Yhteinen pankkitili tuo sekä etuja että haittoja

| | Aihe: Pankit ja luottokortit
Yhteinen pankkitili pariskunnalle

Talouden yhteiset menot, kuten ruokakulut, kotivakuutus ja sähkölasku halutaan usein jakaa pariskunnan kesken. Helppo tapa jakaa kustannukset tasapuolisesti on perustaa yhteinen pankkitili ja ottaa tilille maksukortit. Yhteinen tili helpottaa puolisoiden taloudenhallintaa myös siten, että kuluja on helppo seurata yhdestä paikasta.

Miten yhteistä tiliä käytetään?

Yhteinen tili voi olla joko pariskunnan ainoa tili tai erillinen tili molempien omien käyttötilien rinnalla. Tavallisesti yhteistili avataan kuitenkin henkilökohtaisten käyttötilien rinnalle. Nykyään on entistä harvinaisempaa, että molempien puolisoiden palkkatulot tulisivat samalle tilille. 

Yleensä niin sanotusta kakkostilistä tai ruokatilistä ei haluta maksaa korkeita kustannuksia – tililtä ei haluta mitään ylimääräistä, vaan se on vain kätevä tapa jakaa talouden yhteiset kustannukset.  

On hyvä huomioida, että mikäli aviopuolisot eivät ole tehneet avioehtoa, on molemmilla toistensa omaisuuteen erotilanteessa avio-oikeus. Tämä siis pätee, vaikka tilit olisivat erilliset. 

Ja-tili vai tai-tili?

Yhteiseen pankkitiliin on yleensä kummallakin suhteen osapuolella käyttöoikeus, eli molemmilla on mahdollisuus käyttää tiliä itsenäisesti. Tällaista tiliä kutsutaan tai-tiliksi. Jos toinen puolisoista menehtyy, säilyy toisella käyttöoikeus tai-tiliin. Kuolinpesästä tulee tällöin toinen tilin omistajista. Kumpi tahansa tilin omistajista voi kuitenkin vaatia tilin varojen jäädyttämistä.

Mikäli yhteisen tilin käyttöoikeudet on määritelty niin, että puolisot voivat käyttää tiliä vain yhdessä, tiliä kutsutaan ja-tiliksi. Ja-tilin käyttäminen on hankalampaa, sillä käytännössä puolisoiden täytyy yhdessä käydä konttorissa maksamassa tai nostamassa rahaa tililtä. Ja-tili soveltuukin parhaiten säästötiliksi, ei päivittäiseen käyttöön.

Mitkä ovat yhteisen pankkitilin edut?

+ Yhteinen taloudenhallinta on helpompaa

Yhteiset kulut jakautuvat oikein, kun suhteen molemmat osapuolet panostavat yhteiseen pankkitiliin saman verran. Jos taas kummankin kaikki tulot tulevat samalle tilille ja kyseessä on ainut tili, on yleinen taloustilanne helpompi hahmottaa ja suunnitella, ja samalla pariskunta säästää tilinhoitomaksuissa. 

+ Talousasioiden avoimuus

Yhteinen pankkitili on merkki siitä, että talousasioista puhutaan ja sovitaan avoimesti pariskunnan kesken. Samalla perheen taloudellisen tilanteen hahmottaminen on suhteen molemmille osapuolille helpompaa. 

+ Yhteiseen tiliin on mahdollista liittää useampi maksukortti

Pariskunta tekee ostoksia myös erikseen, joten molemmat tarvitsevat oman maksukortin yhteiseen tiliin. Myös matkoilla on kätevämpää, kun mukana on useampi pankkikortti.

+ Toisesta tilistä voi tehdä säästötilin

Jos suhteen osapuolilla on käytössään yhden yhteisen tilin sijasta useampi tili, voi yhdestä tilistä tehdä säästötilin. Säästötilille voi säästää varoja, joita ei ole tarkoitus käyttää arjen kuluihin.

Mitkä ovat yhteisen tilin haitat?

– Tarvitaan paljon luottamusta ja yhteinen sävel

Yhteinen tili on joissain tapauksissa alttiimpi puolison väärinkäytölle. Jos toinen suhteen osapuolista käyttää rahoja holtittomasti esimerkiksi alkoholi- tai peliriippuvuudesta johtuen, ei raha välttämättä säily pankkitilillä toivotulla tavalla. 

– Toisen rajoitettu käyttöoikeus tiliin

Yhteistä pankkitiliä perustettaessa voidaan joko jo olemassa olevaan tiliin antaa käyttöoikeus toiselle henkilölle tai vastaavasti luoda kokonaan uusi tili. On tärkeää huolehtia, että molemmilla on tiliin yhtä laajat oikeudet, jotta raha-asiat sujuvat sulavasti. 

– Itsenäinen taloudenhoito voi kokea kolauksen

Jos pariskunnalla on vain yksi yhteinen pankkitili, ei kummankaan rahan käytölle jää paljoa yksityisyyttä. Siksi myös oman tilin säilyttäminen on perusteltua.

Kannattaako yhteinen tili valita ainoaksi tiliksi?

Yhteinen tili on helppo ja taloudellinen ratkaisu, mutta pariskunnan ainoaksi tiliksi se ei silti välttämättä kaikille sovellu. Oman taloudellisen itsenäisyyden säilyttäminen on todennäköisesti helpompaa, jos molemmilla puolisoilla on käytössä myös oma tili yhteisen tilin rinnalla.

Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset