Aurinkopaneelien hankinta – Mitä tulee ottaa huomioon?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö

Aurinkoenergia on tuulivoiman ohella ympäristövaikutuksiltaan pienimpiä uusiutuvan energian muotoja. Aurinkopaneelit herättävät yhä laajempaa kiinnostusta. Aurinkopaneeleiden laatu on parantunut ja hinnat tulleet alas; samanaikaisesti perinteisen sähkön hinta on puolestaan ollut hyvin vaihteleva. Tässä artikkelissa tarkastelemme asioita, jotka aurinkopaneeleita hankkiessa tulee huomioida.

Haastattelimme artikkelia varten Milja Aarnia Motiva Oy:ltä, Mikko Jokista Scanoffice Oy:ltä, Esa Vanhojaa Lumo Energia Oyj:ltä ja Arto Koivistoa Onninen Oy:ltä. Haastateltavat tuovat asiantuntemuksellaan esille vähemmän selkeitä asioita aurinkopaneeleihin liittyen.

Minkälaiseen taloon aurinkopaneeli sopii?

Aurinkopaneelit soveltuvat kaikenlaisiin kiinteistöihin ja rakennuksiin kattotyypistä riippumatta, sillä jokaiselle kattotyypille on oma kiinnitysjärjestelmänsä. Järjestelmän koko määritetään aina kiinteistökohtaisen energiatarpeen mukaisesti. Arto Koivisto ja Esa Vanhoja korostavat, että ennen aurinkopaneelien hankkimista on tärkeää huomioida kiinteistön lähtötilanne ja tulevat tarpeet.

“Asumistavalla ja -kohteella on suuri merkitys aurinkovoimalla saavutettavan hyödyn kannalta. Eri lämmitysmuodoilla on erilaiset vuosikulutusprofiilit, jotka tulee ottaa huomioon järjestelmän mitoituksessa.”

Esa Vanhoja, Lumo Energia Oyj

“Vanhoissa ja huonokuntoisissa rakennuksissa katemateriaalin ja kattorakenteiden kunto tulee tarkistaa ja mahdollisesti uusia ennen paneelien asentamista. Muuten lisääntyneiden lumikuormien seurauksena voi tulla ongelmia. Tulevaisuuden tarpeet, esimerkiksi mahdollinen sähköauton hankinta, kannattaa huomioida eli tällöin sähköenergian tarve lisääntyy. Myös paikkakuntakohtaiset lupakäytännöt on hyvä selvittää etukäteen.”

Arto Koivisto, Onninen Oy

Yleisesti ottaen aurinkopaneelien katsotaan olevan järkevä vaihtoehto silloin, kun kulutusta tulee tarpeeksi ja varjotonta tilaa löytyy riittävästi. Useimmiten paneeleja nähdään omakotitalojen tai yritysrakennusten katoilla, mutta myös taloyhtiöiden innokkuus paneelien hankkimiseen on kasvanut. Syynä tähän on lakimuutos, joka mahdollistaa paneeleista saatavan sähkön jakamisen myös asunto-osakkaiden käyttöön. Aiemmin paneeleista kerättyä sähköä oli mahdollista käyttää ainoastaan kiinteistön yleisissä tiloissa. 

Omakotitalossa sähköverkkoon kytketyt paneelit tuottavat sähköä kaikille laitteille, ja ostetun sähkön tarve pienenee. Mökillä paneelit saattavat muodostaa ainoan sähkön lähteen: 

“Perinteisesti ”sähköttömillä” mökeillä sähkönkäytön tarve on ollut vähäinen (esimerkiksi valaistus, jääkaappi), mutta nykyään mukavuudet, kuten esimerkiksi ilmastointi, tietokoneet, älylaitteet ja puhelimet vaativat virtaa. Näiden myötä järjestelmien koot ja vaatimukset ovat kasvaneet. Kaikki tarpeet pystytään kuitenkin kattamaan aurinkosähköllä, sillä se on ainoastaan järjestelmän mitoituksesta kiinni.”

Arto Koivisto, Onninen Oy

Mitä taloudellista etua aurinkopaneeleilla pyritään saavuttamaan?

Motivan Milja Aarni summaa aurinkopaneelin taloudelliset hyödyt seuraavasti: 

“Oma sähköntuotanto vähentää ostosähkön tarvetta. Näin voit varautua mahdolliseen sähkön hinnan nousuun, hinnoittelun rakenteen muutoksiin ja hinnan vaihteluun. Kotiautomaatiolla hyödynnät tehokkaasti omaa tuotantoa ja olet valmiina sähkön kulutusjoustoon. Investointi maksaa itsensä takaisin jopa alle kymmenessä vuodessa.”

Milja Aarni, Motiva Oy

Sähköttömässä mökissä aurinkopaneeleiden hyöty arjen mukavuuden kannalta on suuri. Aiemmin sähköttömään mökkiin voidaan paneeleiden myötä tuota esimerkiksi pienikokoinen jääkaappi ja virtapistokkeita muille laitteille. 

Mitä saa tehdä itse, mitä pitää hankkia ammattilaiselta?

Aurinkosähköjärjestelmän verkkoon liittämiseen tarvitaan aina oikeus sähkötöihin. Esimerkiksi mökille tai omakotitaloon asennettavan tai näitä laajemman järjestelmän asennus edellyttää siis sähköalan ammattilaisen osaamista. 

“Kuluttaja voi asentaa esimerkiksi aurinkopaneeleiden kattokiinnikejärjestelmät halutessaan itse, mutta kaikkea muuta varten on hyvä palkata ammattilainen, joka tietää mitä tekee. Aurinkopaneeleita pääsee hyödyntämään välittömästi asennuksen jälkeen. Asennus itsessään kestää normaalisti päivän pienempien asuntojen kohdalla ja kaksi päivää isompien asuntojen kohdalla. Asennus voi myös kestää pidempään, jos projekti on laajempi”

Mikko Jokinen, Scanoffice Oy

Pienen aurinkosähköjärjestelmän, jonka tasasähköosan kokonaisjännite ei ylitä 120 V, saa asentaa itse. Käytännössä tämä tarkoittaa neljän paneelin tai sitä pienempiä järjestelmiä. Jos kuluttajalle on pienintäkään epävarmuutta oikeasta asennustavasta, on järjestelmän asennus syytä jättää ammattilaiselle.

Mitä muutoksia kodin sähköjärjestelmiin tarvitaan? 

Aurinkosähköjärjestelmä toimitetaan yleensä avaimet käteen -periaatteella. Toimittajan velvollisuuksiin kuuluu hoitaa tarvittava ilmoitus sähköverkkoyhtiölle. Jos asiakas haluaa käyttöönsä järjestelmän reaaliaikaisen seurantapalvelun, tulee hänellä olla toimiva internetyhteys. Myös internetyhteyden vahvistin tarvitaan silloin, jos internetyhteyden modeemi sijaitsee yli 30 metrin päässä invertteristä (laite, joka muuntaa tasavirtaa vaihtovirraksi).

Asennuksessa töitä tehdään paitsi asiakkaan katolla myös sähkökeskuksella. Invertteri on mahdollista asentaa ulko- tai sisätilaan. On tärkeää muistaa katkaista sähköt, kun invertteriä kytketään.

Miten aurinkopaneelien tehokkuus saadaan maksimoitua?

Koko paneelijärjestelmän sähköntuottokyky riippuu auringon säteilyä sähköenergiaksi muuttavan aurinkokennon tehokkuudesta. Siksi kennon valinnassa kannattaa pyrkiä mahdollisimman korkeaan sähköntuottokykyyn ja pitkään käyttöikään. Aurinkopaneeleita asennettaessa on syytä huomioida myös se, että ne eivät jäisi varjoon.

”Aurinkopaneelit eivät pidä varjosta, vaan tuotto voi laskea merkittävästi pienenkin varjon osuessa paneelille. Esimerkiksi lipputanko tai korkeat puut voivat varjostaa katollekin (ja vielä enemmän maahan) sijoitettuja paneeleita. Erilaisilla teknisillä keinoilla, kuten uusilla ns. half cut-paneeleilla tai paneelien optimoijilla voidaan vähentää varjostusten vaikutusta tuottoon.”

Milja Aarni, Motiva Oy

Sähkön tuotannon kannattavuuden osalta tärkeää on myös on oikea mitoitus ja paneelien kallistuskulma. Paneelit tulisi normaalisti suunnata etelään, jolloin vuosittainen tuotantopotentiaali on ihanteellisin. 

“Etelä-Suomessa paneelien optimaalisin suuntaus on 45 asteen kulmassa ja etelään päin. Tällä tavoin saadaan vuoden ympäri eniten tuottoa. Mutta jos oma sähkönkulutus tapahtuu lähinnä aamuisin tai iltapäivisin, niin paneelit kannattaakin suunnata mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi itään ja länteen (siis kahteen suuntaan). Näin saadaan maksimoitua sähkön omakäytön osuus.”

Milja Aarni, Motiva Oy

On tärkeää huomioida myös, että aurinkopaneeleiden sähköntuottokyky on talvisin muita vuodenaikoja heikompi.

 “Pienikin lumi-/jäähilekerros estää aurinkopaneeleita keräämästä sähköä. Aurinkopaneeleiden sähköntuotanto on talvella kuitenkin muutenkin hyvin vähäistä, jonka vuoksi tämä ei ole ongelma”,

Mikko Jokinen, Scanoffice Oy

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluva akkupankki varastoi aurinkopaneelin tuottaman energian. Jotta järjestelmästä voidaan ottaa täysi hyöty irti, myös akku tulee mitoittaa oikein. Mökillä akkupankin varastointikapasiteetin on oltava riittävä kattamaan oleilun aikana tarvittavan energian käyttö.

Millaista ylläpitoa aurinkopaneelit vaativat? 

Pääsääntöisesti aurinkosähköjärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain hyvin vähän huoltoa

Aurinkosähköjärjestelmään kuuluvien laitteiden toimintaa kannattaa kuitenkin seurata säännöllisesti. Motivan Milja Aarnin mukaan kuluttajan kannattaa tehdä aurinkosähköjärjestelmälle erikseen huolto- ja kunnossapitosuunnitelma:

“Kuluttaja voi tehdä huoltotoimenpiteitä osittain itse, kuten silmämääräiset tarkastukset johdotuksista ja liitoksista. Mahdolliset kiinnikkeisiin tarttuneet roskat voi myös itse kerätä paneelien alta pois.”

Aarni suosittaa seuraamaan invertterin varoitusvaloja säännöllisesti, ja sähköntuotannon selittämättömien arvonalentumien yhteydessä ottamaan yhteyttä järjestelmän toimittajaan. 

Monelle yleinen pelko voi olla, kuinka järjestelmät selviävät Suomen talvisissa olosuhteissa, varsinkin jos lunta on enemmän. Scanoffice Oy:n Mikko Jokinen toppuuttelee pelkoja:

“Paneelit kestävät oikein asennettuna lumeen painoa hyvin, sillä niiden on laskettu kestävän vähintään kaksinkertainen määrä lunta kuin mitä Suomessa sataa vuosittain. On hyvä huomioida, että aurinkopaneeleita ei pidä puhdistaa itse, ja puhdistukseen riittää aurinko. Puhdistus saattaa vahingoittaa aurinkopaneeleita.”

Miten aurinkopaneelit vaikuttavat kiinteistön arvoon? 

Aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen on hyvä sijoitus, sillä aurinkoenergiajärjestelmä kohottaa kiinteistön arvoa. Lisäksi näihin sisältyy yleisellä tasolla erittäin pitkäaikainen takuu. Jos järjestelmä asennetaan vanhaan omakotitaloon, asennustyön kustannuksista saa myös verottajalta kotitalousvähennyksen. Kunta voi lisäksi myöntää harkinnanvaraista energia-avustusta laite- ja materiaalikuluihin.

Mitä aurinkopaneelit maksavat? Ja kuinka rahoittaa aurinkopaneelien hankinta?

Aurinkopaneeleiden hintahaarukka on laaja ja riippuu sekä järjestelmän koosta että käytettävistä komponenteista. 

Omakotitaloon asennettava aurinkopaneelijärjestelmä asennuksineen maksaa keskimäärin noin 7 000 euroa. Asennuksesta saa kotitalousvähennyksen, minkä lisäksi asennukseen voi yrittää hakea ARA:n myöntämää energia-avustusta. ARA-avustuksen saa ainoastaan siinä tapauksessa, että rakennuksen energiatehokkuus paranee – avustuksen saamiseen ei siis riitä pelkkä aurinkopaneelien asentaminen. Kyseisiä avustuksia ei voi kuitenkaan yhdistää, minkä johdosta ihmiset päätyvät yleensä hakemaan kotitalousvähennystä.

Vähän kuluttaville kohteille sopivan mökkisähköjärjestelmän saa ostettua jo parilla tuhannella eurolla.

Aurinkopaneeleita voi pitää hyvätuottoisena sijoituksena, joka tietyn ajan kuluessa maksaa itsensä takaisin. Ennen hankintapäätöstä aurinkopaneelit kannattaa kuitenkin kilpailuttaa parhaan hinnan ja lopputuloksen varmistamiseksi. Aurinkopaneelit voi kilpailuttaa ilmaiseksi EnergiaEkin sivuilla. Jos rahallinen panostus tuntuu liian suurelta, voi aurinkopaneelit myös vuokrata tai hankkia leasing-ratkaisulla. Myös lainan hakeminen ja sen takaisinmaksaminen pienissä kuukausittaisissa erissä on laajasti hyödynnetty vaihtoehto.

Minkälaisella kulutuksella aurinkopaneelijärjestelmä maksaa itsensä takaisin?

Keskimäärin aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin omakotitalon kokoluokassa 10–15 vuodessa. Edullisempien hankintahintojen myötä takaisinmaksuaika on nyt aiempaa selvästi lyhyempi. On vaikea arvioida tarkkaa sähkökuluissa säästettyä summaa aurinkopaneelin elinkaaren osalta, sillä siihen vaikuttaa moni tekijä. Aurinkopaneelien ostohinnan lisäksi säästöön vaikuttavat paneelien koko, sähkön hinnan kehitys sekä sähkön kulutuksen määrä.

“Jos kohteessa on sähkönkulutusta ympäri vuoden, on aurinkovoimala yleensä kannattava investointi. Paras sähköntuotanto saavutetaan keväästä syksyyn, eli jos kohteessa olisi kulutusta vain talvisin, ei investointi kannata. Yleisesti asuintaloissa pyritään kattamaan noin 20-30 % vuosittaisesta kulutuksesta aurinkovoimalla.”

Esa Vanhoja, Lumo Energia Oyj

Aurinkopaneelien eliniän arvellaan olevan noin 30 vuotta. Vuosien myötä paneelien energiatehokkuus laskee, mutta on vielä 25 vuoden iässäkin vähintään 80 prosenttia alkuperäisestä. Nämä ajat riittävät yleensä helposti siihen, että aurinkopaneeli ehtii maksaa itsensä takaisin. On kuitenkin mahdollista, että aurinkopaneeli ei maksa itseään ikinä takaisin tai sen takaisinmaksu viivästyy: 

“Ammattimainen mitoitus on erittäin tärkeää hankinnan taloudellisen hyödyn kannalta. Jos kohteen järjestelmä on reilusti ylimitoitettu ilman järkevää ajatusta tuotetun sähkön hyödyntämisestä, sen takaisinmaksu viivästyy. Kun tuotettu sähkö menee suoraan kohteen omaan kulutukseen, on tästä saatava hyöty lähes kolminkertainen verrattuna sen myymiseen ylituotantona. Nykyisillä ratkaisuilla tuotetun sähkön varastointi myöhempää käyttöä varten ei ole kuluttajalle taloudellisesti järkevää”

Esa Vanhoja, Lumo Energia Oyj

On hyvä huomioida, että yleiseen sähköverkkoon liittyminen on maksullista. Mikäli kohteessa ei vielä ole verkkoliittymää, kannattaa vertailla verkkoon liittymisen ja liittymättä jättämisen kustannuksia. Verkkoliittymä voi tulla kalliiksi, jos se on kaukana olemassa olevasta sähköverkosta.

Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset