Yrityksen perustaminen – Mitä tapoja on ryhtyä yrittäjäksi?

|Posted by Nita Joutsen | Kaikki artikkelit, Oma Talous, Vinkit
Tags: kevytyrittäjyys, osakkeet, yrittäjyys, yrityksen perustaminen, yrityslaina
yrittäjän arki

Yrittäjyyteen on monta tietä. Jokaisessa niistä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta karkeasti voitaisiin sanoa, että yleisimmät yrittäjyyden muodot ovat toiminimi tai osakeyhtiö. Niiden keskeisin ero on kenties se, että osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö, kun taas toiminimi on käytännössä yksi ja sama kuin toiminimiyrittäjä. Tämä aiheuttaa muutamia eroja.

Käytännössä voisi sanoa, että mikäli olet jonkin ammatin harjoittaja tai esimerkiksi sivutoiminen yrittäjä, saattaa toiminimen perustaminen olla kaikkein helpoin keino ryhtyä yrittäjäksi, sillä toiminimen perustaminen on edullisempaa ja sen hallinnointi on kevyempää kuin osakeyhtiön kohdalla.

Mikäli liikevaihtoa on enemmän, myytävänä on muutakin kuin oma työpanos ja/tai on tarpeen myös palkata työntekijöitä, lienee osakeyhtiö puolestaan paras ratkaisu valtaosalle yrittäjistä. Osakeyhtiö eroaa muista yritysmuodoista esimerkiksi siten, että henkilökohtainen vastuu periaatteessa puuttuu, vaikka usein yrittäjä onkin esimerkiksi taannut osakeyhtiön velkoja omaisuudellaan.

Osakeyhtiönkin voi perustaa yhtä lailla yksi henkilö, mutta tällöin tarvitaan kuitenkin varajäsen hallitukseen. Osakkaita voi tietysti olla useampia, ja jokainen voi omistaa eri suuruisen osuuden yhtiöstä.

Osakkeita voi myös myydä eteenpäin, jolloin osakkaiden määrä voi kasvaa tai vähetä alkutilanteesta. Paperityötä osakeyhtiö teettää yhtiökokouksineen ja hallituksen pöytäkirjoineen jonkin verran toiminimeä enemmän.

Edellä mainittujen lisäksi mahdollisia yrittämisen muotoja ovat myös avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, mutta ne ovat melkoisen marginaalisia yritysmuotoja, ja niihin liittyy omia kommervenkkejään. Niihin kannattaa ehkä pintapuolisesti tutustua, mutta toiminimen perustaminen ja osakeyhtiö lienevät ensisijaisesti pohdittavat yritysmuodot.

Mitä yrityksen perustaminen vaatii?

Ennen yrityksen perustamista on syytä suunnitella tarkkaan yritystoimintaa, mikä auttaa hahmottamaan myös sopivaa yritysmuotoa. Yrityksen perustamisilmoitus maksaa yritysmuodosta ja ilmoitustavasta (sähköinen/paperinen) riippuen muutamasta kympistä muutamaan sataseen. Kaikkein halvinta on toiminimen perustaminen. Osakeyhtiön perustaminen vaati vielä pari vuotta sitten aluksi 2500 euron osakepääomaa, mutta nykyään sen voi perustaa ilman tätä.

Perustamisilmoituksen jälkeen saat heti käyttöösi y-tunnuksen, ja rekisteröintipäätöksiä esimerkiksi alv-rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin voi odottaa 3–4 viikon kuluessa.

Lisäksi sinun on alkuvaiheessa hoidettava kuntoon yrittäjän eläketurva sekä mahdollisesti erilaiset vakuutukset. Kun olet saanut y-tunnuksen, voit avata yritykselle tilin ja järjestää kirjanpitoasiat eli esimerkiksi ryhtyä tilitoimiston asiakkaaksi. Myös mahdollinen yrityslaina on tässä kohtaa mahdollinen.

Onko kevytyrittäjä yrittäjä?

kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä ei ole yrittäjä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka hänen toimintansa onkin yrittäjämäistä. Kevyt yrittäjä ei oikeastaan ole edes virallinen laissa määritelty termi, vaan se on eräänlainen markkinointitermi, jota käytetään tietynlaisten palveluiden yhteydessä.

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee töitä itse asiakkaansa kanssa määritellyillä ehdoilla ja laskuttaa niistä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu puolestaan perii välistä aina pienen palkkion, vähentää summasta pakolliset sivukulut ja verot ja lopusta muodostuu ikään kuin yrittäjän palkka.

Voisi siis sanoa, että kevytyrittäjyys toimii monella tapaa kuin yrittäjyys, mutta byrokratia on kevyempää, koska se on ulkoistettu laskutuspalvelulle. Toisaalta kevytyrittäjä ei pääse nauttimaan kaikista veroetuisuuksista, kuten vaikkapa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta tai yrittäjävähennyksestä.

Esimerkiksi työttömyysturvan näkökulmasta kevytyrittäjä voidaan kuitenkin katsoa yhtä lailla yrittäjäksi kuin y-tunnuksellinen yrittäjäkin. Jotkut laskutuspalveluiden, kuten OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta, yrittäjä saa myös y-tunnuksen.

Kevytyrittäjyys voi olla hyvä tapa kokeilla omaa liikeideaa, vaikka lopullisena tavoitteena olisikin yrityksen perustaminen.

Tarvitsetko lainaa? Kilpailuta eri lainantarjoajien lainat yhdellä kertaa ja valitse sinulle edullisin laina.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen vastaa VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnista. Nita on erikoistunut digitaaliseen markkinointiin ja on kiinnostunut rahoitusalan trendeistä, sekä taloudenhallinnasta.