Mikä on energiatodistus, ja miten siitä voi hyötyä?

|Juuso Korhonen
energiatodistus ja energialuokat

Rakennuksen ominaisuuksiin ja energiankulutukseen perustuva energiatodistus on väline, jonka avulla ostajan on mahdollista verrata rakennuksia toisiinsa. 

Energiatodistus on virallinen asiakirja, joka kuvaa rakennuksen energiatehokkuutta. Energiatodistuksessa kerrotaan mikä rakennuksen energialuokitus on, ja se sisältää myös ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatodistusta voidaan ajatella työkaluna eri rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. 

Todistuksen avulla eri rakennuksia voidaan helposti vertailla, sillä energiatodistus perustuu aina rakennuksen ominaisuuksiin sekä niistä johdettuun energiankulutukseen. Tällöin vertailun kohteena on nimenomaan itse rakennus – eivät esimerkiksi rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus, mutta sen energiatehokkuusluokka perustuu aina laskettuun kulutukseen. 

Energiatodistuksessa on myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa. Energiatodistus tulee esittää haettaessa uudisrakennukselle rakennuslupaa sekä jo olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. 

Milloin energiatodistus vaaditaan?

Energiatodistuksessa mainitaan paitsi rakennuksen nimi ja osoite, pysyvä rakennustunnus ja rakennuksen käyttöönottovuosi myös rakennuksen käyttötarkoitusluokka. Esimerkiksi käyttötarkoitusluokka 1:een kuuluvat pienet asuinrakennukset kuten erilliset pientalot, joiden lämmitetty nettoala on 50–150 m2 sekä enintään kahden asuinkerroksen rivitalot ja käyttötarkoitusluokka 2:een asuinkerrostalot, joissa asuinkerroksia on vähintään kolmessa kerroksessa. Käyttötarkoitusluokkia on yhteensä yhdeksän. 

Vaatimus energiatodistuksesta ei kuitenkaan koske kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita. Omakotitalon energiatodistus vaaditaan vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä

Energiatehokkuusluokka ja sen määrittäminen

Rakennuksen saama energiatehokkuusluokka on aina tapauskohtainen ja riippuu muun muassa rakennuksen arkkitehtuurista, sen lämpöteknisistä ominaisuuksista sekä teknisistä laitteista. 

Energiatehokkuuden luokittelu perustuu aina rakennuksen laskennalliseen energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. E-luvun yksikkö on kilowattitunti lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa (eli kWhE/(m2 vuosi)). Rakennustyyppikohtaiset E-luvun luokitteluasteikot ilmoitetaan kirjaimilla A–G. 

Esimerkiksi asuinkerrostalojen luokitteluasteikossa energiatehokkuusluokka E:n E-luku on 161–190, energiatehokkuusluokka D:n E-luku 131–160, energiatehokkuusluokka F:n E-luku 191–240 ja energiatehokkuusluokka C:n E-luku 101–130. Pienten asuinrakennusten energialuokkien raja-arvot ovat riippuvaisia rakennuksen pinta-alasta silloin, kun rakennuksen lämmitetty nettoala on yli 50 m2 ja alle 600 m2.

EnergiatehokkuusluokkaE-luku
AE-luku ≤ 75
B76 ≤ 100
C101 ≤ E-luku ≤ 130
D131 ≤ E-luku ≤ 160
E161 ≤ E-luku ≤ 190
F191 ≤ E-luku ≤ 240
G241 ≤ E-luku

Mistä energiatodistus hankitaan?

Energiatodistuksen voi laatia henkilö, joka on saanut energiatodistuksen laadintaan vaadittavan pätevyyden. Pätevyystasoja on kaksi: perustaso ja ylempi taso. Ylempitasoinen pätevyys vaaditaan esimerkiksi silloin, jos rakennus on jäähdytetty.

Energiatodistus, kuten muutkin hankinnat kannattaa vertailla ja kilpailuttaa tarkasti. Hinnat vaihtelevat, ja näin ollen vertailu kannattaa. Vertaaensin.fi-palvelun kautta voit kilpailuttaa monet taloustuotteet, ja esimerkiksi halvin sähkö löytyy kilpailuttamalla.

Mitä energiatodistus maksaa?

Energiatodistuksella ei ole kiinteää hintaa, vaan hinta vaihtelee tekijän mukaan. Näin ollen esimerkiksi pientalon omistajan kannattaakin pyytää työstä useampi tarjous. Energiatodistuksen voimassaoloaika on enintään 10 vuotta laatimispäivämäärästä, ellei sitä voimassaolon aikana korvata uudella.

Energiatodistuksen hinta vaihtelee tekijän ja rakennuksen tyypin mukaan. Motiva arvioi, että energiatodistuksen teettäminen maksaa rakennuksen koosta riippuen noin 300-1500 euroa.

Kyselyn mukaan pientaloon laadittu energiatodistus maksoin noin 300-400 euroa.

Voimassaoloaikana energiatodistus voidaan päivittää esimerkiksi taloteknisten perusparannusten tai peruskorjauksen yhteydessä tai silloin, kun rakennuksessa on toteutettu sellaisia toimenpiteitä, joilla on vaikutusta rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen. 

Energiatodistuksen hyödyt

Energiatodistus on ennen kaikkea työkalu, jota käytetään paitsi energiatehokkuuden vertailuun myös asumiskustannusten ennakointiin. Energiatodistus antaa ostajalle tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Energiatehokas asunto tuottaa hyötyä sekä asukkailleen että ympäristölle kuormittamalla sitä mahdollisimman vähän.

Energiatodistusta varten määritellään rakennuksen ominaisuuksiin perustuva E-luku, johon vaikuttavat kaavoitus ja rakennuksen sijainti tontilla, kodin sähkölaitteet, valaistus, ilmanvaihto, jäähdytys ja lämmitys sekä rakennuksen lämmöneristävyys ja tiiveys.

Onko energiatodistus pakollinen?

Energiatodistus on lain määräämä, ja lain mukaan sen hankkimisesta on vastuussa rakennuksen omistaja. Energiatodistus tulee tilata myytäville ja vuokrattaville kiinteistöille ja asunnoille sekä kaikille uudiskohteille, joille haetaan rakennuslupaa.

Sen sijaan energiatodistusta ei tarvita taloihin, joiden pinta ala on vähemmän tai yhtä paljon kuin 50 neliömetriä, suojeltaviin rakennuksiin, vapaa-ajan asuntoihin, joita käytetään vuodessa enintään neljä kuukautta, alivuokraustapauksiin, kauppoihin, joissa rakennus on myyty purettavaksi tai määräaikaiseen vuokraukseen, jossa määräaikaisuuden kesto on enintään 12 kuukautta. Joissain erikoistapauksissa, kuten lähisukulaisten välisessä kaupassa, voidaan myös soveltaa kevennettyä menettelyä.

Energiatodistusta varten tarvittavat tiedot

Energiatodistuksen laatijan tulee selvittää olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet. Ominaisuudet selvitetään asiakirjojen avulla sekä havainnoimalla kohdetta paikan päällä. Tarvittaessa voidaan myös haastatella rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa.

Energiatodistuksen laatimiseen tarvitaan nimenomaan kohdekäynti, ja laatijan on pystyttävä tutustumaan kohteeseen huolellisesti. Talon omistajan tai rakennuksen edustajan kannattaa olla paikalla kohdekäynnin aikana, jotta laatija pääsee vaivattomasti tutustumaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin.

Energiatodistuksen laatija on oikeutettu saamaan kaikki tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta. Laatimista varten kannattaa jo etukäteen koota rakennuksen asiakirjat ja tiedot, kuten talon piirustukset, huoltokirja, tiedot taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä, tiedot tehdyistä korjauksista ja remonteista sekä tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.