Energiakriisi sai kodinkoneketjujen laitevalikoiman vihertymään — energiatehokas laite ei ole vieläkään taloudellisesti fiksu valinta

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Energiatehokkaan kodinkoneen sähkönkulutus

Uusimme vuoden 2022 selvityksen, jossa selvitettiin kannattaako energiatehokkaan kodinkonelaitteen ostaminen. Vuonna 2023 painopisteenä oli kuinka kodinkoneketjut ovat reagoineet energiasäästökampanjaan laitevalikoimassaaan.

Energiatehokkaiden kodinkonelaitteiden määrä noussut

Muutokset edellisvuoden selvitykseen olivat kauttaaltaan positiivisia, mutta vähäisiä. Suurin parannus tapahtui pyykinpesukoneiden osalta, jossa laitteisto oli muuttunut selvästi ekologisempaan suuntaan viime vuoteen verrattuna. Muissa kodinkoneissa, etenkin televisioissa, muutos vihreämpään suuntaan on hidasta

Alemmat kuvaajat ilmaisevat kodinkonelaitteiden määrän energialuokittain. Ylempi palkki ilmaisee vuoden 2022 tilanteen ja alempi vuoden 2023 tilanteen.

Näin kodinkoneketjujen valikoima vihertyi energiakriisin myötä

Ekologisin kodinkoneliike riippuu myytävästä kodinkoneesta. Astianpesukoneiden osalta voittaja on Power, pyykinpesukoneiden osalta Verkkokauppa.com ja jääkaappien ja televisioiden osalta Gigantti. Gigantti on kuitenkin kokonaisuudessaan tämän osalta selvityksen voittaja.

Alle on koostettu kunkin kodinkoneketjun positiiviset ja negatiiviset huomiot. Vihreä väri ilmaisee positiivista ja punainen väri negatiivista muutosta viime vuoteen.

Gigantti:

 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien pyykinpesukoneiden valikoimaa. A-laitteiden suhteellinen määrä oli noussut edellisvuodesta 15,56 prosenttiyksikköä.
 • + Vähentänyt G-luokituksen saaneiden televisioiden valikoimaa. Suurin osa valikoiman laitteista on kuitenkin edelleen G-laitteita, joiden osuus myytävistä televisioista on 64,43 %.
 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien jääkaappien valikoimaa. Gigantti on ottanut valikoimiinsa A- ja B-laitteita (lisäystä 1,11 prosenttiyksikköä), jonka lisäksi sen F-laitteiden osuus on laskenut viime vuodesta (vähennystä 3,21 prosenttiyksikköä).
 • − Kasvatti heikomman energialuokituksen omaavien astianpesukoneiden valikoimaa. Sen E- ja F-laitteiden osuus on kasvanut 6,39 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.

Power:

 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien astianpesukoneiden valikoimaa. Power on lisännyt B-laitteiden suhteellista määrää 3,77 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna.
 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien pyykinpesukoneiden valikoimaa. Tällä osa-alueella on tapahtunut merkittävä muutos, sillä A- ja B-laitteiden määrä on noussut viime vuoteen verrattuna 18,53 prosenttiyksikköä.
 • + Vähentänyt G-luokituksen saaneiden televisioiden valikoimaa. Suurin osa on kuitenkin edelleen G-luokituksen laitteita muiden kodinkoneketjujen tapaan, joiden osuus on 67,62 %.
 • − Vähensi parempien energialuokituksen omaavien jääkaappien valikoimaa. Muutos on kuitenkin pientä viime vuoteen verrattuna (1,58 prosenttiyksikköä).
 • − Televisioita ei pysty suodattamaan energialuokituksen mukaan, joka tekee televisioiden vertailusta vaikeata.

Verkkokauppa.com:

 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien astianpesukoneiden valikoimaa. Verkkokauppa.comin valikoimissa on viime vuoteen verrattuna 3,39 prosenttiyksikkö enemmän A- ja B-laitteita.
 • + Kasvatti parempien energialuokituksen omaavien pyykinpesukoneiden valikoimaa. A-laitteiden osuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 21,58 prosenttiyksikköä.
 • − Vähensi parempien energialuokituksen omaavien jääkaappien valikoimaa. Sen C- ja D-laitteiden määrä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna 6,77 prosenttiyksikköä.
 • − Ei ilmoita kodinkoneiden energialuokituksia selkeästi. Tämän lisäksi televisioita ei pysty suodattamaan energialuokitusten mukaan ja tiedot on mahdollisimman piiloon, jotta asiakas ei pystyisi tekemään vertailua tältä osin. Tästä johtuen Verkkokauppa.comin televisiot eivät olleet mukana selvityksessämme.

Energiatehokkaasta kodinkoneesta ei kannata maksaa ekstraa – Säästöt sähkössä eivät kompensoi energiaystävällisempien laitteiden korkeampaa hankintahintaa

Vertailun tulokset osoittavat, että energiaystävällisempi kodinkone ei kannata takaisinmaksunäkökulmasta käytännössä koskaan. Usean laitteen kohdalla käyttöajan pitäisi olla satoja vuosia, jotta energiatehokkaampi laite maksaisi itsensä takaisin. Energiatehokkuudella vaikuttaisi olevan pientä korrelaatiota laitteen hinnan kanssa, mutta suurempi korrelaatio tulee laitteen teknisistä ratkaisuista, jotka yleensä nostavat laitteen hintaa sähkönkulutuksen kustannuksella.

Nopeimmillaan energiatehokkaampi astianpesukone maksaa itsensä takaisin 2,4 vuodessa, kun hintaero on 10 €. Enimmillään takaisinmaksu vie 363,8 vuotta, kun laitteiden välinen hintaero on 649,05 €. Energiatehokkaampi laite voi siis olla kannattavampi, jos laitteen käyttöikä on pitkä, mutta tässäkin tapauksessa säästö on vain joitakin euroja vuodessa. 

Pyykkikoneita vertailtaessa energiatehokkaamman laitteen takaisinmaksuaika on nopeimmillaan 0,3 vuotta ja hitaimmillaan 148,2 vuotta. Nopeimman takaisinmaksuajan kohdalla hintaero on 2 €, hitaamman kohdalla 78 €. Tässä tapauksessa energiatehokas voisi siis olla kannattava valinta, sillä säästöä kertyy nopeimman kohdalla säästöä kertyy suhteutettuna 6,14 €.  Monessa tapauksessa energiatehokkain kodinkone on myös edullisempi kuin tehottomampi malli. Tästä esimerkkinä Powerin myymät AEG -pyykinpesukoneet.

Paremman energialuokan jääkaappi maksaa itsensä takaisin nopeimmillaan 1,4 vuodessa, kun laitteiden välinen hintaero on 130 €. Lukema kuitenkin hämää, sillä tässä tapauksessa enemmän kuluttava jääkaappi on reilusti pienempi kuin tavanomainen jääkaappi. Tästä johtuen laitteen suhteellinen kulutus on huomattavasti korkeampi kuin energiatehokkaampien ja tilavuudeltaan suurempien jääkaappien kohdalla. Pisimmillään takaisinmaksuaika on jääkaappien osalta 282,5 vuotta, kun laitteiden hintaero on 1 310 €.

Jääkaappien osalta on nurinkurista, että osa tehokkaimmista energialuokituksen saaneista laitteista kulutti suhteellisesti enemmän kuin tehottomampi malli. Tästä esimerkkinä Liebherr, jonka A-luokituksen saanut malli kulutti suhteessa enemmän kuin vastaava C-luokituksen malli.

Televisioiden ympäristöystävällisyys on ollut edellisinä vuonna heikkoa, vaikka tilanne onkin parantunut viime vuoteen verrattuna. Selvityksen paras energiamerkintä oli ‘D’, ja näitäkin oli yhteensä vain yksi kappale. Tilanne on kyllä parantunut siltä osin, että G-luokituksen saaneita televisioita oli paljon vähemmän, mutta muutos on siitäkin huolimatta hidasta.

Nopeimmillaan paremman energialuokan televisio maksaa itsensä takaisin 84 vuodessa, kun hintaero televisioiden välillä on 100 €. Pisimmillään aika on 171,1 vuotta, kun hintaero on 230 €.

Näin selvitys toteutettiin

Valitsimme vertailuun aina valmistajan ohjevähittäishinnaltaan edullisimman mallin kustakin energialuokasta. Laitteet on pyritty pitämään ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisina. Kodinkoneiden hintoina on käytetty ohjevähittäishintoja. Kodinkoneiden kulutus on suhteutettu vertailukelpoisiksi, mutta tulokset ovat tästäkin huolimatta suuntaa antavia. Sähkön hinnaksi on oletettu 0,17 € (senhetkinen markkinahinta) ja selvityksen tiedot on tarkistettu 15.2.2023.

Selvityksessä olivat mukana Gigantti, Power ja Verkkokauppa.com. Vertailimme näiden liikkeiden astianpesukoneita, pyykinpesukoneita, televisioita ja jääkaappeja. Mukana oli yhteensä 95 kodinkonetta 11 valmistajalta:

 • Electrolux
 • Bosch
 • LG
 • Samsung
 • Liebherr
 • Siemens
 • AEG
 • Whirlpool
 • Miele
 • Hoover
 • Severin

Taulukoissa esitetyt kulutusarvot perustuvat seuraaviin oletuksiin:

Astianpesukoneet

 • Vuotuinen kulutus kattaa 100 pesukertaa eko-pesuohjelmalla
 • Laskelmiin on käytetty 10 henkilölle suhteutettuja lukemia

Pyykinpesukoneet

 • Vuosikulutus kattaa 100 pesukertaa eko-pesuohjelmalla
 • Laskelmiin on käytetty 10 pyykkikilolle suhteutettuja lukemia

Jääkaapit

 • Vertailussa on käytetty valmistajan ilmoittamaa vuosikulutusta
 • Mukaan ei ole otettu jääkaappeja, joissa on pakastin
 • Laskelmiin on käytetty 386 litralle suhteutettuja lukemia

Televisiot

 • Television vuosikulutus kattaa 1 000 katselutuntia SDR-asetuksella
 • Mukaan ei ole otettu jääkaappeja, joiden tuumakoko on alle 40
 • Laskelmiin on käytetty 50 tuumalle suhteutettuja lukemia

Liitteet

Liite 1: Gigantin astianpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10:llä astiastolla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Electrolux, EEM68510W1 349,00 €B64467,77 €
Electrolux, EEG69405L1 299,00 €C76518,61 €294,159,4
Electrolux, ESF5545LOW489,95 €D846510,98 €4 759,1341,2
Electrolux, ESF5533LOW449,95 €E947212,29 €235,330,6
Electrolux, ESF2400OW399,95 €F6110217,28 €294,110,0
Bosch, SMD6TCX00E1 699,00 €A54396,56 €
Bosch, SMV8YCX03E1 449,00 €B65467,89 €1 470,6187,2
Bosch, SMV4EVX14E799,95 €C74579,68 €3 817,9363,8
Bosch, SMU4HAW48S579,95 €D846510,98 €1 294,1168,2
Bosch, SMU2ITW04S439,95 €E927713,03 €823,568,3
Bosch, SKS51E32EU429,95 €F6110217,28 €58,82,4

Liite 2: Powerin astianpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10:llä astiastolla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Bosch, SMV8YCX01E979,00 €B65467,89 €
Bosch, SPV6ZMX23E951,90 €C595910,03 €159,412,7
Bosch, SMU2HTW55S499,00 €D826811,62 €2 664,1285,4
Bosch, SMU2ITW04S428,90 €E927713,03 €412,449,5
Bosch, SKS62E32EU505,90 €F6110217,28 €
Siemens, SN47YS02CS1 550,00 €B65467,89 €
Siemens, SR45ZW09MS739,90 €C595910,03 €4 765,3379,1
Siemens, SN43HI33TS628,90 €D826811,62 €652,970,0
Siemens, SN43HW54TS599,00 €E927713,03 €175,921,1
Siemens, SN615X00AE499,00 €F1028514,45 €588,270,6

Liite 3: Verkkokauppa.comin astianpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10:llä astiastolla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Miele, G 7222 SCU1 449,99 €A54396,56 €
Miele, G 7110 SCU1 399,99 €B64467,77 €294,141,2
Miele, G 5222 SCU1 149,99 €C74538,99 €1 470,6205,9
Miele, G 5000 U849,99 €E937212,16 €1 764,794,5
Miele, G 5430 SCU1 049,99 €F788714,73 €
Siemens, SN47YS02CS1 499,99 €B788714,73 €
Siemens, SN45ZW49CS799,99 €C75549,11 €
Siemens, SN43HW60CS649,99 €D856110,32 €882,4123,5
Siemens, SN63HX32TE599,99 €E927713,03 €294,118,4
Siemens, SR43IW10KS649,99 €F788714,73 €

Liite 4: Gigantin pyykinpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10 kg:n kapasiteetilla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Electrolux, EW8F6648E3969,95 €A38488,08 €
Electrolux, EW7T6336G5427,00 €B488013,60 €3 193,898,3
Electrolux, EW2F3047R5569,95 €C598414,33 €
Electrolux, EW2F3047R4287,00 €D699916,76 €1 664,4116,5
Electrolux, EW6T5327G5579,95 €E7811118,94 €
Electrolux, EW6S4225C4419,95 €F7712821,82 €941,255,7
LG, FV34JNS0A599,95 €A53508,58 €
LG, FV50VNS3E749,95 €B586410,96 €
LG, F4WP308N0W499,95 €C637913,39 €1 470,6102,8
LG, FM20T0S2E497,00 €D739115,51 €17,41,4
LG, FVB17NS2TE1 999,00 €E1015910,10 €

Liite 5: Powerin pyykinpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10 kg:n kapasiteetilla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
AEG, LR622O94D600,00 €A49549,26 €
AEG, L7TSP622E679,00 €B488013,60 €
AEG, L6FSP943K2579,00 €C657212,28 €
AEG, L6TDN642G577,00 €D6510818,42 €11,80,3
AEG, L6TEP720K499,00 €E7811118,94 €458,8148,2
Whirlpool, W046WB EE699,00 €A51518,67 €
Whirlpool, FFS9458BEE489,00 €B576310,77 €1 235,3100,2
Whirlpool, 6240L EU/N299,00 €C569315,87 €1 117,637,3
Whirlpool, PWTL29126/N499,00 €D6610217,26 €
Whirlpool, PWTL79127/N549,00 €E7811118,94 €

Liite 6: Verkkokauppa.comin pyykinpesukoneet

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 100:lla pesukerralla (kWh)Suhteutettu kulutus 10 kg:n kapasiteetilla (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Bosch, WGG1440ISN599,99 €A46518,69 €
Bosch, WAN240L5SN549,99 €B517312,39 €294,113,5
Bosch, WAU28US8SN549,99 €C627813,18 €0,00,0
Bosch, WAN280L2SN599,99 €D699916,76 €
Hoover, HW437XMBB-1-S549,99 €A456410,93 €
Hoover, H3TFSMP48TAMCE-S599,99 €B556911,69 €
Hoover, H3WS495TE-S499,99 €D768414,36 €588,237,5
Hoover, H3TM28TACE-1-S499,99 €F9111419,34 €0,00,0

Liite 7: Gigantin jääkaapit

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus vuodessa (kWh)Suhteutettu kulutus, kun tilavuus on 386 litraa (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Liebherr, RBa 4250-20 0012 399,00 €A6515626,49 €
Liebherr, RBbsc 5280-20 0013 999,00 €C10710818,28 €
Liebherr, IRd 4150-20 0011 899,00 €D8115426,18 €12 352,9265,9
Liebherr, TP 1760-23 001919,95 €E9323239,37 €5 759,174,2
Liebherr, TP 1410-22 057629,95 €F11432455,01 €1 705,918,6
LG, GLM71MBCSX1 699,00 €C777713,09 €
LG, GLT71SWCSF1 399,00 €D979716,49 €1 764,788,2
LG, GLT51SWGSZ969,95 €E12112120,57 €2 523,8105,2
LG, KL5241SWJZ587,00 €F14514925,37 €2 252,679,7

Liite 8: Powerin jääkaapit

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus vuodessa (kWh)Suhteutettu kulutus, kun tilavuus on 386 litraa (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Liebherr, KBIES 4370-21 0012 499,00 €C10711118,82 €
Liebherr, KB 4330-21 0571 189,00 €D13313823,46 €7 705,9282,5
Liebherr, TP 1720-22 001699,00 €E9224541,63 €2 882,427,0
Liebherr, TP 1410-22 057550,00 €F11432455,01 €876,511,1
Bosch, KSV36VLDP932,30 €D9310417,64 €
Bosch, KSV29NWEP673,90 €E10914524,66 €1 520,036,8
Bosch, KTR15NWFA399,00 €F11432455,01 €1 617,19,1

Liite 9: Verkkokauppa.comin jääkaapit

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus vuodessa (kWh)Suhteutettu kulutus, kun tilavuus on 386 litraa (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Severin, VKS8808329,99 €D7122838,83 €
Severin, VKS8806279,99 €E9030752,26 €294,13,7
Severin, KB8875149,99 €F104873148,36 €764,71,4
Bosch, KSV29NWEP599,99 €E10914524,66 €
Bosch, KTR15NWFA449,99 €F11432455,01 €882,44,9

Liite 10: Gigantin televisiot

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 1 000 tunnin katselulla (kWh)Suhteutettu kulutus, kun televisio 50″ (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Samsung, 75″ Q60A 4K QLED897,00 €E1187913,37 €
Samsung, 50″ Q60B 4K QLED599,00 €F686811,56 €
Samsung, 43″ AU6905 4K379,00 €G546310,67 €
LG, 75″ NANO81 4K1 299,00 €E1067112,01 €
LG, 50″ NANO80 4K499,00 €F636310,71 €
LG, 50″ UQ75 4K399,00 €G707011,90 €588,284,0

Liite 11: Powerin televisiot

MalliHintaEnergialuokkaIlmoitettu kulutus 1 000 tunnin katselulla (kWh)Suhteutettu kulutus, kun televisio 50″ (kWh)Suhteutettu kulutus euroissaPaljon sähkössä pitäisi säästää, jotta parempi energialuokka kannattaa (kWh)Vaadittu säästöaika vuosissa, jotta parempi energialuokka kannattaa
Samsung, 75″ 4K QLED999,00 €E1187913,37 €
Samsung, 55″ 4K QLED579,00 €F777011,90 €
Samsung, 43″ 4K LED349,00 €G677813,24 €1 352,9171,1
LG, 75″ 4K NANOCELL1 299,00 €E1067112,01 €
LG, 50″ 4K NANOCELL749,00 €F656511,05 €
LG, 43″ 4K UHD369,00 €G546310,67 €
Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset