Menu
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu 010 271 7291 Ma-Pe 10:00 - 17:00 (puhelun hinta 0€ + pvm/mpm)

Laina

Korko: Euribor vai Prime

Kaikki viitekoroista

Sivu Tuuli Viinanen / October 23 2019 | Lukuaika: 5 minuuttia

euribor vai prime korko
Lainaa, luottokorttia tai esimerkiksi talletusta pohtiessa on tärkeää tuntea näihin rahoitusvaihtoehtoihin liittyvät korkotermit. Varsinkin lainaa hakiessa korkotermien erojen tunnistaminen korostuu, sillä asiakkaalla saattaa olla mahdollisuus valita lainaan sovellettava viitekorko Prime- ja Euribor-korkojen välillä. Näiden kahden erot sekä ominaisuudet onkin hyvä tunnistaa, jotta voi tehdä perustellun päätöksen koskien lainan viitekorkoa.

Lue myös: Lainan hakeminen

Päätöksen helpottamiseksi listasimme Euribor ja Prime -korkojen ominaisuudet ja erot sekä avasimme muut yleisimmät korkotermit, jotka kannattaa ottaa haltuun ennen luoton hakemista.

Lainan nimellinen korko

Laina nimellisellä korolla tarkoitetaan ns. luoton hintaa. Tällä tarkoitetaan hintaa, jolla luotonantaja on valmis lainaamaan rahaa toiselle osapuolelle. Nimellinen korko koostuu kahdesta osasta:

  • Marginaali on se prosenttiosuus luotosta, joka jää luotonmyöntäjän voitoksi. Marginaali on luotolle aina sama,eikä sei vaihtele luoton aikana.
  • Viitekorko on julkisesti tunnistettu korko, jota käytetään velkainstrumenttien ja luottolaitosten luotonannon hinnoittelussa. Marginaalista poiketen viitekorko vaihtelee luoton aikana. Esimerkiksi asuntolaina voidaan sitoa viitekorkoon siten, että lainan viitekoroksi määritetään 12 kuukauden Euribor ja siihen lisätään jokin tietty marginaali. Tällöin viitekorko tarkistetaan 12 kuukauden välein ja se vaihdetaan aina tarkistusajankohdan Euribor-koron mukaiseksi.

Lainojen lisäksi myös luottokortit ovat sidottuja johonkin viitekorkoon – useimmiten 3 kuukauden Euriboriin, johon lisätään rahoituslaitoksen oma marginaali.
Lainan korkoja on helppo kilpailuttaa lainavertailussamme:

Vertaa lainat Markkinoiden kattavin vertailu

Lainoja vertaillessa korkovaihtelut huomioon

Lainoja vertaillessa kannattaa ottaa huomioon, että lainojen korot saattavat vaihdella asiakaskohtaisesti riippuen esimerkiksi lainaajan arvioidusta takaisinmaksukyvystä, lainan suuruudesta ja laina-ajasta.

Esimerkiksi Santander tarjoaa sitä alhaisempaa korkoa kulutusluottoonsa, mitä suuremman luoton ottaa. Toisaalta esimerkiksi Bank Norwegian käyttää hinnoittelussaan taas asiakasprofiiliperiaatetta, jossa luotettavaksi koettu asiakas saa lainansa halvemmalla.

Lainoja vertaillessa kannattaa myös vertailla eri tarjoajien nimellisiä sekä todellisia korkoja – näissä voi nimittäin olla suuria eroja ja pienellä vertailulla voi lainan kustannuksissa säästää suuria summia. Lainavertailussamme voit kätevästi vertailla eri luotonantajien kulutusluottoja, niiden kuluja sekä korkoja.

Lainaan sopivinta viiterkorkoa valittaessa on tärkeää ymmärtää valittavissa olevien viitekorkojen erot sekä määrittymistavat.

Euribor-korko

Euroalueen rahamarkkinoiden viitekorkona käytetään Euribor-korkoa, joka pohjautuu pankkien välisten määräaikaistalletusten korkonoteerauksiin. Euribor-korko eli Euro Interbank Offered Rate lasketaan päivittäin ns. euribor-paneelin muodostavien pankkien antamien noteerausten keskiarvona. Näistä alin ja ylin 15 % jätetään huomioimatta ja lopuista julkaistaan painottamaton keskiarvo.

Euriborin määrittely

Käytännössä Euribor-korko kertoo sen millä hinnalla paneeliin kuuluvat pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. Euribor-korkoa on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Syksyllä 2017 Euribor-panelistipankkeihin kuului yhteensä 20 pankkia, joista suurin osa on euroalueella toimivia eurooppalaisia pankkeja.

Syksyllä 2017 paneelissa oli mukana pankkeja muun muassa Portugalista, Belgiasta, Ranskasta, Saksasta, Kreikasta ja Italiasta. Euriborin määrittelevä pankkipaneeli on kutistunut roimasti vuoden 2012 jälkeen, sillä aiemmin Euribor-korkoa oli mukana määrittelemässä yli 40 pankkia. Esimerkiksi suomalaisia tai itävaltalaisia pankkeja ei ole ollenkaan mukana nykyisessä pankkipaneelissa, vaikka aikoinaan Suomea oli edustamassa sekä Nordea että OP-Pohjola.

Lue lisää: Mikä on paras pankki?

Pienentynyt pankkipaneeli voidaan nähdä ongelmallisena, sillä se ei enää edusta koko euroaluetta. Euribor-vääristymien ehkäisemiseksi pankit kuitenkin arvioivat toisen pankin varainhankinnan hintaa, eivätkä omaansa.
Tulevat muutokset Euriborin määrittelyssä
EMMI:llä, eli Euroopan Rahamarkkinainstituutilla, on tarkoitus uudistaa tapa miten Euribor-korko määritellään. Tällä hetkellä korkojen määrittely perustuu pankkien antamiin korkoarvioihin.

Tulevaisuudessa Euribor olisi tarkoitus määritellä toteutuneiden rahamarkkinakauppojen sekä asiantuntija-arvioiden mukaan. Uuden Euribor-määrittelyn on tarkoitus lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Euribor-koron määrittelyssä. EMMI jatkaa Euribor-koron määrittelyn kehittämistä viranomaisten kanssa.

Pitkä vai lyhyt Euribor

Euriborista voidaan käyttää viitekorkona joko 3, 6 tai 12 kuukauden Euriboria. Osa luotonantajista saattaa myöntää luottoja myös 1 kuukauden Euriborilla. Viitekorko voidaan määrittää päivitettäväksi siis joko yhden, kolmen, kuuden tai 12 kuukauden välein. Euribor-koron pituutta pohtiessa on tärkeää miettiä eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja:

Lyhyt viitekorko (1 & 3 kk Euribor)

– Mitä lyhyempi aika viitekorossa ,sitä vaikeampi ennustaa tulevia maksueriä
– Riskialttiimpi viitekorko useammin muuttuvien maksuerien vuoksi. Hyvä vaihtoehto on pitää varalla pientä lainapuskuria, jolla pystyy tarvittaessa kattamaan nouss
een maksuerän kustannuksia
+ Lyhyin viitekorko vastaa parhaiten todellista tilannetta
+ Lyhyempi viitekorko on yleensä pidemmän päälle edullisin vaihtoehto luotolle

Lue myös: Pitkä laina-aika kasvattaa kustannuksia

Pitkä viitekorko (6 & 12 kk Euribor)

+ Varma ja ennustettava vaihtoehto, sillä maksuerä ei vaihtele kuin joko kerran tai kaksi kertaa vuodessa
– Pidempiin korkoihin lisätään yleensä aina ns. riskilisä, koska luotonantaja joutuu ennustamaan tulevaisuuden korkoja. Asiakas joutuu täten maksumieheksi markkinoiden epävarmuudelle
– Mikäli lyhyet korot nousevat, niin pitkät korot ovat tällöin myös nousupaineiden alla
– Mitä pidempi viitekorko on, sitä kalliimmaksi se yleensä tulee loppupeleissä

Prime-korko

Prime-korko on yksittäisen pankin viitekorko, jonka pankki määrittää itsenäisesti hallinnollisella päätöksellä. Prime-koroille ei ole määritettyä muutossykliä, vaan pankki voi itsenäisesti päättää oman Prime-korkonsa muutoksista.
Muutoksia päätettäessä pankkien on pidettävä mielessä Prime-koron tasapuolisuus niin laina- kuin talletusasiakkaillekkin. Prime-korkoa päätettäessä analysoidaan ainakin:

  • Yleistä korkokehitystä
  • Yleistä taloudellista näkymää
  • Inflaatio-odotuksia

Finanssivalvonta (Fiva) on kritisoinut pankkien toimintatapoja koskien Prime-korkoja, sillä niiden muutossyklin jäädessä pankin oman harkinnan varaan jää pankeille enemmän valtaa koron määrittämiseen.

Pankit ovat nimittäin nostaneet Prime-korkoa varsin nopeasti ylöspäin seuraten Euribor-koron nousua, mutta kuitenkin tilanteen ollessa päinvastainen, ovat pankit olleet varsin hitaita laskemaan Prime-korkoa. Tätä pankit ovat perustelleet siten, että Prime-koron muuttuessa hitaammin kuin Euribor-koron, saavat tallettajat nauttia paremmasta talletuskorosta pidempään. Tämä toimintatapa tulee kuitenkin laina-asiakkaille kalliimmaksi.

Euribor vai Prime?

Euribor ja Prime ovat molemmat suosittuja viitekorkoja, joista löytyy sekä etuja että haittoja:

Euribor

+ Muutossykli määritelty
+ Läpinäkyvyys vaihtelevuudessa ja viitekoron muodostumisessa
+ Suosituin ja yleisin viitekorko Euroopassa
+ Mahdollisuus eripituisiin, mutta tasaisesti päivittyviin viitekorkoihin (1, 3, 6 tai 12 kuukautta)

Prime

– Ei ennalta määrättyä muutossykliä, vaan korko määritetään pankin sisäisesti. Päätöksen ollessa pankin sisäinen, on pankkeja kritisoitu läpinäkyvyyden puutteesta päätöksiä koskien
– Lainaaja voi joutua maksamaan pidempään korkeampaa korkoa
+ Tallettaja voi mahdollisesti nauttia pidempään paremmasta talletuskorosta

Jos lainan viitekorko on mahdollinen valita itse, kannattaa kuluttajan ottaa huomioon molempien viitekorkojen edut ja heikkoudet.

Lue myös: Ohjeet lainanhakuun

Etsitkö lainaa?

Vertailemalla löydät edullisimman lainan