Menu
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu 010 271 7291 Ma-Pe 10:00 - 17:00 (puhelun hinta 0€ + pvm/mpm)

Laina

Ohjeet lainanhakuun

Mitä kaikkea lainanhausta tulee tietää?

Sivu Antti Tauriainen / lokakuu 23 2020 | Lukuaika: 7 minuuttia

lainan hakeminen

Johdanto

Tässä oppaassa käydään läpi ohjeet lainan hakuun. Paneudumme asioihin, joita tulee ottaa huomioon lainaa haettaessa. Näitä asioita ovat muun muassa: mistä kulut muodostuvat, minkälaisia lainoja on saatavilla ja mitkä asiat vaikuttavat luottopäätökseen. Lopussa käsitellään yleisimmät vaaranpaikat lainaa haettaessa.

Vertaa lainoja! Markkinoiden kattavin lainavertailu

Ennen lainan hakemista

Pankki vai rahoitusyhtiö?

Kaikki pankit tarjoavat asiakkailleen lainaa tavalla tai toisella. Useimmista pankeista kulutusluottoa saa ilman vakuuksia, eli lainan pantiksi ei tarvita esimerkiksi asuntoa. Jos lainaa hakee pankista, sen saa yleensä halvemmalla kuin rahoitusyhtiöstä. Pankkien hakuprosessi on usein myös hieman pidempi kuin rahoitusyhtiöissä, joiden kautta lainan voi saada tilille jo samana päivänä.

Asiakaskohtainen marginaali

Jotkut lainanmyöntäjät käyttävät hinnoittelussaan asiakaskohtaisia korkoja – korko ei siis ole sama kaikille asiakkaille, vaan toiset maksavat lainastaan enemmän korkoa kuin muut. Tämä antaa lainanmyöntäjille mahdollisuuden optimoida omaa kannattavuuttaan ja keinon veloittaa riskipitoisemmilta asiakkailta enemmän korkoa.
Tarjouksia vertailtaessa kannattaa huomioida, että lainaa ei välttämättä saa alimmalla markkinoidulla korolla.

Todellinen vuosikorko ja kulut

Lähes kaikissa lainoissa maksetaan koron lisäksi myös kuluja. Tyypillisesti lainanmyöntäjä veloittaa alussa perustamismaksun, joka vaihtelee 50 eurosta aina 300 euroon asti. Tämän lisäksi lainanmyöntäjä veloittaa joka kuukausi tilinhoitopalkkion, jonka suuruus on yleensä 3-10€/kuukausi.

Lainojen kustannuksia vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti todelliseen vuosikorkoon, joka kuvastaa lainan todellisia kustannuksia. Todellisessa vuosikorossa kaikki kulut on muutettu koroksi, mikä antaa mahdollisuuden vertailla eri lainoja yhteismitallisesti.

Lue lisää: Lainan todellinen vuosikorko

Kertalaina vai joustoluotto?

Onko tarkoituksen mukaista hankkia tietty summa kerralla käyttöön ja maksaa laina pois vähitellen, vai onko summa epäselvä tai lainaa tarvitaan usein? Kertalainalla saa tietyn summan, joka maksetaan takaisin. Joustoluotossa saa käyttöönsä luottorajan, josta voi nostaa haluamansa summan tarvittaessa. Kun on maksanut nostamansa summan takaisin, voi nostaa sen taas käyttöönsä. Joustoluotoissa yleensä jokaisesta nostosta peritään palkkio.

Lue myös: Lainan lyhennystavat

Oikea lainasumma ja maksuaika

Lainaa ei tule ottaa enempää kuin on tarve. Jokainen lainattu euro täytyy maksaa takaisin – korkoineen.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että joillakin lainanmyöntäjillä korkomarginaali on sidottu lainasummaan. Voi olla edullisempaa lainata esimerkiksi 4 100 euroa kuin 3 900 euroa, jos korkomarginaali on yli 4 000 euron lainoissa pienempi!
Maksuajan valinnassa kannattaa pelata varman päälle – kuukausierä tulee sovittaa niin, että siitä selviytyy ongelmitta. Jos käteen jää ylimääräistä, tulisi sillä lyhentää lainan pääomaa. Liian suuri kuukausierä johtaa helposti ongelmiin.

Lue lisää: Lainatarjous – Näin valitset parhaan!

Syitä luottohakemuksien hylkäämiseen

Lainahakemuksen hylkäyksen perusteita voi olla hakijan riittämättömät tulot, suuret menot sekä epävakaa maksukäyttäytyminen.

Esimerkiksi keskipalkkaiselle hakijalle saattaa tulla yllätyksenä, jos luottohakemus tuleekin odotusten vastaisesti takaisin hylättynä. Syynä saattaa tällöin olla esimerkiksi tuloihin suhteutettuna liian suuren luottorajan hakeminen. Jotkin luotontarjoajat ilmoittavat perusteet hylätylle päätökselle, mutta aina syytä ei saa tietää.

Lue lisää: Lainan maksu vai säästäminen – kumpi kannattaa?

Liian suuren luoton hakeminen

Luottohakemus saatetaan hylätä liian suuren luottosumman takia. Hakijan tulojen voidaan katsoa olevan riittämättömät.
Mikäli ensimmäinen luottohakemus tulee siis takaisin hylättynä, voi olla hyvä idea yrittää hakea luottoa pienemmällä luottorajalla ja katsoa, olisiko silloin mahdollista saada hyväksytty päätös.

Jos luottohakemus tulee hylättynä takaisin, kannattaa luottoa hakea myös toiselta tarjoajalta, sillä toinen tarjoaja voi myöntää luoton helpommin samoilla hakuehdoilla.

Esimerkiksi oma pankki saattaa katsoa paria maksuviivästystä huonolla ja täten pidättäytyä luoton myöntämisestä, mutta toinen pankki voi näiden tietojen puutteessa tarjota hakijalle hänen hakemaansa luottoa ja parhaimmassa tapauksessa vielä paremmilla ehdoilla kuin oma pankki.

Ymmärrettävää on, että esimerkiksi muutama unohdus luottokorttilaskun myöhästymisessä ei tee hakijasta huonoa asiakasta ja tällöin voi olla perusteltua hakea tarjous myös toiselta tarjoajalta.

Velkaantumisen kanssa on kuitenkin tärkeää olla tarkkana, jottei velkoja kasaannu liikaa ja joudu velkakierteeseen – täältä voit lukea kuinka päästä irti velkakierteestä. On tärkeää muistaa, että luotto on aina velkaa, joka tulee maksaa pois ja sitä tulee hakea harkinnalla.

Lue lisää: Luottotiedot

Liian pienet tai epäsäännölliset tulot

Luottohakemus saatetaan hylätä, jos hakijalla ei ole tarpeeksi tuloja haettavaan luottosummaan tai –rajaan nähden, tai hakijan tulot eivät ole säännölliset. Tällainen saattaa päteä esimerkiksi osa-aikatyötä tekevään henkilöön, jonka palkka riippuu tehdyistä työtunneista ja säännöllistä kuukausipalkkaa ei ole.

Varsinkin ns. nollatuntisopimuksella olevilla henkilöillä voi olla haaste saada luottoa, sillä takeita tuloille ei ole työtuntimäärien vaihdellessa kuukausittain.

Maksuhäiriömerkintä

Luottotietomerkintä pysäyttää lähes poikkeuksetta luotonhakuprosessin heti alkuunsa, sillä esimerkiksi luottokorttia ei myönnetä luottotietomerkinnän omaaville henkilöille.

Jotkut lainanantajat myöntävät luottoa myös luottotiedottomille. Esimerkiksi Svean järjestelylainaa voi saada, vaikka hakijalla olisi luottotiedoissa merkintä. Heilläkin on tosin tiukat ehdot merkinnästä: sen pitää olla vanha ja eikä maksuja saa olla rästissä. Lisäksi lainalle vaaditaan takaaja, joka on valmis ottamaan vastuun lainan takaisinmaksusta, jos päähakija ei tähän kykene.

Luotontarjoajan omat tiedot

Vaikka Suomessa ei ole käytössä henkilön kaikkia lainoja ja omaisuutta kokoavaa positiivista luottorekisteriä, voidaan laina esimerkiksi hylätä luotontarjoajan omiin tietoihin perustuen. Luottopäätökseen, kuten esimerkiksi asuntolainaan vaikuttavia tekijöitä saattaa olla esimerkiksi:

  • Jo avoinna olevat luotot (esim. asuntolaina, kulutusluotto, luottokortti) ja niiden maksuhistoria
  • Viivästykset maksuissa, kuten esimerkiksi luottokorttilaskun maksaminen viiveellä
  • Vaihtuvuus työpaikoissa
  • Tuloihin nähden liian suuret menot, esimerkiksi kallis vuokra tai suuri asuntolaina

Rinnakkaishakijat ja yhteishakijat lainoissa

Kuinka lainaa haetaan yhdessä?

Rinnakkaishakijat ja yhteishakijat tarkoittavat yleensä samaa asiaa ja viittaavat siihen, että lainaa haetaan yhteisesti – ja että siitä myös vastataan yhteisesti.

Käytännöllä halutaan pienentää lainanantajan riskiä siitä, ettei velallinen maksakaan velkaansa pois. Kun on kaksi velallista, joilta tarpeen tullen vaatia lainaa takaisin, mahdollisuudet saada laina takaisin (mieluiten korkojen kera) kasvaa.

Rinnakkaishakijoiden käyttäminen ei kuitenkaan hyödytä ainoastaan lainanantajaa, vaan siitä on usein iloa myös lainanhakijalle, ainakin jos tarvitsee suurempia summia tai haluaa varmistua lainahakemuksensa läpimenosta.

Vertaile lainoja! Me vertaamme, sinä säästät

Kuka kelpaa rinnakkaishakijaksi?

Yleensä rinnakkaishakijalle on samat ehdot kuin niin sanotulle päähakijallekin. Eli toisin sanoen rinnakkaishakijalla täytyy yleensä olla vähintään lainan ehtojen vaatima säännöllinen työ, sopivat vuositulot, ei maksuhäiriömerkintöjä jne. riippuen siitä, miltä lainantarjoajalta lainaansa hakee.

Jotkut luotoantajat vaativat erikseen, että yhteishakija on samassa taloudessa asuva avio- tai avopuoliso. Toisilla yhteishakijan ja hakijan suhteen laadulla ei ole merkitystä, vaan esimerkiksi vanhempi voi olla täysi-ikäisen lapsensa rinnakkaishakija.

Mitä tarkoittaa yhteisvastuu lainoissa?

Yleensä yhteisvastuu kulutusluotoissa ja muissa lainoissa tarkoittaa sitä, että kaikki velalliset vastaavat velasta. Velkoja voi siis käytännössä vaatia koko velkasummaa keneltä tahansa velalliselta.

Velallinen, joka on joutunut maksamaan enemmän kuin oman osansa velasta, saa periä muilta kanssavelallisilta heidän osuutensa velasta. Tätä sanotaan niin sanotusti takautumis- eli regressioikeudeksi.

Yhteisvastuussa on myös riskinsä. Vaikka se joskus mahdollistaakin sen, että voi hakea suurempaa lainaa, tarkoittaa se aina myös sitä, että samasta velasta on vastuussa kaksi ihmistä.

Onkin tärkeää, että tuntee rinnakkaishakijan ja tämän rahatilanteen perin pohjin. Näin välttyy ikäviltä yllätyksiltä. On myös ensisijaisen tärkeää, että keskustelee lainan ottamisesta pitkään ja tekee esimerkiksi Excel-budjetin ennen lainan hakemista. Ei tule tarttua ensimmäisenä vastaan tulevaan lainatarjoukseen vaan päätös pitää tehdä harkiten!

Mahdolliset vaaranpaikat lainaa hakiessa

Ei pitkän aikavälin suunnitelmaa

Nykyään on mahdollista saada lainarahaa jopa muutamassa tunnissa. Pitää muistaa kuitenkin harkita tarkkaan, tarvitseeko sitä todella! Pitkäaikainen ajattelu kannattaa. Tulee selvittää huolella, miten nopeasti pystyy maksamaan lainan takaisin, ettei joudu vaikeuksiin. Kannattaa laatia realistinen budjetti menoista ja tuloista, jotta saa selville paljonko jää rahaa lainanlyhennykseen.  Näin ei joudu maksuongelmiin. Talouden suunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi Excel-budjettia.

Huolimaton lainahakemus

Jos lainahakemuksen tekee hutaisemalla, eikä täytä kaikkia tietoja kunnolla tai totuudenmukaisesti, lainaprosessi monimutkaistuu ja hidastuu. Lainanmyöntäjän vastuulla on tarkastaa lainahakemuksen paikkansapitävyys. Pankille pitää todistaa, että pystyy maksamaan lainan takaisin ja ajallaan.

Lainaehdot pitää lukea huolella ja lainanmyöntäjälle tulee lähettää kaikki tarvittava informaatio hakemusta varten. Se nopeuttaa hakemusprosessia.

Ei vertailua

Lainojen vertailua ei tule unohtaa ennen lainan hakemista. Jo nopea vertailu eri lainantarjoajien välillä voi säästää huomattavan summan rahaa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti todelliseen vuosikorkoon.

Lainantarjoajat käyttävät usein asiakaskohtaista riskihinnoittelua, eli lainan kustannukset eivät ole kaikille samat. Tällaisia lainoja ei voi vertailla suoraan silmäilemällä hinnastoja pankkien verkkosivuilla, vaan ainoa keino selvittää juuri itselle tarjottava korko on hakea lainaa omilla tiedoillaan. Helpoiten tämä onnistuu vertailupalvelun kautta, jolloin yhdellä hakemuksella on mahdollista saada useampi lainatarjous.

Lainaaminen toisen henkilön puolesta

Ystävä tai työkaveri saattaa olla rahan tarpeessa ja pyytää lainaa. Lainarahan lainaaminen eteenpäin on kuitenkin erittäin huono idea. Jos ystävä ei pysty maksamaan lainaa takaisin, on lainanhakija vastuussa lainan takaisin maksamisesta rahoitusyhtiölle.

Sopimuksen noudattamatta jättäminen

Laina on sitova sopimus hakijan ja pankin välillä, ja siksi on erittäin tärkeää, että sopimuksen lukee huolellisesti niin, että ymmärtää maksuaikataulun sekä lainan ehdot. Sopimuksen lukeminen huolella ennen allekirjoitusta on äärimmäisen tärkeää!

Etsitkö lainaa?

Vertailemalla löydät edullisimman lainan