Vertaislaina – vaihtoehtoinen tapa lainata rahaa

|Nita Joutsen
nainen kättelee miestä lainasopimus kädessä

Vertaislaina on kulutusluoton muoto, jossa lainatut rahat tulevat yksityishenkilöltä. Vertaislainaa otettaessa asioidaan kuitenkin lainayhtiön kanssa. 

Vertaislaina tarkoittaa pähkinänkuoressa toiselta yksityishenkilöltä otettu luottoa. Vertaislaina voi olla myös kahden yksityishenkilön välinen sopimus, mutta yleisesti ottaen sillä viitataan lainayhtiöiden välittämiin luottoihin, joiden rahoituksesta vastaavat yksityishenkilöt.

Toisten pankkien tai luottoyhtiöiden sijaan lainaraha tulee suoraan yksityishenkilöiltä, joiden tarkoituksena on tehdä voittoa omilla säästöillään. Vertaislainojen välittäjinä toimivat tavallisesti lainayhtiöt – kyseessä on siis liiketoiminta, jolla pyritään tekemään voittoa. Vertaislainan toinen nimi on P2P-laina. Nimi tulee englanninkielisistä ilmauksista peer to peer ja people to people.

Muiden kulutusluottojen tapaan myös vertaislainoja haetaan monenlaisiin tarpeisiin – tavallisten arjen hankintojen rahoittamisesta yllättävien kulujen kattamiseen. Vertaislainojen ehdot, saatavilla olevat lainasummat sekä takaisinmaksuajan pituus ovat lainayhtiöiden määriteltävissä.

Lainaehtoihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa hakuvaiheessa hakemalla vertaislainaa paitsi itselleen sopivalla summalla myös takaisinmaksuajalla. Vertaislainoja myöntävän lainayhtiön tehtävänä on toimia välikätenä lainaa ottavan ja tarjoavan osapuolen välillä. Lainayhtiö ottaa työstä osan tuotoista itselleen joko korkotuottoina tai palvelu- ja välitysmaksuina.

Vertaislainan myöntäminen luottotiedottomalle riippuu kunkin vertaislainapalvelun käytännöistä. Vertaislainaa voi kuitenkin mahdollisesti saada, vaikka perinteistä kulutusluottoa ei myönnettäisikään. Korkoja saatetaan tässä tapauksessa periä enemmän.

Mistä vertaislainaa voi hakea?

Vertaislainaa voi hakea muiden rahoitusratkaisuiden tapaan suoraan lainantarjoajilta.

Vertaislainaa voi hakea esimerkiksi Bondoralta tai Fellow Financelta. Bondoralta voi hakea vertaislainaa 10000 euroon asti. Fellow Financelta voi myös hakea vakuudetonta vertaislainaa ja heidän kautta voi hakea hieman suurempaa lainasummaa.

Kuinka suuren vertaislainan voi saada?

Suomessa vertaislainaa on mahdollista saada muutamasta kymmenestä eurosta jopa 20000 euroon saakka. Annetun lainan määrä riippuu lainanvälittäjästä. Yleensä vertaislainan summat liikkuvat muutamassa tuhannessa eurossa.

Lainan hinta määräytyy aina lainasumman ja laina-ajan mukaan, minkä lisäksi siihen vaikuttavat myös sijoittajien näkemykset ja kunkin lainayhtiön käytänteet. Muiden kulutusluottojen tapaan myös vertaislainojen summat määräytyvät sen mukaan, minkälainen luottoarvio hakijasta tehdään.

Jos hakijan maksukyky arvioidaan riittävän hyväksi, hän voi saada suuremmankin lainan. Heikompi maksukyky kuitenkin tarkoittaa pienempää lainaa sekä korkeampaa korkoa. Jos hakijan tulot ovat pienet, on hänen mahdollista tehdä lainahakemus ja valita pienempi lainasumma ja pitkä maksuaika. 

Mitkä ovat vertaislainojen edut ja riskit?

Vertaislainoihin sijoittaminen tuo sekä riskejä että mahdollisuuksia. Vertaislainat tarjoavat sijoittajille monia etuja: vertaislainojen korkotuotto-odotukset ovat korkealla, noin 7–12 prosentissa. Vertaislainoihin sijoittaessaan sijoittaja on myös tietoinen, mihin hänen rahansa menevät.

Jotkin vertaislainayhtiöt antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, kenelle omat rahat menevät ja valita sijoituskohde paitsi tämän luottoarvion myös rahankäyttöaikeiden perusteella. Sijoittajat voivat kiinnostua myös sellaisesta lainanottajasta, jonka luottoarvio ei ole paras mahdollinen mutta johon liittyvä rahojen käyttötarkoitus ja toisaalta takaisinmaksusuunnitelma tuntuvat sopivilta.

Vertaislainoihin liittyvät prosessit ovat lisäksi suhteellisen vaivattomia, sillä niitä haetaan modernien kulutusluottojen tavoin usein verkossa.

Vertaislainoissa sijoittajan suurin riski on mahdollisuus menettää osa sijoituksista, jos kuluttaja ei maksa lainaansa takaisin. Tätä riskiä on kuitenkin mahdollista pienentää esimerkiksi hajauttamalla sijoitettu pääoma satoihin tai jopa tuhansiin eri lainoihin.

Sijoittamisesta tekee turvallisempaa myös se, että jokaisen asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ja maksukyky kartoitetaan. Useimmat vertaislainapalvelut antavat näiden perusteella asiakkailleen luottoluokituksen, jonka perusteella kukin sijoittaja voi itse valita sijoituksensa riskiluokan.

Mitä korkeariskisempi laina on, sitä korkeampaa korkoa asiakas maksaa ja sitä parempi tuotto sijoittajalle tulee. Vertaislainat ovat silti Suomessa vielä verrattain tuore ala, ja niiden käyttäytymistä talouden suhdanteiden vaihtuessa voi olla vaikea ennakoida. 

Vertaislaina ja verotus

Vertaislainojen verotus aiheutti aiemmin kysymyksiä sekä sijoittajille että verottajalle. Vuonna 2018 annetun lopullisen päätöksen myötä vertaislainojen korkotuottoa verotetaan pääomatulona.

Veroprosentti on näin ollen 30 % ja 30 000 euron ylittävältä osuudelta 34 %. Myös vertaislainojen myyntivoittoja verotetaan pääomatulona. Huomionarvoista on, että vertaislainojen luotto- ja luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia. 

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.