Mikä on energiatodistus, ja miten siitä voi hyötyä?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
energiatodistus ja energialuokat

Energiatodistus on rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava virallinen asiakirja. Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen energialuokitus, ja se sisältää myös ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. 

Energiatodistusta voidaan ajatella työkaluna eri rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen avulla kiinteistön energiatehokkuuden vertailu on helppoa, sillä todistus perustuu aina rakennuksen ominaisuuksiin sekä niistä johdettuun energiankulutukseen. Tällöin vertailun kohteena on nimenomaan itse rakennus – eivät esimerkiksi rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. 

Energiatodistuksessa mainitaan paitsi rakennuksen nimi ja osoite, pysyvä rakennustunnus ja rakennuksen käyttöönottovuosi myös rakennuksen käyttötarkoitusluokka. Käyttötarkoitusluokkia on yhteensä yhdeksän. Energiatodistukseen kirjataan myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa.

Kilpailuta sähkösopimukset ilmaiseksi

Milloin energiatodistus vaaditaan?

Energiatodistus on lain määräämä, ja sen hankkimisesta on vastuussa rakennuksen omistaja. Energiatodistus tulee tilata myytäville ja vuokrattaville kiinteistöille ja asunnoille sekä kaikille uudiskohteille, joille haetaan rakennuslupaa. Energiatodistus tulee esittää haettaessa uudisrakennukselle rakennuslupaa sekä jo olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. 

Vaatimus ei kuitenkaan koske kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita. Omakotitalon energiatodistus vaaditaan vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä

Mikä on e-luku?

Energiatehokkuuden luokittelu perustuu rakennuksen laskennalliseen energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. 

  • E-luvun laskennassa huomioidaan mm. rakennuksen energiantarve, tekniset järjestelmät, lämmitystapa ja energiamuoto.
  • E-luku ei ole riippuvainen käyttäjästä tai todellisesta kulutuksesta.
  • E-luvun yksikkö on kilowattitunti lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa (eli kWhE/(m2 vuosi)). 

Rakennustyyppikohtaiset E-luvun luokitteluasteikot ilmoitetaan kirjaimilla A–G. Pienten asuinrakennusten energialuokkien raja-arvot ovat riippuvaisia rakennuksen pinta-alasta, jos rakennuksen lämmitetty nettoala on yli 50 m2 ja alle 600 m2.

EnergiatehokkuusluokkaE-luku
AE-luku ≤ 75
B76 ≤ E-luku ≤ 100
C101 ≤ E-luku ≤ 130
D131 ≤ E-luku ≤ 160
E161 ≤ E-luku ≤ 190
F191 ≤ E-luku ≤ 240
G241 ≤ E-luku

Mitä hyötyä energiatodistuksesta on?

Energiatodistus antaa ostajalle tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksen tekemiseen. Kiteytettynä energiatodistus kertoo, kuinka energiatehokas rakennus on, eli toisin sanoen kuinka paljon sähköä jää säästöön. Energiatodistus on siis ennen kaikkea työkalu, jota käytetään energiatehokkuuden vertailuun ja samalla myös asumiskustannusten ennakointiin. Energiatehokas asunto hyödyttää paitsi asukkaitaan myös ympäristöään kuormittamalla sitä mahdollisimman vähän.

Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi sähkölaskua voi pienentää kilpailuttamalla sähkösopimuksen. Koska sähkön siirtohintaan ei voi vaikuttaa ja koska energiatehokkuuden parantaminen on hidasta ja kallista, on sähköenergian osuuden kilpailutus nopein tapa vaikuttaa kotitalouden asumiskustannuksiin.

Mitä tietoja energiatodistusta varten tarvitaan?

Energiatodistuksen laatijan tulee selvittää olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet. Ominaisuudet selvitetään asiakirjojen avulla sekä havainnoimalla kohdetta paikan päällä. Tarvittaessa voidaan myös haastatella rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa.

Energiatodistuksen laatija on oikeutettu saamaan kaikki tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta. Laatimista varten kannattaa jo etukäteen koota rakennuksen asiakirjat ja tiedot, kuten talon piirustukset, huoltokirja, tiedot taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä, tiedot tehdyistä korjauksista ja remonteista sekä tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta.

Laatijan on pystyttävä kohdekäynnillä tutustumaan kohteeseen huolellisesti. Talon omistajan tai rakennuksen edustajan kannattaa olla paikalla kohdekäynnin aikana, jotta laatija pääsee vaivattomasti kaikkiin tarvittaviin tiloihin.

Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset