Uusiutuvista energialähteistä tuotettu ekosähkö on ympäristöystävällinen valinta

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
aurinkopaneeli, tuuliturbiinit ja sähkönsiirtoverkko

Valitse uusiutuva energia sähkösi alkuperäksi

Voit tukea uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä sähköntuotannossa valitsemalla ympäristöystävällisen sähkösopimuksen. Tämä onnistuu helposti VertaaEnsin.fi-sähkövertailussa, jossa voit valita sähkön tuotantotavan useiden vaihtoehtojen joukosta. 

Ympäristöystävällistä ekosähköä on mahdollista löytää kohtuuhintaan, kunhan sähkösopimuksen muistaa kilpailuttaa. Vertaile siis uusiutuvaa energiaa hyödyntävät sähkösopimukset palvelussamme ja tilaa vihreää sähköä kilpailukykyiseen hintaan! 

Mitä on ekosähkö?

Ekosähkö eli ekologinen tai vihreä sähkö on ympäristöystävällistä sähköä, jonka tuotanto perustuu uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen fossiilisten polttoaineiden ja uusiutumattomien energialähteiden sijaan. 

Ekosähköä suosimalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Ekosähkön suosio onkin kasvanut viime vuosina huomattavasti, ja sen tarjonta lisääntyy kotimaan markkinoilla jatkuvasti.

Mitä uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan?

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan energialähteitä, jotka uusiutuvat luonnossa itsestään ja ovat oikein hyödynnettyinä ehtymättömiä. Sähköntuotannossa hyödynnettyjä uusiutuvat energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, bioenergia, maalämpö, geoterminen energia ja aurinkoenergia. Suomessa näistä käytetään eniten vesivoimaa, bioenergiaa ja tuulta.

Aurinkovoima

Aurinkoenergia on auringon säteilyn hyödyntämistä sähkön tuotantoon.Vuosi vuodelta kehittyvä teknologia laskee aurinkosähkön tuotantokustannuksia ja mahdollistaa aurinkoenergian tehokkaamman säilömisen. 

Suomessa aurinkovoima on vielä useimmiten täydentävä energianlähde muiden tuotantotapojen rinnalla. Aurinkopaneeleista on kuitenkin tullut suosittu keino järjestää sähköt mökille tai säästää omakotitalon energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä. 

Tuulivoima

Tuulivoima tarkoittaa ilmavirtauksen eli tuulen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, eikä sen tuottamisesta aiheudu päästöjä muutoin kuin voimalan rakentamisen ja huoltojen yhteydessä. 

Suomessa toimivista sähköyhtiöistä Ilmatar on keskittynyt ainoastaan tuulivoimalla tuotetun sähkön myymiseen. Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli Motivan mukaan 962 tuulivoimalaa, ja tuulivoima kattoi vajaat 10 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Vesivoima

Vesivoimalla tarkoitetaan putoavan veden liike-energian talteen ottamista vesivoimalaitoksissa. Vesivoima on uusiutuva energialähde, eikä sen tuotannossa synny kasvihuonepäästöjä. Vesivoimaloilla on kuitenkin jonkin verran paikallisia ympäristövaikutuksia esimerkiksi kalakantoihin. 

Vesivoimalla tuotettu energia muodostaa merkittävän osan Suomen uusiutuvan energian tuotannosta ja noin 10–20 prosenttia koko kotimaisesta sähköntuotannosta. Vesivoimalla tuotettua sähköä on usein saatavilla samaan hintaan kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä.

Bioenergia

Bioenergialla tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa. Biopolttoaine voi olla esimerkiksi puuta, metsäteollisuuden jäännösmateriaaleja tai kotitalousjätettä.

Suomessa bioenergiaa tuotetaan erityisesti puupolttoaineista. Bioenergia on Suomen merkittävin uusiutuvan energian lähde ja kattaa Tilastokeskuksen mukaan noin 30 prosenttia maamme kokonaisenergiankulutuksesta.

Maalämpö

Maalämpö tarkoittaa maan kuoreen varastoituneen lämpöenergian hyödyntämistä lämmityksessä ja sähkön tuotannossa. Energian hyödyntämiseen tarvitaan maalämpöpumppu, joka käyttää jonkin verran sähköä. Pumppu tuottaa kuitenkin noin kolminkertaisen määrän uusiutuvaa energiaa käyttämäänsä sähköön verrattuna.

Mistä tietää, että sähkö on ekologista? 

Sähkönmyyjillä on aina velvollisuus ilmoittaa asiakkailleen myymänsä energian alkuperä. Kuluttaja voi varmistua uusiutuvan energian kestävyydestä valitsemalla EKOenergia-merkillä varustetun sähkötuotteen. EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristöjärjestön muodostama kansainvälinen, voittoa tavoittelematon verkosto, ja EKOenergia-merkki verkoston ylläpitämä ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle ja kaasulle.

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ekosähkö täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit, minkä lisäksi EKOenergia rahoittaa uusia uusiutuvan energian projekteja. Suomessa toimivista sähköyhtiöistä esimerkiksi Nordic Green Energy ja Vattenfall tarjoavat EKOenergia-merkittyä sähköä.

Onko uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö kallista?

Sähkön tuotantotapa vaikuttaa osaltaan sähkön myyntihintaan, ja usein esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettu sähkö on keskimääräistä kalliimpaa. Toisaalta vesivoimalla tuotettua sähköä myydään monesti samalla hinnalla kuin uusiutumattomista energialähteistä tuotettua sähköä. Vesivoiman valitseminen ei kuitenkaan lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, sillä Suomen tärkeimmät kosket on jo valjastettu vesivoiman tuotantoon. 

Sähkösopimukset kilpailuttamalla myös muista uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä voi löytää verrattain edullisesti. Vertaile siis uusiutuvat sähkösopimukset palvelussamme ja tilaa kotiisi ekosähköä kohtuuhintaan. 

Kilpailuta sähkösopimukset
Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset