Selvitys: Näin suomalaiset hakevat ja saavat vakuudetonta pankkilainaa

| | Aihe: Lainat
Kuva lainanlyhennyssuunniltamasta.

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi:n analysoi noin 120 000 vakuudettomat pankkilainat kilpailuttaneen lainanhakijan perustiedot. Laadimme näiden perusteella henkilökuvan siitä, minkälainen henkilö on tyypillinen vakuudettoman lainan hakija ja -saaja. Selvityksen tiedot on päivitetty 28.3.2023.

Tällainen on tyypillinen lainanhakija ja -saaja

Tilastojen valossa tyypillinen lainanhakija on 31–40-vuotias ammattikoulun käynyt uusimaalainen sinkkumies. Hän asuu vuokralla kerrostaloasunnossa, hänen kuukausipalkkansa asettuu välille 2 501–3 000 € ja hänen käyttötarkoituksensa lainalle on yhdistelylaina.

Lainan saaja on profiililtaan hyvin samanlainen kuin lainanhakija. Hän on lainanhakijasta poiketen kuitenkin naimisissa, hänellä on omistusasunto ja hänen kuukausipalkkansa asettuu välille 3 001–4 000 €.

Eniten vakuudetonta lainaa hakevat 31–40-vuotiaat miehet ja naiset

Kaikista lainanhakijoista 53,04 % on miehiä ja 46,96 % naisia. Etenkin nuoremmissa hakijaryhmissä miehet ovat yliedustettuina, sillä heidän osuutensa 26–30-vuotiaista hakijoista on 59,29 %, 20–25-vuotiaista hakijoista 58,65 % ja 18–19-vuotiaista hakijoista 58,04 %.

Lainan saajissa miesten ja naisten välinen ero tasoittuu, sillä hyväksytyistä hakemuksista 51,46 % tulee miehiltä ja 48,54 % naisilta. Maksetuissa lainoissa tilanne on jo naisten eduksi, sillä maksetuista lainoista 48,88 % menee miehille ja 51,12 % naisille. 

Miesten hakemukset siis hylätään useammin. Yhtenä syynä on se, että mieshakijoista moni on iältään nuoria, jonka vuoksi osa hakemuksista hylätään jo lainantarjoajien ikärajojen vuoksi. Tilastojen perusteella nuorten, eli 18–19-vuotiaiden on hyvin vaikea saada lainaa. Monet lainantarjoajat eivät myönnä lainaa ollenkaan alle 20-vuotiaille, vaikka kyseisessä iässä tarvetta lainalle varmasti löytyisikin. Toisena syynä ovat nuorten yleisesti matalat tulot, joiden vuoksi lainakelpoisuuden raja ei ylity.

Samanlainen ilmiö on nähtävissä myös eläkeläisten kohdalla. Eläkeläisten tulot ovat yleensä sen verran matalat, että heidän lainahakemuksia hyväksytään huomattavasti harvemmin kuin työikäisten ihmisten hakemuksia. Eläkeläisten lainansaantiin voit tutustua tarkemmin aihetta käsittelevästä artikkelistamme.

Myös 20–25-vuotiaiden on vaikea saada lainaa. Tämä johtunee siitä, että monet ovat vielä opiskelemassa ja tulot ovat vielä vähäiset ennen työelämään siirtymistä.

Etelä-Karjalaisilla eniten hyväksyttyjä hakemuksia – etelä-savolaisilla vähiten

Lainahakemusten hyväksymisasteessa on havaittavissa vain pieniä eroja eri maakuntien välillä. Matalin hyväksymisprosentti hakemuksilla on (jos Ahvenanmaata ei huomioida vähäisten vastausmäärien vuoksi) Etelä-Savossa (24,83 %). Maakunnista korkein hyväksymisprosentti on Etelä-Karjalassa (31,13 %). Koko maan tasolla hakemuksista hyväksytään 29,15%. 

Alhaisemmassa hyväksymisprosentissa ei ole kyse savolaisten syrjinnästä, vaan eteläsavolaisten hakijoiden huonommaksi arvioidusta maksukyvystä. Kaikista Suomen maakunnista juuri Etelä-Savossa on pienimmät mediaanitulot, ja suurella otannalla nämä asiat todennäköisesti korreloivat keskenään.

Lainahakemusten maksusasteessa on myöskin pienet erot maakuntien välillä. Matalin hyväksymisprosentti hakemuksilla on (Ahvenanmaa poislukien) Keski-Pohjanmaalla (6,48 %). Maakuntien korkein hyväksymisprosentti on Kanta-Hämeessä (8,43 %). Koko maan tasolla hakemuksista maksetaan lainanhakijalle keskimäärin 7,5 %.

Pienituloiset hakevat vakuudetonta lainaa eniten, mutta enemmistö saajista on vähintään keskituloisia

Hakijatilastoissa pienituloisten määrä korostuu vahvasti, sillä hakijoista 34,46 % ilmoittaa ansaitsevansa alle 2 000 € kuussa. Siinä joukossa, joille laina lopulta myönnetään, on pienituloisten osuus kuitenkin melko pieni. Alle 2 000 € tuloluokkaan kuuluu vain 18,17 % lainan saaneista hakijoista. Suurituloisten keskuudessa vakuudettoman lainan hakeminen on melko harvinaista. Työssäkäyvistä lainanhakijoista vain 8,93 % tienasi yli 4 000 € kuukaudessa.

Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä, että matalissa tuloluokissa lainojen hyväksymisaste on melko matala. Hakijalle ei myönnetä lainaa, jos luotonmyöntäjä arvioi hakijan maksukyvyn riittämättömäksi haettuun lainasummaan ja maksuohjelmaan suhteutettuna. Päätöksentekoa ohjaavat luotonmyöntäjien oma riskinhallinta, lainsäädäntö sekä vastuullisuusen luotottamisen periaatteet.

Lainanhakijoiden koulutustaso on matala – Lainansaajissa korostuvat ammattikorkeakoulun käyneet

Valtaosa lainanhakijoista on suorittanut ammattikoulun, sillä heitä on peräti 54,45 % kaikista hakijoista. Toiseksi suurin hakijaryhmä ovat peruskoulun käyneet, sillä heidän osuutensa on 17,31 % kaikista hakijoista. Näiden yhteenlaskettu osuus on siis 71,76 % kaikista hakijoista. Lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston käyneet ovat kukin noin 10:ssä prosentissa.

Hyväksyttyjen ja maksettujen lainahakemusten perusteella koulutustaso korreloi vahvasti lainansaannin kanssa. Lainaa myönnettiin herkemmin mitä korkeammin henkilö on kouluttautunut, joka johtunee heidän yleisesti paremmasta takaisinmaksukyvystä.

Positiivisen lainapäätöksen saaneilta löytyy parisuhde ja omistusasunto useammin kuin hylätyn lainapäätöksen saaneilta

Hakijoista 54,97 % asuu vuokralla ja 34,37 % omistusasunnossa. Omistusasunnossa asuvat saavat kuitenkin selvästi enemmän hyväksyttyjä ja maksettuja lainapäätöksiä, sillä heidän hakemuksensa hyväksytään noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin vuokralla asuvien hakemukset.

Hakijoista suurin osa asuu yksin (35,14 %). Hakijoista 26,89 % on naimisissa ja 21,53 % avoliitossa. Yksinasuvien suuresta hakijamäärästä huolimatta naimisissa ja avoliitossa olevat saavat lainaa paljon useammin kuin yksinasuvat.

Omistusasunto ja parisuhde voidaan siis nähdä merkkeinä vakaasta elämäntilanteesta, joka tekee vakuudettoman lainan saamisesta todennäköisempää. Etenkin vakaa parisuhde luo taloudellista vakautta, kun menot jakautuvat pariskunnan kesken. 

Maksetuissa lainahakemuksista on jätetty osio “Muu” pois, sillä heidän osuutensa on tässä 0 %.

Vakuudettoman lainan suosituin käyttökohde on yhdistelylaina

Ylivoimaisesti suosituin vakuudettoman lainan käyttötarkoitus 38,9 % osuudella on yhdistelylaina. Yhdistelylainalla pyritään ottamaan omaa taloutta hallintaan yhdistämällä aiempia useita kulutusluottoja yhdeksi edullisemmaksi velaksi.

Hyväksyttyjen lainojen osalta tilanne on hyvin tasainen. Hyväksytyissä lainahakemuksissa autoihin ja veneisiin tarkoitettua lainaa hyväksyttiin eniten (40,01 %). Yhdistelylaina oli tämän listan toisena (33,36 %) ja remontti kolmantena (32,06 %).

Maksettujen lainojen osalta eniten maksuun meneviä lainoja käytettiin yhdistelylainaa varten (9,82 %). Sen suurempi prosenttiosuus kielii siitä, että yhdistelylaina parantaa talouden taloudellista asemaa lähes poikkeuksetta, jolloin lainan ottaminen on lähes aina kannattavaa. Muiden syiden osalta lainojen maksuprosentit ovat hyvin lähellä toisiaan eli lainaa myönnetään monipuolisesti eri käyttötarkoituksia varten.

Tietoa tilaston tarjoajasta

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi on vertaillut taloustuotteita ja -palveluita maksutta vuodesta 2015. Vuosittain yli miljoona kuluttajaa käyttää palveluamme. Vertailutyökalujen (esim. lainavertailu ja sähkön kilpailutus) lisäksi sivustomme sisältää laajan valikoiman talousaiheisia vinkkejä, vertailuja ja tilastoja. Missiomme on yksinkertainen: Autamme kuluttajia tekemään fiksumpia päätöksiä talousasioissa. Me vertaamme – sinä säästät!

Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset