−28,56 €2,83 €−16,37 €−54,77 €32,70 €13,50 €−24,90 €5,35 €−13,85 €−52,25 €
Pohjois-KarjalaKontiolahti43,48 €46,50 €29,95 €29,76 €24,28 €5,08 €−33,32 €27,30 €8,10 €−30,30 €10,75 €−8,45 €−46,85 €10,56 €−8,64 €−47,04 €
Pohjois-KarjalaLieksa33,08 €6,60 €32,69 €7,76 €13,88 €−5,32 €−43,72 €−12,60 €−31,80 €−70,20 €13,49 €−5,71 €−44,11 €−11,44 €−30,64 €−69,04 €
Pohjois-KarjalaLiperi40,44 €45,24 €26,78 €24,20 €21,24 €2,04 €−36,36 €26,04 €6,84 €−31,56 €7,58 €−11,62 €−50,02 €5,00 €−14,20 €−52,60 €
Pohjois-PohjanmaaKalajoki39,32 €40,29 €24,95 €22,40 €20,12 €0,92 €−37,48 €21,09 €1,89 €−36,51 €5,75 €−13,45 €−51,85 €3,20 €−16,00 €−54,40 €
Pohjois-PohjanmaaKempele46,36 €27,92 €49,26 €31,35 €36,42 €27,16 €7,96 €−30,44 €8,72 €−10,48 €−48,88 €30,06 €10,86 €−27,54 €12,15 €−7,05 €−45,45 €17,22 €−1,98 €−40,38 €
Pohjois-PohjanmaaKuusamo40,60 €17,61 €38,63 €18,12 €25,76 €21,40 €2,20 €−36,20 €−1,59 €−20,79 €−59,19 €19,43 €0,23 €−38,18 €−1,08 €−20,28 €−58,68 €6,56 €−12,64 €−51,04 €
Pohjois-PohjanmaaLiminka44,36 €45,16 €33,50 €25,16 €5,96 €−32,44 €25,96 €6,76 €−31,64 €14,30 €−4,90 €−43,30 €
Pohjois-PohjanmaaNivala36,44 €23,15 €36,53 €14,64 €17,24 €−1,96 €−40,36 €3,95 €−15,25 €−53,65 €17,33 €−1,87 €−40,27 €−4,56 €−23,76 €−62,16 €
Pohjois-PohjanmaaOulu51,68 €28,04 €57,80 €28,63 €34,88 €32,48 €13,28 €−25,12 €8,84 €−10,36 €−48,76 €38,60 €19,40 €−19,00 €9,43 €−9,77 €−48,17 €15,68 €−3,52 €−41,92 €
Pohjois-PohjanmaaOulu 155,32 €32,93 €62,80 €35,55 €36,12 €16,92 €−21,48 €13,73 €−5,47 €−43,87 €43,60 €24,40 €−14,00 €16,35 €−2,85 €−41,25 €
Pohjois-PohjanmaaOulu 248,76 €23,76 €54,45 €27,27 €29,56 €10,36 €−28,04 €4,56 €−14,64 €−53,04 €35,25 €16,05 €−22,35 €8,07 €−11,13 €−49,53 €
Pohjois-PohjanmaaRaahe39,56 €13,71 €39,73 €20,37 €18,70 €20,36 €1,16 €−37,24 €−5,49 €−24,69 €−63,09 €20,53 €1,33 €−37,07 €1,17 €−18,03 €−56,43 €−0,50 €−19,70 €−58,10 €
Pohjois-PohjanmaaYlivieska41,16 €22,99 €45,44 €23,77 €25,48 €21,96 €2,76 €−35,64 €3,79 €−15,41 €−53,81 €26,24 €7,04 €−31,36 €4,57 €−14,63 €−53,03 €6,28 €−12,92 €−51,32 €
Pohjois-SavoIisalmi41,16 €17,59 €44,14 €24,27 €25,46 €21,96 €2,76 €−35,64 €−1,61 €−20,81 €−59,21 €24,94 €5,74 €−32,66 €5,07 €−14,13 €−52,53 €6,26 €−12,94 €−51,34 €
Pohjois-SavoKuopio56,52 €24,83 €60,50 €29,82 €34,84 €37,32 €18,12 €−20,28 €5,63 €−13,57 €−51,97 €41,30 €22,10 €−16,30 €10,62 €−8,58 €−46,98 €15,64 €−3,56 €−41,96 €
Pohjois-SavoKuopio 160,16 €34,05 €64,30 €36,55 €40,96 €21,76 €−16,64 €14,85 €−4,35 €−42,75 €45,10 €25,90 €−12,50 €17,35 €−1,85 €−40,25 €
Pohjois-SavoKuopio 252,76 €19,33 €57,75 €26,28 €33,56 €14,36 €−24,04 €0,13 €−19,07 €−57,47 €38,55 €19,35 €−19,05 €7,08 €−12,12 €−50,52 €
Pohjois-SavoSiilinjärvi45,52 €24,89 €50,32 €30,23 €30,94 €26,32 €7,12 €−31,28 €5,69 €−13,51 €−51,91 €31,12 €11,92 €−26,48 €11,03 €−8,17 €−46,57 €11,74 €−7,46 €−45,86 €
Pohjois-SavoVarkaus35,76 €8,75 €40,12 €12,37 €12,92 €16,56 €−2,64 €−41,04 €−10,45 €−29,65 €−68,05 €20,92 €1,72 €−36,68 €−6,83 €−26,03 €−64,43 €−6,28 €−25,48 €−63,88 €
Päijät-HämeHeinola36,52 €9,79 €42,15 €21,40 €22,88 €17,32 €−1,88 €−40,28 €−9,41 €−28,61 €−67,01 €22,95 €3,75 €−34,65 €2,20 €−17,00 €−55,40 €3,68 €−15,52 €−53,92 €
Päijät-HämeHollola40,92 €17,96 €46,57 €27,42 €34,48 €21,72 €2,52 €−35,88 €−1,24 €−20,44 €−58,84 €27,37 €8,17 €−30,23 €8,22 €−10,98 €−49,38 €15,28 €−3,92 €−42,32 €
Päijät-HämeLahti52,48 €20,40 €58,15 €32,00 €32,58 €33,28 €14,08 €−24,32 €1,20 €−18,00 €−56,40 €38,95 €19,75 €−18,65 €12,80 €−6,40 €−44,80 €13,38 €−5,82 €−44,22 €
Päijät-HämeLahti 157,24 €30,67 €62,00 €36,98 €38,04 €18,84 €−19,56 €11,47 €−7,73 €−46,13 €42,80 €23,60 €−14,80 €17,78 €−1,42 €−39,82 €
Päijät-HämeLahti 248,08 €16,32 €53,95 €29,68 €28,88 €9,68 €−28,72 €−2,88 €−22,08 €−60,48 €34,75 €15,55 €−22,85 €10,48 €−8,72 €−47,12 €
Päijät-HämeOrimattila39,60 €20,87 €40,79 €22,27 €26,68 €20,40 €1,20 €−37,20 €1,67 €−17,53 €−55,93 €21,59 €2,39 €−36,01 €3,07 €−16,13 €−54,53 €7,48 €−11,72 €−50,12 €
SatakuntaEura35,04 €33,20 €12,42 €15,84 €−3,36 €−41,76 €14,00 €−5,20 €−43,60 €−6,78 €−25,98 €−64,38 €
SatakuntaKankaanpää33,56 €34,87 €16,58 €21,16 €14,36 €−4,84 €−43,24 €15,67 €−3,53 €−41,93 €−2,62 €−21,82 €−60,22 €1,96 €−17,24 €−55,64 €
SatakuntaPori43,12 €14,57 €48,40 €21,73 €22,98 €23,92 €4,72 €−33,68 €−4,63 €−23,83 €−62,23 €29,20 €10,00 €−28,40 €2,53 €−16,67 €−55,07 €3,78 €−15,42 €−53,82 €
SatakuntaPori 146,44 €22,41 €50,55 €24,23 €27,24 €8,04 €−30,36 €3,21 €−15,99 €−54,39 €31,35 €12,15 €−26,25 €5,03 €−14,17 €−52,57 €
SatakuntaPori 238,84 €9,64 €45,85 €20,88 €19,64 €0,44 €−37,96 €−9,56 €−28,76 €−67,16 €26,65 €7,45 €−30,95 €1,68 €−17,52 €−55,92 €
SatakuntaRauma42,64 €17,72 €46,20 €25,85 €27,72 €23,44 €4,24 €−34,16 €−1,48 €−20,68 €−59,08 €27,00 €7,80 €−30,60 €6,65 €−12,55 €−50,95 €8,52 €−10,68 €−49,08 €
SatakuntaUlvila37,20 €39,81 €18,02 €23,90 €18,00 €−1,20 €−39,60 €20,61 €1,41 €−36,99 €−1,18 €−20,38 €−58,78 €4,70 €−14,50 €−52,90 €
UusimaaEspoo-Kauniainen72,76 €52,53 €81,70 €64,10 €53,56 €34,36 €−4,04 €33,33 €14,13 €−24,27 €62,50 €43,30 €4,90 €44,90 €25,70 €−12,70 €
UusimaaEspoo-Kauniainen 175,52 €72,69 €82,95 €75,00 €56,32 €37,12 €−1,28 €53,49 €34,29 €−4,11 €63,75 €44,55 €6,15 €55,80 €36,60 €−1,80 €
UusimaaEspoo-Kauniainen 275,44 €57,92 €86,10 €65,92 €56,24 €37,04 €−1,36 €38,72 €19,52 €−18,88 €66,90 €47,70 €9,30 €46,72 €27,52 €−10,88 €
UusimaaEspoo-Kauniainen 367,64 €42,43 €76,40 €57,50 €48,44 €29,24 €−9,16 €23,23 €4,03 €−34,37 €57,20 €38,00 €−0,40 €38,30 €19,10 €−19,30 €
UusimaaHelsinki80,56 €68,44 €91,30 €62,80 €79,60 €61,36 €42,16 €3,76 €49,24 €30,04 €−8,36 €72,10 €52,90 €14,50 €43,60 €24,40 €−14,00 €60,40 €41,20 €2,80 €
UusimaaHelsinki 188,76 €111,27 €69,56 €50,36 €11,96 €92,07 €72,87 €34,47 €
UusimaaHelsinki 283,36 €85,29 €95,05 €94,78 €64,16 €44,96 €6,56 €66,09 €46,89 €8,49 €75,85 €56,65 €18,25 €75,58 €56,38 €17,98 €
UusimaaHelsinki 375,76 €59,91 €88,05 €65,38 €56,56 €37,36 €−1,04 €40,71 €21,51 €−16,89 €68,85 €49,65 €11,25 €46,18 €26,98 €−11,42 €
UusimaaHelsinki 471,84 €43,59 €84,85 €55,07 €52,64 €33,44 €−4,96 €24,39 €5,19 €−33,21 €65,65 €46,45 €8,05 €35,87 €16,67 €−21,73 €
UusimaaHyvinkää74,40 €53,89 €84,70 €57,55 €55,20 €36,00 €−2,40 €34,69 €15,49 €−22,91 €65,50 €46,30 €7,90 €38,35 €19,15 €−19,25 €
UusimaaJärvenpää41,44 €22,47 €42,96 €31,30 €29,10 €22,24 €3,04 €−35,36 €3,27 €−15,93 €−54,33 €23,76 €4,56 €−33,84 €12,10 €−7,10 €−45,50 €9,90 €−9,30 €−47,70 €
UusimaaKerava57,00 €37,84 €57,55 €49,90 €57,82 €37,80 €18,60 €−19,80 €18,64 €−0,56 €−38,96 €38,35 €19,15 €−19,25 €30,70 €11,50 €−26,90 €38,62 €19,42 €−18,98 €
UusimaaKirkkonummi56,92 €24,71 €66,90 €35,42 €43,62 €37,72 €18,52 €−19,88 €5,51 €−13,69 €−52,09 €47,70 €28,50 €−9,90 €16,22 €−2,98 €−41,38 €24,42 €5,22 €−33,18 €
UusimaaLohja51,80 €32,73 €58,43 €42,43 €47,84 €32,60 €13,40 €−25,00 €13,53 €−5,67 €−44,07 €39,23 €20,03 €−18,37 €23,23 €4,03 €−34,37 €28,64 €9,44 €−28,96 €
UusimaaLoviisa51,08 €30,91 €56,68 €34,07 €41,80 €31,88 €12,68 €−25,72 €11,71 €−7,49 €−45,89 €37,48 €18,28 €−20,12 €14,87 €−4,33 €−42,73 €22,60 €3,40 €−35,00 €
UusimaaMäntsälä70,16 €37,93 €79,95 €52,82 €64,62 €50,96 €31,76 €−6,64 €18,73 €−0,47 €−38,87 €60,75 €41,55 €3,15 €33,62 €14,42 €−23,98 €45,42 €26,22 €−12,18 €
UusimaaNurmijärvi55,00 €33,45 €64,05 €43,02 €49,42 €35,80 €16,60 €−21,80 €14,25 €−4,95 €−43,35 €44,85 €25,65 €−12,75 €23,82 €4,62 €−33,78 €30,22 €11,02 €−27,38 €
UusimaaPorvoo49,88 €28,88 €50,21 €38,87 €37,78 €30,68 €11,48 €−26,92 €9,68 €−9,52 €−47,92 €31,01 €11,81 €−26,59 €19,67 €0,47 €−37,93 €18,58 €−0,62 €−39,02 €
UusimaaRaasepori67,00 €34,35 €76,80 €49,30 €47,80 €28,60 €−9,80 €15,15 €−4,05 €−42,45 €57,60 €38,40 €0,00 €30,10 €10,90 €−27,50 €
UusimaaSipoo47,72 €33,01 €48,01 €30,83 €38,54 €28,52 €9,32 €−29,08 €13,81 €−5,39 €−43,79 €28,81 €9,61 €−28,79 €11,63 €−7,57 €−45,97 €19,34 €0,14 €−38,26 €
UusimaaTuusula39,64 €18,89 €45,14 €27,73 €42,32 €20,44 €1,24 €−37,16 €−0,31 €−19,51 €−57,91 €25,94 €6,74 €−31,66 €8,53 €−10,67 €−49,07 €23,12 €3,92 €−34,48 €
UusimaaVantaa60,96 €32,69 €69,40 €43,22 €54,54 €41,76 €22,56 €−15,84 €13,49 €−5,71 €−44,11 €50,20 €31,00 €−7,40 €24,02 €4,82 €−33,58 €35,34 €16,14 €−22,26 €
UusimaaVantaa 162,00 €31,49 €69,80 €41,60 €52,00 €42,80 €23,60 €−14,80 €12,29 €−6,91 €−45,31 €50,60 €31,40 €−7,00 €22,40 €3,20 €−35,20 €32,80 €13,60 €−24,80 €
UusimaaVantaa 255,48 €40,71 €58,40 €39,98 €53,14 €36,28 €17,08 €−21,32 €21,51 €2,31 €−36,09 €39,20 €20,00 €−18,40 €20,78 €1,58 €−36,82 €33,94 €14,74 €−23,66 €
UusimaaVihti50,76 €35,67 €61,26 €47,17 €52,20 €31,56 €12,36 €−26,04 €16,47 €−2,73 €−41,13 €42,06 €22,86 €−15,54 €27,97 €8,77 €−29,63 €33,00 €13,80 €−24,60 €
Varsinais-SuomiKaarina48,08 €31,20 €49,50 €48,63 €47,00 €28,88 €9,68 €−28,72 €12,00 €−7,20 €−45,60 €30,30 €11,10 €−27,30 €29,43 €10,23 €−28,17 €27,80 €8,60 €−29,80 €
Varsinais-SuomiLieto40,44 €34,43 €45,64 €46,63 €38,74 €21,24 €2,04 €−36,36 €15,23 €−3,97 €−42,37 €26,44 €7,24 €−31,16 €27,43 €8,23 €−30,17 €19,54 €0,34 €−38,06 €
Varsinais-SuomiLoimaa33,04 €33,40 €13,84 €−5,36 €−43,76 €14,20 €−5,00 €−43,40 €
Varsinais-SuomiNaantali44,40 €34,17 €48,70 €48,95 €44,54 €25,20 €6,00 €−32,40 €14,97 €−4,23 €−42,63 €29,50 €10,30 €−28,10 €29,75 €10,55 €−27,85 €25,34 €6,14 €−32,26 €
Varsinais-SuomiPaimio38,64 €16,13 €44,64 €34,43 €33,46 €19,44 €0,24 €−38,16 €−3,07 €−22,27 €−60,67 €25,44 €6,24 €−32,16 €15,23 €−3,97 €−42,37 €14,26 €−4,94 €−43,34 €
Varsinais-SuomiParainen37,16 €16,27 €38,97 €28,94 €17,96 €−1,24 €−39,64 €−2,93 €−22,13 €−60,53 €19,77 €0,57 €−37,83 €9,74 €−9,46 €−47,86 €
Varsinais-SuomiRaisio46,72 €26,15 €51,49 €36,88 €35,82 €27,52 €8,32 €−30,08 €6,95 €−12,25 €−50,65 €32,29 €13,09 €−25,31 €17,68 €−1,52 €−39,92 €16,62 €−2,58 €−40,98 €
Varsinais-SuomiSalo37,84 €22,27 €40,33 €22,10 €25,10 €18,64 €−0,56 €−38,96 €3,07 €−16,13 €−54,53 €21,13 €1,93 €−36,47 €2,90 €−16,30 €−54,70 €5,90 €−13,30 €−51,70 €
Varsinais-SuomiTurku55,56 €32,16 €59,35 €42,48 €42,88 €36,36 €17,16 €−21,24 €12,96 €−6,24 €−44,64 €40,15 €20,95 €−17,45 €23,28 €4,08 €−34,32 €23,68 €4,48 €−33,92 €
Varsinais-SuomiTurku 158,52 €48,45 €61,90 €56,87 €39,32 €20,12 €−18,28 €29,25 €10,05 €−28,35 €42,70 €23,50 €−14,90 €37,67 €18,47 €−19,93 €
Varsinais-SuomiTurku 256,52 €38,72 €56,75 €43,08 €37,32 €18,12 €−20,28 €19,52 €0,32 €−38,08 €37,55 €18,35 €−20,05 €23,88 €4,68 €−33,72 €
Varsinais-SuomiTurku 350,20 €21,83 €57,20 €35,47 €31,00 €11,80 €−26,60 €2,63 €−16,57 €−54,97 €38,00 €18,80 €−19,60 €16,27 €−2,93 €−41,33 €
Varsinais-SuomiUusikaupunki41,44 €19,03 €43,28 €22,17 €26,70 €22,24 €3,04 €−35,36 €−0,17 €−19,37 €−57,77 €24,08 €4,88 €−33,52 €2,97 €−16,23 €−54,63 €7,50 €−11,70 €−50,10 €
Aarne Helenius

About Aarne Helenius

Aarne Helenius työskentelee VertaaEnsin.fi:llä sisällöntuotannon tehtävissä ja toimii perhe-, koti- ja matkailu-aihealueiden asiantuntijana. Hänen intohimojaan ovat urheilu, politiikka ja elokuvat.

Tarjoukset