Kuinka paljon työelämässä olevat suomalaiset tekevät ulkomaanmatkoja?

|Posted by | Matkustaminen
Tags: , ,

Joululomat osuvat vuonna 2019 niin, että pyhäpäivät ovat arjen keskellä. Tiedossa on siis pitkät vapaat suurelle osalle suomalaisista työntekijöistä. Oletko itse harkinnut pientä annosta aurinkoa pimeyden keskelle? Tai jotain ei-niin-aurinkoista vapaa-ajan ulkomaanmatkaa? Nykyaikana sosiaalinen media täyttää elämämme muiden lomakuvilla ja välillä voi tuntua, että toiset ovat jatkuvasti ulkomaan lomilla. Kuinka paljon työelämässä olevat suomalaiset todellisuudessa matkustavat? VertaaEnsin.fi toteutti aikaisemmin kyselytutkimuksen yli 18-vuotiaiden työelämässä olevien suomalaisten matkustamisesta.

Yli kolmannes (37%) vastanneista ei ollut tehnyt ainuttakaan vapaa-ajan ulkomaanmatkaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Kyselystä selvisi, että miehet lähtevät naisia helpommin ulkomaan lomamatkoille. Vastanneista naisista 42 % oli jättänyt ulkomaan matkat tekemättä ja miehistä vain 31 %.

Pääkaupunkiseudulla lomamatkat pois jättäneitä oli vain 26 %, kun vastaavasti alle 10 000 asukkaan kunnissa lähes puolet (49 %) ei ollut tehnyt ainutta ulkomaan reissua.

Kaikista kyselyyn vastanneista 24 % oli tehnyt yhden ulkomaan vapaa-ajan matkan ja 2-3 matkaa oli tehnyt 26 %.

Kuinka monta ulkomaanmatkaa teit viime vuoden aikana? Ulkomaanmatkat
 En yhtään 36,67 %
 1 24,35 %
 2-3 26,01 %
 4-5 8,68 % 
 6-7 1,62 % 
 yli 7 1,76 % 
 En osaa sanoa 0,91 %

Viime vuosikymmeninä lennot ovat halventuneet kuluttajalle huomattavasti. Ulkomaanmatkat eivät kuitenkaan ole suinkaan ilmaisia. Tiedotimme myös aikaisemmin kuinka kolmannes suomalaisista elää ilman puskurirahastoa. Miten yli 60 % suomalaisista rahoittavat matkansa? 79 % kyselyyn vastanneista ilmoitti maksaneensa viimeisen 12 kuukauden vapaa-ajan ulkomaanmatkat säästöillä. 12 % rahoitti matkat luottokortilla ja 1 % muulla luottokortteja ja reissuluottoja VertaaEnsin.fi avulla.

Kyselyn valossa matkustavat ihmiset säästävät. Kuinka paljon suomalaiset sitten säästävät ulkomaanmatkoja varten? Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös matkoihin käytettyjä summia. Tulokset jakaantuivat tasaisesti eri määrien välille. Eniten vastauksia pienellä erolla seuraavaksi suosittuihin vaihtoehtoihin keräsi 751 – 1000 € summa.

Kuinka paljon käytit 12 kk aikana rahaa ulkomaan vapaa-ajan matkoihin?
Summa Prosenttiosuus vastanneista
Alle 250 € 6,55 %
250 – 500 € 10,42 %
501 – 750 € 10,25 %
751 – 1000 € 10,95 %
1001 – 1250 € 8,46 %
1251 -1500 € 7,64 %
1501 – 2000 € 9,34 %
2001 – 2500 € 8,38 %
2501 – 3000 € 7,66 %
3001 – 4000 € 6,15 %
4001 – 5000 € 3,45 %
5001 – 6000 € 1,25 %
Yli 6000 € 5,18 %
En osaa sanoa 4,33 %

Kyselytutkimuksen VertaaEnsin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Kysymyksiin vastasi tuhannesta henkilöstä 625 henkilöä jotka ovat tehneet matkoja. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Kohderyhmänä olivat yli 18 -vuotiaat työelämään kuuluvat suomalaiset ja tutkimus toteutettiin 1.5-2.5.2019 välisenä aikana. Otos painotettiin iän, sukupuolen, maantieteellisen alueen mukaan vastaamaan suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti.