Suurin osa säästää lapsilleen, mutta harvoin säännöllisesti

|Posted by | Kaikki artikkelit, Säästäminen, Uutiset
Tags: , ,

Uutinen: Suurin osa säästää lapsilleen

Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta ilmenee, että kolme neljäsosaa vanhemmista säästää lapsilleen, ja joka neljäs näistä säännöllisesti. Keskimääräinen säästösumma on 30 euroa kuukaudessa, joka laitetaan useimmiten tilille säästöön. Suurin osa ei kuitenkaan säästä mitään erityistä tarkoitusta varten.

“Ilahduin siitä, että suurin osa vanhemmista ilmoittaa säästävänsä lapsilleen edes satunnaisesti. Säästäminen myös aloitetaan jo melko pian lapsen syntymän jälkeen. Tällöin säästöaika on pidempi. Toisaalta taas säännöllinen säästäminen lapsille on esimerkiksi Ruotsissa paljon yleisempää. Siellä viime vuonna toteutetussa kyselyssä kaksi kolmasosaa vanhemmista ilmoitti säästävänsä lapselleen säännöllisesti,” Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kertoo tiedotteessa.

Tulotaso vaikuttaa säästämisen yleisyyteen. Vähiten bruttotuloja tienaavista kotitalouksista 18 prosenttia säästää säännöllisesti lapsilleen, kun taas sama osuus rikkaimpien kotitalouksien kohdalla oli 42 prosenttia.

Säästöön laitetaan keskimäärin 30 euroa kuukaudessa, mutta summan suuruus vaihtelee iän mukaan. Mitä vanhempi lapsi, sitä enemmän näytetään säästävän: 0-8 -vuotiaille luku oli 20 euroa, 9-14 -vuotiaille 30 euroa ja 15-17 -vuotiaille 50 euroa kuukaudessa.

Suurin osa (40%) kyselyyn vastanneista ilmoitti yleisimmäksi syyksi olla säästämättä sen, että eivät pysty säästämään vaikka haluaisivat. Vain 15 prosenttia vastaajista ei pitänyt lapselle säästämistä tarpeellisena. 13 prosenttia sanoi syykseen olla säästämättä sen, että he suunnittelivat aloittavansa säästämisen myöhemmin, ja suurimmalla osalla näin vastanneista oli nuorempi lapsi (0-5 vuotias).

Tilille säästäminen on kaikkein yleisintä ja rahastoihin säästää noin viidennes (19%) vanhemmista. Puolet vastaajista (49%) ilmoitti säästötavakseen säästötilin, kun taas noin kolmannes (30%) suosi käyttötiliä. Rikkaimmat kotitaloudet suosivat rahastoihin ja pörssiosakkeisiin säästämistä selvästi enemmän kuin muut.

Kaksi kolmasosaa (63%) ei säästä lapsilleen mitään erityistä tarkoitusta varten. Viidennes ilmoitti säästökohteekseen ajokortin, kun taas 6 prosenttia säästi autoon. Vain 9 prosenttia vastaajista ilmoitti säästävänsä ensiasuntoa varten.