Women in Disruptive Finance: Nanni Kuparinen

| | Aihe: Vieraskynä ja haastattelut

Women in Disruptive Finance -juttusarjassa VertaaEnsin:fin toimitusjohtaja Jussi Valsta haastattelee finanssialan johtotehtävissä olevia naisia ja tutustuu heidän mielenkiintoisiin urapolkuihinsa, sekä näkemyksiinsä digitaalisten palveluiden ja kanavien roolista rahoitusalan murroksessa.

Tässä artikkelissa haastateltiin Balanzialla työskentelevää Nanni Kuparista, joka toimii branch managerin tehtävissä. Nanni on työskennellyt rahoitusalalla yli kymmenen vuotta, ja nähnyt miten ala on vuosien saatossa muuttunut.

Finanssialalle yrittäjäperheestä

Nanni Kuparinen tulee yrittäjäperheestä. Hän on tottunut tekemään töitä hyvin nuoresta iästä asti. Finanssialalla Nanni on työskennellyt vuodesta 2008 saakka. Työuralle on mahtunut erilaisia rooleja asiakaspalvelusta myyntiin ja asiantuntijatehtäviin.  Reilun kymmenen vuoden uran aikana Nanni on ehtinyt näkemään paljon – finanssikriisin ja sen jälkeisen ajan, pankkipalveluiden murroksen ja digitalisoitumisen ja nyt pandemia-ajan tuomat haasteet.  

Kokemus huokuu Nannin puheesta. Hän kertoo pankki- ja rahoitussektorin olevan nyt valppaanpana reagoimaan epidemian tuomiin muutoksiin, sillä finanssikriisistä osattiin ottaa opiksi. 

Rahoitusala on jatkuvassa murroksessa

Rahoitusala on muuttunut paljon Nannin työuran aikana. Teknologian kehityksen vaikutus on ollut huomattava, Nanni kertoo. Uran alkuaikoina eri alan prosessit olivat manuaalisia ja näin hitaita. Nykyisin fintechin ja automatisoinnin hyödyntäminen on suuressa roolissa ja nopeuttanut eri prosesseja. 

Nanni uskoo, että pienten toimijoiden tuotetarjonta tulee kasvamaan. Tämä rikkoisi perinteisten kivijalkapankkien ja uusien rahoitusalan toimijoiden välistä rajaviivaa, kun tietyt rahoitustuotteet eivät enää olisi selkeästi vain jommankumman tarjoamia.

Uudet trendit – verkkopalveluiden tarve ja asiantuntijuuden korostuminen

Rahoitusalalla on nähtävissä selkeitä uusia trendejä. Verkkopalveluiden kysyntä tulee kasvamaan. Etenkin nuoret ovat tottuneet asioimaan verkossa. Digitaalisten palveluiden laatuun pitää panostaa, Nanni painottaa. 

Yrityksen reagointikyvyn tulee olla hyvä ja erityisesti Balanzialla yrityksen vahvuus on sen ketteryys. Organisaatio on suhteellisen pieni, eikä sillä ole taakkana raskaita ja kankeita järjestelmiä. Toisena finanssialan uutena trendinä on eri toimijoiden asijantuntijuuden korostuminen. Rahoituspalvelu valitaan yhä enemmän siltä finanssialan toimijalta, joka on sen erikoisosaaja. Ennen ihmiset keskittivät kaikki palvelut samaan pankkiin. 

Tulevaisuuden normi saattaa olla se, että ihmiset hoitavat kaikki pankkiasiat jouhevasti verkossa, Nanni kertoo. Toki monet haluavat edelleen asioida sen itselleen tutun virkailijan kanssa, hän lisää. 

Asiakaspalvelukokemus avainasemassa myös verkkoasioinnissa

Nanni painottaa, että asiakaspalvelu on edelleen avainasemassa, vaikka asiointi siirtyykin verkkoon. Organisaatioiden on löydettävä uusia tapoja taata hyvä asiakaspalvelukokemus. 

Nettisivujen käyttäjäystävällisyys on uusi asiakaspalvelun muoto. Myös monikanavaisuus on tärkeässä asemassa, Nanni kertoo. Asiakkailla on erilaisia mieltymyksiä – osa haluaa ottaa yhteyttä soittamalla, kun taas osa tykkää lähettää viestejä verkossa. Asiakkaan toiveita tulee myös osata tulkita ja niihin pitää pystyä vastaamaan nopeallakin aikataululla. Balanzia on panostanut sen asiakaspalvelun laatuun ja reagointikykyyn. 

“Hyvä asiakaspalvelu on kilpailuetu”, Nanni korostaa.

Kilpailuasetelmasta huolimatta rahoitusalan toimijat tekevät tiiviisti yhteistyötä 

Nanni kertoo, että finanssialan eri toimijat tekevät paljon yhteistyötä. Hän kuvailee toimialaa suhteellisen pieneksi ja hyvin verkostoituneeksi. 

Partneruuksista ja yhteistyöprojekteista hänellä on vain hyvää sanottavaa. Myös Balanzia tekee yhteistyötä muiden rahoitusalan toimijoiden kanssa, myös maarajojen yli. Toki jokaisella alalla on myös toimijoita, joiden arvomaailma tai liiketoimintamalli eroaa valtavirrasta, mutta yleisesti finanssialan yhteishenki on hyvä, Nanni lisää. 

Hän kertoo myös kilpailuasetelman ja yhteistyötapojen muuttuneen. Digitalisoituminen tuo alalle uusia toimijoita. Uusi asetelma haastaa niitä itseisarvoja, joiden pohjalta on ennen totuttu toimimaan. 

Monipuolinen työkokemus on nykypäivän työelämän valtti

Nannin antamat vinkit finanssialalle pyrkiville naisille ovat selkeät – kannattaa hakea töitä jo opiskeluiden aikana ja kokeilla mahdollisimman montaa eri työroolia. Myös eri yrityksistä kannattaa hankkia työkokemusta. 

Markkinoille tulee jatkuvasti lisää etenkin pieniä yrityksiä, joissa työntekijöiltä vaaditaan monenlaista osaamista erikoistumisen sijaan. Pelkkä yhden aihealueen tuntemus ei enää riitä, Nanni kertoo. 

Kokemus erilaisista työtehtävistä lisää ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Myös yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa on helpompaa, kun ymmärtää eri toimialoja. Koskaan ei myöskään tiedä, mitä jo opittuja taitoja tulee myöhemmin tarvitsemaan. 

Nuorten on myös helpompi löytää itseään kiinnostava ura, kun on kokeillut kaikenlaista. Vain yhden erikoisalan tunteminen voi muodostua myös kynnykseksi, jos joskus haluaakin vaihtaa yritystä tai työtehtäviä, Nanni lisää. 

Omaa osaamista tulee myös ylläpitää: “Elinikäinen oppimisprosessi on nykytyömaailman valtti”. 

Nanni kannustaa naisia hakeutumaan etenkin työtehtäviin, joissa on liiketoimintavastuuta. Niin kauan kun naiset eivät niihin tehtäviin aktiivisesti hakeudu, muutosta ei saada aikaan. 

Jussi Valsta

Jussi Valsta

Jussi Valsta on VertaaEnsin.fi palvelun toimitusjohtaja. Jussi on työskennellyt rahoitus- ja konsultointialalla viimeiset 7 vuotta ja hän jakaa artikkeleissaan näkemyksiään talous- ja pankkipalveluiden digitalisaatiosta ja trendeistä, ja miten nämä vaikuttavat meidän jokaisen kuluttajan arkeen ja talouden suunnitteluun

Tarjoukset