Tilastojen mukaan E-luvulla ei ole vaikutusta asunnon myyntihintaan Pohjois-Suomessa

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Energiatodistus ja energialuokat

Korkeampien sähkölaskujen vuoksi voisi olettaa, että kuluttajat kiinnittäisivät tarkempaa huomiota asuntojen energialuokkiin erityisesti uutta asuntoa etsiessä. Paremman energialuokan asunto säästää energiakustannuksissa, joka johtaa suoraan rahan säästämiseen. Selvitimme onko asunnon energialuokalla korrelaatiota asunnon hintaan Etelä- ja Pohjois-Suomessa.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Etelä-Suomessa asuntojen myyntihinnalla on korrelaatio asunnon E-luvun kanssa. Tätä samaista korrelaatiota ei kuitenkaan ole Pohjois-Suomessa, jossa energiatehokkuudella voisi olettaa olevan suurempi merkitys myyntihintaan. Mahdollisia syitä korrelaation puutteelle voivat olla esimerkiksi:

  • Asunnon senhetkinen kunto
  • Aikaisempien remonttien laajuus ja suoritusajankohta
  • Asunnon sijainti
  • Asunnon varustelu
  • Asunnon lähellä sijaitsevat palvelut

Selvityksessä oli mukana noin 140 toteutunutta omakotitalokauppaa viimeisen 12 kuukauden ajalta, joissa E-luku oli tiedossa. Asuntojen tuli olla rakennettu ennen vuotta 1990 ja niiden tuli olla neliökooltaan 50 – 120 m². Tarkastelussa olivat Hyvinkää, Hämeenlinna, Kouvola, Lahti, Porvoo ja Riihimäki Etelä-Suomen osalta. Pohjois-Suomesta mukana olivat Kajaani, Kemi, Oulu ja Rovaniemi. Tiedot toteutuneista asuntokaupoista on kerätty Asuntojen.hintatiedot.fi -palvelusta. Euromäärän jälkeen esiintyvä vuosiluku ilmaisee kyseiseen energialuokkaan kuuluvien asuntojen rakennusvuoden keskiarvon.

42,8 % toteutuneista asuntokaupoista ei sisällä tietoa E-luvusta

Energiatodistuslaki astui voimaan jo 1.6.2013, jolloin energiatodistuksesta tuli pakollinen kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä. Alkuun laki koski ainoastaan vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennettuja omakotitaloja, mutta 1.6.2017 lähtien se laajeni koskemaan myös ennen tätä rakennettuja omakotitaloja. Laki ei kuitenkaan koske alle 50 m² asuntoja.

Vaikka laki on ollut voimassa jo suhteellisen kauan, asuntojen osto-/vuokrasivustot eivät vieläkään anna suodattaa asuntoja energialuokan perusteella. Erityisesti nyt energiakriisin keskellä tämä on varsin yllättävää. Yllättävää oli myös, että läpikäymästämme datasta vain 42,8 % sisälsi E-luvun sen pakollisuudesta huolimatta.

Näin asunnon energialuokka määräytyy

Lämmitystavoilla on annettu omat kertoimet, jonka mukaan lopullinen E-luku lasketaan. Tällä on pyritty siihen, että erilaiset lämmitystavat olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia keskenään. Laskenta noudattaa pääosin ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten energiatehokkuudesta esitettyjä sääntöjä. Pienempi kerroin tarkoittaa matalampaa E-lukua, jolloin oma asunto saa paremman energialuokituksen.

Energialuokat eri asumistavoilla

Asuntojen energialuokat toimivat käytännössä samaan tapaan kuin kodinkoneissa esiintyvät energialuokat. Ainoa eroavaisuus on asuntojen kohdalla, jossa energialuokan perään merkitään vuosiluku.

Energialuokkien kriteerit määritellään asumistavan mukaan ja niitä on eritelty tarkemmin alla.

Pienet asuinrakennukset

Pienillä asuinrakennuksilla tarkoitetaan tyypillisesti omakotitaloja. Näiden rakennusten energialuokat ovat vaihtelevat niiden koon mukaan. Kriteerit vaihtelevat sen mukaan onko omakotitalon pinta-ala 50 – 120 m², 121 – 600 m² vai yli 600 m². Alla oleva esimerkki havainnollistaa miltä energialuokat näyttävät 120 m² omakotitalossa.

Tähän kategoriaan sisältyvät seuraavat:

  • Yhden asunnon talot
  • Kahden asunnon talot
  • Ketjutalon osana olevat rakennukset ja muut erilliset pientalot

Rivitalot ja 2-kerroksiset asuinkerrostalot

Näiden rakennusten energialuokat ovat vakiot, eivätkä ne muutu rakennuksen koon mukaan.

Tähän kategoriaan sisältyvät seuraavat:

  • Rivitalot
  • Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa

Asuinkerrostalot

Näiden rakennusten energialuokat ovat vakiot, eivätkä ne muutu rakennuksen koon mukaan. Tähän kategoriaan sisältyvät asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa.

Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset