Asuinpaikka vaikuttaa velkaneuvontaan pääsyyn — jonotusta jopa puoli vuotta

|Posted by | Kaikki artikkelit, Uutiset
Tags: ,

velkaneuvonta

Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan talous- ja velkaneuvonnan jonot ovat keskimäärin kuusi viikkoa, mutta alueittain ja varsinkin kuntien välillä vaihtelu on suurta. Esimerkiksi Joensuussa velkaneuvontaan voi päästä kolmessa päivässä kun taas Oulussa velkaneuvonnan jono on noin puoli vuotta.

Talous- ja velkaneuvonnan tarve vaihtelee kunnittain

Talous- ja velkaneuvonta auttaa yksityishenkilöitä ja pienyrityksiä löytämään ratkaisuja velkaongelmiinsa. Tällä hetkellä velallisen tulee hakea apua oman kuntansa velka- ja talousneuvonnasta, joka voi aiheuttaa ruuhkahuippuja tietyissä kunnissa.

Syyt hakeutua talous- ja velkaneuvontaan ovat monisyiset. Yllättävät muutokset taloudelliseen tilanteeseen kuten työttömyys, sairaus tai avioero voivat aiheuttaa maksuvaikeuksia. Myös osa neuvontaan hakevista ei ole välttämättä ole osannut varautua eläkkeelle jäämisestä aiheutuvaan tulojen tippumiseen.

Puskurirahasto voi auttaa välttämään oman talouden kriisitilanteet, joten katso mikä säästämisen tili sopii sinulle parhaiten:

Säästötilien vertailu Löydä korkein korko

Jatkossa velalliset eivät ole sidottuja tiettyyn talous- ja velkaneuvonnan pisteeseen

Talous- ja velkaneuvontaan pääsy vaihtelee: Inarissa, Lappajärvellä ja Sodankylässä velkaneuvontaan voi päästä viikossa. Kotkassa, Kuopiossa ja Rovaniemellä velkaneuvontaan joutuu keskimäärin jonottamaan kuukausia.

Tällä hetkellä velallisen tulisi hakea apua oman kuntansa velkaneuvonnasta, mutta vuoden 2018 alusta lähtien velallinen voi valita oman velkaneuvonnan pisteensä kun velkaneuvonta siirty oikeusaputoimistoihin. Jatkossa esimerkiksi kuopiolainen voisi saada velkaneuvontaan Helsingistä tai helsinkiläinen Inarista.

Huolena on kuitenkin velkaneuvonnan rahoitus tulevaisuudessa. Tällä hetkellä velkaneuvonnan rahoitus tulee valtion budjetista ja kuntien vapaaehtoisista rahoituksesta. Ensi vuoden puolella rahoitusta tulisi ainoastaan valtiolta ja näyttäisi siltä, että talous- ja velkaneuvonnan rahoitus tulisi vähenemään.

Lähde
YLE

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *