Mikä on työhuonevähennys ja miten se ilmoitetaan?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
työhuonevähennys

Työhuonevähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, johon voit olla oikeutettu, mikäli teet töitä kotona. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon töitä kotona teet.

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin, joista palkansaaja on oikeutettu saamaan verovähennyksen. Palkkatuloja nauttiva saa aina automaattisesti 750 euron suuruisen verovähennyksen, ja tulonhankkimisvähennys vaikuttaa siis esimerkiksi siten, että työttömyystukea saavan ihmisen veroprosentti on suhteessa työssä käyvää suurempi.

Tulonhankkimismenot täytyy ilmoittaa vasta, jos ne ylittävät 750 euroa. Työhuonevähennyksen lisäksi tulonhankkimiskuluina voidaan verotuksessa vähentää esimerkiksi ammattikirjallisuutta, tietokone, työkaluja ja näinä aikoina myös kasvomaskeja.

Jos siis ainoa tulonhankkimismeno on vaikkapa toisinaan käytetystä työhuoneesta tuleva “puolikas” vähennys, ei sitä erikseen ilmoiteta.

Tulonhankkimismenoihin kuuluu myös työasuntovähennys, joka on enintään 450 euroa kuukaudessa. Työhuone ja työasunto eivät kuitenkaan ole sama asia, ja työasuntovähennykseen vaaditaan muun muassa yli 100 kilometrin etäisyys kodin ja työasunnon välillä.

Kuinka paljon työhuonevähennystä saa?

Työhuonevähennys huomioidaan verotuksessa yleensä kaavamaisesti. Toisin sanoen vähennys ei välttämättä vastaa todellisia kuluja, mutta tietynlaisessa työtilanteessa katsotaan kulujen olevan suunnilleen tietyn suuruiset. Vähennys voidaan kyllä tehdä aivan toteutuneiden kulujenkin mukaan, mutta tällöin on pystyttävä esittää niistä riittävä selvitys. Vaikka menot olisivat todellisuudessa kaavamaista vähennystä pienemmät, voidaan silti käyttää kaavamaista vähennystapaa.

Toteutuneet kulut voivat muodostua esimerkiksi kalusteista. Niiden hankinta-, huolto- ja korjauskulut voi vähentää tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiallisesti työkäytössä. Mikäli kalusteen hinta on enintään 1 000 euroa, sen voi vähentää kerralla, mutta yli 1 000 euron suuruiset hankinnat vähennetään vuosittaisina 25 prosentin poistoina.

Voit vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai todelliset kulut. Mikäli valitset kaavamaisen vähennyksen ja hankit esimerkiksi työtuolin, ei tuolin hintaa lisätä kaavamaisen vähennyksen päälle.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen kolme eri tasoa ovat:

  1. Kun teet töitä kotona yli 50 % työpäivistä 920 euroa
  2. Kun teet töitä kotona enintään 50 % työpäivistä 460 euroa
  3. Kun käytät työhuonetta satunnaisten sivutulojen hankkimiseen 230 euroa

(Huom! Luvut ovat vuoden 2021 verotuksessa käytettyjä työhuonevähennyksiä, työhuonevähennys 2022 ei ole vielä tiedossa)

Näin siis esimerkiksi opettajan työhuonevähennys olisi 450 euroa vuodessa. Työhön sisältyy paljon kotona tehtävää työtä, vaikka pääosa tehdäänkin työpaikalla. Freelancer saattaisi olla oikeutettu täyteen työhuonevähennykseen, kuten tosin tänä vuonna moni ihan tavallinen palkansaajakin.

Työhuonevähennys ja etätyöt korona-aikana

Korona-aikana moni aiemmin tiukasti työpisteellään toimistossa istunut onkin joutunut (tai saanut, näkökannasta riippuen) tehdä töitä kotonaan. Samalla ahkera etätyöläinen on myös oikeutettu työhuonevähennykseen, jonka määrän voi arvioida yltä.

On kuitenkin muistettava, että työnantajalta kotiin työkäyttöön lainaan saadut kalusteet eivät oikeuta vähennykseen, ja mikäli taas työnantaja hankkii sinulle omaksi kalusteita kotikonttoriin, vertautuu niiden arvo palkkaan, ja ne on ilmoitettava tulorekisteriin.

Työhuonevähennys yrittäjänä

Yrittäjän työhuonevähennys on samansuuruinen kuin palkansaajankin, ja se voidaan vähentää samalla tavalla kaavamaisesti. Yrittäjälle saattaa kuitenkin helpommin kertyä kustannuksia kaavamaista laskentatapaa enemmän.

Toiminimiyrittäjä voi merkitä työhuonevähennyksen yritystoiminnan kuluna, kun taas muissa yritysmuodoissa (esim. osakeyhtiö) yrittäjä voi tehdä sen henkilökohtaisessa verotuksessa, kuten tavalliset palkansaajat.

Miten työhuonevähennys ilmoitetaan?

Työhuonevähennys, kuten muutkin tulonhankkimismenot, ilmoitetaan veroilmoituksessa OmaVerossa tai lomakkeella. Tulonhankkimismenoja tarvitsee ilmoittaa vain, jos ne ovat yhteensä yli 750 euroa.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset