Katso miten pärjäät palkkavertailussa – 500 ammatin lista

| | Aihe: Vertailut ja testit

Vertasimme Tilastokeskuksen tuoreita tilastoja suomalaisten palkansaajien mediaaniansioiden osalta. Yli 500 ammatin listasta selviää, missä ammateissa tienattiin eniten ja missä ammateissa palkkakehitys on ollut nousussa ja missä laskussa. Palkkavertailut voi helposti mieltää tulotietojen tirkistelyksi, mutta esimerkiksi lainaa hakiessa sekä ammatilla että tuloilla on merkittävä vaikutus minkälaisen lainatarjouksen saa.

Luvut on kerätty Tilastokeskuksen viimeisimmästä datasta, jossa on esitetty kuukausipalkkaisten yksityisen sektorin työntekijöiden ansiot ammattiluokituksen mukaan. Tilastot on julkaistu 24.6, ja ne kattavat vuoden 2019. Tilastokeskuksen aineisto koostuu työnantajajärjestöjen ja Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista.

Palkat on luokiteltu säännöllisen työajan keskiansion mediaanin mukaan. Mediaanin avulla saadaan esitettyä tarkemmin, paljonko tietyn ammatin edustajat yleisimmin tienaavat, sillä poikkeuksellisen suuret tai pienet tulot eivät vääristä lukua.

Vuonna 2019 suomalaisten mediaanipalkka oli yksityisellä sektorilla 3350 euroa.

Miesten mediaaniansio oli 3777 euroa ja naisten 2972 euroa.

Vertasimme myös samojen ammattien ansioita kahden vuoden takaisiin lukuihin. Alla olevista taulukoista voit tarkistaa, missä ammatissa tienattiin keskimääräisesti eniten, sekä missä ammatissa palkka nousi eniten vuodesta 2017 vuoteen 2019. Erillisessä vertailuissa olemme selvittäneet minkälainen palkka vaaditaan asumiseen eri kunnissa sekä hoitoalan palkkausta. Lisäksi löydät palvelustamme analyysin eSports-ammattilaisten tulotasosta.

Lukuja tulkitessa kannattaa muistaa, että nämä tilastot käsittävät ainoastaan yksityisen sektorin palkat. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon ja yksityisten terveydenhuollon ammattilaisen mediaaniansiot saattavat erota toisistaan.

Suomen parhaiten tienaavat ammatit, top-10

Suomessa vuonna 2019 eniten palkansaajista tienasivat rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat. Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajista eivät jääneet kauas yleis- ja ylilääkärit, sekä työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat. Kärkikymmenikössä nähdäänkin ainoastaan eri alojen johtotehtävissä toimijoita, sekä lääkäreitä. Näissä ammateissa myös palkkakehitys on ollu positiivista.

Top-10 palkat vuonna 2019
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat8000 €
Yleislääkärit7968 €
Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat7938 €
Ylilääkärit7829 €
Lääkärit7309 €
Politiikka- ja suunnittelujohtajat7185 €
Myynti- ja markkinointijohtajat6895 €
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat6776 €
Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat6747 €
Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat6731 €
 

Kattavan listan kaikista yksityisen sektorin ammattien palkoista löydät artikkelin lopusta.

Matalimmat palkat vuonna 2019

Matalin ansiotaso vuonna 2019 oli jätteen lajittelijoilla. Myös jätehuoltotyöntekijät löytyvät tästä kymmeniköstä, vaikka palkkaeroa onkin noin 300 euron verran.

Seuraavaksi vähiten tienasivat avustavat puutarhatyöntekijät, sekä alle 100 euron erolla maa- ja metsätalouden ammattien harjoittajat. Kärkikymmenikössä nähdään näiden lisäksi paljon avustavia työntekijöitä.

Matalimmat palkat vuonna 2019
Jätteiden lajittelijat1609 €
Avustavat puutarhatyöntekijät1784 €
Maa-, metsä- ja kalatalouden työntekijät1890 €
Metsurit ja metsätyöntekijät1890 €
Päiväkotiapulaiset1920 €
Jätehuoltotyöntekijät1931 €
Koulunkäyntiavustajat1955 €
Pesulatyöntekijät1989 €
Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät2007 €
Avustavat keittiötyöntekijät2014 €
 

Urheilijoiden, suoramyyjien ja lääkäreiden palkat kovassa nousussa

Vertailusta nähdään myös kenen palkat ovat nousseet eniten kahden vuoden aikana. Kun tarkastellaan mediaanipalkkoja, eniten kahden vuoden aikana palkanlisää ovat saaneet yksityisen sektorin työntekijät näissä ammateissa:

 • Urheilijat: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1781€
 • Suoramyyjät: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1279€
 • Ylilääkärit ja erikoislääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1118€
 • Hammaslääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 1000€
 • Lääkärit: Mediaanipalkan nousu kahdessa vuodessa 985€

Myös seuraavissa ammateissa palkat ovat nousseet reilusti kahden vuoden aikana:

 • Web- ja multimediakehittäjät: Mediaanipalkka 4108€, nousua kahdessa vuodessa 608€
 • Tietotekniikka-alan tutkijat: Mediaanipalkka 3875€, nousua kahdessa vuodessa 548€
 • Laivojen konepäälliköt ja -mestarit: Mediaanipalkka 4899€, nousua kahdessa vuodessa 539€
 • Kirjailijat ym.: Mediaanipalkka 3899€, nousua kahdessa vuodessa 512€
 • Ylihoitajat: Mediaanipalkka 4250€, nousua kahdessa vuodessa 500€
 • Kuvataiteilijat: Mediaanipalkka 3093€, nousua kahdessa vuodessa 368€
 • Matkaoppaat: Mediaanipalkka 2800€, nousua kahdessa vuodessa 365€

Teknisten piirtäjien, valokuvaajien ja lennonjohtajien palkat laskussa

Palkkavertailu paljastaa myös, missä ammateissa palkat ovat pudonneet eniten viimeisen kahden vuoden aikana. Kun tarkastelussa ovat yksityisen sektorin mediaanipalkat, näissä ammateissa palkat ovat laskeneet eniten:

 • Tekniset piirtäjät: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 1022€
 • Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 720€
 • Maa- ja metsätalouden johtajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 715€
 • Valokuvaajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 633€
 • Arkistonhoitajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 596€
 • Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat: Mediaanipalkan lasku kahdessa vuodessa 518€

Myös seuraavissa ammateissa palkat ovat laskeneet reilusti kahden vuoden aikana

 • Lennonjohtajat: Mediaanipalkka 6022€, laskua kahdessa vuodessa 262€
 • Kosmetologit ym.: Mediaanipalkka 2184€, laskua kahdessa vuodessa 199€
 • Hammasteknikot: Mediaanipalkka 2785€, laskua kahdessa vuodessa 131€
 • Postinkantajat ja -lajittelijat: Mediaanipalkka 2520€, laskua kahdessa vuodessa 99€
 • Rahoitus- ja sijoitusneuvojat: Mediaanipalkka 4141€, laskua kahdessa vuodessa 97€
 • Koulunkäyntiavustajat: Mediaanipalkka 1955€, laskua kahdessa vuodessa 79€

Kaikkien yksityisen sektorin ammattien tilastot

Taulukossa on eritelty vuoden 2019 palkat ammateittain Tilastokeskuksen datan perusteella. Vertailudatana on käytetty vuoden 2017 lukuja, ja näiden erotus on laskettu viimeiseen kolumniin. Palkat on säännöllisen työajan ansioita, ja tarkasteltava luku on ansioiden mediaani (havaintoarvojen keskimmäinen arvo). Taulukko on esitetty aakkosjärjestyksessä ja siitä on mahdollista etsiä tiettyä ammattinimikettä hakuruudusta.

Lähde: Tilastokeskus

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset