Aikuiskoulutustuki – Kenelle se on tarkoitettu ja miten sitä voi hakea?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Mies ja nainen kahvilassa opiskelemassa

Onko haaveenasi täydentää osaamistasi tai opiskella kokonaan uusi tutkinto töiden ohessa? Voit hakea työllisyysrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea, jos olet palkansaaja tai toimit yrittäjänä. Tukea voi hakea korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävien tutkintojen tai niiden osien suorittamiseksi sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Mikä on aikuiskoulutustuki?

Aikuiskoulutustuki – josta käytettiin ennen myös nimitystä aikuisopintoraha – on nimensä mukaisesti aikuisille suunnattu tuki, jota voi saada omaehtoisiin opintoihin. Edellytyksenä on, että työstä jäädään opintovapaalle tai muulle palkattomalle vapaalle vähintään kahden kuukauden ajaksi. Yrittäjät voivat saada myös aikuiskoulutustukea, jos opiskelun seurauksena yritystoimintaa joutuu vähentämään tai keskeyttämään sen kokonaan.

Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastosta. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti asiointipalvelussa. Liitteeksi riittää pelkkä opiskelutodistus, sillä tuen laskemiseen tarvittavat palkkatiedot saadaan suoraan tulorekisteristä. Aikuiskoulutustukeen oikeutettu hakija voi saada myös opintolainaa valtiontakauksella.

Tukea voidaan myöntää suomalaisissa, julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa toteutettaviin opintoihin. Näitä ovat ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten järjestämät tutkinnot tai niiden osat. Tukea ei myönnetä yleissivistävään tai harrastusluonteiseen koulutukseen.

Kuka voi hakea aikuiskoulutustukea?

Voit hakea aikuiskoulutusrahastosta tukea opintoihin, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta. Työhistoria lasketaan vuosiansioiden perusteella, ja sitä kerryttävät työeläkelakien alaiset työt ja YEL- tai MYEL-vakuutettu yritystoiminta.
 • Olet työskennellyt päätoimisesti nykyisessä työpaikassa vähintään 1 vuoden ennen opintojen alkua. Päätoimiseksi työskentelyksi katsotaan työ, josta on ansaittu suurin osa tuloista ja jonka työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Tukea ei voi saada, jos teet jotain muuta kuin työ- tai virkasuhteeksi katsottavaa työtä, esimerkiksi työskentelet omaishoitajana. Myöskään työttömät eivät voi saada aikuiskoulutustukea.
 • Opintovapaa kestää vähintään kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti. Tuen edellytyksenä on, että jäät töistä palkattomalle opintovapaalle tai muulle koulutuksen mukaiselle palkattomalle vapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti. Aikuiskoulutustukea ei myönnetä, jos olet lomautettu, hoitovapaalla tai virkavapaalla henkilökohtaisista syistä.
 • Sivutulot ovat enintään 250 € (brutto) kuukaudessa. Raja on kuukausikohtainen ja ehdoton. Vaikka et siis ansaitsisi tiettynä kuukautena ollenkaan, et voi ansaita toisena kuukautena yli 250 euroa. Voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jos opintovapaan aikana on sivutuloja palkkatyöstä tai yritystoiminnasta tai saat jotain tukeen vaikuttavaa sosiaalietuutta, jonka määrä ylittää tulorajan.
 • Et saa tuen maksamisen estävää etuutta. Näitä ovat mm. Kelan opintoraha, sairauspäiväraha, työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki, työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki täysimääräisenä, takuueläke ja kuntoutusraha samaan koulutukseen.
 • Aikuiskoulutustukeen vaikuttavia sivutuloja ja etuuksia ovat:
  • päätyöstä tai sivutyöstä saatavat ansiot (esim. tavallinen palkka, lisät, lomaraha, bonus, luontaisedut)
  • työharjoittelusta maksettava palkka
  • luottamustoimipalkkiot
  • tekijänoikeuspalkkiot
  • yrittäjän ansiotulot
  • työaikapankista nostettava rahakorvaus
  • tietyt lakisääteiset etuudet, kuten kotihoidon tuki ilman kuntalisää, osatyökyvyttömyyseläke ja osittainen hoitoraha (esimerkiksi yleinen asumistuki, toimeentulotuki ja lapsilisä eivät vaikuta tukeen)

Paljonko aikuiskoulutustukea voi saada?

Aikuiskoulutustuki koostuu perusosasta ja palkan perusteella laskettavasta ansio-osasta. Perusosa on 27,81 € päivässä vuonna 2020 – eli 597,92 € kuukaudessa. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Tukea voi saada enintään 90 % päiväpalkasta, mutta kuitenkin vähintään perusosan verran.

Esimerkki:

Saat palkkaa kuukaudessa 1800 euroa. Tästä tehdään 4,14 %:n vähennys, joka vastaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, jolloin palkaksi saadaan 1725,48‬ €. Ansio-osa on siis (1725,48 € – 597,92 €) * 0,45 = 507,40 €. Kun ansio-osaan lisätään perusosa, tuen määrä kuukaudessa on 507,40 € + 597,92 € = 1105,32 €.

Jos edellinen laskukaava tuntui liian monimutkaiselta ymmärtää, tässä on vielä koottuna taulukkoon esimerkkejä tuen määrästä eri palkkatasoilla:

Palkka/kk (brutto) Tuen määrä/kk (brutto)
2000 €1191,59 €
2500 €1407,28 €
3000 €1622,96 €
3500 €1729,88 €
4000 €1825,74 €

Aikuiskoulutustuki ei ole verotonta tuloa, vaan siitä pidätetään vakiomääräisesti 20 %:n ennakonpidätys. Ennakonpidätystä voi pienentää toimittamalla Työllisyyrahastolle muutosverokortin. Tällöin ennakonpidätys on verokortin mukainen.

Tietoa artikkelin tarjoajasta

VertaaEnsin.fi on vertaillut taloustuotteita vuodesta 2015. Tarjoamme henkilökohtaiseen talouteen ja kuluttamiseen liittyvää vertailutietoa maksutta. Vuosittain yli miljoona kuluttajaa käyttää palveluamme. Vertailutyökalujen (esim. lainavertailu ja sähkön kilpailutus) lisäksi sivustomme sisältää laajan valikoiman talousaiheisia vinkkejä, vertailuja ja tilastoja. Toimintaideamme on yksinkertainen: Me vertaamme – sinä säästät!


Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset