Onko tuulivoima järkevä vaihtoehto?

|Nita Joutsen
tuulivoimaa tuottavat tuuliturbiinit

Uusiutuva energiantuotanto on viimeisten vuosien aikana ottanut isoja harppauksia eteenpäin, kun kansainväliset ympäristösopimukset ovat pakottaneet valtiot lisäämään sen osuutta energiantuotannosta. Suomessa hallituksen tavoitteena on, että 2020-luvun aikana yli puolet kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa.

Suomessakin valtio on tukenut tuulivoimaa, mutta järjestelmä suljettiin vuonna 2017. Tukea maksetaan sen piiriin päässeille hankkeille kuitenkin vielä vuoteen 2029 saakka. Tekniikka on samalla kehittynyt niin paljon, että tuulisähkön tuottaminen voi olla jo kannattavaa liiketoimintaa ilman yhteiskunnan tukea. Tornit ovat korkeampia ja lavat pidempiä. Uudet voimalat tuottavat suhteessa paljon enemmän energiaa kuin vanhemmat voimalat.

Viime vuonna Suomeen rakennettiin 56 uutta tuulivoimalaa. Kaikkiaan tuulivoimaloiden tuotanto kattaa Suomen energiantuotannosta jo noin seitsemän prosenttia. Mutta mitä se tarkoittaa kuluttajalle?

Kannattaako valita tuulivoimalla tuotettu sähkö?

Yksi asia on syytä tehdä selväksi: pistorasiasta tuleva sähkö on aina vain sähköä. Sen tuotantotapa voi olla mikä tahansa, ellei pihassa sitten ole omaa tuuliturbiinia tai katolla aurinkopaneeleita. Ostamalla tuulisähköä siis ostetaan oikeastaan osuus tuulisähkön tuotannosta, vaikka oma käytettävä energia tuotettaisiin todellisuudessa vaikkapa ydinvoimalla.

Sähkön siirtomatkat pyritään minimoimaan, joten sähkö tuodaan käyttöpaikalle mahdollisimman läheltä. Jos siis tuulivoimaloita on lähettyvillä, saatat ihan oikeastikin saada tuulivoimalla tuotettua energiaa. Tuulivoimaa on kaupan vain juuri sen verran, kuin sitä tuotetaan. Tässä mielessä tuulisähkön ostaja voi vaikuttaa valinnallaan. Valitsemalla tuulisähkön nimittäin vaikutat omalta osaltasi siihen, kuinka paljon tuulisähköä tuotetaan. Mitä enemmän kuluttajat ostavat tuulisähköä, sitä suuremmat intressit yrityksillä on tuulivoimaloita rakentaa.

Tuulivoiman valitseminen on siis myös kannanotto uusiutuvan energian puolesta.

Tuulivoiman hyödyt ja haitat

Tuulivoimaa voidaan perustella monelta kantilta, joista ympäristöystävällisyys nousee aina keskeisimmäksi valintaperusteeksi kuluttajalle. Tuuli on raaka-aineena ilmainen ja sitä riittää loputtomasti. Vaikka itse voimaloiden rakentaminen ja siihen käytetyt materiaalit jättävät oman hiilijalanjälkensä, ei itse energiantuotannosta synny päästöjä.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimalan rakentamisessa, pystytyksessä, purussa ja kuljetuksessa käytetty energia kuitataan kuitenkin 3-9 kuukaudessa. Tuulivoima on myös kotimaista, mikä voi monille kuluttajille olla hyvinkin merkityksellinen asia. Se nostaa suomen energiaomavaraisuutta.

Keskeisimmät tuulivoiman haitat liittyvät usein maisema-arvoihin. Horisontti täynnä myllyjä ei miellytä kaikkia. Tuulivoimalat pitävät myös ääntä, mutta tämän vuoksi niitä ei saakaan rakentaa asutuksen lähelle. Tuulivoimaloiden ääni ei saa asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on luonnollisesti voimakkaimmillaan tuulivoimalan napakorkeudella, missä sitä ei kuuntele kukaan.

Tuuliturbiinit voivat aiheuttaa tiettyjä haittoja myös eläimille, esimerkiksi linnuille, mutta jo suunnitteluvaiheessa nämä haitat pyritään minimoimaan, eikä voimaloita suunnitella vilkkaille muuttoreiteille. Aivan vaaraton tuulivoimala ei siis kuitenkaan ole.

Yksi keskeinen tuulivoiman haittapuoli on se, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Ne pystyvät tuottamaan sähköä vain sopivalla tuulennopeudella, minkä vuoksi tuulivoima ei voi olla ainoa tuotantolähteemme.

Mitä tuulisähkö maksaa?

Sähkösopimuksen voi aina kilpailuttaa, ja sillä voi pystyä vaikuttamaan suurestikin laskun loppusummaan, mutta lähtökohtaisesti tuulisähkö on aina hieman kalliimpaa kuin saman sähköyhtiön sekasähkö.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö tuulisähköä voisi monesta paikasta saada edullisemmin kuin niin sanottua “normaalia” sähköä. Valtavista eroista ei nimittäin sekasähköön nähden useinkaan puhuta.

Jos haluat vaikuttaa sähkösi alkuperään ja hintaan, kannattaa tutustua sähkömarkkinaan huolella. Sähkön kilpailutus -palvelumme avulla voit kilpailuttaa eri enrgiayhtiöiden sähkösopimukset yhdellä lomakkeella ja valita omien kriteeriesi mukaisen sähkösopimuksen puolueettomasti. 

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.