Mitä tilinpäätös kertoo asunto-osakeyhtiön tilasta

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
tilikauden päätös

Tilinpäätökset koskettavat käytännön arjessa noin joka toista suomalaista. Suomen kiinteistöliiton mukaan maamme asunnoista yli 600 000 eli noin kolmannes on osakehuoneistoja ja niissä asuu 2,7 miljoonaa asukasta. Enemmistöllä aikuisista löytyy myös osakesijoituksia – joko vapaaehtoisten eläkevakuutusten tai suorien rahastosijoitusten kautta.  Suuresta lukumäärästä huolimatta monelle kuluttajalle tilinpäätökset ja niiden tarjoaman datan ymmärtäminen aiheuttavat hankaluuksia. 

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös tutuksi

Taloyhtiön tilinpäätöksen osia ovat tuloslaskelma, tase, liitetiedostot sekä tase-erittelyt. Tilinpäätöksen yhteyteen on lisäksi laadittava toimintakertomus. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on aina annettava oikea ja kattava kuva taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Asunnon omistajan kannalta taloyhtiön tilinpäätös kertoo sen, miten hänen sijoituksestaan eli asuinkiinteistöstä huolehditaan.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös paljastaa paljon taloyhtiön taloudellisesta tilasta. Niihin liittyviä avainlukuja kannattaa jokaisen taloyhtiössä asuvan seurata säännöllisesti, koska nykyhetken lisäksi avainluvut enteilevät myös tulevaisuutta. Jos esimerkiksi hoitokulut ovat pitkäkestoisesti hyvin pieniä, on se selvä viesti siitä, että yhtiössä syntyy niin kutsuttua hoitovelkaa. Hoitovelan riskinä ovat äkilliset, odottamattomat ja hyvinkin jyrkät asumiskulujen nousut. 

Tilinpäätökseen kuuluvan tuloslaskelman avulla on mahdollista seurata tulojen ja menojen kehitystä, ja tase auttaa hahmottamaan varojen ja velkojen kehityksen. Tilinpäätöksessä kannattaa kiinnittää huomioita myös vastikerahoituslaskelmaan. Vastikerahoituslaskelma kertoo riittävätkö vastikkeet ja kykeneekö taloyhtiö suoriutumaan maksuistaan. Hyvin hoidetun taloyhtiön selkeä tunnusmerkki on, että tilikauden lopussa on ollut tulevalle vuodelle siirtyvä, kumulatiivisesti noin 2–3 kuukauden hoitovastikkeiden suuruinen ylijäämä. 

Hoitovastikejäämää on hyvä arvioida. Se kuvaa yhtiön vuoden aikana keräämiä vuokratuottoja, hoitovastikkeita ja muita tuottoja.

Mikko Karvinen, Vendo LKV

Taloyhtiön hallitusta kiinnostavat tavallisesti eniten hoitokulut, vastikerahoituslaskelman kertoma rahoitustilanne sekä taseen vastikesaamiset ja ennakot. Asuinkiinteistöjen hoitokuluista huomattavan osan muodostavat lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutus. Niihin liittyviin lukuihin kannattaa perehtyä huolellisesti, sillä taloyhtiö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi niihin kaikkiin.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen valmistuttua taloyhtiön hallitus allekirjoittaa sen. Tilikauden päättymisen jälkeen varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa, ja kokouksessa tilinpäätös vahvistetaan vielä osakkeenomistajien toimesta. Samassa yhteydessä päätetään myös muun muassa taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätökseen kuuluvia asiakirjoja tulee säilyttää vähintään 10 vuoden ajan. Nykyisin tilinpäätöstä voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa.

Taloyhtiön tilinpäätös on tärkeä dokumentti myös asuntokaupan yhteydessä. Asuntoa ostettaessa tai myydessä markkinointia tehdään hyvin paljon mielikuvilla pullantuoksuisesta kodista. Etenkin ostajan kannalta on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota myös tilinpäätöksen tarjoamiin tietoihin – kuinka vakavarainen taloyhtiö on, kuinka omaisuutta on hoidettu, ja ennen muuta miltä tuleva taloudellinen kehitys vaikuttaa. Jos taloyhtiö ei aktiivisesti kerrytä varallisuutta tuleviin isoihin remontteihin, voi se tarkoittaa jopa asunnon kokonaiskustannuksen tuplaantumista esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. 

Ostajan tulisi kiinnittää yleisesti huomiota yhtiön maksuvalmiuteen. Eli muun muassa hoitovastikkeen tasoon, mahdollisiin vuokratuottoihin ja hoitoylijäämään. Hoitovastiketta on hyvä verrata alueen keskiarvoon. On hyvä tarkistaa, omistaako yhtiö liiketiloja tai asuntoja, sekä onko yhtiöllä realisoitavaa omaisuutta. Vuokratuloilla tai realisoitavalla omaisuudella voidaan tarvittaessa kattaa tulevia remontteja ja käyttökorvauksia tai alentaa hoitovastiketta.

Jami Svenbacka, Vendo LKV
Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset