Mikä on talletussuoja?

|Saana Helmi
säästöpossu talletussuojana

Talletussuojalla turvataan pankkien asiakkaiden tallennettuja varoja, mikäli pankki menettää maksukykynsä. Suomessa talletussuojarahastosta vastaa Suomen Rahoitusvakausvirasto. Rahoitusvakausvirasto korvaa pankin asiakkaalle tämän säästötilin talletukset 100 000 euroon saakka, mikäli pankki ei pystyisi maksamaan talletuksia asiakkaalle. 

Kaikki Suomessa toimivat pankit ovat talletussuojajärjestelmän piiriin kuuluvia. Näin ollen kaikkien suomalaispankkien säästötilit ovat periaatteessa talletussuojan alaisia, lukuun ottamatta erilaisia sijoitustilejä, joiden tuotto on sidoksissa esimerkiksi osinkoihin. 

Pankkien tarjoamia säästötilejä vertaillessa kannattaakin ottaa korkotarjouksen lisäksi huomioon se, kuuluuko säästötili talletussuojan piiriin. 

Paljonko korvataan ja kenelle?

Talletussuoja on henkilökohtainen, mutta ei tilikohtainen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka sinulla olisi yhdessä pankissa useampi tili, varoja korvataan silti enintään 100 000 euroon saakka. Jos sinulla kuitenkin olisi säästötili kahdessa eri pankissa, saisit kumpaankin tiliin erillisen 100 000 euron turvakaton. Tämä johtuu siitä, että talletussuoja on myös pankkikohtainen. Mikäli yksi tili on monen asiakkaan omistuksissa, kaikki saavat henkilökohtaisen 100 000 euron talletussuojan. 

Kuolinpesä lasketaan kuitenkin yhdeksi tallettajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesästä korvataan maksimissaan 100 000 euroa, vaikka siihen olisi oikeudet monella ihmisellä. 

Suomessa on useampi pankkiryhmä, jotka talletussuojan yhteydessä lasketaan yhdeksi pankiksi esimerkiksi OP-ryhmä ja POP-ryhmä. Näin turvan korvauskatto on edelleen 100 000 euroa, vaikka asiakkaalla olisi tilejä useammassa samaan ryhmään kuuluvassa pankissa. 

Turva kattaa henkilöasiakkaiden lisäksi myös yritykset. Mikäli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, kannattaa huomioida se, että yrityksesi talletukset lasketaan osaksi henkilökohtaista suojaasi.

Talletussuojan maakohtaiset erot

EU-direktiivi ohjaa EU-maiden talletussuojan ehtoja. Hyvä asia tässä on se, että talletussuoja on koko EU-alueella hyvin yhtenäinen yksityiskohtaisia eroja lukuun ottamatta. Direktiivi määrittelee turvan suuruudeksi noin 100 000 euroa. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin järjestelmät eivät juurikaan poikkea toisistaan. 

Vaikka EU määrittelee järjestelmän yleiset linjaukset, kussakin maassa toimii omat, itsenäiset  korvausjärjestelmät.

  • Ruotsissa Riksgälden
  • Virossa Tagatisfond
  • Norjassa Bankenes sikringsfond
  • Tanskassa Finansiel Stabilitet

Omien varojen turvaava järjestelmä on hyvä tiedostaa. Se, mihin talletussuojajärjestelmään varasi kuuluvat, riippuu pankin kotimaasta eikä tilinhaltijan asuin- tai synnyinmaasta. Kannattaa siis selvittää, mikä on pankkisi kotivaltio.

Esimerkiksi vielä 2018 Ruotsalaisessa omistuksessa olevan Nordean asiakkaiden varat turvasi Ruotsin talletussuojajärjestelmä. Pankin siirryttyä suomalaiseen omistukseen asiakkaiden varat ovat nykyisin Suomen rahoitusvakausviraston alaisuudessa. 

Talletussuojajärjestelmät ovat vakaita järjestelmiä eikä niissä yleensä tapahdu suuria muutoksia. Silloin tällöin tapahtuu kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Norjan järjestelmässä tapahtui viime vuonna suuri muutos, joka koski esimerkiksi suomalaisia Bank Norwegianin ja Instabankin asiakkaita. Suomesta tai muista EU-maista käsin näihin norjalaisiin pankkeihin tehtyjen talletusten suoja laski noin puolella.

 Ennen muutosta norjalainen järjestelmä turvasi talletukset noin 200 000 euroon saakka. Muutoksen jälkeen suoja laski noin 100 000 euroon, joka vastaa muiden EU- ja ETA-maiden suojarajaa.Tämä muutos koskettaa eniten niitä asiakkaita, ketkä tekevät suuria talletuksia. 

Mitä talletussuoja kattaa?

Se, millaiset säästöt kuuluvat talletussuojan piiriin, on määritelty laissa. Turva kattaa tavallisten talletustilien lisäksi määräaikaistalletukset, pitkäaikaissäästämisen tilit sekä esimerkiksi ASP-tilit

Talletussuojan hyvä ominaisuus on sen antama turva asunnon myynnistä asunnon hankkimiseen, eli aikana jolloin tilillä saattaa hetkellisesti olla suuri summa rahaa. Turva kattaa ne rahat, jotka asiakas on saanut myymästään asunnosta ja joilla tämä aikoo ostaa uuden asunnon. 

Asuntorahat korvataan täysimääräisesti, mikäli ne ovat olleet tilillä enintään kuuden kuukauden ajan. Niihin ei päde 100 000 euron katto. Tallettajan on kuitenkin luotettavasti pystyttävä todistamaan, että korvattavat varat ovat peräisin myydystä asunnosta ja ne on tarkoitus käyttää uuden ostoon. 

Mitkä varat eivät ole turvan piiriin kuuluvia? 

Talletussuoja ei kata sijoittamalla kartutettua omaisuutta. Esimerkiksi pitkäaikaissopimukseen perustuva säästötili kuuluu talletussuojan piiriin, mutta sopimukseen liittyviä mahdollisia sijoituksia turva ei kata.

Suoja kattaa ainoastaan sijoitetun pääoman osuuden, mutta ei lainkaan sijoittamisella saavutettua tuottoa. Esimerkiksi osinkojen voitto ei näin lukeudu talletussuojan piiriin. Nämä sijoituspohjaiset talletukset kuuluvat turvan piiriin ainoastaan silloin, kun varat käytetään aikasidonnaisen takuukoron maksuun. 

Menettely korvaustilanteessa

Korvaustilanteessa Rahoitusvakausvirasto saa pankilta asiakkaan talletuksiin liittyvät tiedot. Korvauksen saajan ei siis lähtökohtaisesti itse tarvitse välittää tietojaan korvauksen maksajalle. Korvaus suoritetaan tilinsiirtona seitsemän päivän kuluessa korvauspäätöksestä. 

Joissakin tapauksissa virasto saattaa haluta lisätietoja tapauksesta, jolloin maksamiseen voi kulua kolme kuukautta. Poikkeustilanteita ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tallettajan korvaukset ovat asunnonvaihtovaroja. Asuntovaroihin liittyvää korvausta tulee tallettajan poikkeuksellisesti hakea itse Rahoitusvakausvirastolta. 

Saana Helmi

Saana Helmi

Saana Helmi on VertaaEnsin.fi sisällöntuottaja. Saana opiskelee Turun yliopistossa mediatutkimusta ja liiketoimintaa. Taloudellinen mielenrauha on hänelle tärkeä asia.