Näin luottokelpoisuuden arviointi toimii

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat
Tags: , ,
Luottokelpoisuuden arviointi

Osamaksu-, luottokortti- tai lainahakemusta täyttäessä voi joskus herätä kysymys siitä, miten oman luottokelpoisuuden arviointi tapahtuu. Lyhyesti, luottokelpoisuus arvioidaan monen tekijän summana, joista tärkeimpänä on usein tulojen ja menojen suhde. Jos luottolaitos arvioi menosi liian suuriksi tuloihisi nähden, ei luottoa myönnetä.

Perinteisesti luottokelpoisuuden arviointi on tehty tutustumalla jokaisen hakijan taloudelliseen tilanteeseen ja sen perusteella tehty päätös lainan tai luoton myöntämisestä. Digitalisaation myötä tarjolle on tullut yhä pidemmälle automatisoituja ratkaisuja, joiden avulla lainahakemusten käsittely on nopeutunut huomattavasti. Koska Suomessa ei ole käytössä positiivista luottorekisteriä, josta lainanmyöntäjä voisi selvittää lainanhakijan olemassa olevat luotot, käyttää jokainen luottolaitos hieman erilaisia menetelmiä.

Vertaile lainoja Tutustu eri lainantarjoajien lainoihin

Luottokelpoisuuden arviointi

Luotonmyöntäjät eivät kuitenkaan voi täysin vapaasti päättää, miten he luottokelpoisuuden arvioivat ja määrittelevät. Euroopan pankkiviranomainen EBA (European Banking Authority) on antanut ohjeistuksen luottokelpoisuuden arvioimisesta. Jokaisen maan valvova viranomainen on vastuussa näiden ohjeiden seuraamisesta ja Suomessa luottolaitoksia valvovan viranomaisen nimi on Finanssivalvonta. Suomessa luottokelpoisuuden arviointia sääntelee myös muun muassa kuluttajansuojalaki sekä Finanssivalvonnan luottoriskiä koskeva standardi.

Luottolaitosten tulee ottaa kolme seuraavaa asiaa huomioon luottokelpoisuuden arvioinnissa:

  • Hakijan tulojen selvitys
  • Väärien tietojen tunnistus
  • Kuluttajan kyky suoriutua maksuvelvoitteesta nyt ja tulevaisuudessa

Hakijan tulojen selvitys
Jotta luottolaitos pystyy tekemään hakijan luottokelpoisuudesta arvioinnin, tulee luottolaitoksen pyytää tarpeeksi tietoja hakijan ansiokyvystä. Jos hakijan tulot vaihtelevat, täytyy luottolaitoksen varmistaa, että lainan takaisinmaksu onnistuu myös tulojen vaihtelun myötä.

Väärien tietojen tunnistus
Jotta luottokelpoisuuden voi määritellä, tulee laina-asiakirjat muotoilla niin, että hakija, luotonantaja sekä mahdollinen lainanvälittäjä (esim. vertaislainat) voivat helposti tunnistaa väärät tiedot. Väärien tietojen antaminen ei ole eduksi kenellekään lainaprosessissa, joten väärien tietojen tunnistaminen ja ehkäisy lisää lainaamisen turvallisuutta kaikille osapuolille.

Kuluttajan kyky suoriutua maksuvelvoitteesta nyt ja tulevaisuudessa
Tulojen lisäksi lainanantajan tulee varmistaa lainanhakijan kyky suoriutua maksuvelvoitteestaan, eli lainan takaisinmaksusta. Maksukykyyn vaikuttavat sellaiset asiat kuten muut lainat, muiden maksujen laiminlyönti, maksusitoumukset, välttämättömät menot sekä mahdolliset verot ja vakuutukset, jotka voivat vaikuttaa maksukykyyn.

Luottokelpoisuuden arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon tulevaisuuden maksukyky: miten mahdollinen viitekorkojen nousu tai ennakoitavat tulojen muutokset, kuten eläkkeelle jääminen, vaikuttavat maksukykyyn ja näin luottokelpoisuuteen.

Vaikka kuluttajan tuleekin olla erittäin valppaana lainaa hakiessa, tarkkaillaan myös luotonantajien myöntämiä lainoja. Lait ja sääntely tekevät lainamaailmasta turvallisemman kaikille osapuolille.

Luottoluokitus ja maksuhäiriöt

Luoton saamiseen vaikuttavat tietysti merkinnät luottotietorekisterissä, johon on tallennettu henkilön maksuhäiriömerkinnät. Se on yleensä este luoton saamiselle, minkä vuoksi luottotietojen menettämisen kanssa ei sovikaan leikkiä.

Kun luotonantaja tarkistaa luotonhakijan luottokelpoisuutta, ei ole merkitystä, mikä maksuhäiriömerkinnän syy on – luottoa ei yleensä tipu. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka luotonhakija olisi hakuhetkellä kuinka maksukykyinen.

Menetetyt luottotiedot saa kuitenkin onneksi takaisin. Aikaa siihen kuitenkin kuluu maksuhäiriöstä riippuen 2-5 vuotta. Jos siis haluaa takaisin luottokelpoiseksi, ei lääkkeitä ole oikeastaan muita kuin aika ja tietysti se, että tuona aikana huolehdit siitä, ettei rekisteriin tule lisää merkintöjä.

Erityisesti mikäli luotonhakija on yrittäjä tai ammatinharjoittaja tai jos hänen tulonsa sattuvat olemaan epäsäännöllisiä tai esimerkiksi kausiluonteisia, tulisi luotonantajan Finanssivalvonnan mukaan pyytää riittävästi tietoja ja pyrkiä todentamaan tiedot, jotka liittyvät kuluttajan kykyyn ja mahdollisuuksiin täyttää velvoitteensa. Tällaisessa tilanteessa varmistetaan myös se, onko luotonhakijan liiketoiminta kannattavaa.

Finanssivalvonta on antanut ohjeita myös dokumentointiin. Esimerkiksi kaikki luoton hyväksymiseen liittyvät tiedot tulisi dokumentoida ja säilyttää vähintään sopimuksen keston ajan.

Luottokelpoisuuden arviointi on myös, ja ehkä ennen kaikkea, kuluttajan itsensä etu. Luottokelpoisuuden tarkistamisen idea oikeastaan on, että siinä arvioidaan kuluttajan maksukyky niin, että hän pystyy suoriutumaan ottamastaan luotosta joutumatta kuitenkaan kohtuuttomiin vaikeuksiin tai ylivelkaantumiseen.

Yrityksen luottoluokitus

Yrityksen luottoluokittaminen on puolestaan aivan oma juttunsa. Luottoluokitus ennustaa sitä, kuinka todennäköisesti yritys selviää tulevaisuudessa taloudellisista velvoitteistaan.

Luottoluokituksessa käytetään kirjaintunnuksia, jotka hieman vaihtelevat luokitusjärjestelmästä riippuen, mutta joissa tyypillisesti luottoluokitus AAA on kaikkein paras eli erinomainen. Luokitusjärjestelmät eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia.

Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttavat esimerkiksi vastuuhenkilöiden henkilökohtaiset luottotiedot ja yritysyhteydet sekä tietysti tilinpäätökset ja yrityksen muu talouspuoli, kuten maksukäyttäytyminen. Myös toimiala ja yrityksen ikä vaikuttavat luottokelpoisuuteen.

Luottokelpoisuuden arviointi ei saa olla syrjivää

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi huhtikuussa 2018 luottolaitoksia tekemästä luottopäätöksiä perustuen syrjiviin tilastollisiin menetelmiin. Kyseessä oli tilanne, jossa verkkokaupan yhteydessä tehty luottohakemus oli hylätty tilastolliseen riskiin perustuen ilman, että lainanhakijan luottokelpoisuutta oltiin selvitetty henkilökohtaisella tasolla.

Luottolaitoksella oli käytössään automatisoitu luottokelpoisuuden määrittely, jonka toiminta perustui tilastolliseen riskiin. Luotonhakijan sukupuolta, äidinkieltä, ikää ja asuinpaikkaa verrattiin vastaaviin tilastoihin, jonka perusteella luottokelpoisuus arvioitiin. Jos hakija olisi miehen sijasta ollut nainen tai jos hänen äidinkielensä olisi ollut ruotsi, sama luottohakemus oltaisiin hyväksytty. Hakijalta ei myöskään oltu pyydetty tulo- tai varallisuustietoja, joten päätös luottohakemuksen hylkäyksestä perustui pelkästään tilastoihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta näki juuri tämän ongelmallisena ja syrjivänä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei näe tilastojen ja tekoälyn käyttöä ongelmallisena, sillä niiden käytölle on usein perusteet, mutta tilastoja ei myöskään saisi käyttää syrjivästi. Kyseessä on ensimmäinen oikeudellinen ratkaisu, joka koskee syrjintää automatisoidussa luotonannossa. Koska määritelty uhkasakko on 100 000 euroa, voimme olettaa, että syrjintää ei tulla jatkossakaan näkemään luottokelpoisuuden arvioinnin yhteydessä.

Voit nähdä meillä myös arvion lainahakemuksesi hyväksymisen todennäköisyydestä vastaamalla muutamaan kysymykseen tai täyttää lainahakemuksen ja nähdä todelliset lainatarjoukset vertailussamme:

Lähteet:
Finanssivalvonta
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *