Varainsiirtoveron maksaminen – Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
rahaa ja asunto

Asunnon osto edellyttää yleensä varainsiirtoveron maksamista. Ensiasunnon ostajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa varainsiirtoveroa tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Milloin varainsiirtovero maksetaan?

Varainsiirtovero tulee maksettavaksi, kun henkilö ostaa asunto-osakkeen tai kiinteistön ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset. Varainsiirtoveroa tulee maksaa myös vuokraoikeuden kaupasta sekä pörssin ulkopuolisista arvopaperikaupoista.

Varainsiirtoveron maksaminen ja ilmoittaminen jää yleensä nimenomaan ostajan vastuulle, eli vero on laskettava ja maksettava oma-aloitteisesti. Jos kyseessä kuitenkin on kiinteistönvälittäjän kautta ostettava asunto-osake, tekee kiinteistönvälittäjä ilmoituksen ostajan puolesta. 

Missä tapauksissa varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi:

 • Ensiasunnosta, jos ostaja on 18–39-vuotias ja asunto tulee omaksi kodiksi
 • Asumisoikeusasunnosta
 • Arvopaperipörssissä myytävistä osakkeista tai muista arvopapereista
 • Osakkeiden uusmerkinnästä
 • Lahjaksi tai perinnöksi saadusta omaisuudesta, jos vastikkeena on käytetty vain jaettavana olevaa varallisuutta

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa myöskään silloin, kun veron määrä on alle 10 euroa. Varainsiirtoveroilmoitus on kuitenkin annettava aina. 

Miten varainsiirtoveroilmoitus tehdään?

Varainsiirtoveroilmoituksen voi tehdä Verohallinnon sivuilta löytyvällä lomakkeella. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen teko onnistuu OmaVero-palvelussa. Jos ostajia on useita, jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoitus, johon kirjataan oma osuus hankitusta omaisuudesta. Samalla ilmoituksella ei siis voi ilmoittaa muiden ostajien, kuten esimerkiksi puolison tietoja. 

Jos kauppa tehdään kiinteistönvälittäjän kautta ja sen kohteena on asunto-osake, eli esimerkiksi kerrostalo- tai rivitaloasunto, tekee välittäjä varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle ostajan puolesta. Ostajan tehtäväksi jää maksaa vero kaupantekotilaisuuden yhteydessä ja esittää isännöitsijälle todistus varainsiirtoveron maksusta.

Uudiskohdetta tai kiinteistöä ostettaessa ostajan on itse huolehdittava varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä, vaikka hän olisi käyttänyt kiinteistönvälittäjää.

Kuinka nopeasti varainsiirtovero täytyy maksaa?

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen täytyy yleensä hoitaa 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Määräaika riippuu kuitenkin hankitusta omaisuustyypistä. Esimerkiksi omakotitalon tai muun kiinteistön hankinnan yhteydessä varainsiirtovero tulee maksaa ennen lainhuutoa. Lainhuutoa on puolestaan haettava Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa kauppojen teosta. 

Mitä tapahtuu, jos varainsiirtoveron maksu myöhästyy?

Veronmaksun suhteen on syytä olla huolellinen. Jos varainsiirtoveroilmoitus myöhästyy, ovat seuraukset seuraavanlaiset:

 • 50 euron myöhästymismaksu henkilöasiakkailta ja kuolinpesiltä, jos maksu on myöhässä 1–60 päivää.
 • 100 euron myöhästymismaksu kaikilta muilta verovelvollisilta ja verovastuussa olevilta yrityksiltä, jos maksu on myöhässä 1–60 päivää.
 • Veronkorotus, jos maksu on myöhässä yli 60 päivää. Korotus on yleisimmin 10 %, kuitenkin vähintään 75 euroa.

Varainsiirtoveron määrä vuonna 2023

Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero on 4 %. Tähän kategoriaan sisältyvät esimerkiksi:

 • Tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo)
 • Maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki
 • Pelkkä rakennus tai rakennelma

Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 2 %. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Kerrostalo- ja rivitalo-osakkeet
 • Liikehuoneistot
 • Autopaikat
 • Varastot
 • Golfosakkeet
 • Lomaosakkeet
 • Venepaikat

Kannattaa huomioida, että asunnon varainsiirtoveron määrä lasketaan aina velattomasta hinnasta, vaikka ostaja hyödyntäisi yhtiölainaa ja maksaisi kaupanteon yhteydessä asunnosta pelkän myyntihinnan. 

Muiden osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 %. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi:

 • Osakeyhtiöiden osakkeet, jotka on hankittu arvopaperipörssien ulkopuolelta

Lähde: Verohallinto

Sebastian Remes

Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset