Perintä – Mitä se tarkoittaa ja miten se etenee?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
maksamattomia laskuja

Jos lasku on velkojan maksumuistutusten jälkeen maksamatta, velkoja voi siirtää perinnän perintätoimistolle, joka jatkaa perintää lähettämällä maksuvaatimuksen.

Maksumuistutus = laskuttajan lähettämä muistutus siitä, että laskua ei ole maksettu sovitusti
Maksuhuomautus = perintätoimiston tai muun perivän tahon lähettämä perintäkirje, joka lähetetään, jos laskua ei ole maksettu muistutuksesta huolimatta

Perintätoimet jaetaan vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään. Vapaaehtoisessa perinnässä velkoja pyrkii saamaan saatavansa maksumuistutuksia ja -vaatimuksia lähettämällä. Jos vapaaehtoinen perintä ei johda haluttuun lopputulokseen, velkoja voi siirtää velan oikeudelliseen perintään eli ulosottoon. Jos velka ei ole suoraan ulosottokelpoinen, periminen ulosottoteitse edellyttää käräjäoikeuden tuomiota.

Erääntyneen ja maksamatta jääneen laskun perintä aiheuttaa aina kuluja, sillä velallisen on korvattava kaikki perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut. Jos maksun maksaa vasta eräpäivän jälkeen, mutta ennen perintäkirjeen saapumista, tulee perintäkulut maksaa siinä tapauksessa, että velkoja on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen laskun maksamista. Lisäksi myöhästyneestä laskusta tulee yleensä maksaa viivästyskorkoa.

Perinnän vaiheet ja eteneminen

Laskun perintä etenee tavallisesti kahden viikon jaksoissa. Mitä enemmän aikaa kuluu alkuperäisestä eräpäivästä, sitä suuremmiksi kulut kasvavat.

Velkoja lähettää maksumuistutuksen kaksi viikkoa alkuperäisen eräpäivän jälkeen ja toisen kaksi viikkoa ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen. Maksumuistutuskulut voivat olla enintään 5 euroa per muistutus.

Jos laskua ei ole tässäkään vaiheessa maksettu, maksu siirtyy yleensä perintätoimiston käsittelyyn. Perintätoimisto voi lähettää ensimmäisen maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen neljän viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä ja toisen kuuden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Perintäkuluja saa vaatia tavallisesti enintään kahdesta maksuvaatimuksesta.

Kun alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa ja toisesta maksuvaatimuksesta kaksi viikkoa, saatavalle voidaan hakea käräjäoikeuden tuomio. Tämän jälkeen velan voi siirtää oikeudelliseen perintään.

Perintä ja viivästyskorko

Koko perinnän ajalta kertyy viivästyskorkoa, joka määräytyy korkolain mukaan. Jos eräpäivä on ennalta sovittu, viivästyskorkoa alkaa kertyä eräpäivästä.

Muissa tapauksissa korkoa on mahdollista alkaa periä kuukauden kuluttua siitä, kun yritys on lähettänyt laskun tai vaatinut maksua jollakin muulla tavalla. Viivästyskoron suuruus on 7 % + Suomen Pankin ilmoittama viitekorko. Yleinen viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa.

Perintätoimistot Suomessa

Perintätoimisto on yritys, joka perii saatavia velallisilta. Suomessa perintätoimistolla tulee olla voimassa oleva perintälupa. Suomessa toimivia perintätoimistoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Lowell Perintä
  • Intrum Justitia
  • OK Perintä
  • Svea Perintä Oy

Jos sinun täytyy olla yhteydessä edellä mainittuihin perintätoimistoihin, alla kyseisten asiakaspalveluiden yhteystiedot:

Lowell Perintä Puh. 02 2700 300 (ma–pe 8–20, la 10–15)
Intrum Justitia Puh. 09 229 111 tai laskulla näkyvä asiakaspalvelunumero (ma–pe 7:30–17)
OK Perintä Puh. 030 10 5620 (ma–to 8–18, pe 8–17)
Svea Perintä Oy Puh. 09 4242 3050 (ma–to 8–17, pe 8.30–16)
Päivitetty: 1.1.2022

Kelan perintäkeskus

Kelan perintäkeskus palvelee asiakkaitaan muun muassa etuuksien ja elatusavun perinnässä ja opintolainojen takaussaatavien perinnässä. Keskuksessa käsitellään myös elatusapuvelan ja opintolainojen takaussaatavien maksuvapautushakemukset.

Kelan asiointipalvelua voi käyttää, jos haluaa esimerkiksi lähettää perintäasioihin liittyvän viestin, maksusuunnitelmaehdotuksen tai muita asiakirjoja. Viestit käsitellään Kelan perintäkeskuksessa ja niihin vastataan OmaKelassa. Tämän lisäksi keskukseen voi soittaa alemmilla yhteystiedoilla:

Kelan perintäkeskusPuh. 020 634 4940 (ma–pe 9–16)
Päivitetty: 1.1.2022

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset