Milloin varainsiirtoveroa maksetaan?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
rahaa ja asunto

Asunnon osto edellyttää yleensä varainsiirtoveron maksamista. Ensiasunnosta veroa ei kuitenkaan tarvitse tiettyjen ehtojen täyttyessä maksaa. 

Varainsiirtovero ilmoitetaan ja maksetaan silloin, kun henkilö ostaa esimerkiksi kiinteistön ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset, metsä- tai peltokiinteistön, osan kiinteistöstä eli määräalan tai määräosan, tai rakennuksen siirtokelpoisella vuokramaalla. Varainsiirtoveroa tulee siis maksaa myös vuokraoikeudesta.

Varainsiirtoveron maksaminen jää yleensä nimenomaan ostajalle, ja vero on laskettava ja maksettava oma-aloitteisesti. Jos on epäselvää, mistä määrästä varainsiirtoveroa tulee maksaa, voi tehdä lausuntopyynnön OmaVerossa tai siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Kiinteistön omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai vastaavan sopimuksen allekirjoittamisesta. Varainsiirtoveroilmoituksen antaminen ja varainsiirtoveron maksaminen tulee hoitaa ennen lainhuudon tai kirjaamisen hakemista.

Lainhuutohakemukseen ei tarvitse liittää todistusta varainsiirtoverosta. Kun sekä maksu että ilmoitus ovat saapuneet Verohallintoon, tieto varainsiirtoveron suorittamisesta siirtyy automaattisesti Maanmittauslaitokselle.

Missä tapauksissa varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa?

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi ensiasunnosta, asumisoikeusasunnosta, arvopaperipörssissä myytävistä osakkeista ja muista arvopapereista, lahjaksi tai perintönä saadusta omaisuudesta, jos on käyttänyt vastikkeena vain jaettavana olevaa varallisuutta tai osakkeiden uusmerkinnästä. 

Asunnon osto edellyttää varainsiirtoveron maksamista, mutta varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa ensiasunnosta, jos tietyt ehdot täyttyvät: ostaja on 18–39-vuotias ensiasunnon ostaja ja asunto tulee hänen omaksi kodikseen. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa myöskään siinä tapauksessa, että veron määrä on alle 10 euroa. Kannattaa huomioida, että varainsiirtoveroilmoitus on kuitenkin aina annettava. 

Muista tehdä varainsiirtoveroilmoitus!

Jos ostajia on useita, jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa – mutta vain oma osuus hankitusta omaisuudesta ilmoitetaan. Samalla ilmoituksella ei siis voi ilmoittaa muiden ostajien, kuten esimerkiksi puolison tietoja. 

Varainsiirtoveroilmoituksen henkilöasiakas tai yritys voi vaivattomimmin tehdä OmaVerossa. Paperilomaketta voivat käyttää henkilöasiakkaat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt sekä huutokaupanpitäjä, joka on perinyt ostajalta varainsiirtoveron. Paperilomake on mahdollista palauuttaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen tai vastaavasti mihin tahansa verotoimistoon.

Jos varainsiirtoveroilmoituksessa on virheitä, OmaVerossa voi myös antaa korvaavan varainsiirtoveroilmoituksen korjaamalla virheet ja täyttämällä myös muut kohdat uudelleen. Paperilomakkeella ilmoittaessa tulee merkitä rasti lomakkeen alussa olevaan kohtaan Korvaava varainsiirtoveroilmoitus.

Jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ostetaan kiinteistövälittäjän kautta, välittäjä tekee kaupan yhteydessä ostajan puolesta varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle. Ilmoitus on todistus siitä, että varainsiirtovero on maksettu tai vastaavasti ostaja on ensiasunnon ostaja.

Ostaja saa kiinteistönvälittäjältä oman kappaleen Verohallinnon lähettämästä vastaanottokuittauksesta. Uudiskohdetta tai kiinteistöä ostettaessa ostajan on itse huolehdittava varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä, vaikka olisikin käyttänyt kiinteistövälittäjää.

Mitä tapahtuu, jos varainsiirtoveroilmoituksen myöhästyy?

Veronmaksun suhteen on syytä olla huolellinen. Varainsiirtoveroilmoituksen myöhästyminen enintään 60 päivällä aiheuttaa myöhästymismaksun, joka on 50 euroa henkilöasiakkailta sekä kuolinpesiltä ja 100 euroa muilta verovelvollisilta ja verosta vastuussa olevilta (esimerkiksi yhtiöiltä). Jos ilmoituksen antaa yli 60 päivää myöhässä määräpäivästä, seurauksena on veronkorotus.

Varainsiirtovero vähennyskelpoinen vasta asuntoa myytäessä

Omistusasunnon hankinnan yhteydessä maksettu varainsiirtovero on osa asunnon hankintahintaa ja siten vähennyskelpoinen kustannus vasta silloin, kun asunto myydään. Varainsiirtovero lasketaan osaksi asunnon hankintamenoa, joka näin ollen vähentää mahdollista asunnosta saatavaa luovutusvoittoa tai lisää mahdollista luovutustappiota. 

Varainsiirtovero huoneisto- ja tonttikaupassa

Asuntoa ostaessa (ellei kyseessä ole em. tietyt ehdot täyttävästä ensiasunto) tulee maksaa 2 % varainsiirtovero ja samalla tehdä myös varainsiirtoveroilmoitus kahden kuukauden kuluttua omistusoikeuden siirtymisestä. Kannattaa huomioida, että varainsiirtoveron määrä lasketaan aina asunnon velattomasta hinnasta – vaikka ostaja siis hyödyntäisi yhtiölainaa ja maksaisi kaupanteon yhteydessä asunnosta pelkän myyntihinnan. 

Joskus taloyhtiö on rakennettu vuokratontille, jossa asuntokohtainen tontinosan voi lunastaa kaupanteon yhteydessä. Tontinosan lunastus lasketaan kiinteistökaupaksi, joten tässä tapauksessa lunastushinnasta on maksettava 4 % varainsiirtovero.

Varainsiirtovero vuonna 2022

Varainsiirtoveron veroprosentin suuruus on 1,6–4 %. Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero on 4 % (esimerkiksi tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset, kuten omakotitalo, tai vastaavasti maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki sekä pelkkä rakennus tai rakennelma). Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero 2 % (esimerkiksi kerrostalo- tai rivitalo-osake, liikehuoneisto, autopaikka, varasto, golfosake, lomaosake ja venepaikka). Muiden kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero 1,6 % (muun muassa osakeyhtiön osakkeet, jotka on hankkinut muuten kuin arvopaperipörssistä, esimerkiksi puhelinosakkeet).

Esimerkkejä varainsiirtoveroprosenteista:

Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero4%
Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero2%
Muiden kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero1,6%

Lähde: Vero.fi

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset