Taloudellinen käyttäytyminen periytyy

|Posted by | Kaikki artikkelit, Testit, Uutiset
Tags: , , , ,

Taloudellinen käyttäytyminen periytyy

Pojasta polvi ei parane

Martat ja LähiTapiola selvittivät taloudellisen käyttäytymisen periytymistä pyytämällä suomalaisia arvioimaan omaa sekä vanhempiensa ja lastensa taloudellista käyttäytymistä.

Sekä suunnitelmallisuus että huolimattomuus raha-asioissa näyttää tutkimuksen perusteella riippuvan paljon vanhempien talouskäyttäytymisestä.

Lue lisää Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilän haastattelusta!

Lähes neljäsosa suomalaisista arvioi itsensä huolimattomiksi rahankäyttäjiksi

Vastaajat arvioivat tutkimuksessa itseään ja vanhempiaan rahankäyttäjänä, eli näkemys talouskäyttäytymisen periytymisestä perustuu vastaajien omaan arvioon:  

  • 70 prosenttia suomalaisista pitää itseään suunnitelmallisina rahankäyttäjinä.
  • 23 prosenttia arvioi itsensä huolettomiksi rahankäyttäjiksi.
  • 80 prosenttia niistä, jotka arvioivat vanhempansa suunnitelmallisiksi, arvioivat itsensäkin suunnitelmalliseksi rahankäyttäjäksi.
  • Reilut 70 prosenttia itsensä suunnitelmalliseksi arvioineesta katsoi, että omasta täysi-ikäisestä lapsesta oli myös tullut suunnitelmallinen rahankäyttäjä.
  • Oma äiti arvioitiin hieman useammin suunnitelmalliseksi kuin oma isä: 75 prosenttia vastaajista piti omaa äitiään suunnitelmallisena.
  • Jos vastaaja arvioi molemmat vanhemmat huolettomiksi, enää niukka enemmistö (51 %) arvioi itsensä suunnitelmallisiksi.

Omalla esimerkillä ja puhumalla raha-asioista myönteisesti voit vaikuttaa lastesi talouskäyttäytymiseen

Jos omat vanhemmat ovat huolehtineet säästämisestä näyttävät jälkipolvet näyttävät seuraavan mallia perässä. Kyselyn tulokset kannustavat vanhempia puhumaan talousasioista myönteisesti lapsilleen. Vanhempien olisi hyvä tiedostaa, että heidän rahankäyttötapansa ja puhetapa rahasta vaikuttavat nuorten talouskäyttäytymiseen.

”Näytä ja kerro nuorille, miksi rahaa on hyvä säästää, mitä ruoka maksaa ja miksi laskut pitää maksaa ajallaan. Anna lapsille ja nuorille pikkuhiljaa vastuuta omista hankinnoista ja maksamisesta” sanoo kehittämispäällikkö Teija Jerkku Marttaliitosta. 

Rahahuolia ei kannata siirtää lapsille, mutta niitä ei kannata peitellä liikaa: lapselle voi kertoa, jos ylimääräistä rahaa ei ole. Toisaalta, vaikka rahasta ei olisi pulaa niin ei kannata opettaa rahan olevan myöskään itsestäänselvyys.

Lue myös: 8 tärkeää asiaa mitä opettaa lapsellesi rahasta

Yksi tapa opettaa lapsille on antaa heille myös vähän vastuuta raha-asioistaan. Esimerkiksi Nordealla ja S-Pankilla maksukortin saa hyvin nuorella iällä. Vähän vanhemmille lapsille voi harkita esimerkiksi rinnakkaiskorttia luottokortilleen.

Voit vertailla eri luottokortteja ilmaisessa hintavertailussamme:

Vertaile luottokortteja

Työt opettavat nuorille oman talouden hallintaa

Kesätyöt sekä muut osa-aikaiset työt opettavat nuorille oman talouden suunnittelua ja hallintaa. Kyselyn mukaan kesätyöt tai osa-aikatyöt olivat puolelle vastaajista tärkein tapa oppia vastuullista rahankäyttöä. Kolmanneksen mukaan omien säästöjen käyttö hankintojen rahoittamiseen on opettanut taloudenhallintaa. 

Tämän lisäksi vanhempien esimerkkiä, oman pankkitilin ja -kortin käyttöä ja kotitöistä ansaittua viikkorahaa pidettiin hyvinä tapoina opettamaan taloudenhallintaa.

”Jotta nuori itsenäistyy myös taloudellisessa mielessä, on tärkeää, että nuorille löytyisi työpaikkoja tai muita tapoja ansaita rahaa ja opetella oman rahan käyttöä” Teija Jerkku sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan saa kotoa tukea itsenäisen taloudenhoidon opettelun alkuun. Tämän takia kouluissa ja nuorten järjestöissä pitäisi puhua enemmän raha-asioista ja opettaa oman talouden hallintaa.

Onneksi tässä on jo aktivoiduttu. Esimerkiksi Euroopan Komissiolla on Consumer classroom -hanke, jonka tarkoituksena on opettaa nuorille kuluttamisesta ja omasta taloudesta, sekä rohkaista ala-ja yläasteen opettajia puhumaan asioista oppilailleen.

Lisäksi Suomessa muntalous.fi-verkosto koettaa ehkäistä aktiivisesti nuorten taloudellisia ongelmia ja edistää nuorten talousosaamista

Omia taloustaitoja on hyvä päivittää aika ajoin aikuisenakin. Voit esimerkiksi testata talouslukutaitosi sekä miten hyvin tunnet taloustermit viihdyttävillä ja nopeilla testeillämme!

Lähteet:

Martat