Tuulivoiman hyödyt ja haitat

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
tuulivoimaa tuottavat tuuliturbiinit

Tuulivoiman suosio on viimeisten vuosien aikana kasvanut voimakkaasti, kun kansainväliset ympäristösopimukset ovat pakottaneet valtiot lisäämään uusiutuvan energiantuotannon osuutta energiantuotannosta. Tuulivoima onkin Euroopan nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto, ja  sillä on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Suomessa hallituksen tavoitteena on, että 2020-luvun aikana yli puolet kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta olisi uusiutuvaa. Vuoden 2020 aikana Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, ja yhteensä Suomessa on yli 800 tuulivoimalaa. Tuulivoimalat tuottivat vuonna 2020 sähköä 7,8 TWh, mikä vastasi Suomen sähkönkulutuksesta vajaata kymmenystä.

Kilpailuta vihreät sähkösopimukset

Tuulivoiman hyödyt

Tuulivoiman hyötyjä voidaan perustella monella eri tavalla. Näistä ympäristöystävällisyys nousee aina keskeisimmäksi valintaperusteeksi kuluttajalle. Tuuli on energian raaka-aineena ilmainen, ja sitä riittää loputtomasti. Vaikka voimaloiden rakentaminen ja siihen käytetyt materiaalit jättävät oman hiilijalanjälkensä, ei itse energiantuotannosta synny päästöjä.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimalan rakentamisessa, pystytyksessä, purussa ja kuljetuksessa käytetty energia kuitataan kuitenkin 3–9 kuukaudessa. Tuulivoima on myös kotimaista ja nostaa siis Suomen energiaomavaraisuutta. Tuulivoima-ala on lisäksi vahva työllistäjä: se tuo suomalaisille suorasti ja epäsuorasti kymmeniä tuhansia henkilötyövuosia työtä. 

Tuulivoiman hyödyt

+ Ympäristöystävällisyys
+ Uusiutuvuus
+ Kotimaisuus
+ Tulevaisuuden työpaikat

Tuulivoiman haitat

Keskeisimmät tuulivoiman haitat liittyvät usein maisema-arvoihin. Ajatus horisontista täynnä tuulimyllyjä ei miellytä kaikkia. Tuulivoimalat pitävät myös ääntä, mistä johtuen niitä ei edes saa rakentaa asutuksen lähelle. Tuulivoimaloiden ääni ei saa asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 desibelin ja päivällä 45 desibelin rajaa. Ääni on luonnollisesti voimakkaimmillaan tuulivoimalan napakorkeudella, missä sitä ei kuule kukaan.

Tuuliturbiinit voivat aiheuttaa tiettyjä haittoja myös eläimille, kuten linnuille, mutta nämä haitat pyritään minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa. Voimaloita ei esimerkiksi suunnitella vilkkaille lintujen muuttoreiteille. 

Yksi keskeinen tuulivoiman haittapuoli on se, että tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa. Ne pystyvät tuottamaan sähköä vain sopivalla tuulennopeudella, minkä vuoksi tuulivoima on altis tuuliolosuhteille eikä näin ollen voi olla ainoa tuotantolähteemme.

Tuulivoiman haitat

– Äänisaaste
– Maisemahaitta
– Alttius tuuliolosuhteille

Onko tuulivoima muita energiamuotoja vihreämpää Suomessa?

Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää huomattavasti tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.

Tuulienergia on saasteeton ja ehtymätön energiamuoto sekä oikein rakennettuna myös ekologisesti kestävä. Fossiiliseen energiantuotantoon ja ydinvoimaan verrattuna tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Tuulivoimaloiden käyttö ei synnytä hiilidioksidia tai muita ilmansaasteita, eikä myöskään voimalan purkamisesta jää jäljelle vaarallisia jätteitä. Näin myös terveydenhuoltokustannukset vähenevät välillisesti tuulivoiman ansiosta.

Suomessa on paljon laajoja, matalia merialueita sekä sopivia sisämaan kohteita, joten energian tuottamiseen tuulivoimalla on hyvät mahdollisuudet. 

Tuulisähkön hinta

Tuulisähkön hinta on täysin riippuvainen sähköyhtiöstä. Hintahaarukka tuulisähkölle on keskimäärin noin 5,10 snt/kWh–11,26 snt/kWh (sis. alvin). Vaikka tuulisähkö on usein jonkin verran tavallista sähköä kalliimpaa, on ero vähäinen. Tavallisessa kerrostalokaksiossa lisäkustannus on noin kymmenen euroa vuodessa.

Sähkösopimuksen voi aina kilpailuttaa, ja sillä voi vaikuttaa suurestikin laskun loppusummaan.

Jos haluat vaikuttaa sähkösi alkuperään ja hintaan, voit kilpailuttaa eri energiayhtiöiden sähkösopimukset yhdellä lomakkeella ja valita omien kriteeriesi mukaisen sähkösopimuksen puolueettomasti. Tuulivoiman lisäksi vertailussa on mukana esimerkiksi vesi- ja aurinkovoimalla tuotettua ekologisesti kestävää sähköä.

Kilpailuta sähkösopimukset maksutta
Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset