Yrityksen perustaminen – Mitä tapoja on ryhtyä yrittäjäksi?

|Nita Joutsen
yrittäjän arki

Yrittäjyyteen on monta tietä. Jokaisessa niistä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta karkeasti voitaisiin sanoa, että yleisimmät yrittäjyyden muodot ovat toiminimi tai osakeyhtiö. Niiden keskeisin ero on kenties se, että osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö, kun taas toiminimi on käytännössä yksi ja sama kuin toiminimiyrittäjä. Mutta kumpi kannattaa, kun mielessä on yrityksen perustaminen?

Toiminimi ja osakeyhtiö ovat yleisimmät tavat perustaa yritys

Käytännössä voisi sanoa, että mikäli olet jonkin ammatin harjoittaja tai esimerkiksi sivutoiminen yrittäjä, saattaa toiminimi olla kaikkein helpoin keino ryhtyä yrittäjäksi, sillä toiminimen perustaminen on edullisempaa ja sen hallinnointi kevyempää kuin osakeyhtiön kohdalla.

Uuden yrityksen perustaminen onnistuu toiminimen kohdalla yksinkertaisesti rekisteröimällä yritys kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus kannattaa tehdä netin puolella, sillä vuonna 2021 yrityksen rekisteröinti kaupparekisteriin maksaa 60 euroa, kunhan hakemuksen jättää verkossa. Ilmoituksen voi jättää myös paperilomakkeella, mutta tällöin hinta on 115 euroa.

Käytännössä voisi sanoa, että mikäli olet jonkin ammatin harjoittaja tai esimerkiksi sivutoiminen yrittäjä, saattaa toiminimen perustaminen olla kaikkein helpoin keino ryhtyä yrittäjäksi, sillä toiminimen perustaminen on edullisempaa ja sen hallinnointi on kevyempää kuin osakeyhtiön kohdalla.

Vertaile lainoja ja hae heti

Valitse toiminimi näissä tilanteissa

  • Haluat perustaa yrityksen nopeasti – Perustamisilmoituksen voi tehdä kaupparekisteriin parhaimmillaan alle puolessa tunnissa, ja se myös käsitellään vain muutaman päivän sisällä.
  • Yritystoiminta on pienimuotoista – Toiminimi on tyypillisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan valinta, sillä se on suoraviivaisin yritysmuoto silloin, kun alaisia ei ole.
  • Haluat pitää paperityön määrän minimissä – Toiminimen kirjanpito on usein mahdollista tehdä itse, ja myös veroilmoituksen voi jättää joko vuosittain tai neljännesvuosittain kuukausittaisen sijaan.

Mikäli liikevaihtoa on enemmän, myytävänä on muutakin kuin oma työpanos ja/tai on tarpeen myös palkata työntekijöitä, lienee osakeyhtiö puolestaan paras ratkaisu valtaosalle yrittäjistä. Se eroaa muista yritysmuodoista esimerkiksi siten, että henkilökohtainen vastuu periaatteessa puuttuu, vaikka usein yrittäjä onkin esimerkiksi taannut osakeyhtiön velkoja omaisuudellaan.

Osakeyhtiönkin voi perustaa yhtä lailla yksi henkilö, mutta tällöin tarvitaan kuitenkin varajäsen hallitukseen. Varajäsen löytyy monesti yrittäjän lähipiiristä, sillä esimerkiksi puoliso tai läheinen ystävä voi toimia tehtävässä. Asia tulee kuitenkin ottaa huomioon ennen yrityksen perustamista. Osakkaita voi tietysti olla useampia, ja jokainen voi omistaa eri suuruisen osuuden yhtiöstä.

Osakkeita voi myös myydä eteenpäin, jolloin osakkaiden määrä voi kasvaa tai vähentyä alkutilanteesta. Paperityötä osakeyhtiö teettää yhtiökokouksineen ja hallituksen pöytäkirjoineen jonkin verran toiminimeä enemmän, sillä kirjanpito tulee suorittaa kaksinkertaisena.

Yrityksen perustaminen maksaa osakeyhtiön kohdalla verkossa 275 euroa ja paperilomakkeella 380 euroa. Vuonna 2021 yritystoiminnan aloittamiseen ei enää vaadita määrättyä osakepääomaa.

Valitse osakeyhtiö näissä tilanteissa

  • Yritystoiminnan kokoluokka on suuri – Monesti liiketoiminta aloitetaan toiminimen avulla yrityksen perustamisen helppouden takia. Osakeyhtiöön kannattaa kuitenkin siirtyä siinä vaiheessa, kun yrityksen liiketoiminta kasvaa ja työntekijöiden palkkaaminen käy ajankohtaiseksi.
  • Haluat minimoida henkilökohtaiset riskit – Yrityksesi tappiot eivät ole henkilökohtaisia tappioita, toisin kuin toiminimiyrityksen kohdalla.
  • Yrityksen uskottavuus on tärkeää – Yritysmuoto voi vaikuttaa uskottavuuteesi kauppakumppanina etenkin yritysten välisessä yhteistyössä.

Muut vaihtoehdot yrityksen perustamiseen

Edellä mainittujen lisäksi mahdollisia yrittämisen muotoja ovat myös avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, mutta ne ovat melkoisen marginaalisia yritysmuotoja, ja niihin liittyy omia kommervenkkejaan. Niihin kannattaa ehkä pintapuolisesti tutustua, mutta toiminimen perustaminen ja osakeyhtiö lienevät ensisijaisesti pohdittavat yritysmuodot.

Nykyään myös niin kutsuttu kevytyrittäjyys on suosittu tapa käynnistää liiketoiminta. Tätä ei kuitenkaan voi suoraan rinnastaa uuden yrityksen perustamiseen, sillä erillistä laillista yritystä ei perusteta, ja esimerkiksi kirjanpito hoituu toisen yrityksen kautta. Palaamme kevytyrittäjyys-debattiin vielä myöhemmin tässä artikkelissa.

Mitä yrityksen perustaminen vaatii?

Ennen yrityksen perustamista on syytä suunnitella tarkkaan yritystoimintaa, mikä auttaa hahmottamaan myös sopivaa yritysmuotoa. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä etenkin osakeyhtiötä perustettaessa.

Yrityksen perustamisilmoitus maksaa yritysmuodosta ja ilmoitustavasta (sähköinen/paperinen) riippuen muutamasta kympistä muutamaan sataseen. Kaikkein halvinta on toiminimen perustaminen, joka kustantaa halvimmillaan 60 euroa. Osakeyhtiön perustaminen vaati vielä pari vuotta sitten 2500 euron osakepääomaa, mutta nykyään sen voi perustaa ilman tätä.

Perustamisilmoituksen jälkeen saat heti käyttöösi y-tunnuksen, ja rekisteröintipäätöksiä esimerkiksi alv-rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin voi odottaa 3–4 viikon kuluessa.

Lisäksi sinun on alkuvaiheessa hoidettava kuntoon yrittäjän eläketurva sekä mahdollisesti erilaiset vakuutukset. Kun olet saanut y-tunnuksen, voit avata yritykselle tilin ja järjestää kirjanpitoasiat eli esimerkiksi ryhtyä tilitoimiston asiakkaaksi. Myös yrityslaina on tässä kohtaa mahdollinen.

Muista nämä ennen yrityksen perustamista

  • Valitse oikea yritysmuoto liiketoiminnan kokoluokan ja toimialan perusteella.
  • Ota selvää yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan pyörittämiseen liittyvästä byrokratiasta. Miten kirjanpito tulee hoitaa? Entä miten hoituu ilmoitus kaupparekisteriin?
  • Tee liiketoimintasuunnitelma. Miten yrityksesi saa tehtyä liikevaihtoa ja missä aikataulussa? Onko sinulla asiakkaita valmiina, vai joudutko panostamaan yrityksen markkinointiin huomattavasti aikaa ja rahaa?
  • Varmista, että yrityksen rahoitus on kunnossa. Yritystoiminnan pyörittäminen voi käydä kalliiksi etenkin alussa, kun kulut juoksevat mutta liikevaihtoa ei vielä juuri ole.
kevytyrittäjyys

Onko kevytyrittäjä yrittäjä?

Kevytyrittäjä ei ole yrittäjä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka hänen toimintansa onkin yrittäjämäistä. Kevytyrittäjä ei oikeastaan ole edes virallinen laissa määritelty käsite, vaan se on eräänlainen markkinointitermi, jota käytetään Suomessa tietynlaisten palveluiden yhteydessä.

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä itse asiakkaansa kanssa määritellyillä ehdoilla ja laskuttaa niistä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu puolestaan perii välistä aina pienen palkkion sekä vähentää summasta pakolliset sivukulut ja verot, jolloin lopusta muodostuu ikään kuin yrittäjän palkka.

Voisi siis sanoa, että kevytyrittäjyys toimii monella tapaa kuin yrittäjyys, mutta byrokratia on kevyempää, koska se on ulkoistettu laskutuspalvelulle. Näin ollen kevytyrittäjä välttää yrityksen perustamiseen liittyvät paperityöt, mutta ei toisaalta pääse myöskään nauttimaan kaikista veroetuisuuksista, kuten vaikkapa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta tai yrittäjävähennyksestä.

Esimerkiksi työttömyysturvan näkökulmasta kevytyrittäjä voidaan kuitenkin katsoa yhtä lailla yrittäjäksi kuin y-tunnuksellinen yrittäjäkin. Joidenkin laskutuspalveluiden, kuten OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta, yrittäjä saa myös y-tunnuksen.

Kevytyrittäjyys voi olla hyvä tapa kokeilla omaa liikeideaa ennen yrityksen perustamista, vaikka lopullisena tavoitteena olisikin oman yrityksen perustaminen.

Tarvitsetko lainaa? Kilpailuta eri lainantarjoajien lainat yhdellä kertaa ja valitse sinulle edullisin laina.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.