Taloudellinen riippumattomuus

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
taloudellisesti riippumaton pariskunta

Taloudellinen riippumattomuus on noussut mediassa esiin voimakkaasti viime vuosina. Työn vaativuuden kasvaessa yhä useampi ihminen haaveilee mahdollisuudesta määrittää aiempaa vapaammin omaa suhdettaan työntekoon. Yksi vaihtoehto päämäärän saavuttamiseksi on pyrkimys taloudelliseen riippumattomuuteen. 

Taloudellista riippumattomuutta ja sen myötä työelämästä ennen eläkeikää pois jättäytymistä kuvaa termi ”Firettäminen”.  Se tulee englannin kielen lyhenteestä FIRE eli financial independence, retire early.

Mitä taloudellinen riippumattomuus käytännössä tarkoittaa?

Taloudellinen riippumattomuus on tila, jossa ihminen kykenee elämään pelkillä pääomatuloilla tekemättä aktiivisesti töitä. Töissä ei tarvitse käydä, sillä sijoituksista ja säästöistä kertyy riittävästi tuloja elinkustannusten maksamiseen. Tilaa voi verrata eläkkeelle jäämiseen – erona eläköitymiseen on kuitenkin se, että taloudellisen riippumattomuuden ajankohdan voi päättää itse.

Taloudellisen riippumattomuuden käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan tarkoittaa eri elämänvaiheissa oleville ihmisille eri asioita. Esimerkiksi asuinpaikka, sukupuoli ja ikäryhmä vaikuttavat suuresti omaan käsitykseen laadukkaasta elämästä ja sen ylläpitämiseen vaadittavista menoista. Siksi onkin hyvä pohtia mihin asioihin panostaisit nyt, mikäli rahasta ei tarvitsisi murehtia; ja kuinka nämä asiat voivat muuttua esim. 10-20 vuoden aikajanalla. 

Tavoitteena on, että kertyneen pääoman avulla pystyisi elämään laadukasta elämää vuosikymmenestä toiseen. Rahoitusalan asiantuntija William Bengen on kehittänyt niin sanotun neljän prosentin säännön, jonka mukaan pääomasta voi kuluttaa maksimissaan 4 prosenttia vuoden aikana, kun taloudellinen riippumattomuus on saavutettu. Tämä on turvallinen kulutustahti, jota noudattamalla säästöt riittävät loppuelämän ajaksi.

Minkä ikäisenä riippumattomuus on mahdollista saavuttaa?

Taloudellinen riippumattomuuden saavuttaminen nuorella iällä on erittäin vaikeaa. Yleisesti ottaen aikaisen eläköitymisen onnistuminen vaatii joko mittavaa perittyä pääomaa tai korkeaa palkkatuloa. Lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä säästämistä ja sijoittamista.

Onnistuminen riippuu olennaisesti siitä, kuinka paljon kuukaudessa kykenee säästämään pitkäjänteisesti.  Säästäminen taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi kannattaa aloittaa niin aikaisin kuin mahdollista. Mitä varhaisemmassa iässä säästämisen aloittaa, sitä suuremmaksi potti paisuu pääoman kasvaessa korkoa korolle. Myös riskit ovat pienemmät, kun sijoitukset hajautetaan ajallisesti useamman vuosikymmenen ajalle.

Laskurimme avulla voit selvittää minkä ikäisenä pystyt saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden:
%


v

Säästöön tarvittava summa:

Tarvittava aika taloudellisen riippumattomuuteen saavuttamiseen: vuotta

Ikäsi taloudellisen riippumattomuuden alkaessa: vuotta

Säästöaste auttaa mittaamaan edistymistä

Eräs keskeisimmistä työkaluista  taloudellisen riippumattomuuden tavoittamiseksi on säästöaste. Säästöaste eli säästöprosentti on se osuus nettotuloistasi (verojen jälkeiset tulot), jonka saat säästettyä menojen jälkeen. Säästöaste lasketaan kaavalla: 

Säästöaste =  ((nettotulot – menot)/nettotulot) *100

Tavoiteltava säästöaste riippuu pitkälti elämäntilanteesta ja tavoitteista. Esimerkiksi osa-aikatöitä tekevän ihmisen säästöaste on luonnollisesti täysin erilainen kuin hyvätuloisen, vakinaisessa työssä käyvän ihmisen säästöaste. Useimmille palkkatyössä käyville 10 %:n säästöaste toteutuu jo normaalissa arjessa, vastaavasti firettäjien suosima 50 %:n säästöaste vaatii merkittävää suunnitelmallisuutta rahankäytön suhteen. 

Säästöön jäävän rahasumman sijaan olennaisempaa on keskittyä seuraamaan ja mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan omaa säästöastetta. Vaikka taloudellinen riippumattomuus jäisikin lopulta saavuttamatta, säästöasteen tietoinen kasvattaminen auttaa aina parantamaan omaa taloudellista tilannetta. 

Säästäminen vai sijoittaminen polkuna taloudelliseen riippumattomuuteen?

Säästäminen vs. sijoittaminen -asettelussa ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Nämä kaksi tukevat toisiaan, ja yhteen ryhtymällä päätyy helposti myös toiseen. Esimerkiksi puskurirahasto voi tuoda sekä taloudellista turvaa, että toimia tarvittaessa pesämunana sijoittamiseen.

Keskittyminen pelkästään säästämiseen tai kulujen karsimiseen toimii vain hyvin harvoin. Puhtaassa säästämisessä jää usein huomioimatta pääoman kasvattaminen koron kautta. Jos korko on matala, taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen tarvittava aikajana ja vaadittava säästöaste kasvavat huomattavasti. Säästäminen säästötilille on lähes riskitöntä, mutta viime vuosina säästötilien korko on ollut korkeintaan prosentin luokkaa. 

Sijoittamisessa keskimääräinen korko on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna noin 7 %.  Sijoituskohteet ovat aina jokaisen yksilöllinen valinta, joka on riippuvainen paitsi taloudellisesta tilanteesta myös riskinottohalusta.  Sijoitusomaisuuteen perustuva taloudellinen riippumattomuus edellyttää esimerkiksi sellaisten osakkeiden, rahasto-osuuksien tai sijoitusasuntojen omistamista, jotka tuottavat säännöllistä ja elinkustannukset kattavaa tuloa. 

Riskit taloudellisen riippumattomuuden tiellä

Riskejä taloudellisen riippumattomuuden tiellä on – totuutta kaunistelematta – runsaasti. Elämä ei kenenkään kohdalla etene täysin suunnitelmien mukaan, vaan matkan varrelle mahtuu monta mukavaa ja vähemmän mukavaa yllätystä. Tuulisina aikoina työpaikka voi lähteä alta, pitkäaikainen parisuhde voi tulla päätökseen tai markkinoiden osakekurssit romahtaa vaikkapa maailmanlaajuisesta pandemiasta johtuen. Edes huolellisesti tehty suunnitelma ei siis takaa onnistumista.

Riskien tunnistamisen lisäksi on olennaista pyrkiä ehkäisemään sekä riskitilanteita että niiden haittavaikutuksia. Esimerkiksi viestintätaitojen parantaminen parisuhdekurssilla tai säännöllinen vierailu pariterapiassa vahvistaa parisuhdetta ja sitä kautta pienentää parisuhteen päättymisen todennäköisyyttä. Tekemällä avioehdon voi puolestaan suojata ennen parisuhdetta kertynyttä henkilökohtaista omaisuutta avioeron yhteydessä.  

Riskit saa laskettua minimiin, jos jättää parisuhteet solmimatta, autot ostamatta ja juhlat juhlimatta – eli toisin sanoen elämän elämättä. Tällöin voi kuitenkin miettiä, onko kerrytetty pääoma todella uhrausten arvoista.

Onnistujia on vähän

Vaikka moni haaveilee taloudellisesta riippumattomuudesta, aniharva lopulta saavuttaa sen. Netti on täynnä tarinoita riippumattomuuden tavoittelijoista, mutta varsinaisia menestystarinoita näkee harvoin. 

Henkilökohtaista onnistumismahdollisuutta voi kasvattaa rakentamalla itsensä näköisen ja omaan elämäntilanteeseen sopivan reitin taloudellisesti vakaampaan elämään. Sitä kautta vuosikymmenten mittainen pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen voi tuntua vähemmän haastavalta ja stressaavalta elämäntilanteiden muuttuessa. 

Riippumattomuus saavutettu – mitä sen jälkeen?

Jos olet onnistunut luovimaan kaikki karikot ja saavuttanut taloudellisen riippumattomuuden, on nyt viimeistään aika pysähtyä ja miettiä tarkkaan, minkälaiseksi oman elämän haluaa muodostuvan. Työ kaikessa kuluttavuudessaan tuo myös merkitystä elämään, joten joutilaille päiville on tärkeää saada mielekästä ja tyydyttävää sisältöä. 

Muista myös, että vaikka itse saat jo nauttia lokoisista eläkepäivistä, ei ystävilläsi todennäköisesti ole samaa mahdollisuutta. Sinulla siis on aikaa tehdä vaikka mitä, mutta täysipäiväisesti työssä käyvillä ystävilläsi aika on edelleen kortilla. Taloudellinen riippumattomuus voi näin ollen johtaa myös ulkopuolisuuden tunteeseen ja kateuteen ystävien tai muun lähipiirin keskuudessa. 

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen on VertaaEnsin.fi:n markkinointi- ja sisältötiimin esimies, pk-yrittäjä, businessmentori, sekä suurperheen isä. Keijon mielenkiintoa sykähdyttävät henkilökohtaisen talouden hallinnan lisäksi vaihtoehtoiset sijoituskohteet (keräily ja antiikki) sekä valokuvaus.

Tarjoukset