Women in Disruptive Finance: Josefine Törnwall

| | Aihe: Vieraskynä ja haastattelut
josefine törnwall resurs bank

Women in Disruptive Finance -juttusarjassa VertaaEnsin:fin toimitusjohtaja Jussi Valsta haastattelee finanssialan johtotehtävissä olevia naisia ja tutustuu heidän mielenkiintoisiin urapolkuihinsa, sekä näkemyksiinsä digitaalisten palveluiden ja kanavien roolista rahoitusalan murroksessa.

Tässä artikkelissa haastateltiin Resurs Bankissa työskentelevää Josefine Törnwallia, joka toimii business developerin tehtävissä. Josefine on työskennellyt finanssialalla jo vuosia, ja on erikoistunut finanssialan vaativiin projekti- ja kehitystehtäviin.

Urapolku asiakaspalvelusta asiantuntijatehtäviin

Resurs Bankin nykyinen business developer, Josefine Törnwall, päätyi pankkiin töihin jo opintojensa aikana. Josefine viimeisteli opintojaan, kun hän päätti hakea Resurs Bankin asiakaspalveluun vuonna 2013. 

Sittemmin Josefine on toiminut kouluttajana ja tiimin esimiehenä. Nykyiseen rooliinsa Josefine valittiin noin vuosi sitten. Business developerin työnkuvaan kuuluvat pohjoismaiset projekti- ja kehitystehtävät, sekä yhteydenpito Ruotsin pääkonttoriin. Josefine kertoo Resurs Bankin toimineen jo yli 40 vuotta, joten kyse ei ole aivan uudesta tulokkaasta. Suomessa pankki on toiminut vuodesta 2007 saakka. 

Pankki keskittyi alun perin vahvasti vähittäiskaupan myynnin rahoitukseen. Nykyisin pankin palveluihin kuuluvat myös kulutusluotot ja luottokortit. Josefine kertoo, että Resurs Bankin tavoitteena onkin löytää sopivia ja kiinnostavia ratkaisuja sekä kuluttaja-, että yritysasiakkaille.

Suomessa pankkien digikehitys muita pohjoismaita varovaisempaa

Pankkien digitalisoidut palvelut ovat viimeisen muutaman vuoden aikana kehittyneet huomattavasti. Esimerkiksi Norjassa on siirrytty vauhdilla digitaaliseen lainanhakuprosessiin. Myös Suomessa kehitys on ollut huomattavaa. Josefine kuitenkin linjaa, että Suomi tulee ainakin vielä toistaiseksi muiden pohjoismaiden jäljessä. 

Suomessa asiakkaiden henkilötiedot on suojattu esimerkiksi Ruotsia paremmin. Ruotsalaiset pankit saavat enemmän tietoa luottoa hakevista yksityishenkilöistä. Tämä tekee pankin asiointiprosessien sähköistämisestä helpompaa. Josefine pohtii myös, että suomalaisten asiointitottumuksilla saattaa olla vaikutus Suomen hitaampaan kehitykseen. Kaikki eivät vielä ole valmiita luopumaan perinteisestä, kasvotusten tapahtuvasta palvelukokemuksesta. 

“Kaikki eivät halua, tai osaa asioida verkossa. Myöskään tukitoimintoja ei välttämättä ole tarpeeksi, esimerkiksi lainaa hakiessa.”

Pankkipalvelut ovat murroksessa

Pankkien toiminta on tällä hetkellä murroksessa. Fintech-alan startupeja perustetaan koko ajan lisää ja ihmisten kulutustottumukset talousalalla muuttuvat. Uskollisuus yhtä pankkia kohtaan on hiipumassa. Rahoituspalveluita valitaan yhä useammin siltä pankilta, jonka tarjonta on kunkin tuotteen kohdalla itselleen sopivin. 

Kuluttaja-asiakkaat ovat kahtiajakautuneet. Osa haluaa edelleen kaikki palvelut samasta pankista, kun taas toiset käyttävät useamman pankin palveluita.  Etenkin nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja ja etsimään aktiivisesti tietoa ennen päätöksentekoa, Josefine kertoo. 

Suuremmat pankit pyrkivät monipuolistamaan palveluitaan tekemällä yhteistyötä fintech-yritysten kanssa, jotta asiakkaat eivät valitsisi palveluita muista pankeista. 

Juuri nyt ihmisten eri pankeista otetut palvelut ovat hyvin erillään toisistaan. Josefine pohtii ratkaisua asiaan – tulevaisuudessa jokin kolmas osapuoli voisi auttaa kuluttajaa kokoamaan eri pankeista otetut palvelut samaan paikkaan. 

Josefine kertoo, että PSD2-direktiivi on osaltaan vauhdittanut palveluiden murrosta, vaikka sen käyttöönotto onkin vielä alkutekijöissä. Pankit eivät vielä hyödynnä tehokkaasti sen tuomia mahdollisuuksia. PSD2 on maksupalveludirektiivi, jonka johdosta pankit saavat luovuttaa asiakkaidensa tili- ja maksutiedot esimerkiksi fintechin startup-yrityksille, mikäli pankin asiakas siihen suostuu. 

Muutos mahdollistaa erilaisten uusien toimijoiden virtauksen finanssialalle. 

Vanhoihin pankkeihin luotetaan, uudet ovat ketteriä 

Erilaisilla pankeilla on erilaiset haasteensa. Suurilla ja vanhoilla pankeilla on paljon tietoa, mutta myös taakka on suuri. Suomessa pankkeihin luotetaan monia muita Euroopan maita enemmän. Tästä hyötyvät etenkin vanhat ja tunnetut pankit.

Josefine nostaa kuitenkin esiin myös pienten ja uudempien pankkien valttikortteja. Pienissä pankeissa osaavien ammattilaisten työpanos näkyy. Muutoksia on helpompi toimeenpanna ja palveluita pystytään ketterästi kehittämään. Tämä näkyy myös Josefinen nykyisen työnantajan toiminnassa. Pankki pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan ja panostamaan henkilökuntaansa. 

“Jos on henkilökunta, joka on osaava ja iloinen, yrityksen on helpompi menestyä”, Josefine hymyilee. 

Pankki ja asiakas jakavat vastuun yhdessä 

Josefine korostaa pankkien roolia vastuullisena toimijana. Luontonantajan vastuulla on luotonhakijan varallisuustilanteen arviointi. 

Resurs Bank panostaa asiakkaan vahvaan tunnistamiseen. Netissä tehdyn lainahakemuksen tiedot tarkistetaan huolellisesti. Pankki käyttää kuluttajatietojärjestelmää, josta sille on ollut paljon hyötyä. Myös muut pankit käyttävät järjestelmää tarkistaakseen lainanhakijan taloustilanteen. 

Olemassa olevia sääntöjä luoton myöntämiselle tulee jatkuvasti seurata ja kehittää, jotta vastuullisuus säilyy, Josefine selittää. Sähköinen asiointi ja muut palvelumuutokset ovat tuoneet mukanaan uusia haasteita. 

Toki vastuu on myös asiakkaalla, hän lisää. Luoton hakijan tulee ymmärtää mitä lainan ottaminen tarkoittaa ja arvioida oman talouden tilanne. Vastuu on siis sekä luotonantajalla, että -hakijalla. 

Rohkeus on avain menestykseen miesvaltaisella alalla

Josefine kummastelee finanssialan miesvaltaisuutta ja onkin iloinen siitä, että hänen työnantajansa panostaa vahvasti naispuolisiin työntekijöihinsä. Resurs Bank käynnisti viime vuonna yrityksen naisille tarkoitetun Resurs Women Potential program -mentorointiohjelman, jossa Josefine oli itsekin mukana. 

Resurs Bank panostaa selkeästi tasa-arvoon kannustamalla naisia etenemään miesvaltaisella alalla. Ei siis varmaan ole sattumaa, että pankin ylimmästä johdosta puolet on naisia. 

Josefine rohkaisee nuoria finanssialalle haluavia naisia uskomaan itseensä. Josefine korostaa rohkeuden merkitystä. Oma mielipide tulee uskaltaa sanoa ja liiallista varovaisuutta välttää. 

“Älä mieti mitä muut ajattelee. Tee vaan!“

Omaan kehitykseen pitää jatkuvasti panostaa. Uudet työroolit ja -tehtävät kannattaa ottaa vastaan, vaikka ei tuntisikaan olevansa vielä valmis. Josefine on taannoin aloittanut opiskelemaan uudestaan. Se on hänen tapansa kehittää itseään. 

Jussi Valsta

Jussi Valsta

Jussi Valsta on VertaaEnsin.fi palvelun toimitusjohtaja. Jussi on työskennellyt rahoitus- ja konsultointialalla viimeiset 7 vuotta ja hän jakaa artikkeleissaan näkemyksiään talous- ja pankkipalveluiden digitalisaatiosta ja trendeistä, ja miten nämä vaikuttavat meidän jokaisen kuluttajan arkeen ja talouden suunnitteluun

Tarjoukset