Tulorekisteri – Näin kansallinen tulorekisteri toimii vuonna 2021

|Nita Joutsen
tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon on kerätty kattavasti suomalaisten palkka-, eläke- ja etuustiedot. Se otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Kansallinen tulorekisteri löytyy osoitteesta tulorekisteri.fi

Tulorekisterin tarkoituksena on yksinkertaistaa byrokratiaa ja purkaa sen loukkuja. Tulorekisteri ja kela pelaavat yhteen esimerkiksi siten, ettei kansalaisen tarvitse enää toimittaa palkkatuloistaan liitettä hakiessaan vaikkapa jotain etuutta.

Mitä tulorekisteriin ilmoitetaan?

Aluksi tulorekisteriin on ilmoitettu ainoastaan palkkatiedot ja ansiotulot, mutta vuodesta 2021 eteenpäin rekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin etuustiedot ilmoittaa etuuden maksaja ja palkkatiedot työnantaja.

Keskitetty tulorekisteri on luotu helpottamaan eri toimijoita. Työnantajan tarvitsee esimerkiksi ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista vain kerran. Se siis korvaa esimerkiksi palkkatodistusten ja muiden dokumenttien kanssa näpertelyä, joita työnantajan pitäisi muuten toimittaa esimerkiksi etuushakemuksen liitteeksi.

Tulorekisteri ilmoittaminen on maksajan tehtävä, tavallisen palkan- tai etuudensaajan ei siis tarvitse huolehtia ilmoittamisesta – ellei hän sitten itse työllistä jotakuta.

Tulorekisterin tulolajit

Rekisterissä on valtava määrä eri tulolajeja, ja ne löytyvät taulukkona esimerkiksi verohallinnon sivuilta. Niitä kuvaa tietty kolminumeroinen koodiarvo, joka ilmaisee, mistä tulolajista on kyse. Tiivistetysti: 200-sarjan tulolajeilla ilmoitetaan rahapalkat, 300-sarjan tulolajit ovat erikseen ilmoitettavia tulolajeja, kuten esimerkiksi verovapaa kilometrikorvaus ja 400-sarjan tulolajeilla ilmoitetaan palkasta vähennettävät erät, kuten esimerkiksi lähdevero.

Ilmoitus tulorekisteriin ei ole mikään vapaaehtoinen juttu. Jos suorituksen maksaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on tiedossa seuraamusmaksu. Tulorekisteriin ilmoitettaville palkkatiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot tulee ilmoittaa summasta riippumatta. Alaikäiselle maksettu palkka on niin ikään ilmoitettava tulorekisteriin.

On myös muistettava, että mikäli kotitalous palkkaa työntekijän esimerkiksi remontti- tai siivoustöihin tai vaikkapa lastenhoitajan, on sen huolehdittava työnantajan velvollisuuksista. Yleensähän monet tällaiset palvelut ostetaan yritykseltä, mutta toisinaan kotitalous haluaa palkata henkilön myös suoraan.

Kotitalouden on tällaisessa tilanteessa tärkeää tietää:

 • Maksetaanko työntekijälle palkkaa vai työkorvausta
 • Kuuluuko työkorvauksen saaja ennakkoperintärekisteriin
 • Onko työnantajana velvollisuus toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut

Kuka näkee tulorekisterin tiedot?

Tulorekisterin tietoja käytetään eri hallinnon tarpeisiin. Tulorekisterin tietojen käyttäjillä on oltava lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen. Tällaisia tehtäviä hoitavat esimerkiksi eri viranomaiset. Tietojen käyttäjät kuitenkin saavat rekisteristä vain ne tiedot, joita tarvitsevat toimintaansa.

Tulorekisterin tietoja käyttävät:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • Työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • Tilastokeskus
 • Vahinkovakuutusyhtiöt
 • Työttömyyskassat
 • Kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Työsuojeluviranomainen
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • Liikennevakuutuskeskus
 • Valtiokonttori
 • Ulosottoviranomainen (1.1.2021 alkaen)

Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella esimerkiksi verohallinto muodostaa oma-aloitteisten verojen ennakonpidätyksen ja lähdeveron sekä sairausvakuutusmaksun määrän. Tämän lisäksi työeläkelaitos muodostaa vakuutusmaksujen laskut, sekä
työllisyysrahasto muodostaa työttömyysvakuutusmaksut tulorekisterin perusteella.

Rekisterin tietoja pääsee luonnollisesti katsomaan myös tulonsaaja itse. Tulorekisteristä löytyykin kätevästi yhdestä paikasta kaikki omat tiedot palkan osalta sekä jatkossa myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteri muutokset  2021

Tulorekisteriin annettavien ja tulorekisteristä jaettavien tietojen ja ilmoitusten määrä siis kasvoi vuodenvaihteessa, kun myös maksetut eläkkeet ja etuudet lisättiin tulorekisteriin. Tulorekisteriin annetaan kuitenkin vain tiedot maksetuista etuuksista, ei esimerkiksi päätösten tietoja tai tietoja hakemuksen vireilläolosta.

VertaaEnsin.fi -sivusto auttaa kuluttajaa monipuolisesti eri taloustuotteiden valinnassa tarjoamalla puolueettoman ja laajan vertailun usealle tuotteelle, sekä ajankohtaista taloustietoa. Vertailupalvelun avulla kuluttaja säästää aikaa ja rahaa esimerkiksi parhaimpien rahoitustuotteiden, sähkösopimusten, puhelinliittymien ja säästötilien löytämisessä.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.