Mitä tulorekisteri tarkoittaa työntekijälle?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
tulorekisteri

Keskitetty tulorekisteri on luotu helpottamaan eri toimijoita ja vähentämään byrokratiaa. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on maksajan tehtävä, joten tavallisen palkan- tai etuudensaajan ei tarvitse huolehtia rekisteristä.

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon on kerätty kattavasti suomalaisten palkka-, eläke- ja etuustiedot. Se otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Kansallinen tulorekisteri löytyy osoitteesta tulorekisteri.fi

Tulorekisterin tarkoituksena on tarjota ajantasainen tietokanta ansiotulotiedoista esimerkiksi eri viranomaisten käyttöön.

Mitä tietoja tulorekisteristä näkyy?

Tulorekisterissä näkyvät kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut ansiotulot, kuten kulukorvaukset.  Eläkkeet ja etuudet näkyvät 1.1.2021 jälkeiseltä ajalta.

Tietojen tulisi näkyä tulorekisterissä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Jos tietoja ei näy, työnantajalta tai muulta suorituksen maksajalta kannattaa varmistaa, että tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin. 

Mikäli suorituksen maksaja on kotitalous, tiedot näkyvät tulorekisterissä vasta myöhemmin. 

Kuka ilmoittaa tiedot rekisteriin?

Tulorekisterin etuustiedot ilmoittaa etuuden maksaja ja palkkatiedot työnantaja. Tavallisen palkansaajan ei itse tarvitse huolehtia tietojensa ilmoittamisesta. 

Tulorekisteriin ilmoitettaville palkkatiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot tulee ilmoittaa summasta riippumatta. Myös alaikäiselle maksettu palkka on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulojen maksajan, kuten esimerkiksi työnantajan, tulee ilmoittaa tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti – jokaisesta henkilöstä ja maksutapahtumasta erikseen.

Kuka näkee tulorekisterin tiedot?

Tulorekisterin tietojen käyttäjillä on oltava lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen. Tulorekisterin tietoja käyttävät:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (Kela)
 • Työllisyysrahasto
 • Työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)
 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonala
 • Tilastokeskus
 • Vahinkovakuutusyhtiöt
 • Työttömyyskassat
 • Kunnat ja kuntayhtymät
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Työsuojeluviranomainen
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • Liikennevakuutuskeskus
 • Valtiokonttori
 • Ulosottoviranomainen

Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella esimerkiksi verohallinto muodostaa oma-aloitteisten verojen ennakonpidätyksen ja lähdeveron sekä sairausvakuutusmaksun määrän. Tämän lisäksi työeläkelaitos muodostaa vakuutusmaksujen laskut ja työllisyysrahasto työttömyysvakuutusmaksut tulorekisterin perusteella.

Miten tulorekisteri vaikuttaa tavallisen ihmisen elämään?

Tulorekisteri ja Kela pelaavat yhteen esimerkiksi siten, ettei kansalaisen tarvitse enää toimittaa palkkatuloistaan liitteitä hakiessaan vaikkapa jotain etuutta. Rekisteri siis korvaa dokumentit, joita hakijan pitäisi muuten toimittaa etuushakemuksen liitteeksi.

Mikäli yksityishenkilö palkkaa työntekijän suoraan esimerkiksi lapsenvahdiksi, on hänen huolehdittava työnantajan velvollisuuksista. Jos työntekijä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tulisi työ laskuttaa Verohallinnon ylläpitämän Palkka.fi-palvelun kautta, josta tiedot siirtyvät suoraan tulorekisteriin. 

Jos yksityishenkilö palkkaa esimerkiksi siivoojan, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ei tietoja tarvitse erikseen ilmoittaa tulorekisteriin. Palveluntarjoajan ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkistaa hakemalla tiedot YTJ-yrityshausta (www.ytj.fi). 

Jos palkanmaksu hoidetaan kevytyrittäjäpalvelun kautta, välittäjäpalvelu (esim. Ukko.fi) huolehtii työnantajan velvollisuuksista, kuten tietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset