Menu
Soita
Soita 010 271 7291 Ma-Pe 10:00 - 17:00 (puhelun hinta 0€ + pvm/mpm)

Olet kirjautunut ulos.

Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeet kuinka nollaat salasanan.

Vertaaensin.fi Käyttöedot

Vertaaensin.fi Käyttöedot

VertaaEnsin.fi on Vertaa Ensin Suomi Oy:n operoima tavaramerkki. Näissä käyttöehdoissa viittaus ”me” ja ”meidän” viittaa ym. Tavaramerkkiin ja yritykseen ja viittaukset ”sinä” ja ”sinun” sivuston käyttäjään.

1. Yleistä

Sivuston käyttö edellyttää näiden Käyttöehtojen hyväksymistä ja käyttämällä sivustoa hyväksyt ehdot. Näiden Käyttöehtojen rikkominen johtaa sivuston käyttöoikeuden kieltämiseen. Varaamme oikeuden näiden ehtojen ajoittaiseen muuttamiseen ilman velvollisuutta etukäteisilmoitukseen. Muutetut ehdot ovat voimassa, kun ne on päivitetty sivustolle. Sivuston käytön jatkaminen edellyttää näiden muutettujen ehtojen hyväksymistä ja toimimista niiden mukaisesti.

2. Palvelu

Tarjoamamme palvelu on tuotteiden ja palveluiden riippumaton ja itsenäinen vertailu perustuen yleisesti saatavilla olevaan informaatioon. Palvelu on käyttäjälle maksuton. Palvelun ansaintalogiikka perustuu asiakkaiden välityksestä saatavaan komissioon. Mitään tämän sivuston sisällöstä ei voida tulkita taloudelliseksi neuvonannoksi tai suositteluksi tietyn tuotteen hankkimisesta. Sivustolla oleva tieto on tarkoitettu auttamaan käyttäjälle parhaiten sopivan tuotteen valinnassa ja on luonteeltaan ainoastaan informatiivista. Käyttäjän vastuulla on päätöksen tekeminen itselleen parhaiten sopivan tuotteen valinnasta ja päätös hankkia tai olla hankimatta sivustolla esiteltyjä tuotteita on aina käyttäjällä. Pyrimme varmistamaan sivuston käytettävyyden kaikkina ajankohtina. Emme kuitenkaan ota vastuuta palvelussa mahdollisesti esiintyvistä katkoksista ja pidätämme itsellemme oikeuden rajata ja rajoittaa sivuston käyttöä. Pidätämme myös itsellämme oikeuden korjata, muuttaa, poistaa, lisätä ja muokata kaikkea sivustolla olevaa tietoa ja materiaalia kaikkina ajankohtina.

3. Käyttö

Sivuston käyttö on sallittu ainoastaan yksityisessä ja ei-kaupallisessa yhteydessä, eli sivuston käyttäjän tulee olla joko yksityishenkilö tai mikäli käyttäjä on muu taho kuin yksityishenkilö, tulee sivuston käytön tarkoituksena olla sivustolla listattujen tuotteiden tai palveluiden vertaileminen ja mahdollinen hankkiminen yksityiseen tarpeeseen. Sivuston ja sen tarjoaman informaation käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on yksiselitteisesti kielletty. Sivuston käyttö on kielletty, jos käytön tarkoituksena on i) laiton, petoksellinen tai kaupallinen päämäärä, ii) toista henkilöä tai tahoa vahingoittava, uhkaava tai muuten häiritsevä toiminta, iii) sivuston sisällön käyttäminen käyttäjän omien tietojen, tietokantojen ja sivustojen ylläpitoon, päivittämiseen tai kehittämiseen, iv) sivuston rakenteen ja toiminnallisuuden kopioiminen tai hyödyntäminen, v) sivuston ylläpitäjän kohtuuton kuormittaminen, joko teknisesti tai henkilökohtaisten kommunikaatiokanavien kautta, vi) automaattisten menetelmien suorittama käyttö, esim. robotit, koodiin perustuva käyttö, tai muu menetelmä jossa sivuston tietoja luetaan ja käytetään ilman luonnollisen henkilön aktiivista ja jatkuvaa osallistumista.

4. Aineettomat oikeudet

Oikeudet sivustolla esitettävään informaatioon, materiaaliin ja sisältöön kuuluvat joko sivuston ylläpitäjälle tai sen ylläpitäjälle lisensoineelle taholle, tai ovat luonteeltaan yleisesti ja julkisesti saatavilla olevia. Sisällön kopioiminen, tulostaminen, siirtäminen ja varastoiminen on sallittua, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: i) sisältöä ei käytetä millään tavalla kaupalliseen tarkoitukseen ilman sivuston ylläpitäjän suostumusta, ii) sisältöä ei noudeta sivustolta minkään automatisoidun tiedonkeräysmenetelmän avulla (koodi, robotti, crawling, spiders, scraping, ohjelma), iii) sisältöä ei myydä tai siirretä kolmannelle osapuolelle, iv) sivuston tietojen kopio säilyttää alkuperäisen sisällön tavaramerkkien käytön osalta, v) kuvamateriaali on suojattu tekijänoikeuksin ja sen kopioiminen ja levittäminen on kielletty ilman alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan nimenomaista suostumusta, vi) mitään sivustolla olevia logoja, tavaramerkkejä ja muita tavaramerkkisuojan alaisia elementtejä ei saa irrottaa alkuperäisestä kontekstista ja sisällöstä, vii) sivustolta haettujen tietojen muokkaaminen, lyhentäminen, tietojen lisääminen ja uudelleen muotoilu on kielletty ja tietojen julkaiseminen tai käyttäminen muualla edellyttää sivuston ylläpitäjän kirjallista suostumusta, iix) sivuston ylläpitäjän ja materiaalin alkuperäisten tekijänoikeuksien haltijan asema kaiken informaation ja materiaalin alkuperäisenä oikeuksien haltijana tunnistetaan.

Kaikki aineettomat oikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, logot, verkko-osoitteet, data, järjestelmät, tietotaito ja liiketoiminnan prosessit ja käytännöt (riippumatta kyseisen materiaalin rekisteröinnistä tai sen puutteesta) sivustolla ovat sivuston ylläpitäjän tai ne sivuston ylläpitäjälle lisensoineen tahon omaisuutta ja oikeudet niihin on pidätetty. Sivuston ylläpitäjä omistaa kaikki oikeudet VertaaEnsin.fi –tavaramerkkiin ja sen osiin. Antamalla yhteystietonsa sivuston käytön yhteydessä käyttäjä suostuu vastaanottamaan markkinointiviestintää sivuston ylläpitäjältä. Käyttäjälle voidaan toimittaa tarjouksia, uutiskirjeitä, uutisia ja muuta sivustoon ja palveluun liittyvää materiaalia. Materiaalin toimituksessa noudatetaan suoramarkkinointia koskevia lakeja ja määräyksiä ja käyttäjällä on aina oikeus halutessaan estää viestien lähetys.

5. Vastuuvapautus

Sivuston ylläpitäjä pyrkii kaikkina ajankohtina varmistamaan, että sivustolla esitetty tieto on oikeaa ja ajantasaista ja korjaamaan välittömästi kaikki tiedossa ja materiaaleissa esiintyvät virheet ja puutteet. Ylläpitäjä ei ole millään tavalla vastuussa sivuston sisällön oikeellisuudesta tai kattavuudesta ja sisältö on tarkoitettu palvelemaan sivuston käyttäjiä ainoastaan viitteellisenä tietona, eikä tieto ole luonteeltaan kaikki tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet kattavaa. Ylläpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai käyttäjälle aiheutuvista odottamattomista kustannuksista liittyen sivustolla esiteltävien kolmansien osapuolien tuotteisiin ja niiden tietoihin. Odotettujen säästöjen toteutumatta jääminen, yllättävät tuotteisiin liittyvät kustannukset ja muut sivuston sisältöön ja sen käyttämiseen liittyvät vahingot ovat täysimääräisesti joko käyttäjän tai sivuston sisältöön kuuluvan kolmannen osapuolen vastuulla. Ylläpitäjä ei myöskään ota vastuuta sivuston teknisestä toimivuudesta eikä takaa, että sivuston käytöstä ei aiheudu käyttäjälle haitallisia seuraamuksia joko teknisten virheiden taikka kolmansien osapuolien toiminnan johdosta (esim. virukset ja haittaohjelmat). Vastuunrajoitus koskee myös käyttäjälle aiheutuvaa välitöntä- tai välillistä vahinkoa, joka johtuu sivuston toimintaa koskevasta häiriöstä tai virheestä. Sivustolla mahdollisesti esitetyt ja ilmiselvästi subjektiiviset tuotearvioinnit tai –arvostelut eivät ole sitovia tai välttämättä edusta sivustoa ylläpitävän oikeudellisen tahon näkemystä. Kolmannen osapuolen palvelussa tai sivustolla olevat arvostelut ja arvioinnit eivät edusta ylläpitäjää eikä ylläpitäjä ole vastuussa näistä.

Kaikki sivustolla esitellyt tuotteet ja palvelut ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, eikä ylläpitäjä ole vastuussa sivuston kautta syntyvien asiakassuhteiden myötä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa omasta valinnastaan sivustolla esiteltyjen tuotteiden suhteen ja käyttäjällä on aina velvollisuus huolellisesti selvittää valitsemansa tuotteen hinnoittelu, ehdot ja sopivuus itselleen. Sivustolta ohjataan käyttäjiä eteenpäin muiden tahojen ylläpitämille sivustoille ja käyttäjällä on velvollisuus selvittää ja toimia näiden sivustojen käyttöehtojen mukaisesti. Näiden sivustojen vaihtelevasta luonteesta johtuen käyttöehdoissa voi olla merkittäviä eroja näihin ehtoihin verrattuna.

Sivuston ylläpitäjä ei vastaa myöskään vahingoista jotka aiheutuvat käyttäjälle suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa ylläpitäjä on yllä olevan toiminnan tai tapahtuman kohteena.

6. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu parhaan kykynsä mukaan varmistamaan, että ei aiheuta sivustoa käyttämällä tai sivuston kanssa vuorovaikutuksessa olemalla teknologista tai muuta konkreettista riskiä sivuston toiminnalle ja ylläpitäjälle. Rekisteröityessään sivustolle ja saadessaan osana prosessia sivuston käyttöön tarkoitettuja tunnuksia ja salasanoja, käyttäjä sitoutuu kohtelemaan näitä luottamuksellisina ja olemaan luovuttamatta näitä tietoja kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista jotka koituvat näiden tietojen huolimattomasta käsittelystä ja luovuttamisesta muiden käyttöön. Käyttäjien sivustolle toimittama ja lisäämä materiaali ja sisältö pysyvät käyttäjän omaisuutena. Käyttäjä kuitenkin luovuttaa materiaalin toimittamalla sivuston ylläpitäjälle pysyvän, peruuttamattoman ja kiistämättömän oikeuden käyttää, levittää, tallentaa, julkaista ja muokata toimitettua materiaalia. Luovuttaessaan materiaalia käyttäjä omaksuu vastuun mahdollisista tavaramerkkisuojan rikkomuksista liittyen kyseiseen materiaaliin ja vakuuttaa olevansa oikeutettu luovuttamaan se sivustolle. Käyttäjä kantaa luovuttamansa materiaalin osalta myös vastuun sen sisällöstä ja on velvoitettu varmistamaan, että materiaali ei ole sisällöltään loukkaavaa, laitonta, siveetöntä tai muuten hyvän tavan vastaista.

7. Henkilötietojen luovutus ja käsittely

Luovuttamalla sivustolle henkilötietojaan ja hyväksymällä nämä Käyttöehdot, käyttäjä hyväksyy tietojen tallentamisen sivuston ylläpitäjän asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää markkinointi- ja asiakasanalytiikan, palvelun kehittämisen ja muokkaamisen lisäksi markkinointitoimenpiteisiin. Täyttämällä sivuston kautta lainahakemuksen, käyttäjä hyväksyy luottotietojensa tarkistuksen sen prosessin mukaisesti jota sivuston kanssa yhteistyössä olevat lainantarjoajat kunakin ajankohtana soveltavat. Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä myös hyväksyy Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän käyttöehdot. Sivustolle luovutettuja henkilötietoja voidaan välittää eteenpäin yhteistyökumppaneina toimiville kolmansille osapuolille tiedon luovutuksen liittyessä käyttäjän aloittamaan ja suorittamaan sivustolla tapahtuvaan toimenpiteeseen, kuten lainan hakemiseen. Nämä Käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä antaa myös suostumuksen lainahakemusta, tai muuta asiakassuhteen perustamiseen tarvittavaa tarkoitusta koskevan tiedon saattamisen käyttäjän tietoon sivuston ylläpitäjän välityksellä joko palvelun osana tai muita kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Käyttäjä suostuu myös ylläpitäjän välityksellä tapahtuvaan käyttäjän suorittaman toimenpiteen loppuunsaattamiseksi mahdollisesti tarvittavien tietojen toimittamiseen. Sivuston ylläpitäjä ei tee luottopäätöksiä, perusta asiakassuhteita tai myy käyttäjälle tuotteita tai palveluita.

Sivuston ylläpitäjä käsittelee kaikkia henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja on velvollinen huolehtimaan käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä lain edellyttämällä tavalla. Sivuston käyttäminen antaa ylläpitäjälle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja samaan konserniin kuuluville yrityksille. Henkilötietoja käsitellään sivustojemme palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivuston palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä rekistereistä ja tietoja voidaan käyttää myös palvelun käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää ylläpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Rekisteriselosteen osoittamalle taholle, tai muuten saattaa selvästi ylläpitäjän tietoon. Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Ylläpitäjällä on oikeus itse tai sivuston käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi palvelun käyttäjän tulee ottaa

8. Palautteen käsittely

VertaaEnsin.fi –sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Vertaa Ensin Suomi Oy. VertaaEnsin.fi ei ole vakuutusyhtiö, pankki, tai rahoitusyhtiö eikä tarjoa suoraan asiakkailleen näitä palveluja. Ylläpitäjä pyrkii luonnollisesti parhaansa mukaan tarjoamaan asiakkailleen hyvän käyttökokemuksen. Mikäli jokin asia palvelun käytössä ei ole sujunut odotetulla tavalla, pyydämme ystävällisesti käyttäjää olemaan yhteydessä ylläpitäjään sivustolla mainittuja kanavia käyttäen. Valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot koskien sivuston kautta hankittuja kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita pyydetään ohjaamaan suoraan kyseisen tuotteen toimittaneen tahon tietoon.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämä tekninen kyselyjärjestelmä

Suostumus

Annan toimeksiannon ja suostumukseni Vertaa Ensin Suomi Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville luotonantajille kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonantajat kysyvät tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. Tämä toimeksianto auttaa luottopäätöksen teossa.

Luottojen kyselyjärjestelmä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelevät ainoastaan Vertaa Ensin Suomi Oy:n kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten ja luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy. Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: 4Finance Oy, Aasa Oy, AA-Yleislaina OÜ - Suomen sivuliike, Avida Finans AB - filial I Finland, Bank Norwegian AS, Bigbank AS, Bondora AS - Suomen sivuliike, Cashbuddy Oy, Collector Bank AB, DFC Nordic Oyj, Euroloan Consumer Finance Oyj, Ferratum Finland Oy, Ikano Bank AB (publ), Finland filial, J.W. Yhtiöt Oy, Lainaamo Oy, My Lender Oy, NDN - Yhtiö Oy, Oy Netford Capital Ltd, Nordax Bank AB (publ.), OPR-Vakuus Oy, Resurs Bank AB Suomen sivuliike, Santander Consumer Finance Oy, Surimo Finance Oy, Svea Ekonomi AB - Filial i Finland, Tact Finance Oy, Top Finance Oy.

Vertaa ja hae, 3 helppoa vaihetta

MIksi valita VertaaEnsin.fi

100% ilmainen
Helppo ja nopea vertailu
Puolueeton ja riippumaton vertailusivusto

Rahoitustuotteiden vertailu on helppoa VertaaEnsin.fi -sivuilla. Käytä lainalaskuriamme ja löydä itsellesi parhaat tarjoukset. Kaikki sivustomme tiedot ovat riippumattomia ja ajankohtaisia.

Testimonial person
Missiomme on auttaa kuluttajia tekemään fiksuja ja tietoisia päätöksiä talousasioissa.
Jussi, Toimitusjohtaja @VertaaEnsin.fi

Uutiskirje

Liity postituslistallemme niin saat ilmaiset säästövinkit ja mielenkiintoiset talousuutiset suoraan sähköpostiisi.

Talousblogi

Lue viimeisimmät oman talouden uutiset sekä vinkit raha-asioittesi hallintaan ja säästämiseen täältä