Ekosähkö on ympäristöystävällinen valinta

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
aurinkopaneeli, tuuliturbiinit ja sähkönsiirtoverkko

Mitä on ekosähkö?

Ekosähkö, eli vihreä sähkö, vihersähkö tai ekologinen sähkö on ympäristölle ystävällinen valinta. Ekologinen sähkö paitsi tukee hiilidioksidivapaata, kestävämpää energiantuotantoa myös perustuu uusiutuvien energianlähteiden käyttämiseen fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energianlähteiden sijaan.

Ekosähköä suosimalla voidaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin sekä niihin haavoittuvaisiin yhteisöihin, jotka kärsivät luonnonvarojen vähenemisestä.

Ekosähkön suosio on kasvanut etenkin viime vuosina huomattavasti, ja sen tarjonta lisääntyy kotimaan markkinoilla jatkuvasti.

Kilpailuta sähkösopimukset ilmaiseksi

Mitä ekosähkön tuottamiseen käytettävillä uusiutuvilla energianlähteillä tarkoitetaan?

Sähköntuotannossa uusiutuvat energianlähteet ovat vesi- ja tuulivoima, bioenergia, maalämpö, geoterminen energia sekä aurinkoenergia. Suomessa niistä käytetään eniten vesivoimaa, biomassaa, johon kuuluvat esimerkiksi puu, lanta ja ruoho, sekä tuulta.

Uusiutuva energia tulee varoista, jotka uusiutuvat luonnossa itsestään ja oikein hyödynnettyinä ovat näin ollen ehtymättömiä energianlähteitä. Uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävästi puhtaampia kuin muut tuotantotavat. Uusiutuvan energian käyttöön vaikuttavat paitsi Suomessa säädetyt energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset myös EU:n päätökset ja direktiivit.

Aurinkovoima

Aurinko on hyvä esimerkki ehtymättömästä energianlähteestä. Jatkuvasti kehittyvä teknologia on pystynyt laskemaan aurinkosähköjärjestelmien tuotantokustannuksia sekä takaamaan entistä tehokkaamman aurinkovoiman säilömisen. Näin aurinkopaneeleista on tullut kannattava keino järjestää sähköt esimerkiksi kesämökille.

Vielä tällä hetkellä aurinkovoima on useimmiten täydentävä energianlähde muiden tuotantotapojen rinnalla. Tulevaisuudessa aurinkovoiman osuus maapallon kokonaistuotannossa voi kuitenkin kasvaa huomattavaksi.

Tuulivoima

Tuulivoiman syntymiseen tarvitaan tuulivoimala sekä riittävä tuulennopeus, jotta tuulivoimalan turbiini saadaan pyörimään. Voimalan rakentamisen ja huollon lisäksi ympäristöpäästöjä ei koidu tuulivoimasta käytännössä lainkaan.

Vesivoima

Vesivoima on päästötön, edullinen sekä myös kotimainen valinta. Energiamuodon huokeus perustuu mataliin tuotantokustannuksiin sekä riippumattomuuteen polttoaineista: virtaava vesi nimittäin on ainoa asia, jota tarvitaan vesivoiman tuotantoon.

Vesivoiman tuottaminen kuitenkin vaatii patojen sekä joidenkin säännöstelyaltaiden rakentamista, mikä voi aiheuttaa haittoja ekosysteemeille.

Bioenergia

Bioenergialla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa. Biopolttoaine voi olla esimerkiksi puuta, metsäteollisuuden jäännösmateriaaleja tai kotitalousjätettä.

Bioenergian tuotantoon käytetty puu sitoo kasvaessaan saman määrän hiilidioksidia kuin mitä puun polttaminen vapauttaa. Näin ollen puu sekä muu biomassa ovat energianlähteinä hiilineutraali vaihtoehto.

Maalämpö ja geoterminen energia

Maalämpö ja geoterminen energia ovat maan kuoresta tai syvemmältä maan sisältä saatavaa lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää lämmityksessä ja sähkön tuotannossa. Geoterminen energia on käytännössä päästötöntä – hyvin syvälle ylettyvien porausten kustannukset kuitenkin nostavat geotermisen energian hintaa.

Sitä ei myöskään ole suoraan mahdollista käyttää kaukolämmitysverkoissa johtuen syvällä sijaitsevan veden oksidi- ja muista pitoisuuksista.

Ekosähkön vertailu ja hinta

Sähkönmyyjillä on aina velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen myymänsä energian alkuperä. Sähkön alkuperä voidaan ilmoittaa esimerkiksi sähkölaskussa. VertaaEnsin.fi:n sivustolla on mahdollista verrata kaikkia sähkösopimuksia, pelkästään EKOenergia-ympäristömerkittyjä sähkösopimuksia tai niitä, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä.

Vertaile ekologisia sähkösopimuksia

Sähkön hinta on osaltaan riippuvainen tuotantotavasta. Suomessa suurin osa myytävästä vihreästä sähköstä on vesivoimaa, jota voidaan myydä jopa tavallisen sähkön hinnalla. Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei vesivoima lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa.

Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen voidaan vaikuttaa ostamalla sähköä, jonka hinta vastaa uuden vihreän sähkön rakentamis- ja tuotantokustannuksia eli tuulivoimaa, kestävästi rakennettua pienvesivoimaa ja sähköntuotantoa biopolttoaineilla. Tuulisähkön osalta Suomen sähkömarkkinoiden uranuurtajia on Ilmatar, joka tarjoaa kotimaista tuulisähköä kohtuulliseen hintaan. 

Pääsääntönä voidaan sanoa, ettei vihreä sähkö ole kalleinta, mutta ei myöskään halvinta sähköä. Kohtuuhintaista ekosähköä on mahdollista löytää Helsingistä Utsjoelle asti.

Mistä tietää, että ekosähkö on ekologista?

Kuluttaja voi varmistua uusiutuvan energian kestävyydestä valitsemalla EKOenergia-merkillä varustetun sähkötuotteen. EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, ja EKOenergia-merkki verkoston ylläpitämä ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja uusiutuvalle kaasulle.

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ekosähkö täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit, minkä lisäksi EKOenergia rahoittaa myös uusia uusiutuvan energian projekteja. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä esimerkiksi Nordic Green Energy ja Vattenfall tarjoavat EKOenergia-merkittyä sähköä.

EKOenergia-merkki perustuu vastuullisuutta kannattaviin kriteereihin, kuten uusiutuvuus, vastuullisuus, läpinäkyvä kuluttajainformaatio, investoinnit ilmastotyöhön sekä energian alkuperän jäljitettävyys. Esimerkiksi sähkön myyjän on lahjoitettava EKOenergia-merkitystä vesivoimasta 10 senttiä jokaista megawattituntia kohti ympäristörahastoon. Tällä rahastolla rahoitetaan vuosittain vesistökunnostuksia ympäri Suomea.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset