Velkajärjestely

|Posted by | Kaikki artikkelit, Oma Talous, Termit
Tags:
miehellä kädessä sinisiä ja virheitä rakennuspalikoita. Artikkeli kertoo velkajärjestelystä

Johdanto velkajärjestelyyn

Joskus elämässä kaikki ei suju niin kuin haluaisi. Esimerkiksi työttömyys tai äkillinen sairastuminen tai muut syyt voivat sysätä talouden niin pahaan epätasapainoon, ettei siitä tunnu olevan enää kunnollista tietä ulos.

Useimmiten kysymys on lyhyestä epätasapainosta, jonka voi saada kuriin ottamalla käyttöön esimerkiksi Excel-budjetin ja alkamalla suunnitella rahankäyttöään tarkemmin. Usein tilanne saadaan näillä korjattua.

Jos tilanne kuitenkin pitkittyy tai uhkaa muulla tavalla riistäytyä, voidaan ottaa käyttöön järeämmät keinot. On mahdollista tehdä esimerkiksi maksusopimuksia velkojien kanssa, maksaa velkoja ulosoton välityksellä tai hakea kunnalta sosiaalista luottoa. Siinä vaiheessa, kun maksuhäiriömerkintöjä on jo pitkä rivi eivätkä rahat meinaa riittää, voi yksi mahdollinen väline talouden tasapainottamiseen olla velkajärjestely.

Mikä on velkajärjestely?

Yksityishenkilön velkajärjestely voi olla mahdollinen ratkaisu velkaongelmiin, joihin ei löydy muuta vaihtoehtoa. Velkajärjestely on takoitettu ihmisille, joiden maksukyky tai mahdollisuudet eivät riitä velkojen maksamiseen.

Velkajärjestely on nippu erilaisia toimenpiteitä ja keinoja, joilla velallisen (yksityishenkilö) velkasuhteita voidaan muuttaa. Velkajärjestelyn määrää tuomioistuin ja tarkoituksena on, että yksityishenkilön velat sovitetaan hänen maksukykyynsä.

Velkajärjestelylaki muuttui vuonna 2015 ja nykyisin siihen voivat hakea myös pienyrittäjät. Yleisesti kyseessä on kuitenkin pääosin yksityishenkilöiden käyttämä keino päästä veloista eroon.

Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestely kestää yleensä 3 – 5 vuotta. Sen aikana velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan. Ne velat, joita ei velkajärjestelyn puitteissa kyennyt maksamaan takaisin, saa anteeksi.

Velkajärjestelyssä velkoja lyhennetään velallisen oman maksykyvyn mukaan tavallisesti kolme vuotta ja loput, maksamatta jääneet velat saa anteeksi. Velkajärjestelyä voidaan pidentää velallisen pyynnöstä viiteen vuoteen, jos pidennykseen on hyvä syy. Syy voi olla esimerkiksi sairaus tai työttömyys.

Jos velallisella on omistusasunto, se on mahdollista säilyttää, jos maksukyky riittää asuntolainan lyhentämiseen. Tällöin maksuohjelma kestää tavallisesti noin kymmenen vuotta. Asunnon täytyy kuitenkin olla kohtuullisen kokoinen ja arvoinen. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on laatinut kahdeksan askelta velkajärjestelyihin:

 1. Selvitetään velkajärjestelyä hakevan velallisen taloudellinen tilanne. Selvitetään siis muun muassa tulot, varat, maksukyky ja tietysti se, paljonko velkaa on yhteensä.
 2. Selvitetään, olisiko ylivelkaantumistilanne mahdollista ratkaista sopimalla velanmaksusta velkojien kanssa.
 3. Jos yksimielisyyteen velkojien kanssa ei päästä, toimitetaan velkajärjestelyhakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Velkajärjestelyä haetaan aina velallisen kotipaikan käräjäoikeudelta, oikeusministeriön vahvistamalla velkajärjestelyhakemuksella. Hakemuksia saa muun muassa oikeusaputoimistoista ja oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Apua saa esimerkiksi kuntasi talous- ja velkaneuvojalta.
 4. Tutkitaan velkajärjestelyn edellytykset. Jos edellytykset toteutuvat eikä esteperusteita ole, käräjäoikeus aloittaa velkajärjestelymenettelyn.
 5. Selvittäjä (velallinen tai käräjäoikeus määräävät selvittäjän) laatii velallisen maksukykyä vastaavan maksuohjelmaehdotuksen.
 6. Maksuohjelmaehdotuksesta varataan asianosaisille tilaisuus lausua, eli antaa selvityksen. Asianosaisia ovat velallinen itse sekä velkojat ja mahdolliset kanssavelalliset.
 7. Käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman, mikäli velkajärjestelylle ja maksuohjelman vahvistamiselle on edellytykset.
 8. Maksuohjelman päätyttyä ja velallisen täyttäessä maksuohjelmassa hänelle määrätyn maksuvelvollisuutensa, velallinen vapautuu veloistaan.

Miten velkajärjestelyyn haetaan?

Velkajärjestelyä voi hakea kuka tahansa yksityishenkilö tai pienyrittäjä, kunhan vakituinen asuinpaikka on Suomi. Tämä on yleensä viimeinen keino, ja hyvin raskas sekä pitkä prosessi. Velkajärjestelyä ei myönnetä kaikille hakijoille. Se miksi velkajärjestelyyn ei pääse, voi johtua useista eri syistä.

Esteitä velkajärjestelyn onnistumiselle voivat olla muun muassa:

 • velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on väliaikaista esimerkiksi tilapäisen työttömyyden, opiskelun tai sairausloman vuoksi
 • velallisella on huomattavasti lähiaikoina otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta
 • velallisella on merkittävästi rikosperusteisia velkoja.

Esteiksi saattaa nousta esimerkiksi se, että velkaantumisen nähdään johtuvan kevytmielisestä elämäntyylistä. Jos velat ovat syntyneet esimerkiksi siitä, että on hankkinut ylenpalttisesti kalliita autoja tai koruja, se voidaan lukea esteperusteeksi velkajärjestelylle.

Toisaalta kannattaa muistaa, että velkajärjestelyssä katsotaan aina kokonaisuutta, ja velkajärjestelyyn voi päästä, vaikka esteperusteita olisikin. Lopullisessa päätöksessä annetaan paljon enemmän painoarvoa viimeaikaisille tapahtumille (esimerkiksi sille, miten olet viime aikoina maksanut laskujasi) kuin asioille, joista on kulunut pitkä aika.

Toisin sanoen on tärkeää, että hoitaa asiansa hyvin; käy töissä, maksaa velkojaan ulosottoon eikä velkaannu enää lisää. Tätä pidetään velkajärjestelyssä puoltavana seikkana, jotta järjestely voidaan myöntää.

Yleisesti ottaen voidaan myös todeta, että velkajärjestelyyn pääsemisen voi estää tilanne, jossa velallisen maksukyvyttömyyden ei katsota olevan pysyvä tilanne.

Kuinka velkajärjestely vältetään?

Velkaantuneisuus ja yli varojen eläminen on yhä tyypillisempää tänä päivänä, kun lainaa on tarjolla helposti useista eri rahoituslaitoksista. Lainaa voi kertyä nopeasti eri paikkoihin, ja kuukausierät kasvavat nopeasti. Lainan maksaminen takaisin niin pian kuin mahdollista on tärkeää, etteivät lainan kustannukset nouse ylitsepääsemättömiksi.

Velkajärjestely on usein velalliselle hyvä asia, ja talousvaikeuksia kannattaa pyrkiä aktiivisesti selvittämään. Jos velkajärjestelyyn ei pääse, ylimääräisen velan ottaminen ja kulutuksen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Maksujärjestyksellä on väliä

Velkojen maksujärjestyksellä voi olla suuri vaikutus omaan talouteen suuntaan tai toiseen. Maksuun kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin silloin, kun velkoja on useampia. Velkoja voi lyhentää niin sanotulla lumipallometodilla, tai maksaa kaikki velat pois yhdistelylainalla.

Lainoissakin on eroja

Lainat eivät ole samanlaisia. Velkojen maksua suunnitellessa kannattaa huomioida, että monen lainan maksuohjelmaa voi muuttaa ja lyhentää velkaa alkuperäisestä poikkeavalla aikataululla. Lyhennysten muuttaminen ja suunnittelu auttavat pitämään talouden tasapainossa ja säästävät myös rahaa.

Erilaisia maksuohjelman muutoksia harkitessa on tärkeää ymmärtää niiden mahdolliset lisäkustannukset. Esimerkiksi eräpäivän siirtäminen voi joskus tulla kalliiksi.

Takaisinmaksusuunnitelma lainalle

Suunnitelman laatiminen lainalle on hyvin tärkeää ja laskelmissa tulee olla realistinen, jotta tavoitteessaan onnistuu. Säännöllisten menojen lisäksi on huomioitava yllättävät lisäkulut ja jättää budjettiin joustovaraa.

Maksuaikataulusta ei pidä tehdä liian tiukkaa, jotta välttyy maksusuunnitelman muuttamisen lisäkuluilta. Jos taas kykenee maksamaan lainan suunniteltua nopeammin, on se ainoastaan hyvä asia.

Jos avoimia lainoja on useampia, lainojen yhdistäminen on yksi vaihtoehto, mitä kutsutaan lainojen konsolidoinniksi. Lainantarjoajan kanssa voi neuvotella useamman lainan yhdistämistä yhdeksi lainaksi. Tämä voi helpottaa lainan takaisinmaksussa, kun on vain yksi laina, eli vain yksi maksuerä huolehdittavana. Lainojen yhdistämistä tarjoavat useat lainanantajat.

Pienennä menoja

Ekstratulojen lisäksi tulojaan voi kasvattaa pienentämällä menoja.
Ulkonasyömisen, baari-illan ja elokuvissa käynnin muutaman kerran välistä jättäminen vaikuttaa menoihin yllättävän paljon. Vapaa-ajan menojen vähentäminen ei ole helppoa, mutta vähäksi aikaa siihen pystyy kuka tahansa.

Jos ravintolailloista ja lomamatkoista on vaikea luopua, on säästäminen mahdollista esimerkiksi kilpailuttamalla kaikki olemassa olevat sopimukset, kuten laajakaistaliittymä, vakuutukset, puhelinliittymä, kuntosalijäsenyys tai pankkilainat.
Luottokortin kilpailuttaminen kannattaa, sillä useat kortit tarjoavat etuja ja ominaisuuksia, joilla voi säästää rahaa. Hyvin merkittävä etu on matkavakuutus.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.