Vain 9 % autoilijoista valmis luopumaan autosta – kokonaiskustannukset voivat yllättää

| | Aihe: Yleiset talousvinkit
auton kustannukset

Monille meistä autoilu on välttämätön pakko, toisille taas luksusta arjen keskellä. Fakta on kuitenkin se, että autolla ajaminen aiheuttaa aina kustannuksia.

VertaaEnsin.fi:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta selviää, että vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista autonomistajista olisi valmis luopumaan autosta ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna. Kyselytutkimuksen VertaaEnsin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin iän, sukupuolen, maantieteellisen alueen mukaan vastaamaan suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti. Vastaajamäärä on 714 ja tutkimus toteutettiin 30.7 – 1.8.2019 välisenä aikana.

Naisista ainoastaan 7 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta ja vastaavasti miehistä 10 prosenttia. Maaseudulla asuvista 5 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta ja 10 000 – 49 999 asukkaan kaupungeissa asuvista 4 prosenttia.

Odotetusti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla auton tärkeys korostuu vähäisempien liikkumisyhteyksien vuoksi. Kuitenkin myös pääkaupunkiseudulla ainoastaan 15 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta. Tässä analyysissa kysytäänkin siis, elävätkö autoilijat illuusiossa kustannuksista? Otimme vertailuun kahden autoilijan kustannukset ja analysoimme autoilun kokonaiskustannuksia.

YouGov-tutkimus, auton käyttö palveluna
Kysymys Vastausprosentti
En olisi valmis luopumaan autostani ja ostamaan liikkumista palveluna 59 %
Voisin harkita autostani luopumista ja siirtyä ostamaan liikkumista palveluna 28 %
Olisin valmis luopumaan autostani ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna 9 %
En osaa sanoa 4 %

Mitä auton käyttö maksaa?

Yksityisautoiluun liittyy yllättäviä kustannuksia, joita ei välttämättä osaa arvioida kun auton osto on käsillä. Useasti vertaillaan auton polttoaineenkulutusta, tai lainanlyhennyksen kuukausikustannuksia, mutta auton omistaminen sisältää paljon muitakin kulueriä.

Vuonna 2018 Santander Consumerin teettämän tutkimuksen mukaan, vain joka kuudes suomalainen arvioi auton kustannukset oikein(Vastaajina oli sekä auton omistavia että autottomia ihmisiä. Haastatteluvastauksia oli 1000). Tähän tutkimukseen vastanneet arvioivat auton kuukausikustannuksiksi noin 260 euroa, kun todelliset kustannukset ovat huomattavasti kalliimmat. Autoilun kustannuksiin liittyykin siis paljon väärinymmärryksiä, joita pyrimme avaamaan esimerkein. Karkeasti voidaan sanoa, että autoiluun liittyy kiinteitä kustannuksia, sekä muuttuvia kustannuksia, jotka vaihtelevat ajokilometrien, polttoaineen ja arvonaleneman mukaan.

Vain joka kuudes suomalainen osaa arvioida auton pitämisen kustannuksen oikein.

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin tulee edellisten lisäksi sisällyttää muun muassa myös pysäköintimaksut, vakuutukset, huollot, sekä usein myös auton arvon alenema. Alle on lyhyesti eritelty autoilun kustannuksia.

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin tulee edellisten lisäksi sisällyttää muun muassa myös pysäköintimaksut, vakuutukset, huollot, sekä usein myös auton arvon alenema. Alle on lyhyesti eritelty autoilun kustannuksia. Kustannusten jälkeen löydät vertailun tulokset.

Auton kustannukset – erittely

  1. Polttoainekustannukset
  2. Auton vakuutukset
  3. Auton huoltokustannukset
  4. Pysäköintikustannukset
  5. Auton arvon alenema

Polttoainekustannukset

Polttoainekustannus on yksi autoilun helpoimmin ennakoitavista kustannuksista. Bensiini- tai dieselkustannukset on helppo hahmottaa ja laskea, jopa etukäteen.

Jos tiedät esimerkiksi, että ajat 200 kilometriä viikossa, polttoainekustannuksesi ovat 18,06€ viikossa, ja 72,24 euroa kuukaudessa. Jos taas ajat 400 kilometriä viikossa, eli 1600 kilometriä kuukaudessa, polttoainekulut ovat 36,12 euroa viikossa ja 144,48 euroa kuukaudessa.

Auton kulutus molemmissa esimerkeissä kuusi litraa sadalla kilometrillä, 95-polttoaineen hinta 1.505€/litra (3.9.2019 keskihinta). Alle on eritelty keskimääräiset ajokilometrit ja niistä aiheutuvat polttoainekustannukset kuukausitasolla. Vertailussa ei ole otettu huomioon sähköauton kustannuksia.

Auton polttoainekustannukset kuukausitasolla
Ajetut kilometrit / kuukausi Polttoainekulut / kuukausi
500 km 45,15 €
1000 km 90,30 €
1500 km 135,45 €
2000 km 180,60 €
2500 km 225,75 €

Auton polttoainekustannukset

 

Keskimääräisellä autoilijalla polttoaineeseen kuluu vähintään 1200 € vuodessa.

Auton vakuutukset

Auton kalliit vakuutusmaksut voivat tulla usealle uudella autoilijalle yllätyksenä. Jokaisessa autossa on oltava pakollinen liikennevakuutus, ja tämän lisäksi usein valitaan vähintäänkin osakasko. Uudemmassa autossa täyskasko on perusteltu, sen korvatessa esimerkiksi autolle aiheutuneet kolarivahingot.

Autoa hankkiessa voi varautua vähintäänkin useiden satasien vakuutusmenoihin vuodessa. Vakuutuksen hinta vaihtelee vakuutusbonusten ja auton mallin mukaan. Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset hinnoittelumallit, joten vakuutusten vertailu kannattaa. Esimerkkilaskelmassamme olemme käyttäneet vakuutusten kohdalla 720 euron vuosittaista kulua.

Auton vakuutukset

 

Vakuutuksiin kuluu vähintään 720 € vuodessa.

Auton huoltokustannukset ja katsastus

Halusi tai ei, autoa tulee lähtökohtaisesti huoltaa vuosittain. Riippuen ajoneuvon iästä ja mallista, ainakin perushuolto olisi tehtävä kalenterivuosittain. Merkkiliikkeiden vuosihuollot sisältävät yleensä pintapuolisen tarkistuksen, sekä öljynvaihdon, ja hinnat vaihtelevat sadasta eurosta ylöspäin. Usein kuitenkin auto tarvitsee myös isompaa huoltoa.

Auton isot remontit eivät yleensä ole jokavuotisia, mutta voivat käydä lompakon päälle. Aiemmin mainitussa kyselytutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi arvioita vaihdelaatikkoremontin hinnasta. Vastaajien arviot osuivat reilusti alakanttiin, vastausten ollessa 500 euron ja 3000 euron välillä. Todellisuudessa auton vaihdelaatikon vaihto maksaa keskimäärin 3000 – 5000 euroa.

Huoltokustannuksiin voidaan laskea myös auton renkaat, joita Suomen olosuhteissa tulee vaihtaa kohtuullisen usein. Jos ajatellaan, että yhdellä kesä- tai talvirengassetillä ajelee 2-3 vuotta, tulee uuden rengassarjan osto ajankohtaiseksi noin joka toinen vuosi. Jos uudet renkaat maksavat vaikkapa 240 €, tämän kulun voi jyvittää kahdelle vuodelle

Vaikka isoja huoltoja ei osuisikaan joka vuodelle, auto tulee katsastaa vuosittain. Halvimmat katsastushinnat alkavat vuonna 2019 noin viidestäkymmenestä eurosta, sisältäen päästömittaukset.

Auton huoltoihin voidaan laskea keskimäärin vuodessa kuluvan maltillisesti arvioiden noin 720 euroa, jos ajatellaan että tämä laskelma sisältää katsastuksen ja renkaiden vaihdon

Auton huolto ja katsastus

 

Auton huoltoon, katsastuksiin ja renkaisiin kuluu vähintään 720 € vuodessa.

Pysäköintikustannukset

Pysäköintikustannukset muodostavat ison osan auton kuukausikustannuksista. Vaikka autolla ei ajaisi metriäkään, usein pysäköinti maksaa silti. Monissa kaupungeissa on mahdollisuus edulliseen asukaspysäköintiin, tai haja-asutusalueilla pysäköinti voi olla jopa ilmaista. Jos kuitenkin matkustaa paljon, joutuu autoa pysäköimään parkkitaloissa tai maksullisilla alueilla. –

Esimerkiksi Helsingin alueella asukaspysäköintitunnus maksaa kuukaudessa 13-26 € vuonna 2019.

Auton pysäköintikulut

 

Auton pysäköintiin kuluu vähintään 312 € vuodessa.

Auton arvon alenema

Auton arvo alenee vuosittain. Se, kuinka paljon auton arvo putoaa, riippuu monesta tekijästä. Esimerkiksi auton ikä, merkki, ajetut kilometrit ja huoltohistoria vaikuttavat arvon alenemaan.

Auton arvo alenee ensimmäisenä vuotena nopeimmin, mutta hidastuu auton vanhetessa. Suomen Autoliitto käyttää laskelmissaan 14-15 % arvonalenemaa vuosittain, mutta keskiarvona voidaan todeta auton hinnan putoavan ainakin noin 10 prosenttia vuodessa.

Alla olevaan taulukkoon on eritelty esimerkkiauton arvonalenema. Keskimääräinen uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa, joten käytämme tätä lukua laskelmassa.

Auton arvonalenema
Uusi auto, 33 000 euroa Arvonalenema Todellinen hinta
Ensimmäinen vuosi 14 % 28 380 €
Toinen vuosi 10 % 25 542 €
Kolmas vuosi 10 % 22 987 €
Neljäs vuosi 10 % 20 689 €
Viides vuosi 10 % 18 620 €
Arvo viiden vuoden jälkeen noin 11 % / 2876 € vuosi 18 620 €

Kuten nähdään, auton arvo putoaa lähes puoleen viiden vuoden aikana. Taulukko ei kuitenkaan kerro koko totuutta, koska joissain automerkeissä arvonalenema on vieläkin suurempaa. Käytännössä auton arvosta häviää suurin osa ensimmäisten vuosien aikana, ja tämän jälkeen arvonalenema hidastuu.

Kuitenkin voidaan käytännössä sanoa, että auton arvo putoaa noin 10 % per vuosi

Auton arvonalenema

 

Auton arvo alenee noin 10 prosenttia vuodessa. Esimerkkiauton arvo alenee yli 2800 euroa vuodessa.

Kuinka paljon autoilu siis maksaa?

Kuten havaitaan, autoilu on kallista. Autoiluun liittyy muuttuvia kuluja, sekä kiinteitä kuluja. Alla on eriteltynä tässä esimerkissä käytetyt kulut, josta saa hyvin suuntaa jos mietit auton hankintaa. Tässä laskelmassa on käytetty esimerkkikuluja, joita voit vertailla omaan tilanteeseesi jos mietit auton hankintaa.

Auton kulut
Kulu Vuositasolla Kuukaudessa
Huollot ja katsastus 720 € 60 €
Vakuutukset 720 € 60 €
Pysäköinti 312 € 26 €
Ajoneuvovero 240 € 20 €
Renkaat (yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 € 12,50 €
Polttoaine 1620 € 135 €
Yhteensä 3762 € 313,5 €

Auton kokonaiskulut

 

Autoilun kokonaiskulut riippuvat käyttäjästä, mutta karkeasti voidaan sanoa että keskivertoautoilija kuluttaa noin 300 euroa kuukaudessa.

Juuso Korhonen

About Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset