Velallinen, vastusta kohtuuttomia viivästyskorkoja

|Pauliina Laitinen

Pikavippien kohtuutonta viivästyskorkoa kannattaa vastustaaHelsingin Sanomat uutisoi 4.3.2018 Pikavippiyhtiöiden ja kuluttajien välisten oikeudenkäyntien tuloksista. Usein kiistat on ratkaistu kuluttajan hyväksi.

Oikeustapauksissa kuluttajan velka on jäänyt maksamatta ja pikavippiyhtiöt ovat halunneet viedä velan ulosottoon. Velalliset eivät yleensä vastaa kanteisiin. Viivästyskorkoja on oikeudessa kuitenkin useissa tapauksissa kohtuullistettu, sillä ne ovat olleet yli sata prosenttia. Viivästyskorkoja on useissa tapauksissa kohtuullistettu niin, että niitä ei ole tarvinnut maksaa yhtään yli viitekoron.

Lainan pääoma pitää joka tapauksessa maksaa takaisin. Velallisen pitää kuitenkin esittää itse vaatimus kohtuullistamisesta, sillä tuomioistuimet eivät voi korkoa kohtuullistaa elleivät velalliset sitä vaadi. Tuomioistuin voi puuttua asiaan oma-aloitteisesti vain, jos luoton ehdot ovat olleet epäselvät.

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa on ollut tapaus, jossa perintäyhtiö vaati 90 % korkoja 2 800 € lainapääomasta. Alkuperäinen pikavippi oli ollut 2 000 € ja velan todellinen vuosikorko 132 %. Oikeus laski korkoa 40 prosenttiyksiköllä 50 %:iin. Helsingin hovioikeus on myös antanut ratkaisun, jossa 118 % vuosikorko katsottiin kohtuuttomaksi. Hovioikeuden mukaan se tuli jättää kokonaan huomiotta, ja velkojalla oli oikeus vain lain mukaan määräytyvään viivästyskorkoon, joka on 7 % vuodessa. Myös Oulun ja Vantaan käräjäoikeuden ovat pitäneet tällaisia ehtoja mitättöminä.

Tuomioistuimessa on ollut tapauksia, joissa koroista on kokonaan luovuttu kun velallinen on nostanut esille kohtuuttomuuden. Perintäyhtiöt ja pikavippifirmat eivät ole erityisemmin valittaneet tuomioistaan. “Toisen tietämättömyyttä on käytetty hyväksi kautta aikojen, joskus häikäilemättömästikin”, sanoo eräs käräjätuomari.   

Tuomioistuimet eivät voi puuttua kuitenkaan lainojen ehtoihin omasta aloitteestaan, jos ehdot ovat riittävän ymmärrettävät ja selkeät. Asia jää velallisen oman ymmärryksen ja aktiivisuuden varaan.

Kilpailu -ja kuluttajavirasto on yrittänyt saada aikaan oikeuskäytäntöä myös koko luoton aikaisen koron kohtuullisuudesta. Se ei kuitenkaan ole onnistunut, sillä pikavippiyhtiöt ovat luopuneet vaateistaan kaikissa tapauksissa, jossa kuluttaja-asiamies on lähtenyt avustamaan luoton ottanutta kuluttajaa, kertoo Kuluttaja- ja kilpailuviraston lakimies Paula Hannula.

Vuonna 2013 lakiin säädettiin pikavippien korkokatto, joka rajoitti alle 2 000 € luottojen koron 50 %:iin. Käytännössä jotkut pikavippiyritykset myöntävät yli 2 000 euron luottorajan asiakkaalle, jotta voivat saada suurempia kuin 50 % korkoja.

Kuluttaja-asiamies teki vuonna 2016 esityksen lain muuttamisesta sellaiseksi, että 50 % korkokatto laajennettaisiin koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja, eikä ainoastaan alle 2 000 euron lainoja. Oikeusministeriöissä on tehty aiheesta myös arviointimuistio, joka on lausuntokierroksella.

Samana vuonna tehdyn Helsingin Yliopiston katsauksen mukaan yksittäisten luotonantoyritysten velkapääomat muodostavat suuren osan velkomustuomioiden velkamassasta. Vuonna 2015 myönnettiin 471 459 pikavippiin vertautuvaa lainaa. Pikavippejä ottavat kaiken ikäiset ihmiset monenlaisiin menoihin.

Ylivelkaantuneilla on tyypillisesti pikavippien lisäksi myös laskuja, hyödykesidonnaisia luottoja, autolainaa ja asuntolainaa. “Jos ongelmia aletaan korjata kulutusluotolla, se on yksi tekijä joka voi syöstä tilanteen huonompaan suuntaan”, Hannula kertoo.

Oikeusministeri Antti Häkkänen on sanonut, että pikaluottosääntelyä tullaan vielä arvioimaan tällä vaalikaudella.