Valitse uusiutuva energia sähkösi alkuperäksi

Vertailumme auttaa sinua löytämään edullisimman sähkön, jonka tuottamiseen on käytetty uusiutuvaa energiaa.

 • Valintamerkki Yli 40 tarjousta saatavilla
 • Valintamerkki Ilmainen ja nopea palvelu
 • Valintamerkki Läpinäkyvä ja puolueeton vertailu

Aloita vertailu tästä

  Tarkista tai syötä osoite ja valitse postinumero valikosta
  Syötä talonumero ja mahdollinen asuntonumero

  Löydä edullisin uusiutuva sähkösopimus

  1. Laskuri

   Arvioi sähkönkulutuksesi

   Syötä vuosikulutus tai käytä laskurimme arvioita

  2. Tarjoukset vertailussa

   Vertaile tarjoukset

   Selaa tarjouksia ja löydä halvin sähkösopimus

  3. Tilaa uusi sopimus

   Tilaa uusi sähkösopimus

   Täytä henkilötiedot ja vahvista tilauksesi

  Vertaile sähkösopimuksia ja löydä sinulle edullisin tarjous

  Voit halutessasi vertailla vain uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä

  Kilpailuta uusiutuvaa energiaa hyödyntävät sähkösopimukset

  Sähkön kilpailuttaminen ja uuden sähkösopimuksen solmiminen on helppoa VertaaEnsin.fi palvelussa. Vertailussa voit valita myös uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön, jolloin saat varmasti ympäristöystävällistä sähköä.

  Sähkösopimus on mahdollista tehdä kokonaan verkossa. Kun teet vertailun palvelumme kautta, sähkösopimus tulee voimaan halutessasi jo muutaman päivän kuluessa.
  Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan kestävällä tavalla hyödynnettäviä energialähteitä. Uusiutuvia energialähteitä ovat aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, maa- ja ilmalämpöenergia, aalto- ja vuorovesienergia, sekä bioenergia. Bioenergiaa ovat puuperäiset polttoaineet, kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa, sekä muut eläin- ja kasviperäiset polttoaineet.

  Yhteistyökumppanit

  Vertailemme muun muassa nämä sähköyhtiöt
  Näytä kaikki kumppanit

  Miksi valita uusiutuva energia?

  Miksi-uusiutuva-energia
  Uusiutuvien energialähteiden käytöllä yritetään vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sekä pyritään eroon fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiantuotantojärjestelmästä. Kasvihuonepäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä, jota uusiutuvan energian hyödyntäminen siis osaltaan vähentää.

  Noin 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä tulee energiantuotannosta sekä -kulutuksesta, sisältäen niin liikenteen aiheuttamat päästöt kuin kotitalouksien sähkönkulutuksen. Tästä syystä energiantuotannon ja ilmastoasioiden päätöksenteko kulkee käsi kädessä.

  Tärkeää tietoa uusiutuvasta energiasta

  Suomen energiantuotanto ja uusiutuva energia

  Uusiutuvaan energiaan perustuvat tuotantotavat ovat olleet merkittävässä kasvussa viime vuosina, ja erityisesti tuulivoiman käyttö on kasvanut vauhdilla. Myös aurinkosähkön hyödyntäminen omavaraiseen sähköntuotantoon on lisääntynyt.

  Suomen tärkeimpiä energiantuotannon lähteitä ovat tällä hetkellä öljy, puupolttoaineet, sekä ydinvoima. Suomen energiankulutus on EU:n suurimmasta päästä. Eniten energiaa Suomessa kuluu teollisuuteen, jonka osuus kulutuksesta on noin puolet. Lisäksi korkea elintaso, Suomen kylmä ilmasto ja pitkät etäisyydet ovat syynä korkeaan kulutukseen. Lämmityksen osuus kulutuksesta on noin neljännes.

  Pitkän aikavälin tavoitteena Suomessa on täysin hiilineutraali yhteiskunta. Tavoitteeseen on hallituksen energia ja ilmastostrategian mukaan tarkoitus päästä vuoteen 2035 mennessä.

  Nykyään Suomi onkin yksi maailman johtavista uusiutuvia energialähteitä hyödyntävistä maista. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on Suomessa jo yli 40 prosenttia. Tämänhetkisen ilmastostrategian tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen niin, että 2020-luvun loppuun mennessä yli 50 prosenttia energian loppukulutuksesta syntyisi täysin uusiutuvista energialähteistä.

  Tärkeimpiä uusiutuvia energiamuotoja Suomessa ovat bioenergia, tuulivoima, vesivoima ja maalämpö. Bioenergiaa saadaan esimerkiksi metsäteollisuuden ja maatalouden sivuvirroista. Myös aurinkoenergialla tuotettua sähköä hyödynnetään jatkuvasti enemmän, mutta sen osuus uusiutuvasta energiasta on Suomessa edelleen pieni.

  Aurinkosähkö

  Aurinkoenergia on auringon säteilyn hyödyntämistä sähkön tuotantoon. Aurinko tuottaa energiaa, jota voidaan muuttaa sähkö- tai lämpöenergiaksi. Usein tähän tarkoitukseen on rakennettu aurinkopaneelijärjestelmä, joka kerää aurinkokennon kautta energiaa ja varastoi sen käyttöä varten. Tällöin on kyseessä suora aurinkoenergia, jossa auringon säteily sidotaan suoraan sähköenergiaksi aurinkokeräimessä.

  Aurinkoenergia on uusiutuvaa energiaa ja sen tuotannosta ei synny päästöjä. Aurinkopaneelijärjestelmien valmistuksesta ja kierrätyksestä syntyy kuitenkin jätettä ja jonkin verran päästöjä.

  Aurinkopaneelit Suomessa ovat fiksu ratkaisu uusiutuvan energian tuotantoon, koska aurinkoenergian hyödyntäminen perustuu valon määrään. Suomessa valon määrä on varsinkin kesäaikana jopa suurempi kuin eteläisemmissä maissa. Toisaalta taas alkukeväästä ja loppusyksyllä auringon säteilyä on käytössä vähemmän, ja myös aurinkoenergiaa voidaan tuottaa rajallisesti.

  Vuositasolla aurinkoenergian hyötykäyttö on Etelä-Suomessa keskimäärin 900 kilowattituntia per neliömetri. Vertailun vuoksi alle on kerätty muutamia muita Euroopan kaupunkeja.

  • Lissabon 1689 kwh/m2
  • Hampuri 938 kwh/m2
  • Helsinki 930 kwh/m2
  • Keski-Suomi 900 kwh/m2
  • Sodankylä 800 kwh/m2

  Aurinkopaneelien ja ja aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat viime vuosina pudonneet huomattavasti, ja näin ollen esimerkiksi aurinkopaneelit kotiin kuluttajalle ovat houkutteleva ratkaisu. Aurinkopaneeleja voi hankkia useammalta suomalaiselta sähköyhtiöltä, kuten Fortumilta ja Lumme Energialta.

  Suomessa hyödynnetään myös uusiutuvaa aurinkolämpöä. Aurinkolämpö tarkoittaa, että energia auringosta kerätään ja käytetään lämmitykseen. Näin aurinkoenergiaa käytetään suoraan lämpönä. Useissa Euroopan maissa aurinkolämmitys on kasvava trendi.

  Tuulivoima

  Tuulivoima on ilmavirtauksen, eli tuulen, liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, eikä sen tuottamisesta aiheudu päästöjä veteen, ilmaan, tai maahan. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä Ilmatar on keskittynyt ainoastaan tuulivoimalla tuotetun sähkön myymiseen.

  Kun tuulen nopeus on vähintään 3,5 metriä sekunnissa, tuulivoimala käynnistyy ja tuulen liike-energia muunnetaan tuuliturbiinin avulla sähköenergiaksi. Tuulisähkön tuotanto riippuu täysin päivän tuulisuudesta, eikä se siksi ole tasaisin uusiutuvan energian muoto. Toisaalta tuulivoimalaitokset ovat automaattisia, joten ne eivät vaadi päivittäistä työvoimaa, paitsi vikatilanteissa ja huollossa.

  Tuulivoima on Suomen sääoloissa kannattavaa, sillä tyyniä päivä on harvoin. Tyynet päivät eivät myöskään ole ongelma niin kauan, kun tuulivoiman osuus uusiutuvan energian tuotannosta on rajallinen. Suomessa on talvisin kaikkein tuulisinta, joten talvi on otollisinta aikaa tuulivoimatuotannon kannalta.

  Suomessa tuulivoima on verrattain uusi uusiutuvan energian tuotantomuoto, mutta sen rakentaminen on edistynyt viime vuosina hyvin. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 754 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 2284 MW ja ne tuottivat kyseisen vuoden aikana 6,9 TWh edestä sähköä.

  Vesivoima

  Vesivoimalla tarkoitetaan vesienergian talteen ottamista vesivoimalaitoksissa putoavan veden liike-energiasta. Vesivoima on uusiutuva energialähde, eikä sillä ole ilmastovaikutuksia, mutta vesivoimaloilla on jonkin verran paikallisia ympäristövaikutuksia. Vesivoimalla tuotettu energia muodostaa huomattavan osan Suomen uusiutuvan energian tuotannosta.

  Tarvittavan liike-energian edellyttämä vesiputous voi olla joko luonnollinen, tai se saatetaan rakentaa padon avulla. Padoissa putous syntyy ylä- ja ala-altaan välisen korkeuseron seurauksena. Mitä suurempi putoamiskorkeus, sitä tehokkaampaa vesivoimalaitoksen sähköntuotto on.

  Vesivoiman matka sähköverkkoon tapahtuu seuraavasti:

  • Vesivoimalaitos hyödyntää kahden vesipinnan välistä korkeuseroa
  • Vesi virtaa ylhäältä alas voimalaitoksen turbiinin läpi
  • Virtaus pyörittää turbiinia, joka taas pyörittää generaattoria
  • Generaattori muuntaa energian sähköksi ja johtaa sen muuntajaan
  • Sähkö siirtyy muuntajan kautta sopivalla jännitteellä sähköverkkoon käytettäväksi

  Vesivoiman etuja ovat muun muassa sen uusiutuvuus, varmuus ja luotettavuus. Vesivoimalla voidaan tuottaa vakaasti suuri määrä sähköä.

  Vesivoiman haitat ovat sen ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutukset ovat tosin paikallisia siellä, mihin voimala on rakennettu. Vesi ei pilaannu, eikä sen laatu heikkene virratessaan voimalan läpi, mutta voimalan ja padon sijainti voi vaikuttaa esimerkiksi kalakantoihin ja vesistön ekosysteemiin. Ympäristövaikutuksia voidaan minimoida erinäisillä kalanhoitotoimenpiteillä.

  Suomessa vesivoimasta yli puolet saadaan pelkästään seuraavista kolmesta joesta:

  • Oulujoki
  • Iijoki
  • Kemijoki

  Suomen vesivoimalaitokset ovat suurimmaksi osaksi säännöstely- tai jokivoimalaitoksia.

  Maalämpö

  Maalämpö on lämmitysjärjestelmä, joka perustuu kompressorijärjestelmään. Maalämmön idea on ottaa talteen lämpöä maaperästä ja hyödyntää sitä asuntojen ja kiinteistöjen lämmittämiseen. Kun aurinko lämmittää maaperää, lämpöä varastoituu ja sitä on mahdollista hyötykäyttää.

  Suomen oloissa maan geoterminen lämpö tuottaa 6-10 asteen lämpötilan noin 200 metrin syvyydessä. Maalämpö on yksi uusiutuvan energian muoto, ja se on yksi ekologisimmista ja kustannustehokkaimmista energiamuodoista.

  Maalämpöjärjestelmää varten tarvitaan porakaivo ja maalämpöpumppu. Ideana on porata maaperään kaivo, josta kerätään putkiston avulla lämpöä. Suomessa maalämpö on erittäin energiatehokas järjestelmä, johon investointi maksaa usein itsensä takaisin. Maalämmön käyttökustannukset ovat matalat, ja se on lisäksi ympäristöystävällinen ja uusiutuva luonnonvara. Suomessa maalämpöpumput yleistyivät erityisesti pientaloissa 1970-1980 -luvuilla, kun energiakriisi nosti muiden tuotantotapojen hintoja.

  Kun maalämpöjärjestelmä asennetaan, siitä on mahdollista saada myös kotitalousvähennys.

  Esimerkki maalämmön kustannuksista:

  • Omakotitalo, 250 neliötä, sähkölämmitys
  • Vuosittainen energiankulutus 30000kwh
  • Maalämpöjärjestelmän asennuskustannukset 20 000 euroa.
  • Maalämpöjärjestelmän asennuksen työn osalta on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennys.
  • Energiankulutus uudella järjestelmällä 11000kwh
  • Sähköä kuluu 65% aiempaa vähemmän
  • Investoinnin takaisinmaksuaika noin 6-7 vuotta

  Maalämmön hinta vaihtelee lämmitysenergian ja laitteiston koon mukaan. Maalämpöjärjestelmän hinnan muodostavat seuraavat seikat:

  • Maaperän valmistelu ja lämpökaivon poraus
  • Putkiston asennus
  • Entisen lämmitysjärjestelmän purkaminen
  • Uusien laitteiden asentaminen
  • Sähkötyöt ja säädöt

  Maalämpöjärjestelmien hinnat vaihtelevat Suomessa 10 000 eurosta ylöspäin. Rivitaloissa hinta voi olla noin 35 000 euroa tai enemmän, ja kerrostaloissa maalämmön asentaminen voi maksaa jopa 100 000 - 200 000 euroa.

  Bioenergia ja biomassa

  Bioenergia on eloperäisistä aineista, eli biomassasta saatua uusiutuvaa energiaa. Biomassasta saadaan energia polttamalla. Biopolttoaine on eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine, kuten autoissa käytetty biodiesel.

  Biomassa on uusiutuva ja usein ympäristöystävällinen energianlähde. Bioenergiaa käytetään laajasti Suomessa eri kokoluokissa. Muun muassa suuret metsäteollisuuden laitokset voivat käyttää bioenergiaa, mutta myös pienemmät kiinteistöt voivat hyötyä tästä uusiutuvan energian muodosta.

  Bioenergian lähde voi olla peräisin useista eloperäisistä lähteistä, kuten puusta tai peltokasveista. Turve on myös biopolttoaine, mutta se uusiutuu niin hitaasti, että EU ei ole hyväksynyt sitä uusiutuvien energialähteiden listalle. Myös bioperäisiä jätteitä voidaan hyötykäyttää ja niistä pystytään jalostamaan bioenergiaa.

  Suomessa bioenergia muodostaa yli 80 % kaikesta uusiutuvasta energiasta, kokonaisenergiankulutuksesta se kattaa yli 30 %. Puupolttoaineet ovat Suomessa merkittävin bioenergian lähde, joiden ansiosta on saatu tehokkaasti lisättyä uusiutuvan energian käyttöä.

  Ekosähkö ja vihreä sähkö

  Ekosähkö tarkoittaa ilman fossiilisia polttoaineita tuotettua sähköä. Ekosähkö on tuotettu uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä. Joillekin sähkötuotteille on myönnetty EKOenergia -merkki, joka takaa sähkön tuotantotavan. EKOenergia merkillä varustetun sähkön kestävyyskriteerit ovat määritelleet Suomen luonnonsuojeluliitto ja kansainväliset luonnonsuojelujärjestöt.

  Vihreä sähkö on samaa termistöä ja toimii yleisnimityksenä sähkölle, joka on tuotettu ilman päästöjä uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Vihreän sähkön määritelmä ei ole vakiintunut, mutta usein EKO -merkityt sähköt voidaan luokitella vihreäksi sähköksi.

  Mitä tarkoittaa uusiutuva energianlähde?

  Uusiutuvan energian määritelmä keskittyy sähkön tuotantotavan ympärille. Uusiutuvien energialähteiden joukkoon lasketaan sellaiset tuotantotavat, joiden hyödyntämiseen ei vaadita öljyn ja hiilen tapaisia fossiilisia polttoaineita. Uusiutuvan energian käyttöä tulisi lisätä maailmanlaajuisesti huomattavasti nykyisestä, jotta fossiilisten polttoaineiden ympäristövaikutukset saataisiin minimoitua.

  Fossiilisia polttoaineita on saatavilla rajallinen määrä, sillä niiden muodostuminen maaperässä kestää miljoonia vuosia. Uusiutuvan energian käytön lisääminen on siis tärkeää jo siitä syystä, että sähkön saatavuus saadaan varmistettua pitkällä aikavälillä. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden käyttö nopeuttaa ilmastonmuutosta, mikä entisestään korostaa uusiutuvien energialähteiden tärkeyttä.

  Suomen energia ja ilmastostrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä niin, että sen osuus ylittää 50 prosenttia kulutetusta energiasta vuonna 2030. Kotitaloudet voivat omalta osaltaan edistää tavoitteeseen pääsyä valitsemalla uusiutuvan energian avulla tuotettua sähköä. Vertailupalvelumme kautta voit halutessasi valita vain uusiutuvaa energiaa sisältävän sähkösopimuksen. Löydä sopivin uusiutuva sähkösopimus ja tee osasi ympäristön hyväksi!

  Haluatko ilmaisia talousvinkkejä?

  Liity postituslistallemme, niin saat parhaat vinkit ja ajankohtaiset talousaiheet suoraan sähköpostiisi.