Vuokrasopimus – Ota nämä asiat huomioon vuokrasopimuksessa

|Nita Joutsen
avainten luovutus pariskunnalle

Lähes kaikki ovat jossain vaiheessa elämäänsä tehneet vuokrasopimuksen. Harvalla on esimerkiksi mahdollisuutta muuttaa suoraan vanhempien helmoista omaan kotiin, joten vähintäänkin itsenäisen elämän alkuvaiheessa vuokralla asuminen on se kaikkein tyypillisin tapa.

Vaikka asunnon vuokraamisessa on kyse yleensä tilanteesta, johon kummatkin osapuolet ovat tyytyväisiä, kannattaa sekä vuokralaisen että erityisesti vuokranantajan olla tarkkoja tiettyjen asioiden suhteen, jottei vuokrasuhteesta tulevaisuudessa tule ongelmia.

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus?

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa vain ennalta määrätyn ajan, kuten jo nimikin kertoo. Se loppuu tiettyyn päivään mennessä ilman, että se vaatii vuokralaiselta tai vuokranantajalta minkäänlaisia toimenpiteitä. Sopimus on siis muistettava uusia ennen päättymistä, mikäli sitä halutaan jatkaa.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista molemminpuolisella suostumuksella. Muussa tapauksessa sopimus kumpikin osapuoli on velvollinen noudattamaan sopimusta sen päättymiseen saakka.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus puolestaan on voimassa niin kauan, kunnes joko vuokralainen tai vuokranantaja sen erikseen irtisanoo. Vuokrasopimus irtisanominen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vuokralainen saisi tai joutuisi lähtemään saman tien. 

Vuokralaisen irtisanomisaika on yhden kuukauden mittainen, mutta vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen noudatetaan pidempää irtisanomisaikaa. Mikäli vuokralainen on asunut asunnossa alle vuoden, on vuokrasopimus irtisanomisaika 3 kuukautta, jos hän taas on viihtynyt asunnossa jo yli vuoden, kasvaa irtisanomisaika vuokranantajan tekemässä irtisanomisessa 6 kuukauteen.

Usein toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen määritellään myös ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä. Tällöin asuinhuoneiston vuokrasopimus on siis periaatteessa esimerkiksi ensimmäisen vuoden määräaikainen ja jatkuu sitten toistaiseksi voimassa olevana.

Vuokravakuus on vuokranantajan turva

Yleensä vuokrasopimuksessa mainitaan takuuvuokra tai vuokravakuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli vuokralainen ei jostain syystä maksa vuokraansa, voidaan takuuvuokraa käyttää näiden maksamattomien vuokrien kattamiseen. Vuokravakuutta ei sen sijaan saa käyttää esimerkiksi vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen.

Vuokrasopimuksessa voidaankin käyttää termiä vakuus, silloin kun halutaan, että rahaa voidaan käyttää myös asunnolle aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseen.

Vakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokran suuruinen. Vakuus voidaan maksaa vuokranantajan tilille, mutta sitä varten voidaan myös avata erillinen vakuustili, jolla olevia rahoja vuokralainen ei pysty käyttämään, ennen kuin vuokranantaja allekirjoittaa pankkitalletuksen purkavan lapun, jonka vuokralainen toimittaa sitten pankille.

Vuokrasopimus voidaan taata myös henkilötakauksella. Omavelkaisessa takauksessa vuokrarästejä voidaan periä takaajalta vaikka oikeus ei olisikaan todennut päävuokralaista varattomaksi. Toissijaiselta henkilötakaajalta perittäessä tämä asia vaaditaan. Takaajan vastuuta ei ole rajattu samalla tavalla kuin rahatakuuta, vaan summa voi olla kolmen kuukauden vuokraa suurempikin.

Vuokranantajalla on myös oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

Vuokravakuuden voi rahoittaa myös lainarahalla. Lainatarjoukset kannattaa kuitenkin ehdottomasti kilpailuttaa, jotta ei maksa turhan suurta korkoa. Laina kannattaa myös maksaa takaisin mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta kustannukset eivät pääse kertymään turhaan.

Miten vuokrasopimus laaditaan?

vuokrasopimus

Vuokrasopimus on tietysti aina syytä tehdä kirjallisesti. Minkä tahansa suullisen sopimuksen todistaminen on aina hankalaa, eikä vuokralaisen näkökulmasta omaa kotiaan ja vuokranantajan näkökulmasta arvokasta omaisuuttaan kannata alistaa tällaiselle epävarmuudelle. Määräaikainen vuokrasopimus voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti. Myös sähköinen sopimus lasketaan kirjalliseksi sopimukseksi. Kummankin osapuolen on todistettava henkilöllisyytensä.

Vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä kannattaa tehdä kuntotarkastus. Näin voidaan yhdessä vuokralaisen ja vuokranantajan kesken todeta asunnon kunto. Kuntotarkastuksen havainnot ja esimerkiksi kalustetun asunnon kalusto voidaan luetella vuokrasopimuksen erillisillä liitteillä.

Vuokrasopimusta ei tarvitse lähteä kirjoittamaan tyhjästä. Vuokrasopimus pohja on ainakin hyvä lähtökohta, ja niitä löytyy helposti netistä.

Mitä seikkoja sopimuksessa kannattaa ottaa huomioon?

Vuokran maksupäivä on kuukauden toinen päivä, jollei ole muuta sovittu. Muutakin voidaan sopia.

Mikäli sopimuksessa ei erikseen mainita, kuuluu esimerkiksi vesi vuokraan. Sopimukseen voidaan kuitenkin kirjata myös erillinen vesimaksu.

Lemmikkieläimet ovat lähtökohtaisesti sallittuja, mikäli niitä ei erikseen vuokrasopimuksessa kielletä. Lemmikit voivat kuitenkin aiheuttaa asuntoon lisävahinkoja ja -kulumia, ja vaikka vuokralainen onkin vastuussa kaikesta normaalista poikkeavasta vahingosta, saattaa vuokranantaja silti haluta kieltää lemmikit asunnossa.

Tupakointi kielletään myös erikseen vuokrasopimuksessa, joskin sisällä tupakointi onkin nykyisellään jo melkoisen harvinaista.

Vuokranantaja voi vaatia vuokrasopimuksessa vuokralaista ottamaan kotivakuutuksen.

Vuokraa saa korottaa vain, jos siitä on ehto kirjattuna vuokrasopimukseen. Vuokrankorotukset voidaan sitoa elinkustannusindeksiin, se voi olla kiinteä vuosittain kasvava summa tai prosenttiosuus vuokrasta, liitoksissa hoitovastikkeen nousuun tai vaikkapa jokin edellä mainittujen yhdistelmä.

Asunnon jälleenvuokrauksesta tai sen kieltämisestä on myös syytä sopia vuokrasopimuksessa.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.