Mikä on sosiaalinen luotto?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Termit
Tags: , ,

sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto on vähävaraisille suunnattu luotto, jonka on tarkoitus ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista, sekä edistää luotonhakijan itsenäistä pärjäämistä. Sosiaalinen luotto on siis eräänlainen sosiaalitukien jatke.

Sosiaalista luottoa myöntävät kunnat. Tällä hetkellä kolmekymmentä Suomen kuntaa tarjoaa asukkailleen mahdollisuutta hakea sosiaalista luottoa, mikä kattaa noin 44 prosenttia koko Suomen väestöstä. Sosiaalisen luoton tarjoaminen on kunnille vapaaehtoista ja luoton ehdot (esim. määrä, myöntämisperusteet) voivat vaihdella kunnittain, kuitenkin laissa määriteltyjä reunaehtoja noudattaen.

Sosiaalista luottoa myöntävistä kunnista ei ole olemassa virallista listausta palvelun vapaaehtoisuudesta johtuen. Se, tarjoaako oma kotikunta sosiaalista luottoa, selviää helpoiten kunnan verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalipalveluihin.

Lue myös: Mikä on velkajärjestely? 

Kuka voi saada sosiaalista luottoa?

Sosiaalista luottoa voivat saada vain sitä myöntävien kuntien asukkaat, eli naapurikunnasta sosiaalista luottoa ei voi hakea. Luottoa voi saada, jos on vähävarainen ja pienituloinen mutta kuitenkin maksukykyinen. Maksukykyisyyttä arvioidessa huomioidaan seuraavat seikat:

 • hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat sekä hänen ansaintamahdollisuutensa ottaen huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja muut olosuhteet
 • hakijan tosiasialliset menot
 • hakijan velat
 • muut hakijan taloudelliseen asemaan vaikuttavat tekijät

Sosiaalinen luotto on suunnattu ennen kaikkea niille, jotka eivät taloudellisen tilanteensa vuoksi voi saada muualta kohtuuehtoista lainaa.

Lue myös: Pikavippi voi houkuttaa, mutta lue ensin nämä vinkit!

Mihin sosiaalista luottoa voi saada?

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi oman talouden hallintaan saamiseen ja velkakierteen katkaisemiseen. Muita luoton myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi:

 • asumisen turvaaminen
 • sosiaalisen kriisin ylittäminen
 • työllistymisen edistäminen
 • kodin hankinnat
 • kuntoutuminen

Lue myös: Vältä velkahelvetti – Hae apua ajoissa

Sopimus sosiaalisesta luotosta

Jos kunta hyväksyy hakemuksen sosiaalisen luoton myöntämisestä, siitä täytyy laatia kirjallinen sopimus. Luottosopimuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • luoton käyttötarkoitus
 • luoton määrä
 • luoton korko
 • luoton takaisinmaksuerien suuruus, eräpäivät ja muut takaisinmaksuehdot

Sosiaalinen luotto on kunnasta riippumatta kustannuksiltaan edullinen, mutta ei kuitenkaan ilmainen laina. Sen korko saa olla korkeintaan 6 kk euriborin suuruinen (=Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko), eikä siitä saa periä muita luottokustannuksia, kuten avausmaksuja tai nostopalkkioita. Korkotuloista kertyvät voitot kerää kunta.

Pikafaktoja sosiaalisesta luotosta

Viimeisin sosiaalisesta luotosta tehty tutkimus on vuodelta 2014. Tutkimuksen toteutti Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, ja siitä selviävät mm. seuraavat asiat:

 • Keskimääräinen sosiaalisen luoton suuruus oli 3 500 €
 • Sosiaalista luottoa myönnettiin kaikkiaan 1 053 henkilölle
 • Sosiaalisen luoton saajista 40 % oli opiskelijoita, kolmannes palkansaajia ja neljännes eläkeläisiä
 • Yleisimmät syyt luoton myöntämiseen olivat kulutusluotot ja ulosottovelat sekä talouden hallintaan saaminen

Lue myös vinkkimme parempaan taloudenhallintaan!

 

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *