Palkkavertailu 2023 — näin eri ammattien palkat ovat kehittyneet viimeisen 5 vuoden aikana

| | Aihe: Vertailut ja testit
Näin palkat ovat kehittyneet viimeisen 4 vuoden aikana.

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi tutki Tilastokeskuksen tuoreita tilastoja suomalaisten palkansaajien mediaaniansioista. Lähes 300 ammatin listauksesta selviää miten eri ammattinimikkeissä tienattiin. Lisäksi tilastoista käy ilmi eri ammattien palkkakehitys ja miten ne vertautuvat vuotuiseen inflaatioon.

Alla olevista taulukoista voi tarkistaa, missä ammatissa tienattiin keskimääräisesti eniten, sekä missä ammatissa palkka nousi eniten vuodesta 2018 vuoteen 2021.

Keskeisimmät havainnot

  • Suomalaisten ostovoima on heikentynyt. Nettopalkan nousu ei riittänyt kattamaan inflaatiota huomattavassa osassa ammattinimikkeitä. Yksityisellä sektorilla tällaisten ammattien osuus oli 46 %, kuntasektorilla 32 % ja valtion leivissä 59 %. 
  • Yksityisellä sektorilla suurimmat nousut mediaanipalkoissa neljän vuoden seurantajaksolla on nähty teknologia-alalla (ohjelmoijat ja teknologiajohtajat) sekä luovilla teknisillä aloilla (sisustussuunnittelijat ja arkkitehdit). 

    Teknologia-ala ei kuitenkaan ole kokonaan nousujohteinen, sillä esimerkiksi tietokantasuunnittelijoiden palkkakehitys on negatiivinen. Suurin mediaanipalkkojen lasku on postinkantajilla- ja lajittelijoilla.
  • Kuntasektorilla osalta suurin palkkojen nousu on nähtävissä esimies- ja johtotason rooleissa. Myös asiantuntijarooleissa palkkakehitys on selkeän positiivinen. Pienin palkannousu on nähtävissä liikenne- ja kuljetusalalla sekä opetuksessa. Yksityisestä sektorista poiketen kunta-alan mediaanipalkat ovat kehittyneet positiivisesti kaikissa ammateissa.

Vertailun parhaiten ja huonoiten menestyneet ammatit

Alle on koottu kunkin kunkin sektorin parhaiten ja heikoiten tienaavat ammattinimikkeet. Tämän lisäksi alle on koostettu suurimmat ja pienimmät nousijat palkan osalta edellisen 4 vuoden ajalta. Listat on koottu jokaisesta sektorista erikseen.

Yksityisen sektori

Yksityisen sektorin mediaanipalkat

VuosiYksityisen sektorin yhteenlaskettu mediaanipalkkaNousua edellisestä vuodesta
20213 638 €1,50 %
20203 583 €1,98 %
20193 512 €4,64 %
20183 349 €

Suurimmat mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Yleislääkärit8 670 €
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat8 420 €
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat7 622 €
Politiikka- ja suunnittelujohtajat7 320 €
Henkilöstöjohtajat7 182 €
Talousjohtajat7 154 €
Myynti- ja markkinointijohtajat7 060 €
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat7 027 €
Tutkimus- ja kehitysjohtajat7 020 €
Hankinta- ja jakelujohtajat6 920 €

Pienimmät mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Avustavat puutarhatyöntekijät1 845 €
Pesulatyöntekijät2 023 €
Avustavat keittiötyöntekijät2 120 €
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.2 126 €
Lastenhoitotyöntekijät2 147 €
Kahvila- ja baarimyyjät2 193 €
Kampaajat ja parturit2 310 €
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät2 325 €
Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat2 342 €
Tarjoilijat2 344 €

Suurimmat nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Sisustussuunnittelijat ym.18,16 %
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat16,79 %
Ohjaajat ja tuottajat16,46 %
Toimistotyön esimiehet15,48 %
Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat15,22 %
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot15,10 %
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät14,53 %
Talonrakennuksen arkkitehdit14,42 %
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät14,33 %
Sovellusohjelmoijat13,30 %

Pienimmät nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Postinkantajat ja -lajittelijat−8,32 %
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat−5,93 %
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat−5,02 %
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat−4,50 %
Lentokoneasentajat ja -korjaajat−3,83 %
Ylilääkärit ja erikoislääkärit−2,69 %
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat−2,40 %
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät−0,36 %
Sähkötekniikan erityisasiantuntijat−0,24 %
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat−0,13 %

Kuntasektori

Kuntasektorin mediaanipalkat

VuosiKuntasektorin yhteenlaskettu mediaanipalkkaNousua edellisestä vuodesta
20213 156 €3,11 %
20203 058 €2,68 %
20192 976 €2,65 %
20182 897 €

Suurimmat mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet7 704 €
Yleislääkärit6 533 €
Hammaslääkärit6 425 €
Ylilääkärit ja erikoislääkärit6 328 €
Opetusalan johtajat5 777 €
Sosiaalihuollon johtajat4 903 €
Muut tekniikan erityisasiantuntijat4 394 €
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat4 279 €
Sovellusarkkitehdit4 264 €
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijat4 263 €

Pienimmät mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.2 224 €
Koulunkäyntiavustajat2 226 €
Avustavat keittiötyöntekijät2 237 €
Postinkantajat ja -lajittelijat2 314 €
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.2 336 €
Lastenhoitotyöntekijät2 383 €
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät2 398 €
Tekstinkäsittelijät2 399 €
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät2 407 €
Kirjastotyöntekijät2 469 €

Suurimmat nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät15,79 %
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat12,01 %
Sosiaalihuollon johtajat11,63 %
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.9,52 %
Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat9,41 %
Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa9,16 %
Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat8,97 %
Terveys- ja työsuojelutarkastajat8,74 %
Kiinteistöhuollon työntekijät8,66 %
Muut tekniikan erityisasiantuntijat8,49 %

Pienimmät nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat1,07 %
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat3,68 %
Erityisopettajat3,71 %
Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat3,90 %
Hammaslääkärit3,98 %
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat4,10 %
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat4,24 %
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.4,28 %
Peruskoulun alaluokkien opettajat4,40 %
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat4,53 %

Valtio

Valtion mediaanipalkat

VuosiValtion yhteenlaskettu mediaanipalkkaNousua edellisestä vuodesta
20213 903 €1,42 %
20203 848 €4,09 %
20193 690 €2,82 %
20183 586 €

Suurimmat mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Julkishallinnon ylimmät virkamiehet7 200 €
Tuomioistuinlakimiehet5 817 €
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat5 586 €
Upseerit5 132 €
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat5 103 €
Asianajajat5 055 €
Sovellusarkkitehdit5 049 €
Muut tekniikan erityisasiantuntijat4 872 €
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat4 594 €
Tiedottajat4 256 €

Pienimmät mediaanipalkat vuonna 2021

AmmattinimikeMediaanipalkka
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat2 569 €
Asianajosihteerit2 730 €
Lupavirkamiehet2 924 €
Yleissihteerit2 940 €
Työnvälittäjät2 956 €
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat3 011 €
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat3 064 €
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.3 130 €
Johdon sihteerit ja osastosihteerit3 229 €
Vanginvartijat3 250 €

Suurimmat nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat15,75 %
Sovellusarkkitehdit9,95 %
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat8,40 %
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat8,27 %
Upseerit7,95 %
Lupavirkamiehet7,86 %
Asianajajat7,42 %
Tuomioistuinlakimiehet6,62 %
Yleissihteerit6,60 %
Työnvälittäjät6,56 %

Pienimmät nousut mediaanipalkoissa vuosina 2018 – 2021

AmmattinimikeNousua mediaanipalkassa
Muut tekniikan erityisasiantuntijat0,79 %
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat0,89 %
Tiedottajat2,04 %
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat2,78 %
Asianajosihteerit3,02 %
Vanginvartijat3,70 %
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat3,96 %
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat3,97 %
Tulli- ja rajavirkamiehet4,51 %
Sairaanhoitajat ym.4,85 %

Ostovoima on heikentynyt monessa ammatissa

Inflaatio oli vuosina 2018 – 2021 yhteensä 3,54 %. Vertailua varten laskettiin kunkin ammattinimikkeen nettopalkan nousu näinä vuosina ja lopuksi näitä verrattiin toisiinsa. Nettopalkan nousu ei riittänyt kattamaan inflaatiota huomattavassa osassa ammattinimikkeitä, kuten alla oleva taulukko osoittaa.

SektoriAmmattinimikkeiden osuus, joissa nettopalkan nousu ei riitä kattamaan inflaatiota (3,54 %)
Yksityinen sektori46,51 %
Kuntasektori32 %
Valtio59,26 %

Nykytilanne on todennäköisesti ikävämpi, sillä inflaation vauhti on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana rajusti. Vuoden 2022 kaikkia inflaatiotilastoja ei ole saatavilla, mutta alle on koostettu tiedossa ollut inflaatiovauhti.

KuukausiInflaation suuruus (%)
1/20224,4 %
2/20224,5 %
3/20225,8 %
4/20225,7 %
5/20227 %
6/20227,8 %
7/20227,8 %

Selvityksen yllättävimmät löydökset

Vertailusta ilmeni myös yllättäviä tuloksia. Käytännössä kaikkien ammattinimikkeiden palkkojen nimellisarvo nousi edellisen 4 vuoden aikana, vaikka nousu ei olisikaan kattanut inflaatiota. Vertailussa oli kuitenkin mukana myös sellaisia ammattinimikkeitä, joiden palkka on jostain syystä poikkeuksellisesti laskenut.

Alle on koostettu jokainen ammattinimike kustakin sektorista, joiden palkka on laskenut ja minä vuonna tämä lasku on tapahtunut.

Yksityinen sektori

AmmattinimikeMääräMinä vuonna
Mainos- ja tiedotusjohtajat−146 € & −443 €2019 & 2021
Ylilääkärit ja erikoislääkärit−257 € & −309 €2020 & 2021
Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat−504 €2020
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat−490 €2021
Mainos- ja tiedotusjohtajat−443 €2021
Konetekniikan erityisasiantuntijat−304 €2021
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat−187 € & −95 €2019 & 2020
Hankinta- ja jakelujohtajat−270 €2019
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat−269 €2020
Teollisuuden tuotantojohtajat−269 €2021
Henkilöstöjohtajat−261 €2019
Tietoverkkojen erityisasiantuntijat−244 €2021
Sähkötekniikan erityisasiantuntijat−234 €2021
Postinkantajat ja -lajittelijat−222 € & −9 €2019 & 2020
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat−133 € & −85 €2019 & 2021
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat−100 € & −114 €2019 & 2021
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat−206 €2020
Muut liike-elämän asiantuntijat−199 €2020
Lentokoneasentajat ja -korjaajat−98 € & −100 €2020 & 2021
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät−191 €2021
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat−191 €2021
Rakennustoiminnan tuotantojohtajat−180 €2021
Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat−174 €2019
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät−151 € & −18 €2019 & 2020
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat−165 €2021
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat−161 €2021
Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat−157 €2021
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat−152 €2021
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat−148 €2020
Vartijat−145 €2020
Järjestöjen johtajat−135 €2019
Politiikka- ja suunnittelujohtajat−126 €2020
Käytön operaattorit−121 €2020
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat−118 €2020
Urheiluvalmentajat ja toimitsijat−114 €2021
Elektroniikan erityisasiantuntijat−100 €2021
Toimistoavustajat−88 €2019
Kuljetuksen toimistotyöntekijät−86 €2020
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat−85 €2021
Myymäläesimiehet−84 €2019
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)−84 €2020
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat−83 €2020
Talousjohtajat−82 €2019
Käytön tukihenkilöt−55 € & −17 €2019 & 2020
Kemistit−69 €2020
Televiestinnän tekniset asiantuntijat−62 €2021
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät−58 €2021
Sosiaalihuollon johtajat−53 €2020
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat−51 €2019
Sisustussuunnittelijat ym.−50 €2020
Muut sähköasentajat−49 €2020
Puhelinpalveluneuvojat−45 €2019
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat−42 €2021
Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät−40 €2019
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot−39 €2021
Tietojärjestelmien ylläpitäjät−36 €2021
Myynti- ja markkinointijohtajat−36 €2021
Teollisuuden työnjohtajat−34 €2021
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat−33 €2020
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat−31 €2019
Tutkimus- ja kehitysjohtajat−31 €2021
Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät−29 €2020
Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat−28 €2020
ICT-alan erityisasiantuntijat−26 €2020
Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)−24 €2020
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat−23 €2019
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.−23 €2021
Opetusalan johtajat−20 €2021
Ekonomistit−19 €2020
Maksujenperijät−18 €2020
Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat−15 €2019
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat−14 €2019
Kampaajat ja parturit−14 €2019
Lastenhoitotyöntekijät−14 €2020
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät−14 €2020
Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat−14 €2021
Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.−13 €2019
Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)−9 €2021
Keittiöpäälliköt−7 €2020
Avustavat puutarhatyöntekijät−5 €2021
Kahvila- ja baarimyyjät−4 €2021
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat−3 €2020
Rahoitusanalyytikot−3 €2020
Pesulatyöntekijät−1 €2020

Kuntasektori

AmmattinimikeMääräMinä vuonna
Hammaslääkärit−133 €2020
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat−99 €2021
Sairaankuljetuksen ensihoitajat−72 €2021
Ammatillisen koulutuksen opettajat−9 €2021
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat−9 €2020
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat−3 €2021

Valtio

AmmattinimikeMääräMinä vuonna
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat−20 € & −160 €2020 & 2021
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat−48 €2019
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat−26 €2020
Muut tekniikan erityisasiantuntijat−23 €2019
Vanginvartijat−23 €2019
Työnvälittäjät−15 €2020
Tiedottajat−12 €2020
Muut lainopilliset erityisasiantuntijat−8 €2020
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.−4 €2020

Näin selvitys toteutettiin

Palkkaluvut on kerätty Tilastokeskuksen viimeisimmästä datasta, johon on kerätty työntekijöiden ansiot ammattiluokituksen mukaan. Tilastoja julkaistaan erikseen yksityiselle sektorin, kuntasektorin ja valtion ammattinimikkeille. Viimeisimmät tilastot tähän liittyen on julkaistu 17.8.2022 ja data kattaa vuodet 2018, 2019, 2020 ja 2021. Kuluvan vuoden inflaatioon liittyvät tiedot on saatu samaten Tilastokeskukselta kuin myös vuosien 2018 – 2021 inflaatioon liittyvät tiedot.

Mukana ovat yksityisen sektorin-, kuntasektorin- ja valtion ammattinimikkeet. Vertailusta on karsittu ne ammattinimikkeet pois, joiden työntekijämäärä on ollut vuosittain alle 500 edellisen 4 vuoden keskiarvolla laskettuna. Palkat on luokiteltu säännöllisen työajan keskiansion mediaanin mukaan.

Nettopalkkojen laskemiseen on käytetty Veronmaksajien Keskusliiton palkansaajien veroprosentteja eri vuosilta.

Tiedot on tarkistettu 18.8.2022.

Näin eri ammattinimikkeet ovat tienanneet vuosina 2018 – 2021

RyhmäAmmattisektoriMediaanipalkka 2018Mediaanipalkka 2019Mediaanipalkka 2020Mediaanipalkka 2021Mediaani nettopalkka 2018Mediaani nettopalkka 2019Mediaani nettopalkka 2020Mediaani nettopalkka 2021Mediaanipalkan muutos (€) 2018-2019Mediaanipalkan muutos (€) 2019-2020Mediaanipalkan muutos (€) 2020-2021Mediaanipalkan muutos (%) 2018-2019Mediaanipalkan muutos (%) 2019-2020Mediaanipalkan muutos (%) 2020-2021Mediaani nettopalkan muutos (€) 2018-2019Mediaani nettopalkan muutos (€) 2019-2020Mediaani nettopalkan muutos (€) 2020-2021Mediaani nettopalkan kokonaismuutos (€)Mediaani nettopalkan kokonaismuutos (%)Mediaanipalkan kokonaismuutos (€)Mediaanipalkan kokonaismuutos (%)Lukumäärä 2018Lukumäärä 2019Lukumäärä 2020Lukumäärä 2021Lukumäärä yhteensä
YleislääkäritYksityinen7 718 €7 968 €8 104 €8 670 €4 584,49 €4 685,18 €4 724,63 €4 933,23 €250 €136 €566 €3,24%1,71%6,98%100,69 €39,45 €208,60 €952 €12,33%348,74 €7,61%7577237786552 258
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajatYksityinen7 500 €8 000 €8 200 €8 420 €4 477,50 €4 704,00 €4 764,20 €4 833,08 €500 €200 €220 €6,67%2,50%2,68%226,50 €60,20 €68,88 €920 €12,27%355,58 €7,94%2 1171 7521 5171 8177 203
Julkishallinnon ylimmät virkamiehetKunta7 175 €7 300 €7 348 €7 704 €4 312,18 €4 380,00 €4 394,10 €4 553,06 €125 €48 €356 €1,74%0,66%4,84%67,82 €14,10 €158,96 €529 €7,37%240,89 €5,59%5215255215222 089
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajatYksityinen6 526 €6 776 €7 500 €7 622 €4 000,44 €4 119,81 €4 470,00 €4 512,22 €250 €724 €122 €3,83%10,68%1,63%119,37 €350,19 €42,22 €1 096 €16,79%511,79 €12,79%2 9152 6902 4782 30110 384
Politiikka- ja suunnittelujohtajatYksityinen7 164 €7 185 €7 059 €7 320 €4 319,89 €4 318,19 €4 256,58 €4 370,04 €21 €−126 €261 €0,29%−1,75%3,70%−1,71 €−61,61 €113,46 €156 €2,18%50,15 €1,16%1 3541 4381 5531 6055 950
Julkishallinnon ylimmät virkamiehetValtio7 077 €7 200 €4 267,43 €4 305,60 €123 €1,74%38,17 €123 €38,17 €8238799249403 566
HenkilöstöjohtajatYksityinen6 881 €6 620 €7 000 €7 182 €4 176,77 €4 044,82 €4 228,00 €4 294,84 €−261 €380 €182 €−3,79%5,74%2,60%−131,95 €183,18 €66,84 €301 €4,37%118,07 €2,83%8911 0329118472 834
TalousjohtajatYksityinen6 794 €6 712 €6 955 €7 154 €4 130,75 €4 094,32 €4 200,82 €4 292,40 €−82 €243 €199 €−1,21%3,62%2,86%−36,43 €106,50 €91,58 €360 €5,30%161,65 €3,91%2 5362 4052 5492 5069 996
Myynti- ja markkinointijohtajatYksityinen6 742 €6 895 €7 096 €7 060 €4 112,62 €4 185,27 €4 271,79 €4 243,06 €153 €201 €−36 €2,27%2,92%−0,51%72,64 €86,53 €−28,73 €318 €4,72%130,44 €3,17%6 2656 1046 2146 22924 812
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajatYksityinen6 490 €6 467 €6 726 €7 027 €3 984,86 €3 970,74 €4 096,13 €4 223,23 €−23 €259 €301 €−0,35%4,00%4,48%−14,12 €125,40 €127,09 €537 €8,27%238,37 €5,98%2 6222 6572 8132 60010 692
Tutkimus- ja kehitysjohtajatYksityinen6 508 €6 677 €7 051 €7 020 €3 989,40 €4 072,97 €4 251,75 €4 219,02 €169 €374 €−31 €2,60%5,60%−0,44%83,57 €178,78 €−32,73 €512 €7,87%229,62 €5,76%3 7753 8713 7553 61815 019
Hankinta- ja jakelujohtajatYksityinen6 220 €5 950 €6 798 €6 920 €3 850,18 €3 718,75 €4 126,39 €4 165,84 €−270 €848 €122 €−4,34%14,25%1,79%−131,43 €407,64 €39,45 €700 €11,25%315,66 €8,20%1 4441 3849689674 763
Rakennustoiminnan tuotantojohtajatYksityinen5 935 €6 213 €6 743 €6 563 €3 709,38 €3 845,85 €4 106,49 €4 003,43 €278 €530 €−180 €4,68%8,53%−2,67%136,47 €260,64 €−103,06 €628 €10,58%294,06 €7,93%2 4712 4542 1901 5278 642
YleislääkäritKunta6 212 €6 432 €6 506 €6 533 €3 845,23 €3 949,25 €3 981,67 €3 985,13 €220 €74 €27 €3,54%1,15%0,42%104,02 €32,42 €3,46 €321 €5,17%139,90 €3,64%3 5693 6163 6893 83614 710
Mainos- ja tiedotusjohtajatYksityinen6 166 €6 020 €6 870 €6 427 €3 829,09 €3 750,46 €4 163,22 €3 926,90 €−146 €850 €−443 €−2,37%14,12%−6,45%−78,63 €412,76 €−236,32 €261 €4,23%97,81 €2,55%7599038527622 514
HammaslääkäritKunta6 179 €6 488 €6 355 €6 425 €3 824,80 €3 983,63 €3 908,33 €3 925,68 €309 €−133 €70 €5,00%−2,05%1,10%158,83 €−75,31 €17,35 €246 €3,98%100,87 €2,64%2 4362 5002 5092 5259 970
Ylilääkärit ja erikoislääkäritKunta5 925 €6 028 €6 126 €6 328 €3 703,13 €3 755,44 €3 798,12 €3 891,72 €103 €98 €202 €1,74%1,63%3,30%52,32 €42,68 €93,60 €403 €6,80%188,60 €5,09%9 95510 21510 33510 37540 880
Vähittäis- ja tukkukaupan johtajatYksityinen6 162 €6 624 €6 120 €6 250 €3 826,60 €4 047,26 €3 794,40 €3 850,00 €462 €−504 €130 €7,50%−7,61%2,12%220,66 €−252,86 €55,60 €88 €1,43%23,40 €0,61%9898568737152 718
Teollisuuden tuotantojohtajatYksityinen5 850 €6 060 €6 520 €6 251 €3 667,95 €3 775,38 €3 990,24 €3 844,37 €210 €460 €−269 €3,59%7,59%−4,13%107,43 €214,86 €−145,88 €401 €6,85%176,42 €4,81%2 1391 9461 7572 2378 079
Muut lainopilliset erityisasiantuntijatYksityinen5 520 €5 799 €5 530 €6 128 €3 505,20 €3 647,57 €3 506,02 €3 787,10 €279 €−269 €598 €5,05%−4,64%10,81%142,37 €−141,55 €281,08 €608 €11,01%281,90 €8,04%1 0441 0551 0301 0824 211
AsianajajatYksityinen5 757 €5 762 €5 829 €5 934 €3 621,15 €3 624,30 €3 660,61 €3 690,95 €5 €67 €105 €0,09%1,16%1,80%3,14 €36,31 €30,34 €177 €3,07%69,80 €1,93%3 1803 0083 3803 72713 295
Opetusalan johtajatYksityinen5 621 €5 871 €5 937 €5 917 €3 558,09 €3 681,12 €3 704,69 €3 680,37 €250 €66 €−20 €4,45%1,12%−0,34%123,02 €23,57 €−24,31 €296 €5,27%122,28 €3,44%9881 0601 0181 0424 108
TuomioistuinlakimiehetValtio5 456 €5 616 €5 678 €5 817 €3 480,93 €3 554,93 €3 577,14 €3 641,44 €160 €62 €139 €2,93%1,10%2,45%74,00 €22,21 €64,30 €361 €6,62%160,51 €4,61%1 4741 4831 5161 6176 090
Opetusalan johtajatKunta5 460 €5 570 €5 651 €5 777 €3 483,48 €3 536,95 €3 571,43 €3 616,40 €110 €81 €126 €2,01%1,45%2,23%53,47 €34,48 €44,97 €317 €5,81%132,92 €3,82%2 3032 2642 2942 4009 261
Muut lainopilliset erityisasiantuntijatValtio4 826 €5 148 €5 140 €5 586 €3 175,51 €3 330,76 €3 320,44 €3 519,18 €322 €−8 €446 €6,67%−0,16%8,68%155,25 €−10,32 €198,74 €760 €15,75%343,67 €10,82%8046656941 0883 251
Ylilääkärit ja erikoislääkäritYksityinen5 654 €6 068 €5 811 €5 502 €3 578,98 €3 780,36 €3 649,31 €3 477,26 €414 €−257 €−309 €7,32%−4,24%−5,32%201,38 €−131,06 €−172,04 €−152 €−2,69%−101,72 €−2,84%8137029538142 468
Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijatYksityinen5 048 €5 049 €5 507 €5 350 €3 281,20 €3 281,85 €3 491,44 €3 407,95 €1 €458 €−157 €0,02%9,07%−2,85%0,65 €209,59 €−83,49 €302 €5,98%126,75 €3,86%2 7583 0293 0253 78612 598
RahoitusanalyytikotYksityinen4 825 €5 023 €5 020 €5 293 €3 174,85 €3 264,95 €3 257,98 €3 382,23 €198 €−3 €273 €4,10%−0,06%5,44%90,10 €−6,97 €124,25 €468 €9,70%207,38 €6,53%1 0221 0321 1911 2284 473
Arvopaperi- ja valuuttakauppiaatYksityinen4 574 €4 679 €5 233 €5 270 €3 055,43 €3 092,82 €3 370,05 €3 367,53 €105 €554 €37 €2,30%11,84%0,71%37,39 €277,23 €−2,52 €696 €15,22%312,10 €10,21%8826376847392 203
ICT-alan erityisasiantuntijatYksityinen4 937 €5 087 €5 061 €5 197 €3 223,86 €3 291,29 €3 284,59 €3 336,47 €150 €−26 €136 €3,04%−0,51%2,69%67,43 €−6,70 €51,89 €260 €5,27%112,61 €3,49%2 8322 5613 6032 50111 497
UpseeritValtio4 754 €4 904 €5 065 €5 132 €3 128,13 €3 212,12 €3 287,19 €3 305,01 €150 €161 €67 €3,16%3,28%1,32%83,99 €75,06 €17,82 €378 €7,95%176,88 €5,65%4 4574 3444 2884 21517 304
Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka)Yksityinen4 942 €5 034 €5 124 €5 115 €3 227,13 €3 272,10 €3 310,10 €3 294,06 €92 €90 €−9 €1,86%1,79%−0,18%44,97 €38,00 €−16,04 €173 €3,50%66,93 €2,07%7 8917 8869 1328 52733 436
Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijatYksityinen4 701 €4 717 €4 859 €5 111 €3 107,36 €3 117,94 €3 177,79 €3 291,48 €16 €142 €252 €0,34%3,01%5,19%10,58 €59,85 €113,70 €410 €8,72%184,12 €5,93%2 0661 5842 2452 2218 116
SovellusarkkitehditYksityinen4 752 €4 894 €5 020 €5 110 €3 126,82 €3 205,57 €3 257,98 €3 290,84 €142 €126 €90 €2,99%2,57%1,79%78,75 €52,41 €32,86 €358 €7,53%164,02 €5,25%15 36415 05316 85318 97166 241
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijatValtio4 965 €4 917 €4 965 €5 103 €3 242,15 €3 210,80 €3 237,18 €3 286,33 €−48 €48 €138 €−0,97%0,98%2,78%−31,34 €26,38 €49,15 €138 €2,78%44,19 €1,36%6956236486552 621
EkonomistitYksityinen4 521 €4 582 €4 563 €5 091 €3 020,03 €3 060,78 €3 043,52 €3 278,60 €61 €−19 €528 €1,35%−0,41%11,57%40,75 €−17,26 €235,08 €570 €12,61%258,58 €8,56%9427899601 0712 691
AsianajajatValtio4 706 €4 874 €4 943 €5 055 €3 110,67 €3 192,47 €3 222,84 €3 270,59 €168 €69 €112 €3,57%1,42%2,27%81,80 €30,37 €47,75 €349 €7,42%159,92 €5,14%1 1311 1131 1341 1844 562
SovellusarkkitehditValtio4 592 €4 772 €4 955 €5 049 €3 049,09 €3 139,98 €3 230,66 €3 266,70 €180 €183 €94 €3,92%3,83%1,90%90,89 €90,68 €36,04 €457 €9,95%217,62 €7,14%4815335606442 218
Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijatYksityinen4 777 €4 762 €4 783 €5 020 €3 143,27 €3 133,40 €3 142,43 €3 247,94 €−15 €21 €237 €−0,31%0,44%4,96%−9,87 €9,03 €105,51 €243 €5,09%104,67 €3,33%5 9286 4866 5328 26027 206
Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 651 €4 720 €4 885 €4 988 €3 088,26 €3 119,92 €3 194,79 €3 242,20 €69 €165 €103 €1,48%3,50%2,11%31,66 €74,87 €47,41 €337 €7,25%153,94 €4,98%4 0704 3825 2874 22717 966
Sosiaalihuollon johtajatKunta4 392 €4 505 €4 638 €4 903 €2 960,21 €3 009,34 €3 074,99 €3 196,76 €113 €133 €265 €2,57%2,95%5,71%49,13 €65,65 €121,76 €511 €11,63%236,55 €7,99%5864965134972 092
Muut tekniikan erityisasiantuntijatValtio4 834 €4 811 €4 856 €4 872 €3 166,27 €3 165,64 €3 175,82 €3 176,54 €−23 €45 €16 €−0,48%0,94%0,33%−0,63 €10,19 €0,72 €38 €0,79%10,27 €0,32%1 0149831 0041 0554 056
Järjestöjen johtajatYksityinen4 798 €4 663 €4 766 €4 819 €3 157,08 €3 096,23 €3 131,26 €3 156,45 €−135 €103 €53 €−2,81%2,21%1,11%−60,85 €35,03 €25,18 €21 €0,44%−0,64 €−0,02%1 0871 0111 0609924 150
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajatYksityinen4 553 €4 502 €4 645 €4 841 €3 041,40 €3 007,34 €3 079,64 €3 156,33 €−51 €143 €196 €−1,12%3,18%4,22%−34,07 €72,30 €76,70 €288 €6,33%114,93 €3,78%14 69817 47614 56214 32761 063
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjätYksityinen4 172 €4 374 €4 649 €4 778 €2 836,96 €2 948,08 €3 082,29 €3 129,59 €202 €275 €129 €4,84%6,29%2,77%111,12 €134,21 €47,30 €606 €14,53%292,63 €10,31%3 1443 9063 9544 42815 432
Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijatYksityinen4 329 €4 511 €4 670 €4 748 €2 930,73 €3 013,35 €3 082,20 €3 124,18 €182 €159 €78 €4,20%3,52%1,67%82,62 €68,85 €41,98 €419 €9,68%193,45 €6,60%1 3301 5402 1091 4796 458
Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 591 €4 620 €4 664 €4 742 €3 048,42 €3 067,68 €3 092,23 €3 120,24 €29 €44 €78 €0,63%0,95%1,67%19,26 €24,55 €28,00 €151 €3,29%71,81 €2,36%4 9705 2816 0194 99421 264
Tietoverkkojen erityisasiantuntijatYksityinen4 521 €4 768 €4 972 €4 728 €3 020,03 €3 137,34 €3 241,74 €3 111,02 €247 €204 €−244 €5,46%4,28%−4,91%117,32 €104,40 €−130,72 €207 €4,58%91,00 €3,01%7547578549632 365
ProviisoritYksityinen4 389 €4 457 €4 576 €4 725 €2 958,19 €2 990,65 €3 052,19 €3 109,05 €68 €119 €149 €1,55%2,67%3,26%32,46 €61,55 €56,86 €336 €7,66%150,86 €5,10%6956946476622 036
Elektroniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 700 €4 744 €4 820 €4 720 €3 106,70 €3 135,78 €3 166,74 €3 105,76 €44 €76 €−100 €0,94%1,60%−2,07%29,08 €30,96 €−60,98 €20 €0,43%−0,94 €−0,03%2 6563 0263 5614 43513 678
Muut tekniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 537 €4 608 €4 693 €4 709 €3 030,72 €3 059,71 €3 097,38 €3 098,52 €71 €85 €16 €1,56%1,84%0,34%29,00 €37,67 €1,14 €172 €3,79%67,81 €2,24%6 5736 6386 7668 52328 500
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajatYksityinen4 392 €4 520 €4 622 €4 670 €2 960,21 €3 019,36 €3 064,39 €3 072,86 €128 €102 €48 €2,91%2,26%1,04%59,15 €45,03 €8,47 €278 €6,33%112,65 €3,81%11 83710 89912 83314 05049 619
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijatYksityinen4 557 €4 720 €4 812 €4 621 €3 044,08 €3 119,92 €3 161,48 €3 054,48 €163 €92 €−191 €3,58%1,95%−3,97%75,84 €41,56 €−107,00 €64 €1,40%10,41 €0,34%7 5958 50511 00912 80339 912
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijatValtio4 243 €4 329 €4 511 €4 594 €2 885,24 €2 930,73 €3 008,84 €3 036,63 €86 €182 €83 €2,03%4,20%1,84%45,49 €78,10 €27,80 €351 €8,27%151,39 €5,25%8 9739 2978 5829 23236 084
Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijätYksityinen4 248 €4 391 €4 377 €4 547 €2 888,64 €2 959,53 €2 945,72 €3 023,76 €143 €−14 €170 €3,37%−0,32%3,88%70,89 €−13,81 €78,03 €299 €7,04%135,12 €4,68%1 3221 7371 7542 0946 907
Rahoitus- ja sijoitusneuvojatYksityinen4 155 €4 141 €4 440 €4 540 €2 837,87 €2 828,30 €2 974,80 €3 019,10 €−14 €299 €100 €−0,34%7,22%2,25%−9,56 €146,50 €44,30 €385 €9,27%181,24 €6,39%2 7722 8962 8803 53812 086
SovellussuunnittelijatYksityinen4 220 €4 291 €4 389 €4 500 €2 869,60 €2 905,01 €2 953,80 €3 006,00 €71 €98 €111 €1,68%2,28%2,53%35,41 €48,79 €52,20 €280 €6,64%136,40 €4,75%18 43619 37319 20421 27078 283
Luotto- ja laina-asiantuntijatYksityinen4 268 €4 306 €4 352 €4 500 €2 889,44 €2 915,16 €2 928,90 €3 006,00 €38 €46 €148 €0,89%1,07%3,40%25,73 €13,73 €77,10 €232 €5,44%116,56 €4,03%2 4542 4992 9924 0587 945
Sähkötekniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 506 €4 594 €4 729 €4 495 €3 010,01 €3 050,42 €3 121,14 €3 002,66 €88 €135 €−234 €1,95%2,94%−4,95%40,41 €70,72 €−118,48 €−11 €−0,24%−7,35 €−0,24%5 0615 4186 2797 19223 950
KemistitYksityinen4 305 €4 453 €4 384 €4 461 €2 914,49 €2 987,96 €2 950,43 €2 979,95 €148 €−69 €77 €3,44%−1,55%1,76%73,48 €−37,53 €29,52 €156 €3,62%65,46 €2,25%1 0188941 1469714 029
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijatYksityinen4 402 €4 472 €4 610 €4 445 €2 966,95 €3 000,71 €3 056,43 €2 969,26 €70 €138 €−165 €1,59%3,09%−3,58%33,76 €55,72 €−87,17 €43 €0,98%2,31 €0,08%11 03211 65612 71114 39349 792
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijatYksityinen4 622 €4 860 €4 904 €4 414 €3 069,01 €3 183,30 €3 207,22 €2 961,79 €238 €44 €−490 €5,15%0,91%−9,99%114,29 €23,92 €−245,42 €−208 €−4,50%−107,21 €−3,49%1 6561 3241 4701 9586 408
Muut tekniikan erityisasiantuntijatKunta4 050 €4 247 €4 289 €4 394 €2 782,35 €2 887,96 €2 899,36 €2 948,37 €197 €42 €105 €4,86%0,99%2,45%105,61 €11,40 €49,01 €344 €8,49%166,02 €5,97%6876797316542 751
Tietojärjestelmien ylläpitäjätYksityinen4 086 €4 220 €4 420 €4 384 €2 790,74 €2 869,60 €2 961,40 €2 941,66 €134 €200 €−36 €3,28%4,74%−0,81%78,86 €91,80 €−19,74 €298 €7,29%150,93 €5,41%2 3782 3422 5102 86710 097
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijatYksityinen3 928 €4 162 €4 079 €4 350 €2 710,32 €2 842,65 €2 798,19 €2 918,85 €234 €−83 €271 €5,96%−1,99%6,64%132,33 €−44,45 €120,66 €422 €10,74%208,53 €7,69%6306408037582 073
Talonrakennuksen arkkitehditYksityinen3 800 €4 080 €4 346 €4 348 €2 648,60 €2 802,96 €2 924,86 €2 917,51 €280 €266 €2 €7,37%6,52%0,05%154,36 €121,90 €−7,35 €548 €14,42%268,91 €10,15%2 3212 0662 5614 11211 060
Konetekniikan erityisasiantuntijatYksityinen4 310 €4 414 €4 624 €4 320 €2 917,87 €2 975,04 €3 065,71 €2 911,68 €104 €210 €−304 €2,41%4,76%−6,57%57,17 €90,68 €−154,03 €10 €0,23%−6,19 €−0,21%9 6329 9239 06514 01642 636
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijatKunta4 050 €4 145 €4 196 €4 279 €2 782,35 €2 831,04 €2 849,08 €2 884,05 €95 €51 €83 €2,35%1,23%1,98%48,68 €18,05 €34,96 €229 €5,65%101,70 €3,66%1 2491 1951 2591 4185 121
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijatValtio4 085 €4 098 €4 121 €4 247 €2 790,06 €2 798,93 €2 810,52 €2 875,22 €13 €23 €126 €0,32%0,56%3,06%8,88 €11,59 €64,70 €162 €3,97%85,16 €3,05%8108439121 0143 579
SovellusarkkitehditKunta4 008 €4 076 €4 212 €4 264 €2 753,50 €2 800,21 €2 859,95 €2 873,94 €68 €136 €52 €1,70%3,34%1,23%46,72 €59,74 €13,99 €256 €6,39%120,44 €4,37%6286597017412 729
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasiantuntijatKunta4 047 €4 084 €4 199 €4 263 €2 780,29 €2 789,37 €2 851,12 €2 873,26 €37 €115 €64 €0,91%2,82%1,52%9,08 €61,75 €22,14 €216 €5,34%92,97 €3,34%7898659701 1193 743
TiedottajatValtio4 171 €4 248 €4 268 €4 256 €2 836,28 €2 888,64 €2 885,17 €2 868,54 €77 €20 €−12 €1,85%0,47%−0,28%52,36 €−3,47 €−16,62 €85 €2,04%32,26 €1,14%5125245756152 226
MyyntiedustajatYksityinen3 972 €4 000 €4 057 €4 236 €2 740,68 €2 760,00 €2 783,10 €2 867,77 €28 €57 €179 €0,70%1,43%4,41%19,32 €23,10 €84,67 €264 €6,65%127,09 €4,64%31 85533 91534 34030 969131 079
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijatYksityinen4 010 €4 100 €4 097 €4 223 €2 754,87 €2 800,30 €2 794,15 €2 858,97 €90 €−3 €126 €2,24%−0,07%3,08%45,43 €−6,15 €64,82 €213 €5,31%104,10 €3,78%3 3743 5843 4854 06014 503
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijatYksityinen3 891 €3 960 €4 262 €4 220 €2 700,35 €2 732,40 €2 881,11 €2 856,94 €69 €302 €−42 €1,77%7,63%−0,99%32,05 €148,71 €−24,17 €329 €8,46%156,59 €5,80%5 0045 3035 4736 72822 508
Komisariot ja ylikonstaapelitValtio4 000 €4 079 €4 136 €4 209 €2 760,00 €2 802,27 €2 820,75 €2 849,49 €79 €57 €73 €1,98%1,40%1,76%42,27 €18,48 €28,74 €209 €5,23%89,49 €3,24%4 2444 2844 3914 48817 407
TietoverkkoteknikotYksityinen3 884 €4 020 €4 088 €4 204 €2 695,50 €2 761,74 €2 788,02 €2 846,11 €136 €68 €116 €3,50%1,69%2,84%66,24 €26,28 €58,09 €320 €8,24%150,61 €5,59%1 5571 6162 1311 9035 304
Sosiaalihuollon johtajatYksityinen4 053 €4 128 €4 075 €4 160 €2 784,41 €2 819,42 €2 795,45 €2 828,80 €75 €−53 €85 €1,85%−1,28%2,09%35,01 €−23,97 €33,35 €107 €2,64%44,39 €1,59%1 0861 1311 1101 1974 524
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajatYksityinen4 028 €4 094 €4 320 €4 159 €2 767,24 €2 796,20 €2 920,32 €2 828,12 €66 €226 €−161 €1,64%5,52%−3,73%28,97 €124,12 €−92,20 €131 €3,25%60,88 €2,20%9441 0941 5271 0384 603
Televiestinnän tekniset asiantuntijatYksityinen3 886 €4 102 €4 219 €4 157 €2 696,88 €2 801,67 €2 864,70 €2 826,76 €216 €117 €−62 €5,56%2,85%−1,47%104,78 €63,03 €−37,94 €271 €6,97%129,88 €4,82%1 9602 1141 9891 3347 397
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajatValtio4 012 €4 047 €4 051 €4 171 €2 756,24 €2 780,29 €2 778,99 €2 823,77 €35 €4 €120 €0,87%0,10%2,96%24,05 €−1,30 €44,78 €159 €3,96%67,52 €2,45%1 2231 2171 2421 2944 976
Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijatKunta3 957 €4 051 €4 128 €4 171 €2 730,33 €2 783,04 €2 815,30 €2 823,77 €94 €77 €43 €2,38%1,90%1,04%52,71 €32,26 €8,47 €214 €5,41%93,44 €3,42%1 5721 5051 6181 4816 176
Ammatillisen koulutuksen opettajatKunta3 897 €4 067 €4 124 €4 115 €2 704,52 €2 794,03 €2 812,57 €2 798,20 €170 €57 €−9 €4,36%1,40%−0,22%89,51 €18,54 €−14,37 €218 €5,59%93,68 €3,46%8 8438 3428 9469 56435 695
Opetusmenetelmien erityisasiantuntijatKunta3 924 €3 927 €4 037 €4 077 €2 707,56 €2 709,63 €2 769,38 €2 788,67 €3 €110 €40 €0,08%2,80%0,99%2,07 €59,75 €19,29 €153 €3,90%81,11 €3,00%1 2411 2801 3621 4555 338
Ohjaajat ja tuottajatYksityinen3 500 €3 520 €3 801 €4 076 €2 499,00 €2 499,20 €2 645,50 €2 787,98 €20 €281 €275 €0,57%7,98%7,23%0,20 €146,30 €142,49 €576 €16,46%288,98 €11,56%7156766871 2042 078
Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajatYksityinen3 969 €3 795 €4 010 €4 070 €2 738,61 €2 645,12 €2 750,86 €2 783,88 €−174 €215 €60 €−4,38%5,67%1,50%−93,49 €105,75 €33,02 €101 €2,54%45,27 €1,65%1 2231 9441 7061 6726 545
Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajatKunta3 944 €4 016 €4 027 €4 089 €2 721,36 €2 758,99 €2 762,52 €2 780,52 €72 €11 €62 €1,83%0,27%1,54%37,63 €3,53 €18,00 €145 €3,68%59,16 €2,17%17 39817 46317 94318 61771 421
Rakennusalan työnjohtajatYksityinen3 690 €3 720 €3 813 €4 085 €2 586,69 €2 607,72 €2 653,85 €2 777,80 €30 €93 €272 €0,81%2,50%7,13%21,03 €46,13 €123,95 €395 €10,70%191,11 €7,39%3 0662 6291 7129 28016 687
TiedottajatYksityinen3 800 €3 925 €3 944 €4 050 €2 648,60 €2 708,25 €2 717,42 €2 770,20 €125 €19 €106 €3,29%0,48%2,69%59,65 €9,17 €52,78 €250 €6,58%121,60 €4,59%3 4103 2353 7473 50613 898
Ammatillisen koulutuksen opettajatYksityinen3 827 €3 953 €3 982 €4 047 €2 667,42 €2 727,57 €2 743,60 €2 768,15 €126 €29 €65 €3,29%0,73%1,63%60,15 €16,03 €24,55 €220 €5,75%100,73 €3,78%2 0322 7062 6862 62310 047
Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajatKunta3 882 €3 959 €4 044 €4 041 €2 694,11 €2 731,71 €2 774,18 €2 764,04 €77 €85 €−3 €1,98%2,15%−0,07%37,60 €42,47 €−10,14 €159 €4,10%69,94 €2,60%1 1541 1511 1841 2174 706
Käytön tukihenkilötValtio3 796 €3 842 €3 968 €4 040 €2 645,81 €2 666,35 €2 733,95 €2 763,36 €46 €126 €72 €1,21%3,28%1,81%20,54 €67,60 €29,41 €244 €6,43%117,55 €4,44%7057117877983 001
Sähkötekniikan asiantuntijatYksityinen3 778 €3 806 €3 838 €3 998 €2 633,27 €2 652,78 €2 659,73 €2 746,63 €28 €32 €160 €0,74%0,84%4,17%19,52 €6,95 €86,89 €220 €5,82%113,36 €4,30%3 2453 5894 2312 72913 794
Kemian prosessitekniikan asiantuntijatYksityinen3 700 €3 779 €3 895 €3 985 €2 593,70 €2 633,96 €2 699,24 €2 737,70 €79 €116 €90 €2,14%3,07%2,31%40,26 €65,27 €38,46 €285 €7,70%144,00 €5,55%2 2972 3392 7091 9229 267
ToimittajatYksityinen3 790 €3 842 €3 922 €3 977 €2 641,63 €2 666,35 €2 702,26 €2 732,20 €52 €80 €55 €1,37%2,08%1,40%24,72 €35,91 €29,94 €187 €4,93%90,57 €3,43%6 0976 4436 4365 93224 908
SovellusohjelmoijatYksityinen3 504 €3 720 €3 900 €3 970 €2 487,84 €2 607,72 €2 702,70 €2 727,39 €216 €180 €70 €6,16%4,84%1,79%119,88 €94,98 €24,69 €466 €13,30%239,55 €9,63%1 3801 8228451 1985 245
Vakuutusalan palvelumyyjätYksityinen3 825 €3 889 €3 895 €3 964 €2 666,03 €2 698,97 €2 699,24 €2 723,27 €64 €6 €69 €1,67%0,15%1,77%32,94 €0,27 €24,03 €139 €3,63%57,24 €2,15%3 6293 1032 9893 0649 721
Webmasterit ja -teknikotYksityinen3 680 €3 808 €3 860 €3 957 €2 579,68 €2 654,18 €2 674,98 €2 718,46 €128 €52 €97 €3,48%1,37%2,51%74,50 €20,80 €43,48 €277 €7,53%138,78 €5,38%1 2741 4691 6191 5235 885
ErityisopettajatKunta3 805 €3 846 €3 892 €3 946 €2 652,09 €2 669,12 €2 697,16 €2 710,90 €41 €46 €54 €1,08%1,20%1,39%17,04 €28,03 €13,75 €141 €3,71%58,82 €2,22%6 6786 8827 1717 67428 405
PsykologitKunta3 688 €3 794 €3 843 €3 941 €2 585,29 €2 644,42 €2 663,20 €2 707,47 €106 €49 €98 €2,87%1,29%2,55%59,13 €18,78 €44,27 €253 €6,86%122,18 €4,73%2 8362 8592 9552 86211 512
Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijatYksityinen3 710 €3 827 €3 621 €3 937 €2 600,71 €2 667,42 €2 549,18 €2 704,72 €117 €−206 €316 €3,15%−5,38%8,73%66,71 €−118,24 €155,54 €227 €6,12%104,01 €4,00%1 7001 2711 5991 1995 769
Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijatKunta3 754 €3 859 €3 887 €3 913 €2 616,54 €2 678,15 €2 693,69 €2 703,88 €105 €28 €26 €2,80%0,73%0,67%61,61 €15,55 €10,19 €159 €4,24%87,34 €3,34%4 2284 0474 5255 10517 905
Muut yhteiskunnan palvelujen johtajatKunta3 548 €3 635 €3 676 €3 882 €2 519,08 €2 562,68 €2 573,20 €2 682,46 €87 €41 €206 €2,45%1,13%5,60%43,60 €10,52 €109,26 €334 €9,41%163,38 €6,49%5705095255082 112
Konetekniikan asiantuntijatYksityinen3 620 €3 679 €3 743 €3 881 €2 552,10 €2 578,98 €2 620,10 €2 681,77 €59 €64 €138 €1,63%1,74%3,69%26,88 €41,12 €61,67 €261 €7,21%129,67 €5,08%13 79114 80316 63410 76655 994
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijatKunta3 662 €3 734 €3 804 €3 833 €2 581,71 €2 617,53 €2 647,58 €2 660,10 €72 €70 €29 €1,97%1,87%0,76%35,82 €30,05 €12,52 €171 €4,67%78,39 €3,04%1 2951 2781 2621 2235 058
Käytön operaattoritYksityinen3 814 €3 881 €3 760 €3 833 €2 658,36 €2 693,41 €2 616,96 €2 660,10 €67 €−121 €73 €1,76%−3,12%1,94%35,06 €−76,45 €43,14 €19 €0,50%1,74 €0,07%3 9994 1383 9604 41616 513
SisäänostajatYksityinen3 660 €3 682 €3 768 €3 845 €2 580,30 €2 581,08 €2 622,53 €2 656,90 €22 €86 €77 €0,60%2,34%2,04%0,78 €41,45 €34,37 €185 €5,05%76,59 €2,97%7 2387 4498 3307 89530 912
Toimistotyön esimiehetYksityinen3 302 €3 619 €3 635 €3 813 €2 390,65 €2 551,40 €2 559,04 €2 646,22 €317 €16 €178 €9,60%0,44%4,90%160,75 €7,64 €87,18 €511 €15,48%255,57 €10,69%3 7123 7743 8663 73711 352
Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijatYksityinen3 629 €3 676 €3 704 €3 809 €2 558,45 €2 576,88 €2 592,80 €2 643,45 €47 €28 €105 €1,30%0,76%2,83%18,43 €15,92 €50,65 €180 €4,96%85,00 €3,32%2 1012 0591 9271 9057 992
PoliisitValtio3 586 €3 690 €3 727 €3 766 €2 528,13 €2 586,69 €2 608,90 €2 613,60 €104 €37 €39 €2,90%1,00%1,05%58,56 €22,21 €4,70 €180 €5,02%85,47 €3,38%3 3723 3803 4793 46413 695
Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijatYksityinen3 537 €3 621 €3 593 €3 743 €2 511,27 €2 552,81 €2 529,47 €2 612,61 €84 €−28 €150 €2,37%−0,77%4,17%41,54 €−23,33 €83,14 €206 €5,82%101,34 €4,04%8671 0271 6221 1004 616
Rakentamisen asiantuntijatYksityinen3 548 €3 620 €3 620 €3 739 €2 519,08 €2 552,10 €2 548,48 €2 609,82 €72 €0 €119 €2,03%3,29%33,02 €−3,62 €61,34 €191 €5,38%90,74 €3,60%10 54212 21015 7907 64046 182
Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijätValtio3 571 €3 579 €3 630 €3 757 €2 535,41 €2 541,09 €2 555,52 €2 607,36 €8 €51 €127 €0,22%1,42%3,50%5,68 €14,43 €51,84 €186 €5,21%71,95 €2,84%6046476306422 523
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijatYksityinen3 576 €3 611 €3 688 €3 725 €2 538,96 €2 545,76 €2 581,60 €2 600,05 €35 €77 €37 €0,98%2,13%1,00%6,80 €35,85 €18,45 €149 €4,17%61,09 €2,41%2 9422 8203 0263 2798 788
Lentokoneasentajat ja -korjaajatYksityinen3 864 €3 914 €3 816 €3 716 €2 681,62 €2 716,32 €2 655,94 €2 593,77 €50 €−98 €−100 €1,29%−2,50%−2,62%34,70 €−60,38 €−62,17 €−148 €−3,83%−87,85 €−3,28%5511 0099396942 499
Ylihoitajat ja osastonhoitajatKunta3 466 €3 574 €3 640 €3 709 €2 474,72 €2 537,54 €2 562,56 €2 588,88 €108 €66 €69 €3,12%1,85%1,90%62,82 €25,02 €26,32 €243 €7,01%114,16 €4,61%4 2284 2224 1854 24016 875
Lähetys- ja audiovisuaaliteknikotYksityinen3 219 €3 530 €3 744 €3 705 €2 346,65 €2 506,30 €2 620,80 €2 586,09 €311 €214 €−39 €9,66%6,06%−1,04%159,65 €114,50 €−34,71 €486 €15,10%239,44 €10,20%5097016706682 548
Sosiaalityön erityisasiantuntijatKunta3 412 €3 556 €3 615 €3 700 €2 453,23 €2 524,76 €2 544,96 €2 582,60 €144 €59 €85 €4,22%1,66%2,35%71,53 €20,20 €37,64 €288 €8,44%129,37 €5,27%8 7298 8449 3619 81336 747
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijätYksityinen3 451 €3 550 €3 758 €3 700 €2 464,01 €2 520,50 €2 615,57 €2 582,60 €99 €208 €−58 €2,87%5,86%−1,54%56,49 €95,07 €−32,97 €249 €7,22%118,59 €4,81%5 0144 7023 5004 04717 263
Teollisuuden työnjohtajatYksityinen3 521 €3 636 €3 731 €3 697 €2 499,91 €2 563,38 €2 611,70 €2 580,51 €115 €95 €−34 €3,27%2,61%−0,91%63,47 €48,32 €−31,19 €176 €5,00%80,60 €3,22%3 2403 1823 6214 67914 722
Lastenhoidon johtajatKunta3 382 €3 494 €3 553 €3 662 €2 431,66 €2 494,72 €2 519,08 €2 570,72 €112 €59 €109 €3,31%1,69%3,07%63,06 €24,36 €51,65 €280 €8,28%139,07 €5,72%1 8271 8791 8941 8867 486
Elektroniikan asiantuntijatYksityinen3 544 €3 616 €3 630 €3 658 €2 516,24 €2 549,28 €2 555,52 €2 567,92 €72 €14 €28 €2,03%0,39%0,77%33,04 €6,24 €12,40 €114 €3,22%51,68 €2,05%1 9702 1852 4982 0068 659
Peruskoulun alaluokkien opettajatKunta3 523 €3 588 €3 627 €3 678 €2 501,33 €2 529,54 €2 553,41 €2 567,24 €65 €39 €51 €1,85%1,09%1,41%28,21 €23,87 €13,84 €155 €4,40%65,91 €2,64%23 31523 83624 08624 16995 406
Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijatKunta3 280 €3 365 €3 466 €3 674 €2 374,72 €2 419,44 €2 471,26 €2 564,45 €85 €101 €208 €2,59%3,00%6,00%44,72 €51,82 €93,19 €394 €12,01%189,73 €7,99%1 0831 0761 1581 1834 500
Ylihoitajat ja osastonhoitajatYksityinen3 400 €3 504 €3 598 €3 638 €2 444,60 €2 487,84 €2 532,99 €2 553,88 €104 €94 €40 €3,06%2,68%1,11%43,24 €45,15 €20,88 €238 €7,00%109,28 €4,47%7458318739972 449
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijatYksityinen3 469 €3 537 €3 581 €3 638 €2 476,87 €2 511,27 €2 538,93 €2 553,88 €68 €44 €57 €1,96%1,24%1,59%34,40 €27,66 €14,95 €169 €4,87%77,01 €3,11%13 74714 47415 01711 20754 445
Muut liike-elämän asiantuntijatYksityinen3 311 €3 784 €3 585 €3 637 €2 397,16 €2 637,45 €2 523,84 €2 553,17 €473 €−199 €52 €14,29%−5,26%1,45%240,28 €−113,61 €29,33 €326 €9,85%156,01 €6,51%1 9422 3271 5411 9625 810
Terveys- ja työsuojelutarkastajatKunta3 340 €3 467 €3 515 €3 632 €2 401,46 €2 475,44 €2 492,14 €2 549,66 €127 €48 €117 €3,80%1,38%3,33%73,98 €16,70 €57,53 €292 €8,74%148,20 €6,17%9891 0081 0351 0234 055
Kuulontutkijat ja puheterapeutitKunta3 339 €3 459 €3 516 €3 602 €2 400,74 €2 469,73 €2 492,84 €2 528,60 €120 €57 €86 €3,59%1,65%2,45%68,98 €23,12 €35,76 €263 €7,88%127,86 €5,33%7517637627733 049
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.Yksityinen3 535 €3 584 €3 624 €3 601 €2 509,85 €2 526,72 €2 551,30 €2 527,90 €49 €40 €−23 €1,39%1,12%−0,63%16,87 €24,58 €−23,39 €66 €1,87%18,05 €0,72%7026697017552 072
TiedottajatKunta3 379 €3 460 €3 518 €3 600 €2 429,50 €2 470,44 €2 494,26 €2 527,20 €81 €58 €82 €2,40%1,68%2,33%40,94 €23,82 €32,94 €221 €6,54%97,70 €4,02%5655786577122 512
Graafiset ja multimediasuunnittelijatYksityinen3 326 €3 384 €3 477 €3 566 €2 408,02 €2 433,10 €2 479,10 €2 521,16 €58 €93 €89 €1,74%2,75%2,56%25,07 €46,01 €42,06 €240 €7,22%113,14 €4,70%1 3841 3961 1031 6695 552
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijatKunta3 377 €3 468 €3 459 €3 530 €2 428,06 €2 476,15 €2 466,27 €2 495,71 €91 €−9 €71 €2,69%−0,26%2,05%48,09 €−9,89 €29,44 €153 €4,53%67,65 €2,79%1 9412 0442 2682 6128 865
Opetusmenetelmien erityisasiantuntijatYksityinen3 382 €3 435 €3 473 €3 514 €2 431,66 €2 452,59 €2 476,25 €2 484,40 €53 €38 €41 €1,57%1,11%1,18%20,93 €23,66 €8,15 €132 €3,90%52,74 €2,17%3 2632 8923 3573 59013 102
MetsätalousteknikotYksityinen3 213 €3 280 €3 368 €3 489 €2 342,28 €2 374,72 €2 418,22 €2 480,68 €67 €88 €121 €2,09%2,68%3,59%32,44 €43,50 €62,45 €276 €8,59%138,40 €5,91%1 0281 2061 2555483 489
Sairaanhoitajat ym.Valtio3 341 €3 394 €3 483 €3 503 €2 402,18 €2 440,29 €2 483,38 €2 476,62 €53 €89 €20 €1,59%2,62%0,57%38,11 €43,09 €−6,76 €162 €4,85%74,44 €3,10%6416667107042 721
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijätYksityinen3 118 €3 164 €3 363 €3 470 €2 288,61 €2 322,38 €2 414,63 €2 467,17 €46 €199 €107 €1,48%6,29%3,18%33,76 €92,26 €52,54 €352 €11,29%178,56 €7,80%8306577106932 197
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijatYksityinen3 372 €3 376 €3 343 €3 466 €2 424,47 €2 427,34 €2 400,27 €2 464,33 €4 €−33 €123 €0,12%−0,98%3,68%2,88 €−27,07 €64,05 €94 €2,79%39,86 €1,64%1 5258581 2142 5066 103
Tulli- ja rajavirkamiehetValtio3 307 €3 333 €3 400 €3 456 €2 394,27 €2 413,09 €2 441,20 €2 457,22 €26 €67 €56 €0,79%2,01%1,65%18,82 €28,11 €16,02 €149 €4,51%62,95 €2,63%3 4393 5973 7473 74514 528
KätilötKunta3 285 €3 344 €3 408 €3 456 €2 378,34 €2 404,34 €2 446,94 €2 457,22 €59 €64 €48 €1,80%1,91%1,41%26,00 €42,61 €10,27 €171 €5,21%78,88 €3,32%1 9951 9571 9612 0217 934
Johdon sihteerit ja osastosihteeritYksityinen3 268 €3 316 €3 377 €3 455 €2 366,03 €2 400,78 €2 424,69 €2 456,51 €48 €61 €78 €1,47%1,84%2,31%34,75 €23,90 €31,82 €187 €5,72%90,47 €3,82%5 5475 6055 7345 28516 886
Sairaankuljetuksen ensihoitajatKunta3 282 €3 402 €3 516 €3 444 €2 376,17 €2 446,04 €2 492,84 €2 448,68 €120 €114 €−72 €3,66%3,35%−2,05%69,87 €46,81 €−44,16 €162 €4,94%72,52 €3,05%2 2212 2272 2822 1558 885
Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajatYksityinen3 168 €3 253 €3 310 €3 436 €2 309,47 €2 355,17 €2 393,13 €2 443,00 €85 €57 €126 €2,68%1,75%3,81%45,70 €37,96 €49,87 €268 €8,46%133,52 €5,78%6746458186802 137
Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjätYksityinen3 186 €3 219 €3 248 €3 433 €2 322,59 €2 346,65 €2 364,54 €2 440,86 €33 €29 €185 €1,04%0,90%5,70%24,06 €17,89 €76,32 €247 €7,75%118,27 €5,09%2 2032 4552 3732 3659 396
Käytön tukihenkilötYksityinen3 284 €3 229 €3 212 €3 402 €2 377,62 €2 353,94 €2 338,34 €2 435,83 €−55 €−17 €190 €−1,67%−0,53%5,92%−23,68 €−15,61 €97,50 €118 €3,59%58,22 €2,45%7 3607 2838 8009 26532 708
Sosiaalityön erityisasiantuntijatYksityinen3 179 €3 232 €3 280 €3 400 €2 317,49 €2 356,13 €2 371,44 €2 434,40 €53 €48 €120 €1,67%1,49%3,66%38,64 €15,31 €62,96 €221 €6,95%116,91 €5,04%2 7992 8422 8422 80711 290
Rakentamisen asiantuntijatKunta3 186 €3 265 €3 333 €3 373 €2 322,59 €2 363,86 €2 409,76 €2 415,07 €79 €68 €40 €2,48%2,08%1,20%41,27 €45,90 €5,31 €187 €5,87%92,47 €3,98%1 9781 8491 8061 7897 422
SovellussuunnittelijatKunta3 207 €3 266 €3 340 €3 355 €2 337,90 €2 364,58 €2 398,12 €2 402,18 €59 €74 €15 €1,84%2,27%0,45%26,68 €33,54 €4,06 €148 €4,61%64,28 €2,75%6946937216972 805
PalomiehetKunta3 151 €3 226 €3 279 €3 318 €2 312,83 €2 351,75 €2 370,72 €2 392,28 €75 €53 €39 €2,38%1,64%1,19%38,92 €18,96 €21,56 €167 €5,30%79,44 €3,43%3 0413 0553 1143 09612 306
FarmaseutitYksityinen3 122 €3 168 €3 233 €3 301 €2 291,55 €2 309,47 €2 353,62 €2 380,02 €46 €65 €68 €1,47%2,05%2,10%17,92 €44,15 €26,40 €179 €5,73%88,47 €3,86%2 9863 0512 7892 8038 826
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavatYksityinen3 488 €3 355 €3 366 €3 281 €2 490,43 €2 412,25 €2 416,79 €2 365,60 €−133 €11 €−85 €−3,81%0,33%−2,53%−78,19 €4,54 €−51,19 €−207 €−5,93%−124,83 €−5,01%1 2251 3141 6742 3586 571
VanginvartijatValtio3 134 €3 111 €3 174 €3 250 €2 300,36 €2 283,47 €2 310,67 €2 359,50 €−23 €63 €76 €−0,73%2,03%2,39%−16,88 €27,20 €48,83 €116 €3,70%59,14 €2,57%1 6411 6471 6231 5796 490
Kuljetuksen toimistotyöntekijätYksityinen3 188 €3 251 €3 165 €3 263 €2 324,05 €2 353,72 €2 319,95 €2 352,62 €63 €−86 €98 €1,98%−2,65%3,10%29,67 €−33,78 €32,68 €75 €2,35%28,57 €1,23%5 4026 0407 1366 70325 281
Muusikot, laulajat ja säveltäjätYksityinen3 071 €3 113 €3 135 €3 238 €2 272,54 €2 284,94 €2 297,96 €2 350,79 €42 €22 €103 €1,37%0,71%3,29%12,40 €13,01 €52,83 €167 €5,44%78,25 €3,44%9098938627922 664
Varastonhoitajat ym.Yksityinen3 105 €3 125 €3 165 €3 231 €2 279,07 €2 293,75 €2 319,95 €2 345,71 €20 €40 €66 €0,64%1,28%2,09%14,68 €26,19 €25,76 €126 €4,06%66,64 €2,92%2 9502 8603 2253 7379 035
Johdon sihteerit ja osastosihteeritValtio3 075 €3 136 €3 195 €3 229 €2 275,50 €2 301,82 €2 325,96 €2 344,25 €61 €59 €34 €1,98%1,88%1,06%26,32 €24,14 €18,29 €154 €5,01%68,75 €3,02%1 5041 4591 4401 5045 907
Muut musiikin opettajatKunta3 044 €3 134 €3 163 €3 216 €2 252,56 €2 300,36 €2 318,48 €2 334,82 €90 €29 €53 €2,96%0,93%1,68%47,80 €18,12 €16,34 €172 €5,65%82,26 €3,65%8508368348263 346
Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajatYksityinen3 064 €3 065 €3 168 €3 200 €2 267,36 €2 268,10 €2 306,30 €2 323,20 €1 €103 €32 €0,03%3,36%1,01%0,74 €38,20 €16,90 €136 €4,44%55,84 €2,46%2 8784 3603 3042 50110 542
Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijätYksityinen2 912 €3 000 €2 971 €3 200 €2 189,82 €2 238,00 €2 213,40 €2 323,20 €88 €−29 €229 €3,02%−0,97%7,71%48,18 €−24,61 €109,81 €288 €9,89%133,38 €6,09%1 8212 3392 4191 1327 711
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijatYksityinen3 048 €3 113 €3 140 €3 165 €2 255,52 €2 284,94 €2 301,62 €2 313,62 €65 €27 €25 €2,13%0,87%0,80%29,42 €16,68 €12,00 €117 €3,84%58,10 €2,58%14 03314 66917 26814 94360 913
Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijätYksityinen3 114 €3 324 €3 377 €3 186 €2 285,68 €2 406,58 €2 424,69 €2 313,04 €210 €53 €−191 €6,74%1,59%−5,66%120,90 €18,11 €−111,65 €72 €2,31%27,36 €1,20%1 0395127061 0553 312
Muut sähköasentajatYksityinen3 100 €3 139 €3 090 €3 161 €2 275,40 €2 304,03 €2 264,97 €2 310,69 €39 €−49 €71 €1,26%−1,56%2,30%28,63 €−39,06 €45,72 €61 €1,97%35,29 €1,55%8337397506732 322
MyymäläesimiehetYksityinen3 146 €3 062 €3 135 €3 182 €2 309,16 €2 265,88 €2 297,96 €2 310,13 €−84 €73 €47 €−2,67%2,38%1,50%−43,28 €32,07 €12,18 €36 €1,14%0,97 €0,04%10 33610 61510 96411 41043 325
Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijatKunta2 897 €2 966 €3 026 €3 157 €2 178,54 €2 212,64 €2 236,21 €2 307,77 €69 €60 €131 €2,38%2,02%4,33%34,09 €23,58 €71,55 €260 €8,97%129,22 €5,93%2 2522 2662 3022 2919 111
Muut musiikin opettajatYksityinen3 049 €3 080 €3 127 €3 157 €2 256,26 €2 279,20 €2 292,09 €2 307,77 €31 €47 €30 €1,02%1,53%0,96%22,94 €12,89 €15,68 €108 €3,54%51,51 €2,28%1 1151 1331 1811 2664 695
Sairaanhoitajat ym.Kunta2 979 €3 044 €3 099 €3 156 €2 222,33 €2 252,56 €2 271,57 €2 307,04 €65 €55 €57 €2,18%1,81%1,84%30,23 €19,01 €35,47 €177 €5,94%84,70 €3,81%51 37551 96053 31653 694210 345
Muusikot, laulajat ja säveltäjätKunta3 022 €3 086 €3 127 €3 177 €2 236,28 €2 265,12 €2 292,09 €2 306,50 €64 €41 €50 €2,12%1,33%1,60%28,84 €26,97 €14,41 €155 €5,13%70,22 €3,14%7117576926812 841
Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijätYksityinen2 771 €2 831 €2 994 €3 168 €2 103,19 €2 148,73 €2 230,53 €2 299,97 €60 €163 €174 €2,17%5,76%5,81%45,54 €81,80 €69,44 €397 €14,33%196,78 €9,36%1 1511 2191 2315054 106
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.Valtio2 980 €3 108 €3 104 €3 130 €2 223,08 €2 281,27 €2 275,23 €2 288,03 €128 €−4 €26 €4,30%−0,13%0,84%58,19 €−6,04 €12,80 €150 €5,03%64,95 €2,92%1 1541 0021 0471 1244 327
KeittiöpäällikötYksityinen3 044 €3 102 €3 095 €3 128 €2 252,56 €2 276,87 €2 268,64 €2 286,57 €58 €−7 €33 €1,91%−0,23%1,07%24,31 €−8,23 €17,93 €84 €2,76%34,01 €1,51%1 4651 4141 4631 4514 342
MatkatoimistovirkailijatYksityinen2 900 €2 904 €2 953 €3 124 €2 180,80 €2 183,81 €2 199,99 €2 283,64 €4 €49 €171 €0,14%1,69%5,79%3,01 €16,18 €83,66 €224 €7,72%102,84 €4,72%7758418618303 307
Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat)Yksityinen2 940 €3 016 €2 992 €3 118 €2 193,24 €2 231,84 €2 229,04 €2 279,26 €76 €−24 €126 €2,59%−0,80%4,21%38,60 €−2,80 €50,22 €178 €6,05%86,02 €3,92%1 5801 6541 7591 2454 993
Sairaanhoitajat ym.Yksityinen2 888 €2 949 €2 995 €3 080 €2 171,78 €2 199,95 €2 231,28 €2 269,96 €61 €46 €85 €2,11%1,56%2,84%28,18 €31,32 €38,68 €192 €6,65%98,18 €4,52%8 2468 2749 1079 64425 627
Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym.Yksityinen2 933 €2 920 €2 921 €3 072 €2 188,02 €2 178,32 €2 176,15 €2 264,06 €−13 €1 €151 €−0,44%0,03%5,17%−9,70 €−2,17 €87,92 €139 €4,74%76,05 €3,48%9429891 3419384 210
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijatYksityinen2 927 €2 930 €3 002 €3 065 €2 183,54 €2 185,78 €2 218,48 €2 258,91 €3 €72 €63 €0,10%2,46%2,10%2,24 €32,70 €40,43 €138 €4,71%75,36 €3,45%3 6183 6213 7723 82414 835
Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijatValtio3 037 €3 244 €3 224 €3 064 €2 247,38 €2 364,88 €2 347,07 €2 258,17 €207 €−20 €−160 €6,82%−0,62%−4,96%117,50 €−17,80 €−88,90 €27 €0,89%10,79 €0,48%1 7862 0192 0701 7517 626
FarmaseutitKunta2 873 €2 976 €3 058 €3 062 €2 160,50 €2 220,10 €2 259,86 €2 256,69 €103 €82 €4 €3,59%2,76%0,13%59,60 €39,77 €−3,17 €189 €6,58%96,20 €4,45%6727007338122 917
Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajatYksityinen2 987 €3 120 €2 972 €3 059 €2 228,30 €2 290,08 €2 214,14 €2 254,48 €133 €−148 €87 €4,45%−4,74%2,93%61,78 €−75,94 €40,34 €72 €2,41%26,18 €1,17%9638459131 0422 721
Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissaYksityinen2 935 €3 000 €3 016 €3 047 €2 189,51 €2 238,00 €2 228,82 €2 245,64 €65 €16 €31 €2,21%0,53%1,03%48,49 €−9,18 €16,82 €112 €3,82%56,13 €2,56%2 1022 2932 9032 4947 298
Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijätYksityinen2 810 €2 770 €2 952 €3 000 €2 132,79 €2 102,43 €2 199,24 €2 229,00 €−40 €182 €48 €−1,42%6,57%1,63%−30,36 €96,81 €29,76 €190 €6,76%96,21 €4,51%2 2572 9482 0832 1387 288
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajatYksityinen2 812 €2 781 €2 836 €3 000 €2 134,31 €2 110,78 €2 129,84 €2 229,00 €−31 €55 €164 €−1,10%1,98%5,78%−23,53 €19,06 €99,16 €188 €6,69%94,69 €4,44%4 1612 4122 7973 8149 370
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)Yksityinen2 831 €2 893 €2 912 €3 024 €2 148,73 €2 175,54 €2 186,91 €2 228,69 €62 €19 €112 €2,19%0,66%3,85%26,81 €11,38 €41,78 €193 €6,82%79,96 €3,72%1 4891 4471 4721 5424 408
Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijätYksityinen2 815 €2 925 €2 953 €3 020 €2 136,59 €2 182,05 €2 199,99 €2 225,74 €110 €28 €67 €3,91%0,96%2,27%45,47 €17,93 €25,76 €205 €7,28%89,16 €4,17%3 6323 6033 7903 89414 919
Pankki- ym. toimihenkilötYksityinen2 836 €2 923 €2 995 €3 017 €2 132,67 €2 180,56 €2 231,28 €2 223,53 €87 €72 €22 €3,07%2,46%0,73%47,89 €50,72 €−7,75 €181 €6,38%90,86 €4,26%8 8308 5278 22410 82925 581
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)Kunta2 784 €2 838 €2 899 €3 012 €2 113,06 €2 134,18 €2 177,15 €2 219,84 €54 €61 €113 €1,94%2,15%3,90%21,12 €42,97 €42,70 €228 €8,19%106,79 €5,05%3 2593 1603 0372 93012 386
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijatValtio2 865 €2 904 €2 938 €3 011 €2 154,48 €2 183,81 €2 188,81 €2 219,11 €39 €34 €73 €1,36%1,17%2,48%29,33 €5,00 €30,30 €146 €5,10%64,63 €3,00%7867877107653 048
Tuote-esittelijätYksityinen2 811 €2 852 €2 888 €2 979 €2 133,55 €2 144,70 €2 168,89 €2 213,40 €41 €36 €91 €1,46%1,26%3,15%11,15 €24,18 €44,51 €168 €5,98%79,85 €3,74%2 6352 2982 2701 4997 203
Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissaKunta2 751 €2 843 €2 918 €3 003 €2 088,01 €2 137,94 €2 173,91 €2 213,21 €92 €75 €85 €3,34%2,64%2,91%49,93 €35,97 €39,30 €252 €9,16%125,20 €6,00%7207177027002 839
TyönvälittäjätValtio2 774 €2 867 €2 852 €2 956 €2 105,47 €2 155,98 €2 141,85 €2 196,31 €93 €−15 €104 €3,35%−0,52%3,65%50,52 €−14,13 €54,46 €182 €6,56%90,84 €4,31%2 9653 0013 4963 79213 254
Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijatKunta2 780 €2 848 €2 871 €2 953 €2 110,02 €2 141,70 €2 156,12 €2 194,08 €68 €23 €82 €2,45%0,81%2,86%31,68 €14,43 €37,96 €173 €6,22%84,06 €3,98%5695635795972 308
YleissihteeritValtio2 758 €2 795 €2 866 €2 940 €2 093,32 €2 121,41 €2 152,37 €2 184,42 €37 €71 €74 €1,34%2,54%2,58%28,08 €30,96 €32,05 €182 €6,60%91,10 €4,35%1 8111 8281 6391 5986 876
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijatYksityinen3 070 €2 883 €2 788 €2 916 €2 271,80 €2 168,02 €2 113,30 €2 184,08 €−187 €−95 €128 €−6,09%−3,30%4,59%−103,78 €−54,71 €70,78 €−154 €−5,02%−87,72 €−3,86%5784335155992 125
Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijätYksityinen2 707 €2 828 €2 837 €2 909 €2 073,56 €2 146,45 €2 130,59 €2 178,84 €121 €9 €72 €4,47%0,32%2,54%72,89 €−15,87 €48,25 €202 €7,46%105,28 €5,08%1 1159168998273 757
Käytön tukihenkilötKunta2 769 €2 795 €2 830 €2 905 €2 101,67 €2 121,41 €2 145,14 €2 175,85 €26 €35 €75 €0,94%1,25%2,65%19,73 €23,74 €30,71 €136 €4,91%74,17 €3,53%9899129629443 807
Urheiluvalmentajat ja toimitsijatYksityinen3 000 €2 900 €3 042 €2 928 €2 238,00 €2 180,80 €2 248,04 €2 175,50 €−100 €142 €−114 €−3,33%4,90%−3,75%−57,20 €67,24 €−72,53 €−72 €−2,40%−62,50 €−2,79%1 0441 1861 1561 6703 386
LupavirkamiehetValtio2 711 €2 772 €2 836 €2 924 €2 076,63 €2 103,95 €2 129,84 €2 172,53 €61 €64 €88 €2,25%2,31%3,10%27,32 €25,89 €42,70 €213 €7,86%95,91 €4,62%7978098107393 155
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.Kunta2 781 €2 823 €2 863 €2 900 €2 110,78 €2 142,66 €2 150,11 €2 172,10 €42 €40 €37 €1,51%1,42%1,29%31,88 €7,46 €21,99 €119 €4,28%61,32 €2,91%1 2601 3071 3051 3505 222
Taloushallinnon toimistotyöntekijätYksityinen2 723 €2 753 €2 838 €2 898 €2 085,82 €2 089,53 €2 131,34 €2 170,60 €30 €85 €60 €1,10%3,09%2,11%3,71 €41,81 €39,26 €175 €6,43%84,78 €4,06%6 9897 1107 5947 18428 877
LähihoitajatKunta2 760 €2 827 €2 874 €2 920 €2 094,84 €2 145,69 €2 158,37 €2 169,56 €67 €47 €46 €2,43%1,66%1,60%50,85 €12,68 €11,19 €160 €5,80%74,72 €3,57%38 04237 72737 95939 174152 902
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijatYksityinen2 700 €2 893 €3 072 €2 920 €2 068,20 €2 175,54 €2 270,21 €2 169,56 €193 €179 €−152 €7,15%6,19%−4,95%107,34 €94,67 €−100,65 €220 €8,15%101,36 €4,90%1 1281 5761 5741 3685 646
YleissihteeritYksityinen2 720 €2 746 €2 797 €2 870 €2 083,52 €2 103,44 €2 120,13 €2 149,63 €26 €51 €73 €0,96%1,86%2,61%19,92 €16,69 €29,50 €150 €5,51%66,11 €3,17%16 02814 79914 51315 61845 340
LastentarhanopettajatKunta2 667 €2 790 €2 819 €2 868 €2 042,92 €2 117,61 €2 136,80 €2 148,13 €123 €29 €49 €4,61%1,04%1,74%74,69 €19,19 €11,33 €201 €7,54%105,21 €5,15%16 37016 96317 85218 70569 890
Laborantit ym.Yksityinen2 721 €2 809 €2 814 €2 864 €2 084,29 €2 132,03 €2 133,01 €2 145,14 €88 €5 €50 €3,23%0,18%1,78%47,74 €0,98 €12,12 €143 €5,26%60,85 €2,92%1 2281 3461 4102 2896 273
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.Yksityinen2 678 €2 726 €2 765 €2 829 €2 051,35 €2 088,12 €2 095,87 €2 138,72 €48 €39 €64 €1,79%1,43%2,31%36,77 €7,75 €42,85 €151 €5,64%87,38 €4,26%13 07913 32813 45013 20753 064
Fysioterapeutit ym.Yksityinen2 717 €2 742 €2 815 €2 827 €2 081,22 €2 100,37 €2 133,77 €2 137,21 €25 €73 €12 €0,92%2,66%0,43%19,15 €33,40 €3,44 €110 €4,05%55,99 €2,69%1 4681 4221 3411 7124 231
PalkanlaskijatYksityinen2 679 €2 680 €2 746 €2 823 €2 052,11 €2 052,88 €2 100,69 €2 134,19 €1 €66 €77 €0,04%2,46%2,80%0,77 €47,81 €33,50 €144 €5,38%82,07 €4,00%3 0323 0943 4143 8899 540
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.Kunta2 649 €2 708 €2 754 €2 822 €2 042,38 €2 074,33 €2 087,53 €2 133,43 €59 €46 €68 €2,23%1,70%2,47%31,95 €13,20 €45,90 €173 €6,53%91,05 €4,46%18 44218 74419 46820 89277 546
SuuhygienistitKunta2 668 €2 742 €2 776 €2 821 €2 043,69 €2 100,37 €2 104,21 €2 132,68 €74 €34 €45 €2,77%1,24%1,62%56,68 €3,84 €28,47 €153 €5,73%88,99 €4,35%9889961 0121 0023 998
Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijatKunta2 668 €2 718 €2 749 €2 806 €2 043,69 €2 081,99 €2 102,99 €2 121,34 €50 €31 €57 €1,87%1,14%2,07%38,30 €21,00 €18,35 €138 €5,17%77,65 €3,80%1 1811 1961 2781 3775 032
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)Kunta2 590 €2 669 €2 736 €2 792 €1 996,89 €2 044,45 €2 093,04 €2 110,75 €79 €67 €56 €3,05%2,51%2,05%47,56 €48,59 €17,71 €202 €7,80%113,86 €5,70%14 44414 27015 05515 12758 896
Fysioterapeutit ym.Kunta2 636 €2 675 €2 727 €2 786 €2 032,36 €2 049,05 €2 086,16 €2 106,22 €39 €52 €59 €1,48%1,94%2,16%16,69 €37,11 €20,06 €150 €5,69%73,86 €3,63%3 5773 5943 6433 74514 559
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijätYksityinen2 628 €2 663 €2 701 €2 778 €2 026,19 €2 053,17 €2 066,27 €2 100,17 €35 €38 €77 €1,33%1,43%2,85%26,98 €13,09 €33,90 €150 €5,71%73,98 €3,65%4 2344 0234 4752 92212 732
Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajatKunta2 570 €2 659 €2 676 €2 764 €1 991,75 €2 050,09 €2 047,14 €2 089,58 €89 €17 €88 €3,46%0,64%3,29%58,34 €−2,95 €42,44 €194 €7,55%97,83 €4,91%2 7752 5892 4662 36010 190
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajatKunta2 706 €2 756 €2 834 €2 735 €2 072,80 €2 091,80 €2 128,33 €2 086,81 €50 €78 €−99 €1,85%2,83%−3,49%19,01 €36,53 €−41,53 €29 €1,07%14,01 €0,68%7417837233212 568
Sisustussuunnittelijat ym.Yksityinen2 313 €2 500 €2 450 €2 733 €1 834,21 €1 950,00 €1 908,55 €2 085,28 €187 €−50 €283 €8,08%−2,00%11,55%115,79 €−41,45 €176,73 €420 €18,16%251,07 €13,69%5325916545612 338
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjätYksityinen2 768 €2 617 €2 599 €2 758 €2 100,91 €2 017,71 €2 001,23 €2 085,05 €−151 €−18 €159 €−5,46%−0,69%6,12%−83,20 €−16,48 €83,82 €−10 €−0,36%−15,86 €−0,76%1 6141 6841 5041 4954 802
SeurakuntatyöntekijätYksityinen2 614 €2 688 €2 698 €2 756 €2 015,39 €2 059,01 €2 063,97 €2 083,54 €74 €10 €58 €2,83%0,37%2,15%43,61 €4,96 €19,57 €142 €5,43%68,14 €3,38%3 8023 9403 8453 63815 225
AsianajosihteeritValtio2 650 €2 654 €2 676 €2 730 €2 043,15 €2 046,23 €2 047,14 €2 082,99 €4 €22 €54 €0,15%0,83%2,02%3,08 €0,91 €35,85 €80 €3,02%39,84 €1,95%9169459541 0033 818
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijatKunta2 592 €2 656 €2 693 €2 730 €1 998,43 €2 047,78 €2 060,15 €2 082,99 €64 €37 €37 €2,47%1,39%1,37%49,34 €12,37 €22,84 €138 €5,32%84,56 €4,23%9969188708793 663
PalkanlaskijatKunta2 550 €2 627 €2 661 €2 720 €1 976,25 €2 025,42 €2 048,97 €2 075,36 €77 €34 €59 €3,02%1,29%2,22%49,17 €23,55 €26,39 €170 €6,67%99,11 €5,02%9848007417443 269
Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijätYksityinen2 516 €2 610 €2 645 €2 700 €1 949,90 €2 012,31 €2 036,65 €2 060,10 €94 €35 €55 €3,74%1,34%2,08%62,41 €24,34 €23,45 €184 €7,31%110,20 €5,65%2 7382 5872 3042 79810 427
Johdon sihteerit ja osastosihteeritKunta2 527 €2 584 €2 633 €2 685 €1 958,43 €1 992,26 €2 027,41 €2 048,66 €57 €49 €52 €2,26%1,90%1,97%33,84 €35,15 €21,25 €158 €6,25%90,23 €4,61%4 0023 7243 4833 53014 739
MaksujenperijätYksityinen2 574 €2 584 €2 566 €2 666 €1 994,85 €1 992,26 €1 986,08 €2 047,49 €10 €−18 €100 €0,39%−0,70%3,90%−2,59 €−6,18 €61,40 €92 €3,57%52,64 €2,64%5965757716772 619
VartijatYksityinen2 469 €2 600 €2 455 €2 665 €1 925,82 €2 004,60 €1 912,45 €2 046,72 €131 €−145 €210 €5,31%−5,58%8,55%78,78 €−92,15 €134,28 €196 €7,94%120,90 €6,28%1 6121 6601 4971 4036 172
Taloushallinnon toimistotyöntekijätKunta2 518 €2 551 €2 590 €2 672 €1 951,45 €1 977,03 €1 994,30 €2 038,74 €33 €39 €82 €1,31%1,53%3,17%25,58 €17,27 €44,44 €154 €6,12%87,29 €4,47%6695815595842 393
Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajatKunta2 475 €2 516 €2 571 €2 647 €1 930,50 €1 949,90 €1 989,95 €2 032,90 €41 €55 €76 €1,66%2,19%2,96%19,40 €40,05 €42,94 €172 €6,95%102,40 €5,30%9197797656623 125
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)Yksityinen2 550 €2 552 €2 580 €2 641 €1 976,25 €1 977,80 €1 996,92 €2 028,29 €2 €28 €61 €0,08%1,10%2,36%1,55 €19,12 €31,37 €91 €3,57%52,04 €2,63%6086225915332 354
PuhelinvaihteenhoitajatYksityinen2 434 €2 560 €2 593 €2 637 €1 898,52 €1 984,00 €1 996,61 €2 025,22 €126 €33 €44 €5,18%1,29%1,70%85,48 €12,61 €28,61 €203 €8,34%126,70 €6,67%8417226528392 215
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijätKunta2 273 €2 394 €2 413 €2 632 €1 802,49 €1 881,68 €1 894,21 €2 021,38 €121 €19 €219 €5,32%0,79%9,08%79,19 €12,52 €127,17 €359 €15,79%218,89 €12,14%9468718079123 536
LähihoitajatYksityinen2 513 €2 538 €2 572 €2 628 €1 947,58 €1 966,95 €1 990,73 €2 018,30 €25 €34 €56 €0,99%1,34%2,18%19,38 €23,78 €27,58 €115 €4,58%70,73 €3,63%17 63318 10218 51119 15873 404
PuhelinpalveluneuvojatYksityinen2 548 €2 503 €2 560 €2 624 €1 974,70 €1 939,83 €1 981,44 €2 015,23 €−45 €57 €64 €−1,77%2,28%2,50%−34,88 €41,62 €33,79 €76 €2,98%40,53 €2,05%1 2491 4161 9241 8246 413
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajatKunta2 427 €2 489 €2 552 €2 595 €1 893,06 €1 941,42 €1 975,25 €1 992,96 €62 €63 €43 €2,55%2,53%1,68%48,36 €33,83 €17,71 €168 €6,92%99,90 €5,28%1 1041 0861 0721 0744 336
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijätYksityinen2 290 €2 310 €2 524 €2 578 €1 815,97 €1 831,83 €1 953,58 €1 990,22 €20 €214 €54 €0,87%9,26%2,14%15,86 €121,75 €36,64 €288 €12,58%174,25 €9,60%1 1841 1561 3421 6843 682
ToimistoavustajatYksityinen2 410 €2 322 €2 525 €2 586 €1 894,26 €1 841,35 €1 954,35 €1 986,05 €−88 €203 €61 €−3,65%8,74%2,42%−52,91 €113,00 €31,70 €176 €7,30%91,79 €4,85%1 3661 5978407073 803
YleissihteeritKunta2 419 €2 481 €2 514 €2 572 €1 886,82 €1 935,18 €1 945,84 €1 985,58 €62 €33 €58 €2,56%1,33%2,31%48,36 €10,66 €39,75 €153 €6,32%98,76 €5,23%3 8743 7193 6243 49914 716
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijatValtio2 370 €2 557 €2 531 €2 569 €1 862,82 €1 981,68 €1 958,99 €1 983,27 €187 €−26 €38 €7,89%−1,02%1,50%118,86 €−22,68 €24,27 €199 €8,40%120,45 €6,47%3535436826462 224
Vastaanoton ja neuvonnan hoitajatKunta2 399 €2 458 €2 524 €2 567 €1 885,61 €1 917,24 €1 953,58 €1 981,72 €59 €66 €43 €2,46%2,69%1,70%31,63 €36,34 €28,15 €168 €7,00%96,11 €5,10%1 3871 5981 4951 6976 177
LastentarhanopettajatYksityinen2 395 €2 457 €2 483 €2 566 €1 882,47 €1 916,46 €1 934,26 €1 980,95 €62 €26 €83 €2,59%1,06%3,34%33,99 €17,80 €46,69 €171 €7,14%98,48 €5,23%1 7901 8472 1282 2217 986
Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijätKunta2 376 €2 447 €2 486 €2 555 €1 867,54 €1 908,66 €1 936,59 €1 972,46 €71 €39 €69 €2,99%1,59%2,78%41,12 €27,93 €35,87 €179 €7,53%104,92 €5,62%1 3921 3401 2621 2835 277
Informaatiopisteen asiakasneuvojatYksityinen2 350 €2 428 €2 475 €2 545 €1 847,10 €1 893,84 €1 928,03 €1 964,74 €78 €47 €70 €3,32%1,94%2,83%46,74 €34,18 €36,71 €195 €8,30%117,64 €6,37%2 0452 2642 2363 0269 571
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijätYksityinen2 443 €2 492 €2 500 €2 537 €1 905,54 €1 943,76 €1 947,50 €1 958,56 €49 €8 €37 €2,01%0,32%1,48%38,22 €3,74 €11,06 €94 €3,85%53,02 €2,78%19 28017 63017 20716 25170 368
Vastaanoton ja neuvonnan hoitajatYksityinen2 472 €2 508 €2 514 €2 500 €1 928,16 €1 943,70 €1 945,84 €1 942,50 €36 €6 €−14 €1,46%0,24%−0,56%15,54 €2,14 €−3,34 €28 €1,13%14,34 €0,74%1 0139478469592 806
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.Yksityinen2 403 €2 432 €2 441 €2 500 €1 888,76 €1 896,96 €1 901,54 €1 942,50 €29 €9 €59 €1,21%0,37%2,42%8,20 €4,58 €40,96 €97 €4,04%53,74 €2,85%15 48915 95416 42715 58847 870
Postinkantajat ja -lajittelijatYksityinen2 742 €2 520 €2 511 €2 514 €2 100,37 €1 953,00 €1 943,51 €1 940,81 €−222 €−9 €3 €−8,10%−0,36%0,12%−147,37 €−9,49 €−2,71 €−228 €−8,32%−159,56 €−7,60%1 1888419149302 943
MyyjätYksityinen2 425 €2 453 €2 472 €2 507 €1 891,50 €1 913,34 €1 925,69 €1 935,40 €28 €19 €35 €1,15%0,77%1,42%21,84 €12,35 €9,72 €82 €3,38%43,90 €2,32%39 00537 54238 05237 675152 274
Hotellin vastaanottovirkailijatYksityinen2 331 €2 399 €2 453 €2 506 €1 848,48 €1 885,61 €1 910,89 €1 934,63 €68 €54 €53 €2,92%2,25%2,16%37,13 €25,27 €23,74 €175 €7,51%86,15 €4,66%1 0731 1881 0961 0193 357
Kiinteistöhuollon työntekijätYksityinen2 320 €2 380 €2 410 €2 489 €1 839,76 €1 870,68 €1 891,85 €1 933,95 €60 €30 €79 €2,59%1,26%3,28%30,92 €21,17 €42,10 €169 €7,28%94,19 €5,12%10 14210 47510 75710 81431 374
Toimistosihteerit (terveydenhuolto)Kunta2 385 €2 430 €2 455 €2 502 €1 874,61 €1 895,40 €1 912,45 €1 931,54 €45 €25 €47 €1,89%1,03%1,91%20,79 €17,05 €19,10 €117 €4,91%56,93 €3,04%6 5496 4146 3446 30525 612
Kiinteistöhuollon työntekijätKunta2 276 €2 373 €2 404 €2 473 €1 804,87 €1 865,18 €1 887,14 €1 921,52 €97 €31 €69 €4,26%1,31%2,87%60,31 €21,96 €34,38 €197 €8,66%116,65 €6,46%4 8264 5624 3334 38718 108
KirjastotyöntekijätKunta2 336 €2 387 €2 423 €2 469 €1 836,10 €1 876,18 €1 887,52 €1 918,41 €51 €36 €46 €2,18%1,51%1,90%40,09 €11,34 €30,90 €133 €5,69%82,32 €4,48%2 6772 6052 4772 46510 224
Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)Yksityinen2 194 €2 460 €2 376 €2 439 €1 755,20 €1 918,80 €1 865,16 €1 895,10 €266 €−84 €63 €12,12%−3,41%2,65%163,60 €−53,64 €29,94 €245 €11,17%139,90 €7,97%8731 1571 3371 2704 637
Muut terveydenhuoltoalan työntekijätKunta2 289 €2 329 €2 360 €2 407 €1 815,18 €1 846,90 €1 852,60 €1 884,68 €40 €31 €47 €1,75%1,33%1,99%31,72 €5,70 €32,08 €118 €5,16%69,50 €3,83%5 3485 2745 2125 24021 074
TekstinkäsittelijätKunta2 261 €2 315 €2 356 €2 399 €1 792,97 €1 835,80 €1 849,46 €1 878,42 €54 €41 €43 €2,39%1,77%1,83%42,82 €13,67 €28,96 €138 €6,10%85,44 €4,77%7147025814322 429
Ravintola- ja suurtaloustyöntekijätKunta2 290 €2 337 €2 367 €2 398 €1 815,97 €1 836,88 €1 858,10 €1 877,63 €47 €30 €31 €2,05%1,28%1,31%20,91 €21,21 €19,54 €108 €4,72%61,66 €3,40%5 3045 1244 8504 80720 085
HuoltamotyöntekijätYksityinen2 313 €2 316 €2 335 €2 384 €1 834,21 €1 836,59 €1 832,98 €1 866,67 €3 €19 €49 €0,13%0,82%2,10%2,38 €−3,61 €33,70 €71 €3,07%32,46 €1,77%1 2998167197503 584
LastenhoitotyöntekijätKunta2 272 €2 317 €2 341 €2 383 €1 801,70 €1 837,38 €1 837,69 €1 865,89 €45 €24 €42 €1,98%1,04%1,79%35,68 €0,30 €28,20 €111 €4,89%64,19 €3,56%28 10027 37226 65027 440109 562
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajatYksityinen2 384 €2 450 €2 332 €2 381 €1 873,82 €1 911,00 €1 846,94 €1 864,32 €66 €−118 €49 €2,77%−4,82%2,10%37,18 €−64,06 €17,38 €−3 €−0,13%−9,50 €−0,51%1 2011 0215625142 784
Muut terveydenhuoltoalan työntekijätYksityinen2 249 €2 279 €2 333 €2 378 €1 799,20 €1 807,25 €1 847,74 €1 861,97 €30 €54 €45 €1,33%2,37%1,93%8,05 €40,49 €14,24 €129 €5,74%62,77 €3,49%3 3043 3173 0353 03512 691
Kassanhoitajat ja lipunmyyjätYksityinen2 233 €2 268 €2 298 €2 325 €1 786,40 €1 798,52 €1 820,02 €1 836,75 €35 €30 €27 €1,57%1,32%1,17%12,12 €21,49 €16,73 €92 €4,12%50,35 €2,82%2 2691 5881 8391 8995 696
TarjoilijatYksityinen2 300 €2 329 €2 331 €2 344 €1 823,90 €1 846,90 €1 846,15 €1 835,35 €29 €2 €13 €1,26%0,09%0,56%23,00 €−0,74 €−10,80 €44 €1,91%11,45 €0,63%3 8873 6642 9883 06110 539
Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajatYksityinen2 224 €2 250 €2 296 €2 342 €1 779,20 €1 800,00 €1 818,43 €1 833,79 €26 €46 €46 €1,17%2,04%2,00%20,80 €18,43 €15,35 €118 €5,31%54,59 €3,07%4277517459402 863
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.Kunta2 133 €2 194 €2 246 €2 336 €1 721,33 €1 755,20 €1 794,55 €1 829,09 €61 €52 €90 €2,86%2,37%4,01%33,87 €39,35 €34,53 €203 €9,52%107,76 €6,26%6247716038372 835
Postinkantajat ja -lajittelijatKunta2 202 €2 275 €2 301 €2 314 €1 761,60 €1 804,08 €1 822,39 €1 828,06 €73 €26 €13 €3,32%1,14%0,56%42,48 €18,32 €5,67 €112 €5,09%66,46 €3,77%1 1051 0371 0091 1234 274
Kampaajat ja parturitYksityinen2 126 €2 112 €2 282 €2 310 €1 715,68 €1 704,38 €1 807,34 €1 824,90 €−14 €170 €28 €−0,66%8,05%1,23%−11,30 €102,96 €17,56 €184 €8,65%109,22 €6,37%6268972422442 009
Avustavat keittiötyöntekijätKunta2 135 €2 179 €2 199 €2 237 €1 722,95 €1 743,20 €1 757,00 €1 782,89 €44 €20 €38 €2,06%0,92%1,73%20,26 €13,80 €25,89 €102 €4,78%59,94 €3,48%6 2765 7285 4435 43422 881
KoulunkäyntiavustajatKunta2 126 €2 169 €2 187 €2 226 €1 715,68 €1 735,20 €1 747,41 €1 774,12 €43 €18 €39 €2,02%0,83%1,78%19,52 €12,21 €26,71 €100 €4,70%58,44 €3,41%12 40112 76413 42014 46153 046
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.Kunta2 098 €2 142 €2 180 €2 224 €1 693,09 €1 728,59 €1 741,82 €1 772,53 €44 €38 €44 €2,10%1,77%2,02%35,51 €13,23 €30,71 €126 €6,01%79,44 €4,69%20 18919 15118 33119 25276 923
Kahvila- ja baarimyyjätYksityinen2 099 €2 170 €2 197 €2 193 €1 693,89 €1 736,00 €1 755,40 €1 747,82 €71 €27 €−4 €3,38%1,24%−0,18%42,11 €19,40 €−7,58 €94 €4,48%53,93 €3,18%2 4902 0642 4661 9638 983
LastenhoitotyöntekijätYksityinen2 071 €2 120 €2 106 €2 147 €1 687,87 €1 710,84 €1 697,44 €1 726,19 €49 €−14 €41 €2,37%−0,66%1,95%22,97 €−13,40 €28,75 €76 €3,67%38,32 €2,27%3 0233 3073 6653 9909 995
Toimisto- ja laitossiivoojat ym.Yksityinen2 003 €2 054 €2 074 €2 126 €1 632,45 €1 674,01 €1 688,24 €1 709,30 €51 €20 €52 €2,55%0,97%2,51%41,57 €14,23 €21,07 €123 €6,14%76,86 €4,71%9 47310 11811 91112 14331 502
Avustavat keittiötyöntekijätYksityinen1 993 €2 014 €2 074 €2 120 €1 642,23 €1 641,41 €1 688,24 €1 704,48 €21 €60 €46 €1,05%2,98%2,22%−0,82 €46,83 €16,24 €127 €6,37%62,25 €3,79%3 7593 8783 8753 34011 512
PesulatyöntekijätYksityinen1 915 €1 989 €1 988 €2 023 €1 595,20 €1 638,94 €1 636,12 €1 642,68 €74 €−1 €35 €3,86%−0,05%1,76%43,74 €−2,81 €6,55 €108 €5,64%47,48 €2,98%1 0111 0171 7341 6453 762
Avustavat puutarhatyöntekijätYksityinen1 766 €1 784 €1 850 €1 845 €1 490,50 €1 505,70 €1 539,20 €1 531,35 €18 €66 €−5 €1,02%3,70%−0,27%15,19 €33,50 €−7,85 €79 €4,47%40,85 €2,74%1 5471 7899341 7854 270
Koneenasettajat ja koneistajatYksityinen2 730 €2 770 €3 039 €2 091,18 €2 102,43 €2 245,82 €40 €269 €1,47%9,71%11,25 €143,39 €309 €11,32%154,64 €7,39%1 4851 3143553073 461
Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajatYksityinen2 862 €2 588 €2 152,22 €1 992,76 €9958445115182 350
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijätYksityinen2 720 €2 780 €2 083,52 €2 110,02 €60 €2,21%26,50 €60 €2,21%26,50 €1,27%5 7265 69611 422
TalonrakentajatYksityinen2 713 €2 078,16 €9809357766792 691

Mitä ovat brutto- ja nettopalkka

Bruttopalkka

Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen vähennettäviä kuluja. Näitä kuluja ovat ovat esimerkiksi verot ja muut lakisääteiset maksut. Bruttopalkkaan voidaan laskea rahapalkan lisäksi muita työsuhteesta saatavia etuja, kuten esimerkiksi lounasraha. Työsopimuksissa palkka ilmoitetaan bruttopalkkana.

Suomalaisen kokoaikaisen työntekijän mediaanikuukausipalkka oli viimeisimpänä tilastovuotena (2021) bruttona 3 235 euroa.

Mediaani on järjestetyn lukujoukon keskimmäinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että enemmän ja vähemmän ansainneita henkilöitä oli yhtä monta. Tämä luku kuvaa hyvin keskimääräistä suomalaista palkkaa. Keskimääräinen vuosittainen bruttopalkka oli edellä mainitun kuukausipalkan mukaisesti 38 820 euroa vuonna 2021.

Nettopalkka

Nettopalkka on käteen jäävä summa, joka maksetaan palkkapäivänä tilille.

Tämä on summa, joka ilmestyy tilillesi palkkapäivänä, ja josta on vähennetty kaikki lakisääteiset kulut etukäteen. Nettopalkka määrittyy pitkälti verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaan. Veroprosentti taas määräytyy tulojen perusteella.

Koska veroprosentti määritellään aina tulojen mukaan kaikille henkilökohtaisesti, ei palkkaa ilmoiteta työstä sopiessa nettona, vaan bruttona. Tämä kannattaa huomioida työtarjousta punnitessa esimerkiksi laskemalla tarjottua bruttopalkkaa vastaava nettotulo verolaskurilla.

Bruttopalkka ja nettopalkka – mihin erotus menee?

Verokortissa ilmoitettu prosentti on ennakkoveroprosentti, joka määritellään arvioidun vuositulon ja valmiiksi arvioitujen verovähennyksien mukaan.

Vuoden 2019 alusta palkkatulon verotuksessa siirryttiin verokortin sijaan kansalliseen tulorekisteriin. Tämä vaikuttaa oikeastaan tavallisen työssäkävijän elämään vain siten, että veroprosenttia ei enää voi säätää tarkoituksella korkeammaksi ja odotella jouluna tulevia veronpalautuksia.

Kansallinen tulorekisteri toimii siten, että työnantaja ilmoittaa palkkatiedot rekisteriin heti kun palkka maksetaan, eikä kerran vuodessa kuten aiemmin. Palkasta voi kuitenkin yhä tehdä verovähennyksiä. Verovähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi matkakulut, työhuonevähennys ja asuntolainan korot. Myös muita verovähennyksiä voi ja kannattaa tehdä.

Palkasta vähennettäviä pakollisia kuluja ovat työntekijän osuus työeläkevakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä verokortin ennakkoveroprosenttiin sisälletyt ansiotulon valtio-, kunnallis-, kirkollis- ja Yle-vero. Kaikki vähennettävät verot ja maksut tulee kirjata palkkalaskelmaan.

Palkan ohessa voi saada myös etuja ja korvauksia, joista ei tarvitse maksaa veroa. Verovapaita matkakustannusten korvauksia ovat muun muassa kilometrikorvaukset sekä kotimaan ja ulkomaan päivärahat, eivätkä ne vaikuta bruttopalkkaan.

Seuraavaksi pureudumme tarkemmin bruttopalkasta vähennettäviin veroihin ja maksuihin.

Bruttopalkasta vähennettävät maksut ja verot

Työeläkevakuutusmaksu

Työeläkevakuutusmaksu muodostuu kokonaisuudessaan työntekijän ja työnantajan osuudesta.

0–52-vuotiaat maksavat työeläkevakuutusmaksua vuonna 2023 7,15 prosenttia, 53–62-vuotiaat 8,65 prosenttia ja 63 vuotta täyttäneet 7,15 prosenttia.

Ansaittu palkka kerryttää työeläkettä, joka varmistaa toimeentulon työansioiden lakatessa esimerkiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia.

Työeläke on työnantajan hoitama laissa säädetty pakollinen vakuutus. Maksut menevät työeläkelaitoksille, jotka hoitavat eläkerahastoja ja lopulta maksavat eläkkeet. Eläkerahastoilla hankittavia sijoitustuottoja käytetään myös eläkkeiden maksamiseen, minkä tarkoitus on varmistaa maksujen pysyminen kohtuullisella tasolla.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua maksetaan vuonna 2023 1,36 % bruttopalkasta, jos vuosipalkka ylittää 15 703 euroa. Jos tulot jäävät alle mainitun summan, on päivärahamaksu 0 prosenttia/euroa.

Tällä maksulla rahoitetaan muun muassa sairausvakuutusta ja kansaneläkettä. Osa etuuksista on ansiosidonnaisia ja perustuvat työntekoon. Sairauspäiväraha on esimerkki ansiosidonnaisesta tuesta, joka turvaa toimeentuloa sairauden aikana.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan osuus työttömyysvakuutuksesta on 1,5 % bruttopalkasta, mikäli työntekijä on 18-64 vuotias. Kokonaisuudessa työttömyysvakuutusmaksu koostuu palkansaajan ja työnantajan osuudesta. Työnantajan osuus maksusta on 0,52 % bruttopalkasta.

Työttömyysvakuutusmaksulla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jota maksetaan peruspäivärahan lisäksi, jos työssäoloehto on toteutunut. Jotta ansiosidonnaista päivärahaa on mahdollista saada, on oltava töissä ja työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikon ajan edellisen 28 viikon aikana. Viikoittaisen työajan on oltava vähintään 18 tuntia ja palkan on oltava vähintään työehtosopimuksen määrittämää minimipalkan verran.

Valtion ansiotulovero

Suomessa on käytössä progressiivinen-, eli portaistettu verotus. Mitä enemmän ansiotuloja saa, sitä suurempi osuus siitä verotetaan

Valtion tuloveroasteikko 2023
Vuositulon alarajaVuositulon ylärajaVeroprosentti
19 900 €29 700 €19 %
29 700 €49 000 €30,25 %
49 000 €85 800 €34 %
85 800 € 44 %

Tämä osuus bruttopalkasta menee osaksi valtion budjettia, jolla valtion toimintaa ja palveluita rahoitetaan. Muut veroluonteiset maksut peritään bruttopalkasta kuitenkin ensin, joten käytännössä valtionveroa maksetaan vasta vuositulojen ylittäessä noin 23 650 euroa. Sote-uudistuksesta johtuen vuoden 2023 valtion tuloveron määrä on kasvanut samalla kun kunnallisveron määrä on laskenut.

Kunnallisvero

Tällä verolla ja valtion tuella kunnat rahoittavat tuottamiaan palveluita, joita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut ja opetus- ja kulttuuripalvelut.

Kunnallisveron osuus bruttotuloista vaihtelee kunnittain. Valtion ansiotuloverotuksen tavoin kunnat perivät veroa progressiivisesti. Bruttona alle 17 650 euroa vuodessa ansaitsevat eivät yleensä maksa kunnallisveroa ollenkaan. Tuloraja vaihtelee kunnittain. Vuonna 2023 keskimääräinen tuloveroprosentti on koko maassa 7,37 %. Prosentit olivat yli kaksinkertaiset ennen sote-uudistusta.

Kirkollisvero

Kirkollisveron osuus palkasta määräytyy seurakunnittain vaihtelevan prosentin mukaan 1 ja 2,1 prosentin välillä. Vuonna 2023 kirkollisvero on keskimäärin 1,38 %. Jos kirkkoon ei ole kuulunut edellisen vuoden lopussa, ei veroa tarvitse maksaa.

Esimerkiksi evankelis-luterilaiset seurakunnat käyttävät verotuloja kirkolle määrättyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon, joita ovat muun muassa kiinteistöjen, kirkkojen, hautausmaiden ja väestökirjanpidon ylläpito.

Kirkkojen perimää veroa maksavat ortodoksisen ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka maksavat myös kunnallisveroa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jos bruttoansio alittaa 17 650 euroa vuodessa, ei kunnallis- tai kirkollisveroa tarvitse maksaa.

Yle-vero

Vuonna 2023 Yle-veroa maksetaan 0-163 euroa tuloista riippuen. Veroa maksetaan ainoastaan 14 000 euroa ylittävästä tulon määrästä 2,5 prosentin verokannalla. Näiden kohtien täyttyessä Yle-veroa maksavat kaikki Suomessa asuvat, kuluvana verovuonna vähintään 18-vuotta täyttäneet verovelvolliset henkilöt.

Maksimimäärän, eli 163 euroa, joutuvat maksamaan henkilöt, joiden tulot ovat vähintään 21 270 € vuodessa.

Esimerkki Kalle ja Kaisa Keskiarvon verotettavista tuloista (2023)

Taulukon vuositulot on saatu kertomalla kuukausitulot 12,5:llä vastaamaan keskimääräistä arviota vuosituloista lomarahoineen. Kotikuntana on käytetty Helsinkiä, jonka kunnallisvero vuonna 2023 on 5,36 % ja kirkollisvero 1 %.

Keskiarvo-Kallen ja -Kaisan brutto- ja nettotulot
Bruttopalkka vuodessa37 500 €
Bruttopalkka kuukaudessa3 000 €
Sosiaaliturvamaksut%VuodessaKuukaudessa
Työeläkevakuutusmaksu7,15 %2 681,25 €214,50 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu1,36 %510 €40,80 €
Työttömyysvakuutusmaksu1,5 %562,50 €45 €
Verot%VuodessaKuukaudessa
Valtion tulovero6,79 %2 546,25 €203,70 €
Kunnallisvero5,36 %2 010 €160,80 €
Kirkollisvero1 %375 €30 €
Yle-vero0,43 %163 €13,04 €
Vähennykset yhteensä23,59 %8 848 €707,84 €
Nettopalkka28 652 €2 292,16 €

Näin Salkkari-hahmot tienaisivat tosielämässä – vain harvan palkka riittäisi Helsingin ytimessä asumiseen

Edellä olevien tietojen perusteella teimme pilke silmäkulmassa Salkkarit-palkkavertailun. Vertailuun valikoitiin suosituimpia Salatut Elämät -hahmoja sarjan varrelta ja tarkasteltiin kuka onkaan Pihlajakadun palkkakuningas tai -kuningatar.

Vertailun parasta palkkaa saisi Kalle Taalasmaa, joka tekee selvityksen perusteella keskimäärin 6 328 €/kk johtajaylilääkärin roolissa. Lasse Sievinen pääsee tienesteissään lähimmäksi (5 132 €/kk, upseeri) Elina Taalasmaan (4 520 €/kk, ravintolapäällikkö) ohella, mutta yleisesti palkat olivat suhteellisen heikot. 

Heikointa palkkaa vertailussa ansaitsisivat Jiri Viitamäki (2 344 €/kk, tarjoilija) ja Cindy Rintala (2 346 €/kk, kosmetologi). Näiden osalta ainakin herää kysymys, että voivatko kyseiset asukkaat oikeasti asua Pihlajakadulla (reaalimaailmassa Huvilakatu 23), jossa neliöhinta on jopa yli 9 000 €. 50 neliöisen asunnon ostohinta olisi tällaisessa tapauksessa siis 450 000 € eli alue ei kuulu Helsingissä edullisimpien joukkoon.

Seppo Taalasmaa

Ammatti: Talonmies

Palkka: 2 489 €/kk ja 29 868 € vuodessa

Nettopalkka: 1 933,95 €/kk ja 23 207,40 € vuodessa

Isoisämäisen hyväntuulinen Seppo on perinteisesti ollut Salkkareiden suosituimpia hahmoja. Seppo muistetaan kenties parhaiten talonmiehen hommista, mutta palkallisesti jokin toinen uravalinta olisi voinut olla kannattavampaa. Seppo on kokeillut siipiään kauppiaana ja politiikassa, joiden lisäksi Seppo olisi todennäköisesti voinut perustaa tuottoisan pontikkatehtaan. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan hänen kannaltaan valitettavasti ikinä toteutuneet.

Ulla Taalasmaa

Ammatti: Pitopalveluyrittäjä

Palkka: 2 537 € ja 30 444 € vuodessa

Nettopalkka: 1 958,56 €/kk ja 23 502,72 € vuodessa

Pitkään Sepon kanssa viihtynyt Ulla tunnetaan parhaiten juoruilusta ja muista temppuiluista, jotka käyvät jo lähes kokopäivätyöstä. Nämä asiat huomioiden Ulla olisi siis todennäköisesti voinut tehdä menestyksekästä uraa Seiskan juorupalstan toimittajana tai juorukanavavloggaajana YouTubessa. Todellisuudessahan Ulla toimi pitopalveluyrittäjänä hetken aikaa, jonka lisäksi hän oli talonmiehenä (tai -naisena), joskin työaika kului pitkälti ihmisten kotien nuuskimiseen. Nykyisellään Ulla on saanut keskittyä eläkepäivistä nauttimiseen ja kokopäiväiseen juoruiluun.

Ismo Laitela

Ammatti: Myymäläpäällikkö

Palkka: 3 182 € ja 38 184 € vuodessa

Nettopalkka: 2 310,13 €/kk ja 27 721,56 € vuodessa

Ismon toilailut ovat jo itsessään legendaarisia, mutta työmaailmassa Ismo on tehnyt menestyksekästä uraa muun muassa Stellans-kauppaketjun myymäläpäällikkönä. Ismo on ollut ammatiltaan myös kauppias, markkinoinnin ammattilainen, toimitusjohtaja ja majatalon työntekijä. Mikäli kohtalo olisi ollut suosiollinen, Ismo olisi voinut myös olla Salkkarit-universumin menestynein artisti Duo Osmon myötä tai piinkova pokeriammattilainen. 

Kari Taalasmaa

Ammatti: Autonkorjaaja

Palkka: 3 000 € ja 36 000 € vuodessa

Nettopalkka: 2 229 €/kk ja 26 748 € vuodessa

Kari Taalasmaa on Ullan ja Sepon esikoispoika ja hän on ehtinyt Salkkareiden aikana tehdä uraa laillisissa ja ei-niin-laillisissa hommissa. Autonkorjaajan tehtävien lisäksi Kari on kartuttanut työkokemusta huoltomiehen ja portsarin hommista, joissa palkkaus ei ole kuitenkaan ollut kovinkaan korkea. Kari on tienannut rahaa myös autovarkaana ja huumekauppiaana, mikä on johtanut ongelmiin sekä lain että rikollisten kanssa.

Sebastian Vuorela

Ammatti: Yövartija

Palkka: 2 665 € ja 31 860 € vuodessa

Nettopalkka: 2 046,72 €/kk ja 24 560,64 € vuodessa

Sebastian on toiminut urallaan yövartijana ja turvamiehenä, joiden tehtävien ominaispiirteisiin kuuluu omaisuuden ja henkien suojelu erilaisilta kelmeiltä. Tästä kokemuksesta on hyödyksi hänen toimiessaan autovarkaana, mutta myös hänen uraansa ovat vaivanneet kahnaukset virkavallan ja linnatuomioiden kanssa. Lopulta Sebastian löysi uran kuntosaliyrittäjänä.

Lasse Sievinen

Ammatti: Upseeri

Palkka: 5 132 € ja 61 584 € vuodessa

Nettopalkka: 3 305,01 €/kk ja 39 660,12 € vuodessa

Sievisten perheen pää on tehnyt menestyksekästä ja hyväpalkkaista uraa upseerina ja rauhanturvaajana ja näistä peritty tiukka kuri onkin näkynyt hänen kasvatusmetodeissa. Lasse on toiminut lisäksi siviilielämässä projektipäällikkönä, kokkina pizzeriassa ja palkanlaskijana. Lasse on tunnetusti harras metsästäjä, jonka johdosta hän olisi lahjojensa puolesta harkita ammattimaista uraa tällä saralla. Lasse on saanut ihastelua myös ravintolamaailmasta hirvipaistinsa ansiosta, mutta kokin ura on ainakin toistaiseksi saanut odotuttaa itseään.

Kalle Laitela

Ammatti: Johtajaylilääkäri

Palkka: 6 328 € ja 75 936 € vuodessa

Nettopalkka: 3 891,72 €/kk ja 46 700,64 € vuodessa

Ismon esikoispoika on Pihlajakadun paraspalkkaisimpia asukkaita, mutta urakehitys on ollut vähintäänkin erikoinen. Kalle oli nuorena lahjakas thai boxing-harrastaja, mutta hän ei suomalaisten penkkiurheilijoiden harmiksi valinnut tätä urapolkua. Kalle päätti viedä oppimansa Brasiliaan, jossa hän käyttää oppimaansa toimien kultakaivoksen vartijana. Roistojen päihittämisen ohessa Kalle opiskeli siinä sivussa lääkäriksi, jonka johdosta hän lopulta päätyy Suomeen johtajaylilääkäriksi, josta hänet tunnetaan nykyään parhaiten.

Jiri Viitamäki

Ammatti: Tarjoilija

Palkka: 2 344 € ja 28 128 € vuodessa

Nettopalkka: 1 835,35 €/kk ja 22 024,20 € vuodessa

Jiri aloitti työuransa Pihlajakadulla tarjoilijana. Jiri ansaitsee tämän vertailun perusteella vähiten palkkaa, joskin hän on tarjoiluhommien lisäksi toiminut myös kahvilayrittäjänä. Näissä hommissa menestys on todennäköisesti ollut palkallisesti parempaa, sillä Jirin on viimeksi kuultu perustavan franchise-kahviloita Viroon. 

Elina Taalasmaa

Ammatti: Ravintolapäällikkö

Palkka: 4 520 € ja 54 240 € vuodessa

Nettopalkka: 3 005,80 € €/kk ja 36 069,60 € vuodessa

Elina on Ullan toinen lapsi ja hänellä on hyvin erilainen urapolku hänen velipuoleen Kariin verrattuna tai ainakaan se ei sisällä samaan tapaan laittomuuksia. Alkuperäiseltä koulutukseltaan Elina on kokki, mutta hän ei lopulta pysynyt näissä tehtävissä kauaa. Elina osoittaakin piileviä maagikon kykyjä, sillä hän loihtii takataskustaan säästöjä ja ostaa itselleen ravintolan. Täällä hän ryhtyy ravintolapäällikön tehtäviin, mutta vastoinkäymisten iskiessä hän jättää nämä hommat muiden vastuulle. Elinan veri on selvästikin vetänyt koko tämän ajan hoitoalan tehtäviin, sillä myöhemmin Elina palaa Pihlajakadulle valmistuneena sairaanhoitajana.

Aaro Vaalanne

Ammatti: Palkanlaskija

Palkka: 2 823 € ja 33 876 € vuodessa

Nettopalkka: 2 134,19 €/kk ja 25 610,28 € vuodessa

Aaro on Pihlajakadun yksi värikkäimmistä hahmoista niin työuran kuin personaallisuutensakin suhteen. Vaikka Aaro opittiin aluksi tuntemaan Salkkareiden pahiksena, hän oli alkuperäiseltään ammatiltaan ironisesti poliisi ja yksityisetsivä. Näiden hommien päätyttyä Aaro joutuu laittomuuksiensa vuoksi vankilaan, jonka aikana hänestä kehkeytyy pappi. Papin hommien jälkeen ura jatkui muun muassa siivoojana, sairaalan toimitusjohtajana ja sairaalan palkanlaskijana, joiden myötä laittomuudet jäivät taka-alalle, ainakin toistaiseksi.

Cindy Rintala

Ammatti: Kosmetologi

Palkka: 2 346 € ja 28 152 € vuodessa

Nettopalkka: 1 836,92 €/kk ja 22 043,04 € vuodessa

Cindy on Pihlajakadun kauneusalan ammattilainen ja hän onkin tehnyt pitkän uran niin kaundeudenhoitoyrittäjänä kuin kosmetologinakin. Visuaalisuus onkin Cindyn vahvimpia ominaisuuksia, sillä hän on toiminut myös tanssinopettajana ja muotisuunnittelijana. Kummastakaan ei kuitenkaan ikinä muotoutunut pidempiaikaista uraa, mutta Kaliforniassa on huhuiltu varovasti lahjakkaan suunnittelijan comebackista.

Ossi Puolakka

Ammatti: Kiinteistönvälittäjä

Palkka: 3 700 € ja 44 400 € vuodessa

Nettopalkka: 2 582,60 €/kk ja 30 991,20 € vuodessa

Ossi on Pihlajakadun kenties tunnetuin lihaskimppu, joka on ehtinyt tehdä menestyksekästä uraa niin viihde- kuin kiinteistöalallakin. Viihdemaailmasta Ismo tunnetaan kuuluisan Duo Osmon parista, joka kilpailee MC Talen kanssa Pihlajakadun kuuluisimman musiikkiyhtyeen tittelistä. CV:hen on karttunut kokemusta myös kuntosaliyrittäjän ja tarjoilijan tehtävistä hyväpalkkaisen kiinteistönvälittäjien hommien lisäksi.

Tietoa vertailun tarjoajasta

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi on vertaillut taloustuotteita ja palveluita maksutta vuodesta 2015. Vuosittain yli miljoona kuluttajaa käyttää palveluamme. Vertailutyökalujen (esim. lainavertailu ja sähkön kilpailutus) lisäksi sivustomme sisältää laajan valikoiman talousaiheisia vinkkejä, vertailuja ja tilastoja. Toimintaideamme on yksinkertainen: Me vertaamme – sinä säästät!

Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset