Missä kaupungeissa on eniten opintolainaa?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Oma Taloudenpito
Tags: ,

opintolaina tilasto opiskelijat istuu pöydän ääressä

Opintolaina on suosittu rahoitusmuoto opiskelun rahoittamiseen, ja se näkyy Kelan tilastoista. VertaaEnsin selvitti, kuinka paljon suomalaisilla on opintolainaa, ja missä kaupungeissa on suhteellisesti eniten lainaa.

Artikkelin sisällysluettelo

Kuinka paljon suomalaisilla on opintolainaa?

Opintolainaa nostavien opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja viimeisen viiden vuoden aikana on tullut 110 090 uutta opintovelallista lisää.
Opintovelallisia on Suomessa yhteensä 408 506, eli kaikista suomalaisista 7,5 prosentilla on opintolainaa.

Opintovelallisia on Suomessa yhteensä 408 506, eli kaikista suomalaisista 7,5 prosentilla on opintolainaa

Opintolainakanta oli viime vuoden lopussa 3,1 miljardia euroa, ja keskimääräinen opintolaina kaikkien lainaa nostaneiden kesken oli 7631€.

Tilastot koko maan osalta

Oheiseen taulukkoon on koottu keskiarvotilastot koko maan osalta. Luvut ovat viimeisimmästä Kelan julkaisemasta tilastosta, jossa on mukana kokonainen lukuvuosi 2017/2018. Tilastoista näkyy, että vaikka keskimääräinen opintolaina on Suomessa 7631 euroa, lainaa nostetaan entistä vilkkaampaan tahtiin.

Niillä opiskelijoilla, jotka nostivat opintotukea, ja joilla oli lainaa, keskimääräinen laina viime vuonna oli jo 9750 euroa. Tämä luku on noussut viidessä vuodessa jopa 71 prosenttia.

Koko Suomi: Opintolainat viiden viime vuoden ajalta
Oppilaitosaste Opintotukea saaneet Keskimääräinen laina 2017/2018 Keskimääräinen laina 2012/2013 Nousua 5v.
aikana (%)
Nousua 5v.
aikana (€)
Yhteensä 171151 9750 5701 71.02 4,049
Yliopistot 57728 11306 6962 62.40 4,344
Ammattikorkeakoulut 63112 9715 5644 72.13 4,071
Ammatilliset oppilaitokset 37616 6925 3831 80.76 3,094
Lukiot 3399 4558 2505 81.96 2,053
Muut oppilaitokset 1769 6989 3937 77.52 3,052
Ulkomaiset oppilaitokset 7527 15231 10401 46.44 4,830

Kuinka paljon opintolainat ovat kasvaneet?

Suomessa oli viimeisimpänä täytenä lukuvuonna 408 506 opintovelallista, kun viisi vuotta sitten määrä oli 298 416. Viidessä vuodessa on tullut 110 090 uutta opintovelallista, joka merkitsee 36,9 prosentin kasvua.

Keskimääräinen opintolaina yliopistossa 11,306€, nousua viidessä vuodessa 62.40%
Keskimääräinen opintolaina ammattikorkeakoulussa 9,715€, nousua viidessä vuodessa 72.13%
Keskimääräinen opintolaina lukiossa 4,558€, nousua viidessä vuodessa 80.76%
Keskimääräinen opintolaina ammattikoulussa 6,925€, nousua viidessä vuodessa 81.96%

Erityisesti isot lainat ovat kasvaneet

Kelan tilastot avaavat hyvin myös isojen lainojen kasvua. Nykyään on entistä normaalimpaa, että opiskelijoilla on isompia lainoja. Esimerkiksi yli 30 000 euron opintolainoja ei viisi vuotta sitten ollut kuin 380 henkilöllä, mutta lukuvuonna 2017/2018 tämä luku oli kymmenkertaistunut.

Yli 20 000 euron lainat ovat viisinkertaistuneet viidessä vuodessa.

Kymmenen vuotta sitten yli 20 000 euron opintolainoja oli yhteensä 2541 henkilöllä.
Lukuvuonna 2017/2018 yli 20 000 euron opintolainoja oli yhteensä 13 963 henkilöllä

Yli 25 000 euron lainat ovat yli kymmenkertaistuneet viidessä vuodessa.

Kymmenen vuotta sitten yli 25 000 euron opintolainoja oli yhteensä 380 henkilöllä.
Lukuvuonna 2017/2018 yli 25 000 euron opintolainoja oli yhteensä 3932 henkilöllä.

Miksi opintolainat kasvavat?

Isona syynä opintolainojen kasvuun ovat opintolainan valtiontakauksen korotukset ja vuonna 2017 voimaan astunut opintotukiuudistus. Uudistuksen myötä opintolainan valtiontakauksen määrää korotettiin, ja opiskelijat voivat saada opintolainaa 650 euroa kuukaudessa aikaisemman 400 euron sijaan.

Opintolainakanta ei kuitenkaan kasva ainoastaan isompien lainaerien vuoksi. Myös opintolainaan nostaneiden määrät ovat olleet selvästi kasvussa viime vuosina.

Mikä on opintolainan keskikorko?

Opintolaina on houkutteleva vaihtoehto opiskelijalle, koska se on käytännössä erittäin halpaa lainaa. Tammikuussa 2019 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 0,48% (lähde: Suomen pankki). Tämän vuoksi useat opiskelijat nostavat maksimimäärän lainaa, koska se on rahan hinta on erittäin kohtuullinen. Tämän lisäksi on myös tavoiteajassa valmistuneet voivat saada ison osan lainasta hyvitettyä.

Opintolainahyvitys

Opintolainojen nousun syyksi kerrotaan usein lakimuutokset, ja erityisesti opintolainahyvitys. Kela hyvittää tavoiteajassa valmistuneiden opiskelijoiden lainoista 2500 euroa ylittävästä osuudesta 40%. Käytännössä Kela siis maksaa pois opintolainaa hyvityksen verran.

Opintolainahyvitys on ollut voimassa vasta muutaman vuoden, mutta sen odotetaan hillitsevän tulevaisuudessa opintolainakannan kasvua.

Kelan tilastot kertovat, että opintolainahyvityksen sai vuonna 2017 yhteenä 1180 tavoiteajassa valmistunutta opintovelallista. Heistä 1025 oli suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, ja 155 muun tutkinnon. Keskimääräinen opintolainahyvitys oli 2 576 euroa.

Missä kaupungeissa on eniten opintolainaa?

VertaaEnsin analysoi Kelan tilastojen perusteella 50 Suomen suurinta kuntaa, ja kävi läpi opintolainatilastot kuntakohtaisesti. Tilastojen mukaan suomen suurimmat opintolainat ovat Helsingissä, toiseksi suurimmat Turussa, ja kolmanneksi suurimmat Tampereella.

Suomen pienimmät opintolainat löytyvät Hyvinkäältä, toiseksi pienimmät Hämeenlinnasta, ja kolmanneksi pienimmät Raahesta.

Kaupungit, joissa opintolainat ovat nousseet eniten – Tilasto

Suurin nousu poimituista kaupungeista on Lohjalla, jossa viiden vuoden sisällä opintolainojen euromääräinen koko on noussut jopa 94 %. Prosentuaalisesti toiseksi eniten opintolainat ovat nousseet Kangasalla(91%), ja kolmanneksi Raisiossa(88%).

Pienintä nousua opintolainoissa prosentuaalisesti on tapahtunut Kirkkonummella(39%), toiseksi vähiten Hyvinkäällä(44%), ja kolmanneksi vähiten Sastamalassa(45%)