Vertaislainoihin sijoittaminen

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
Vertaislainoihin sijoittaminen

Vertaislainoihin sijoittaminen on eräs nopeimmin nousevista vaihtoehtoisen sijoittamisen menetelmistä. Vertaislaina on joukkorahoituksen muoto, jossa yksityishenkilö lainaa rahaa toiselle  yksityishenkilölle lainapalvelun kautta. Pohjimmiltaan vertaislainat ovat osa samaa jakamis- ja alustataloutta kuin vaikkapa kotimajoitus (Airbnb), kimppakyydit (Uber), yhteiskäyttöautot (Blox Car) ja ylimääräisen tavaran myyminen nettihuutokaupoissa (Huuto.net). Osapuolina ovat yksityishenkilöt, mutta taustalla olevat välittäjäpalvelut toimivat osapuolten välissä kummankin oikeuksia ja velvollisuuksia valvoen, mahdollistaen samalla mahdollisimman suuren kohdeyleisön tavoittamisen. 

Miten vertaislainoihin sijoittaminen käytännössä toimii?

Vertaislainamarkkinoille sijoittamisen aloittaminen on hyvin yksinkertaista.  

 1. Valitse vertaislainoja tarjoava lainanvälittäjä.
  Esimerkkejä Suomessa toimivista vertaislainoihin erikoistuneista välittäjistä ovat Fellow Pankki (entinen Fellow Finance) ja Bondora. Fellow Pankki ei tosin enää tarjoa sijoitusmahdollisuutta uusille asiakkaille.
 2. Luo itsellesi sijoittajatili lainanvälittäjän verkkopalvelussa.
  Sijoittajatilin luominen edellyttää, että sinulla on käytössä suomalaiset verkkopankkitunnukset tai muu vahva sähköisen tunnistautumisen menetelmä. Myös yritys voi toimia lainanantajana.
 3. Määritä, kuinka paljon haluat sijoittaa vertaislainoihin.
  Keskimääräinen lainasalkun koko on 10–40 000 €:n välillä. Tässä vaiheessa joudut jakamaan välittäjäpalvelulle riittävät tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. Välittäjäpalvelu tallettaa sijoitettavan omaisuuden erilleen omasta varallisuudestaan.
 4. Valitse lainasalkkusi jakauma.
  Voit sijoittaa manuaalisesti yksittäisiin lainahakemuksiin ja/tai avata automatisoidun palvelun (nk. allokaattorin) sijoitusten hajauttamiseksi. Voit määrittää muun muassa minkälaisella riskillä haluat sijoittaa, kuinka paljon haluat hajauttaa eri tyyppisiin vertaislainoihin ja kuinka pitkäksi ajaksi haluat lainata varallisuuttasi.
 5. Saat lainojen tuotot sijoitustilillesi.
  Välittäjä siirtää korkotuotot sijoitustilillesi sitä mukaa, kun lainoja maksetaan takaisin. Siirretystä summasta voidaan vähentää välittäjän välityspalkkio. Tieto saaduista tuloista siirtyy yleensä automaattisesti verottajalle. Koska myönnettyjä vertaislainoja maksetaan takaisin myös maksusuunnitelmaa nopeammin, on keskimääräinen salkun kiertonopeus yleensä alle puolet laina-ajasta.

Vertaislainojen tuotto-odotus  ja verotus

Vertaislainojen korkotuotto-odotukset ovat keskimääräistä sijoitusta korkeammat, noin 7–12 prosentissa. Koska vertaislainat ovat globaalistikin verrattain tuore toimiala, niiden käyttäytymistä talouden suhdanteiden vaihtuessa voi olla vaikea ennakoida. Siksi aloittelevan sijoittajan kannattaa harkita varojen hajauttamista myös muihin vaihtoehtoihin, kuten osakesäästötiliin tai osakesalkkuun.

Vertaislainojen verotus aiheutti aiemmin kysymyksiä sekä sijoittajille että verottajalle. Vuonna 2018 annetun lopullisen päätöksen myötä vertaislainojen korkotuottoa verotetaan pääomatulona. Veroprosentti on näin ollen 30 % ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34 %. Pääsääntöisesti välittäjäpalvelut ilmoittavat tiedon ansaitusta sijoitustoiminnasta suoraan verottajalle. Palvelusta riippuen ennakonpidätys tapahtuu joko automaattisesti tai siitä voi joutua huolehtimaan itsenäisesti. 

Myös vertaislainojen myyntivoittoja verotetaan pääomatulona. Huomionarvoista on, että vertaislainojen luotto- ja luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia.

Vertaislainoihin sijoittamisen riskit ja mahdollisuudet 

Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös vertaislainoihin sisältyy riski. Jos lainanottaja ei kykene maksamaan lainaamaansa summaa takaisin, menettää sijoittaja varallisuutta. Välittäjäpalvelut pyrkivät kuitenkin minimoimaan vertaislainoihin liittyviä riskejä usealla eri tasolla. 

Näistä keskeisin on lainanhakijoiden luokittelu eri riskiluokkiin. Jokaisella välittäjäpalvelulla on yksilöllinen riskien tunnistus- ja luokitusjärjestelmä, mutta taustalla oleva EU-tason lainsäädäntö luo luotonmyönnölle selkeät periaatteet. Lainsäädännön mukaan luottoa ei saa myöntää henkilölle, joka ei kykene huolehtimaan takaisinmaksusta ilman syvenevää velkaantumista. Koska kyseessä on kuitenkin vain arvio (ja elämä tapahtuu kaikille), ei kyseessä ole aukoton suojaustapa. Tästä syystä välittäjäpalvelut tekevät usein yhteistyötä myös perintäyhtiöiden kanssa.  

Toinen keskeinen tapa hallita riskejä liittyy sijoitussalkun hajauttamiseen. Vanhan sanonnan mukaisesti kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, ja tämä totuus pätee myös lainamarkkinoille sijoittamiseen. Sijoittaja voi hajauttaa pääomansa jopa tuhansiin erilaisiin vertaislainoihin, jotka täyttävät tiettyjä reunaehtoja. Tällä tavoin muutama epäonnistuminen ei juurikaan vaikuta kokonaisuuteen. 

Vastaavasti jos sijoittajalla on korkea riskinsietokyky, hän voi sijoittaa varallisuuttaan suuremman riskin lainoihin vastikkeeksi korkeammasta korosta ja paremmasta (joskin epävarmemmasta) tuotosta. 

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen vetää VertaaEnsin.fi:n markkinointi- ja sisällöntuotantotiimiä. Markkinoinnin ja teknologian ohella Keijon mielenkiintoa sykähdyttävät vaihtoehtoiset sijoituskohteet sekä henkilökohtaisen talouden hallinta.

Tarjoukset