Aurinkopaneelien hankinta – Mitä tulee ottaa huomioon?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Aurinkosahköä tuottavat paneelit katolla

Aurinkopaneelit herättävät yhä laajempaa kiinnostusta, sillä niiden laatu on viime aikoina parantunut ja hinnat tulleet samalla alas. Myös sähkön ekologisuus vaikuttaa olennaisesti kuluttajien ostokriteereihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä kaikkea aurinkopaneeleita hankkiessa tulee huomioida.

Vertaile sähkösopimukset täällä

Minkälaiseen taloon aurinkopaneeli sopii?

Aurinkopaneelit on mahdollista asentaa omakotitalon katolle kattotyypistä riippumatta, sillä jokaiselle kattotyypille on oma kiinnitysjärjestelmänsä.

Yleisesti ottaen aurinkopaneelien katsotaan olevan järkevä vaihtoehto silloin, kun kulutusta tulee tarpeeksi ja varjotonta tilaa löytyy riittävästi. Useimmiten paneeleja nähdään omakotitalojen tai yritysrakennusten katoilla, mutta myös taloyhtiöiden innokkuus paneelien hankkimiseen on kasvanut. Syynä tähän on lakimuutos, joka mahdollistaa paneeleista saatavan sähkön jakamisen myös asunto-osakkaiden käyttöön. Aiemmin paneeleista kerättyä sähköä oli mahdollista käyttää ainoastaan kiinteistön yleisissä tiloissa. 

Mökillä paneelit saattavat muodostaa ainoan sähköntuoton lähteen, kun taas omakotitalossa tarvitaan etenkin talvella usein lisäsähköä. Omakotitalossa sähköverkkoon kytketyt paneelit tuottavat sähköä kaikille laitteille, ja ostetun sähkön tarve pienenee.

Mitä etua paneeleilla pyritään saavuttamaan?

Aurinkosähkön merkittävimpiä hyötyjä ovat kestävyys ja päästöttömyys. Aurinkoenergia on tuulivoiman ohella ympäristövaikutuksiltaan pienimpiä uusiutuvan energian muotoja.

Aurinkosähköjärjestelmä vaatii myös vain vähän huoltoa ja on pitkäikäinen. Esimerkiksi sähköttömässä mökissä aurinkopaneeleiden hyöty on suuri. Vähän kuluttaville kohteille sopivan mökkisähköjärjestelmän saa parilla tuhannella eurolla.

Aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen on myös hyvä sijoitus, sillä aurinkoenergiajärjestelmä kohottaa kiinteistön arvoa. Jos järjestelmä asennetaan vanhaan omakotitaloon, asennustyön kustannuksista saa myös verottajalta kotitalousvähennyksen. Kunta voi lisäksi myöntää harkinnanvaraista energia-avustusta laite- ja materiaalikuluihin.

Miten aurinkopaneelien tehokkuus saadaan maksimoitua?

Koko paneelijärjestelmän sähköntuottokyky riippuu auringon säteilyä sähköenergiaksi muuttavan aurinkokennon tehokkuudesta. Siksi kennovalinnassa kannattaa pyrkiä mahdollisimman korkeaan sähkötuottokykyyn ja pitkään käyttöikään

Sähkön tuotannon kannattavuuden osalta tärkeää on myös on oikea mitoitus ja paneelien kallistuskulma. Paneelit tulisi suunnata etelään, jolloin vuosittainen tuotantopotentiaali on ihanteellisin. Asettamalla etelään kohdistetut paneelit yli 30 asteen kulmaan säteilyn määrää voidaan lisätä jopa 20–30 % verrattuna siihen, että ne asennettaisiin vaakatasoon.

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluva akkupankki varastoi aurinkopaneelin tuottaman energian. Jotta järjestelmästä voidaan ottaa täysi hyöty irti, se tulee mitoittaa oikein. Mökillä akkupankin varastointikapasiteetin on oltava riittävä kattamaan oleilun aikana tarvittavan energian käyttö.

Minkälaisella kulutuksella aurinkopaneelijärjestelmä maksaa itsensä takaisin?

Keskimäärin aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin omakotitalon kokoluokassa 10–15 vuodessa. Edullisempien hankintahintojen myötä takaisinmaksuaika on nyt aiempaa selvästi lyhyempi. On vaikea arvioida tarkkaa sähkökuluissa säästettävää summaa aurinkopaneelin elinkaaren osalta, sillä siihen vaikuttaa moni tekijä. Aurinkopaneelien ostohinnan lisäksi säästöön vaikuttavat paneelien koko, sähkön hinnan kehitys sekä sähkön kulutuksen määrä.

Aurinkopaneelien eliniän arvellaan olevan noin 30 vuotta. Vuosien myötä paneelien energiatehokkuus laskee mutta on vielä 25 vuoden iässäkin vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä.

On hyvä huomioida, että yleiseen sähköverkkoon liittyminen on maksullista. Mikäli kohteessa ei vielä ole verkkoliittymää, kannattaa vertailla verkkoon liittymisen ja liittymättä jättämisen kustannuksia. Verkkoliittymä voi tulla kalliiksi, jos se on kaukana olemassa olevasta sähköverkosta. 

Muutokset kodin sähköjärjestelmiin

Aurinkosähköjärjestelmä toimitetaan yleensä avaimet käteen -periaatteella. Toimittajan velvollisuuksiin kuuluu hoitaa tarvittava ilmoitus sähköverkkoyhtiölle. Jos asiakas haluaa käyttöönsä järjestelmän reaaliaikaisen seurantapalvelun, tulee hänellä olla toimiva internetyhteys. Myös internetyhteyden vahvistin tarvitaan silloin, jos internetyhteyden modeemi sijaitsee yli 30 metrin päässä invertteristä.

Asennuksessa töitä tehdään paitsi asiakkaan katolla myös sähkökeskuksella. Invertteri on mahdollista asentaa ulko- tai sisätilaan. On tärkeää muistaa katkaista sähköt, kun invertteriä kytketään.

Asennus – Mitä saa tehdä itse, mitä pitää hankkia ammattilaiselta?

Aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittämiseen tarvitaan aina oikeus sähkötöihin. Esimerkiksi mökille tai omakotitaloon asennettavan tai näitä laajemman järjestelmän asennus edellyttää siis sähköalan ammattilaisen osaamista. 

Pienen aurinkosähköjärjestelmän, jonka tasasähköosan kokonaisjännite ei ylitä 120 V, saa asentaa itse. Samalla voidaan asentaa myös ryhmäjohto ja tarvittava erotuskytkin vaihtosuuntaajan sähköverkkoon liittämiseksi, mikäli sähkökeskuksen rakennetta ei ole tarvetta muuttaa. Yli 120 voltin, mikä tarkoittaa neljää paneelia, tasavirran kytkemiseen tarvitaan sähköalan ammattilainen. 

Muista, että myös matala tasajännite saattaa aiheuttaa oikosulun ja tulipalon! Jos olet epävarma oikeasta asennustavasta, jätä pienenkin järjestelmän asennus ammattilaiselle.

Aurinkopaneelien hinta ja rahoitus

Aurinkopaneeleiden hintahaarukka on laaja ja riippuu sekä järjestelmän koosta että käytettävistä komponenteista. 

Omakotitaloon asennettava aurinkopaneelijärjestelmä asennuksineen maksaa keskimäärin noin 7 000 euroa. Asennuksesta saa kotitalousvähennyksen, minkä lisäksi asennukseen voi yrittää hakea ARA:n myöntämää energia-avustusta. ARA-avustuksen saa ainoastaan siinä tapauksessa, että rakennuksen energiatehokkuus parantuu – avustuksen saamiseen ei siis riitä pelkkä aurinkopaneelien asentaminen. Kyseisiä avustuksia ei voi kuitenkaan yhdistää, jonka johdosta ihmiset päätyvät yleensä hakemaan kottalousvähennystä.

Aurinkopaneeleita voi pitää hyvätuottoisena sijoituksena, joka tietyn ajan kuluessa maksaa itsensä takaisin. Aurinkopaneelien hankkimiseen voit tarvittaessa hakea lainaa. Jos alkupanostus kuitenkin tuntuu liian suurelta, voi aurinkopaneelit myös vuokrata tai hankkia leasing-ratkaisulla.

Lähteet: Ilmasto-opas.fi, Motiva

Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset