Autoetu – milloin se kannattaa ja milloin ei?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö

Autoa työssään tarvitsevan on hyvä miettiä tarkkaan, mikä on taloudellisesti tehokkain tapa käyttää autoa työajoihin. Työsuhdeauton voi neuvotella osaksi palkkaa, jolloin kyse on autoedusta. Toinen mahdollisuus on käyttää ajoihin omaa autoa, jonka käytöstä työnantaja maksaa kilometrikorvausta.

Auton käyttäminen on usein suuri kuluerä, joten mahdollisella autoedulla on huomattavia vaikutuksia henkilökohtaiseen talouteen. Autoedun kannattavuutta voi kuitenkin olla hankala arvioida. Lue alta lisää siitä, miten työsuhdeauto voi vaikuttaa talouteesi.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavat autoetuun liittyvät tärkeät termit:

 1. Mikä on autoetu?
 2. Vapaa autoetu
 3. Käyttöetu
 4. Oma auto työkäytössä
 5. Auton verotusarvo
 6. Yrittäjän auto
 7. Auton arvon aleneminen
 8. Kannattaako autoetu?

Mikä on autoetu?

Autoetu on palkkaan kuuluva valinnainen luontoisetu. Yleisimmin työsuhdeauto järjestetään niin, että työnantaja ja työntekijä sopivat yrityksen omistaman tai hallinnoiman auton käytöstä. Työsuhdeautoksi voidaan sopia myös leasing- tai vuokra-auto. Työsuhdeautoa saa käyttää sekä työ- että yksityisajoihin.

Isoissa yrityksissä ja myyntiorganisaatioissa, joissa autoa tarvitaan esimerkiksi asiakaskäynteihin, on yleensä voimassa tarkasti sovittu työsuhdeautopolitiikka. Tyypillisesti auton käyttäjä saa valita haluamansa auton palveluntarjoajan listalta ennalta määriteltyjen reunaehtojen mukaan. Pienissä yrityksissä autoedusta voidaan sopia yksilöllisemmin.

Autoetua on kahdenlaista: käyttöetu ja vapaa autoetu. Työnantajan tulee sopia työntekijän kanssa kumpaa mallia käytetään. Se, onko vapaa autoetu vai käyttöetu kannattavampi, riippuu tilanteesta.

Mikä on vapaa autoetu?

Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantaja maksaa kaikki auton kulut. Sopimukseen siis kuuluu, että kaikki auton omistamiseen ja käyttöön liittyvät kustannukset korvataan. Muun muassa seuraavat kulut kuuluvat vapaaseen autoetuun:

 • Auton huollot ja korjaukset
 • Vakuutukset
 • Renkaat
 • Polttoaineet

Mikä on käyttöetu?

Käyttöetu tarkoittaa, että työntekijä maksaa itse ajamisesta aiheutuneet polttoainekustannukset. Muut autosta aiheutuneet kulut maksaa yleensä työnantaja tai hänen valtuuttamansa palveluntarjoaja.

Käyttöetu tarkoittaa yleensä käytännössä sitä, että auton ajaja maksaa yksityisajojensa kustannukset. Jos autoa käytetään työajoihin, näistä ajoista maksetaan korvaus erikseen.

Kilometrikorvaus käyttöedun osalta on 7 senttiä kilometriltä.

Työsuhdeauton verotusarvo

Työsuhdeauto on verotettava luontoisetu, jolle lasketaan verotusarvo Verohallinnon ohjeiden ja laskentamallien mukaisesti. Autoedun verotusarvoon vaikuttavat auton hankintahinta, käyttöönottovuosi ja lisävarusteet. Kaavamaisesti laskettuun verotusarvoon on mahdollista tehdä muutoksia ajopäiväkirjan perusteella.

Työsuhdeautoa käyttävä palkansaaja maksaa autoedusta verotusarvon mukaista ennakonpidätystä palkanmaksun yhteydessä. Autoetu siis nostaa verotettavia tuloja ja veroprosenttia, mikä vaikuttaa muun nettopalkan summaan. Toisaalta autoetu, kuten muutkin luontoisedut, kerryttää eläkettä.

Autoetu kerryttää eläkettä

Useissa tapauksissa verotusarvo tulee palkan päälle, mutta jotkut yritykset tarjoavat myös mallia, jossa auton verotusarvo vähennetään palkasta. On siis mietittävä erittäin tarkkaan, onko työnantajan tarjoamasta mallista työntekijälle hyötyä.

Sähköautojen verotusarvo autoedussa

Työsuhdeautojen verotukseen tuli muutoksia sähköautojen osalta vuoden 2021 alusta. Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa vuosina 2021–2025. Muutos koskee vapaan autoedun ja käyttöedun alaisia täyssähköisiä työsuhdeautoja.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään lisäksi täyssähköautoilla 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa. Näin ollen täyssähköauton veroetuus on vapaassa autoedussa yhteensä 290 euroa kuukauden aikana.

Oma auto työkäytössä

Jos työnantaja ei tarjoa työsuhdeautoa, voi henkilökohtaisen auton käytöstä työajoihin vähentää kilometrikorvauksen. Kilometrikorvaus vuonna 2023 on 0,53 €/km.

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työajoihin on 0,53 €/km.

Jos työmatka suuntautuu 15 km pidemmälle kuin työpaikka tai koti, voi työnantaja maksaa myös päivärahaa. Vuonna 2023 summat ovat:

 • Osapäiväraha 22 € yli 6 h matkalta
 • Kokopäiväraha 48 € yli 10 h matkalta
 • Ulkomaan päiväraha maakohtaisesti
 • Ateriakorvaus 12 € matkoilta, joista ei makseta päivärahaa

Työmatkan kuitit täytyy pitää mukana, jotta matkasta kertyneet kulut voi todistaa työnantajalle.

Myös asunnon ja työpaikan välisistä matkoista voi saada matkakuluvähennyksen. Vähennys tehdään kuitenkin halvimman kulkuneuvon mukaan, joten autoilun kustannukset saa vähentää vain, jos julkista liikennettä ei ole.

Yrittäjän auto kannattaa pitää yrityksen nimissä

Erityisesti yrittäjän kannattaa ottaa työsuhdeauto käyttöönsä sen sijaan, että ostaisi auton yksityishenkilöinä. Tällöin auton omistajana on yritys, ja yrittäjä saa vähentää kaikki yritykselle kuuluvan auton kulut verotuksessa. Näitä ovat esimerkiksi lainan kustannukset, polttoaineet ja huollot. Toisaalta yritys ei enää tämän jälkeen voi maksaa kilometrikorvauksia, ja yrittäjälle voi muodostua autoetu, josta pitää maksaa normaalit palkan sivukulut.

Auton arvon aleneminen ja pääomakustannus

Autoa ostettaessa on hyvä miettiä myös pääomakustannuksia. Jos työntekijä päättää ostaa yksityisauton luontoisedun sijaan, tuo kuluerä tulee rahoittaa jollakin, ja siihen tulee sitoa pääomaa. Jos oma auto rahoitetaan esimerkiksi osamaksulla tai autolainalla, pääomalle on laskettava myös korkokustannukset kuukausierän yhteydessä.

Pääomakustannukset on hyvä huomioida myös silloin, kun auto ostetaan kokonaan säästöillä. Jos auton hankinnan vaihtoehtona on rahan pitäminen pankkitilillä, korkotuottoa ei juuri saavuteta. Jos vapaan pääoman voi kuitenkin sijoittaa tuottavasti, pääomalle saadaan järkevämpi korko.

Autoon “sijoitettujen” varojen korkotuotto on käytännössä aina negatiivinen, sillä lähtökohtaisesti auton arvo laskee jatkuvasti. Autoetua käyttäessä tästä ei tarvitse huolehtia.

Kannattaako autoetu?

Vastaus kysymykseen, kannattaako autoetu yksittäisen työntekijän tapauksessa, ei ole aina selkeä, sillä jokaisen autoilijan ja työntekijän tarpeet ja tilanteet vaihtelevat. Karkeasti voidaan sanoa, että autoetu voi kannattaa, jos työntekijä saa työsuhdeauton vapaana autoetuna palkan päälle. Tällöin autoetu nostaa kokonaispalkan veroprosenttia, mutta kerryttää myös enemmän eläkettä.

Usein yksityisajojen kohdalla käytetään perusoletuksena ja peukalosääntönä 18 000 kilometrin rajaa vuodessa. Jos työntekijä ajaa yksityisajoa enemmän kuin 18 000 kilometriä vuodessa, autoetu on käytännössä kannattava. Tällaisessa tapauksessa oman yksityisauton kulut, sekä käytön että pääoman kannalta, muodostuvat autoedun kustannuksia suuremmiksi.

Jos työntekijä ajaa yksityisajoa enemmän kuin 18 000 kilometriä vuodessa, autoetu on yleensä kannattava.

Poikkeuksena tähän sääntöön on tilanne, jossa kilometrikorvattavia ajoja tulee niin paljon, että ne kattavat oman auton käyttökulut ja laskevan pääomakustannuksen.

Kun harkitset autoedun kannattavuutta, käy läpi seuraavat seikat huolellisesti:

 • Auton hintataso ja arvon aleneminen
 • Auton ylläpitokustannukset ja polttoaineen kulutus
 • Edun rakenne – palkan päälle vai palkasta pois
 • Vapaa vai käyttöetu
 • Yksityisajojen määrä suhteessa työajoihin

Alla olevaan vertailuun on kerätty perustiedot kahdesta eri vaihtoehdosta. Ensimmäisessä simulaatiossa työntekijä päättää ottaa autoedun käyttöönsä ja toisessa esimerkissä hän käyttää omaa autoa.

Vertailu – työsuhdeauto vai oma auto?

Vertailussa on otettu huomioon seuraavat oletukset:

Työntekijä, jolla on vapaa autoetu

 • Työntekijän kuukausipalkka 3 000 €
 • Veroprosentti 30 %
 • Autoedun arvo 750 €/kk
 • Autoetuautona uusi Skoda Octavia (Suomen suosituin leasingauto)
 • Työajot 18 000 km vuodessa
 • Omat ajot 10 000 km vuodessa
 • Kilometrikorvauksia ei makseta

Luontaisetua käyttäessä veroprosentti nousee aina hieman, ja verot lasketaan rahapalkasta pois. Autoetuautoa puoltaa huolettomuus ja se, että autot ovat yleensä aina uusia. Myöskään auton arvonalenemasta ei tarvitse huolehtia.

Työntekijä, joka hankkii oman auton

 • Työntekijän kuukausipalkka 3 000 €
 • Veroprosentti 25 %
 • Omaksi ostettava uusi Skoda Octavia, uuden hinta noin 35 000 €
 • Koko auto autolainalla, lyhennys 600 €/kk, laina-aika viisi vuotta
 • Keskikulutus 6 litraa/100 km, bensiinin hinta 1,90 €/litra.
 • Auton juoksevat kulut – 150 €, sis. vakuutukset, verot, huollot, yms.
 • Auton polttoainekulu, omat ajot + työajot, yhteensä 28 000 km vuodessa
 • Työajoa 18 000 km vuodessa, kilometrikorvaus 0,46 €/km
 • Auton arvonalenema 50 % viidessä vuodessa
 • Auto myydään ajan päätteeksi, jolloin jäännösarvo kattaa arvonalenemasta aiheutuneen kustannuksen.

Työsuhdeauto vai oma auto
Palkka ja auton kulut Autoetu Oma auto
Palkka 3 000 € + luontoisetu 750 € 3 000 €
Nettopalkka 1 875 € 2 250 €
Auton juoksevat kulut + lainanlyhennys/kk 0 € -750 €
Polttoainekustannukset/kk 0 € -266 €
Kilometrikorvaukset 0 € 690 €
Nettopalkka kulujen jälkeen 1 875 € 1 924 €
Erotus -49 € 49 €

Vertailun perusteella voidaan sanoa, että tämän henkilön kohdalla autoetua ei kannata neuvotella osaksi palkkaa, sillä työnantajan maksamat kilometrikorvaukset kattavat oman auton hankinnasta koituvat pääomakustannukset. Kuukausitasolla omalla autolla ajava jää noin 50 euroa plussalle vapaaseen autoetuun verrattuna.

Vertailun tulos voi olla entistä selvempi, jos omalla autolla ajava koehenkilö ostaa käytetyn auton uuden sijaan. Tällöin lainalyhennys on maltillisempi eikä auton arvo alene yhtä nopeasti. Toisaalta huoltokustannuksia kertyy todennäköisesti enemmän. Autoetua pohdittaessa onkin tärkeää kartoittaa kaikki realistiset vaihtoehdot ja arvioida näiden kustannukset mahdollisimman tarkkaan.

Jos autoetu ei ole kohdallasi mahdollinen tai kannattava ja päätät ostaa auton itse, vertaile autolainat ilmaisessa vertailussamme.

Vertaile autolainoja ilmaiseksi
Avatar

About Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset