Löydä paras säästötili vertailemalla

Säästötilin korko – Mistä löytyy korkein tuotto?

Säästötilien korot vaihtelevat ja siksi säästötilien vertailu kannattaa aina. Se säästötili, joka on ollut käytössä lapsuudesta asti, ei välttämättä ole enää tuottoisin aikuisiällä. Kuluttajan kannattaakin vertailla säästötilit säännöllisin väliajoin löytääkseen itselleen sopivimman ja tuottavimman säästötilin.

Kuten lainoissa, myös säästötilin korko voi olla kiinteä tai sidottu viitekorkoon. Jos säästötilin korko on sidottu viitekorkoon, käyttävät pankit viitekorkona joko omaa Prime-korkoaan tai Euribor-korkoa.

Kiinteäkorkoinen säästötili tarjoaa kiinteän koron talletukselle. Tällaisia kiinteäkorkoisia säästötilejä tarjoavat muun muassa Balanzia ja Nordax. Lisäksi pankit saattavat tarjota säästötilejä, joissa on kiinteä korko, mutta korkotasoon vaikuttaa talletuksen määrä: suurempi talletus saa korkeamman koron. Itselle paras säästötili löytyy säästötilien ehtoja ja korkoja vertailemalla.

Säästötilien korot vertailussa
Tili Korko Nostorajoitukset
Balanzia Säästötili 0,6 % 6 maksutonta nostoa vuodessa
Collector Säästötili 0,6 % Ei nostorajoituksia
TF Bank Säästötili 0,5 % 2 maksutonta nostoa vuodessa
Nordax Tuottotili 0,4 % 12 maksutonta nostoa vuodessa
Hypo Talletustili 0,25 % Ei nostorajoituksia
Ålandsbanken Itämeritili 0,2 % (lahjoitetaan luonnonsuojeluun) 6 maksutonta nostoa vuodessa
Danske Kultapossutili 0,1 % Nostot vain konttorissa molempien vanhempien allekirjoituksella
S-Pankki Tuottotili 0,01 % Ei nostorajoituksia
Danske Säästötili 0 % Ei nostorajoituksia
OP kasvutuotto 0 % 4 maksutonta nostoa vuodessa
Aktia Säästötalletus 0 % Ei nostorajoituksia
Säästöpankki Säästötili 0 % Ei nostorajoituksia
Nordea Etutili 0 % Ei nostorajoituksia
Handelsbanken Sijoitustili 0 % 12 maksutonta nostoa vuodessa
Nordnet Talletustili 0 % Ei nostorajoituksia

Taulukon tiedot on tarkistettu elokuussa 2021. Säästötilien korot ovat tällä hetkellä hyvin matalalla tasolla, sillä yleinen korkotaso on alhainen. Säästötilin lisäksi kannattaakin harkita esimerkiksi osakesäästötiliä, jolla sijoitukselle on mahdollista saada parempi tuotto.

Säästötilille säästäminen käytännössä

Säästötili on nimensä mukaisesti pankkitili, joka on tarkoitettu säästämiseen. Säästötilien lisäksi kuluttajilla on yleensä käytössään käyttötili, jolta on tarkoitus maksaa päivittäisiä menoja esimerkiksi tilisiirrolla, käteisnostolla tai korttimaksulla.

Säästötileihin liittyy usein sellaisia käyttörajoituksia, joita käyttötileissä ei ole, koska säästötilille kertyviä varoja ei ole tarkoitus käyttää päivittäiseen kulutukseen. Säästötilin nostoraja määrittelee, kuinka monta kertaa tai kuinka paljon rahaa säästötililtä voidaan nostaa tietyssä ajassa. Lisäksi jotkin säästötilit, kuten ASP-tilit, määrittelevät vähimmäissumman, joka tilille tulee tallettaa tarkastelujakson aikana.

Säästötili on kuitenkin helppo tapa aloittaa säästäminen, sillä kuluttajan ei tarvitse kuin avata säästötili ja lisätä rahaa tilille.

Säästötililtä saatu tuotto

Nimelliskoron lisäksi säästötililtä saatuun tuottoon vaikuttavat muun muassa koron laskentaperuste ja tuotoista perittävät verot. Lisäksi koron maksun ajoitus voi vaikuttaa säästötililtä saatuun tuottoon.

Koron laskentaperuste

Säästötilillä oleva rahamäärä voi muuttua ajan myötä: tilille voidaan lisätä rahaa ja tililtä voidaan nostaa rahaa. Se, mille summalle korko lasketaan, riippuu tarjoajasta. Säästötileissä korko lasketaan yleisimmin päiväsaldolle eli päivittäin tilillä olevalle rahasummalle. Korko voidaan myös laskea kuukauden alimman saldon perusteella.

Koron maksu

Säästötilin koron maksaminen tapahtuu yleensä vuosittain. Tämä tarkoittaa, että säästötililtä saadut korkotuotot maksetaan säästäjälle kerran vuodessa, vaikka koron laskenta tapahtuisikin päivä- tai kuukausisaldolle. On kuitenkin olemassa myös säästötilejä, jotka maksavat säästötilin korkotuoton kuukausittain.

Verotus

Talletus- ja säästötilien korkotuotosta on maksettava lähdeveroa. Lähdevero on 30 %, mutta kuluttajan ei tarvitse itse huolehtia verojen maksamisesta, sillä säästötilin tarjoava rahoitusyhtiö tai pankki pidättää verot automaattisesti ja toimittaa ne verottajalle. Tämä kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että säästötileistä maksettavasta korkotuotosta on vähennettävä kolmasosa, jotta saa tietää säästötililtä saatavan tuoton todellisen summan.

Talletussuoja säästötilin rahojen turvana

Mitä tapahtuu, jos on pistänyt rahansa säästötilille ja pankki tai rahoitusyhtiö ei pystykään maksamaan niitä ulos? Tällöin talletussuoja takaa talletuksen takaisinmaksun 100 000 euroon saakka. Kaikki suomalaiset talletuspankit kuuluvat Rahoitusvakautusviraston hallinnoimaan talletussuojarahastoon.

Talletussuojarahasto rahoitetaan talletuspankeilta, eli säästötilejä tarjoavilta pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä kerättävillä suojarahoilla. EU-maissa on yhtenäistetty talletussuojajärjestelmä, joka varmistaa, että jokainen EU-maassa kotiaan pitävä pankki tarjoaa asiakaskohtaisen talletussuojan 100 000 euroon asti.

Säästötilin hyödyt ja haitat

Säästötilille säästäminen tuo mukanaan niin hyötyjä kuin haittapuolia. Rahojen kerääminen säästötilille on suhteellisen riskitön ja helppo tapa säästää: pankkien talletussuoja suojaa tilillä olevat rahat, ja parhaimmillaan korko mahdollistaa pienen tuoton ilman sen suurempaa vaivaa.

Näin nollakorkojen aikana tuotto voi kuitenkin jäädä käytännössä negatiiviseksi, sillä inflaatio heikentää säästötilillä makaavan rahan arvoa. Tuottoa kannattaa siis oman harkinnan mukaan hakea sijoitusten avulla, kunhan pitää mielessä, että riskit ovat tällöin suuremmat.

Miksi säästäminen kannattaa?

Säästäminen on tarpeellista talouden vakauden ja hyvien yöunien kannalta. Säästämisen ansiosta yllättävien kulujen kohdalla ei tarvitse muuttaa elintasoaan, murehtia ja viettää unettomia öitä. Kun puskurirahasto on olemassa, ei tarvitse myöskään ottaa velkaa esimerkiksi pesukoneen tai auton korjausta varten. Säästäminen on siis hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta yllättävät menot eivät huojuttaisi talouden tasapainoa.

Miten säästämisessä pääsee alkuun?

Ensimmäinen askel on laittaa kulut kuriin. Tämä kannattaa aloittaa pakollisten kulujen kilpailuttamisella ja vertailulla. Seuraava askel on karsia tarpeettomat kulut, eli esimerkiksi palvelut joita et käytä ollenkaan, tai joiden käyttö on hyvin vähäistä.

Hiemankaan pidemmällä aikavälillä aluksi pieniltä tuntuvista asioista kasaantuu jo selkeää säästöä. Nämä säästöt on helppo säilyttää esimerkiksi säästötilillä tai siirtää sijoituksiin. Tärkeää on, että säästöt myös pysyvät säästötilillä, eikä niitä oteta hatarin perustein kulutettavaksi.

Muistilista säästämisen aloittajalle:

Miten suomalaiset säästävät?

VertaaEnsin.fi teetätti vuonna 2019 kyselytutkimuksen suomalaisten säästämisestä YouGov Finlandin kuluttajapaneelin avulla. Tutkimuksesta selvisi, että suomalaiset ovat pääosin innokkaita säästäjiä, sillä yli 70 prosenttia vastaajista siirsi kuukausittain rahaa sivuun joko säästötilille, rahastoihin tai muihin sijoituksiin. Toisaalta hieman huolestuttavampi löydös oli, ettei 29 prosenttia suomalaisista säästä lainkaan.

Säästämistottumuksissa on eroja sukupuolten välillä, sillä naiset säästävät mieluummin pienellä riskillä (mutta toisaalta myös pienellä tuotolla) säästötiliä hyödyntäen, kun taas miehet sijoittavat useammin osakkeisiin ja rahastoihin. Osakkeisiin sijoittavien miesten prosentuaalinen osuus (21 %) on yli kaksinkertainen verrattuna naisiin (10 %). Naisista 19 prosenttia ja miehistä 24 prosenttia ilmoitti säästävänsä rahastoihin.

Aloita säästäminen ajoissa

Säästäminen kannattaa aloittaa heti kun se on mahdollista. Säästetyt summat voivat olla alkuun pieniä; kuukausisäästösopimuksen voi tehdä jo kymmenien eurojen kuukausisummalla. Sen jälkeen kun säästämisen alkeet ovat hallussa, voi miettiä haluaako jatkaa säästämistä pankin säästötilille, vai onko järkevämpää sijoittaa osa rahoista asuntoon tai rahastoihin. Pääoman suuruus ja projektin aikajänne määräävät sen, mihin on kannattavaa sijoittaa.

Säästötilivertailun avulla löydät itsellesi sopivimman säästötilin. Vertailusta näet helposti, kuinka korkean koron eri pankit säästöillesi tarjoavat ja kuinka monta nostoa voit tehdä vuoden aikana maksutta. Voit vertailla myös määräaikaistalletukset, joille saat usein paremman koron, jos pystyt sitoutumaan talletukseen määrätyksi ajaksi.