Myös määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa – mutta taloudellisesti sopimussakon ottaminen ei usein kannata

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö

Sähkön hinnat nousevat tällä hetkellä lähes päivittäin, eikä tilanne ole helpottumassa nykytietojen valossa ainakaan ihan hetkeen. Tämän seurauksena kuluttajat ovat lähteneet joukoittain kilpailuttamaan sähkösopimuksia. Sähkön jälleenmyyjien sopimusehdot ja hinnat kuitenkin vaihtelevat paljon toimijasta riippuen. Myös sähkön epävarma hintakehitys aiheuttaa harmaita hiuksia, sillä kuluttajat eivät välttämättä halua sitoutua pitkään määräaikaiseen sopimukseen nykyisessä markkinatilanteessa. 

Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi selvitti millä eri ehdoin kuluttaja voi purkaa määräaikaisen sähkösopimuksen sopimussakon avulla. Tiivistettynä yhteenvetona voi todeta, että useimmissa tilanteissa määräaikaisen sopimuksen purkaminen sopimussakon kautta ei ole taloudellisesti kannattava päätös.

Näin selvitys toteutettiin

Selvitys toteutettiin ottamalla yhteyttä jokaiseen Suomessa toimivaan sähkön jälleenmyyjän asiakaspalveluun. Käytännössä yrityksiltä kysyttiin, että onko heidän kanssaan solmittua määräaikaista sähkösopimusta mahdollista purkaa kesken sopimuskauden sopimussakon uhalla. Mikäli yrityksellä on sopimussakkomahdollisuus, selvitimme mitkä ovat sopimussakon ehdot.

Mukana oli 53 sähkön jälleenmyyjää. Näistä 5 ei ole tarjonnut olemassaolonsa aikana määräaikaisia sopimuksia kuluttaja-asiakkaille ja ne on eritelty erikseen jutun lopusta löytyvään taulukkoon.

Selvityksen tiedot on kerätty 31.8 –  2.9.2022 välisenä aikana. Sähkösopimusten ehdot ovat voineet vaihtua selvityksen valmistumisen aikana tai sen jälkeen. Määräaikaisia sopimuksia ei ole välttämättä tarjolla yrityksestä riippuen. Tarkemmat sopimusehdot kannattaa selvittää sähkösopimusta tehdessä vielä erikseen.

Selvityksen tärkeimmät löydöt

  • 53 mukana olleesta yrityksestä 14 (26,4 %) tarjosi mahdollisuutta purkaa määräaikainen sähkösopimus sopimussakon avulla. Osa näistä ei kuitenkaan välttämättä tarjoa uusia määräaikaisia sähkösopimuksia tällä hetkellä.
  • Sopimussakkojen suuruudet vaihtelevat paljon. Edullisimmillaan sähkösopimuksesta pääsee eroon Enefitillä, jossa sopimussakko on 24 kuukauden määräaikaiselle sopimukselle noin 50 €. Kallein sopimussakko löytyy Nurmijärven Sähköltä, jossa sopimussakko on 500 € alle 10 000 kWh:n kulutuksella ja 1 250 € yli 10 000 kWh:n kulutuksella.

Miten määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa?

Määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa yleisesti ottaen ennen määräaikaa ainoastaan muuton yhteydessä. Tämä on usein myös helpoin tapa purkaa määräaikainen sähkösopimus. Muutosta on hyvä informoida sähkönmyyjää ajoissa (vähintään 14 vuorokautta ennen muuttoa), jotta määräaikaisen sopimuksen purku voidaan ajoittaa muuton kanssa samaan ajankohtaan.

Toinen tapa irtisanoa määräaikainen sähkösopimus on sopimussakko. Sopimussakon olemassaolosta ei pidetä sähkön jälleenmyyjien toimesta suurempaa meteliä. Mikäli sähköyritykset ovat ilmaisseet sivuillaan sopimusehdoissa sopimussakkomahdollisuudesta, sen määrää ei ole yleisesti ottaen määritelty. Koska yritysten kotisivut eivät olleet tämän osalta aina ajan tasalla, asiaa jouduttiin selvittämään kunkin yrityksen asiakaspalvelusta erikseen. Käytännössä sopimussakko on yleensä tietyn euromäärän suuruinen, jonka maksamalla määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa.

Taulukko

Oheisessa taulukossa ovat kaikki sähkönmyyntiä harjoittavat yritykset Suomessa. Selvityksessä oli mukana 53 yritystä. Näistä 5 ei ole ikinä olemassaolonsa aikana tarjonnut määräaikaisia sähkösopimuksia kuluttaja-asiakkaille ja ne on merkitty taulukkoon tähdellä. Kaikkiaan 14 yritystä (26,4 %) tarjoaa määräaikaisen sähkösopimuksen purkua sopimussakon avulla.

YritysOnko sopimussakko käytössä?
Alajärven Sähkö Oy*
Ekosähkö OyEi
EnefitKyllä
Esse Elektro-Kraft AbEi
Forssan EnergiaKyllä
FortumEi
GNP EnergyKyllä
Haminan Energia OyEi
HelenKyllä
Herrfors Oy AbEi
IlmatarEi
Imatran Seudun Sähkö OyEi
Jeppo Kraft AndelslagEi
Jylhän SähköosuuskuntaEi
Karhu VoimaKyllä
Keravan Energia Oy**
Keuruun SähköEi
Koillis-Satakunnan SähköEi
Kokemäen Sähkö OyEi
Korpelan Energia OyEi
Kotimaan EnergiaEi
Kronoby Elverk AbEi
KSS EnergiaEi
Kuoreveden SähköEi
Kymenlaakson SähköEi
Köyliön-Säkylän Sähkö OyEi
Lammaisten Energia OyKyllä
Lankosken Sähkö Oy*
Lehtimäen Sähkö Oy*
Lumme EnergiaEi
Lännen OmavoimaKyllä
Naantalin Energia OyEi
Nivos Energia OyEi
Nordic Green EnergyKyllä
Nurmijärven SähköKyllä
Nykarleby Kraftverk AbEi
OomiEi
Paneliakosken Voima OyEi
Parikkalan ValoKyllä
Pohjois-Karjalan Sähkö OyEi
Porvoon EnergiaEi
Raaseporin Energia OyKyllä
Sallila Energia OyEi
Seinäjoen Energia Oy*
Tampereen SähkölaitosEi
Turku EnergiaKyllä
Vaasan SähköEi
VattenfallEi
Vetelin EnergiaEi
Vihreä ÄlyenergiaKyllä
Vimpelin Voima Oy*
VäreKyllä
Äänekosken Energia OyEi
*) Yhdellä tähdellä merkityt sähkönmyyjät eivät ole ikinä olemassaolonsa aikana myyneet määräaikaisia sähkösopimuksia kuluttaja-asiakkaille.
**) Keravan Energia Oy:n asiakaspalvelu ei vastannut 274 minuutin jonotuksesta huolimatta.

Sopimussakkojen ehdot yrityksittäin

Enefit

Sopimussakko on yleisesti noin 50 €. Mikäli määräaikainen sopimus on 24 kuukaudelle ja sopimuksen irtisanoo 12 kuukauden jälkeen, sakko on noin 25 €. Summa siis vaihtelee sopimuksen jäljellä olevan keston mukaan.

Forssan Energia

Sopimuksen tehnyt kuluttaja on velvollinen maksamaan sähkösopimuksen perusmaksun ja energian hinnan sopimuskauden loppuun.

GNP Energia

Sopimussakko on 149 €.

Helen

Sopimussakko on yli 10 000 kWh:n kulutuksella 200 € ja alle 10 000 kWh:n kulutuksella 50 €.

Karhu Voima

Tapauskohtaista ja harvinaista, mahdollisesti kytkentämaksun verran.

Lammaisten Energia

Sopimussakko on 130 €. Summa on kuitenkin todennäköisesti nousemassa lähitulevaisuudessa.

Lännen Omavoima

Sopimussakko on 80% jäljellä olevasta loppusopimuksen arvioidusta sähkönkulutuksesta poislukien perusmaksut. Sopimussakko on kuitenkin aina vähintään 100 €.

Nordic Green Energy

Sopimussakko on vähintään 100 € tai 25 % loppusopimuskauden arvioidusta sähkönkulutuksesta.

Nurmijärven Sähkö

Sopimussakko on 500 €, jos kulutus on alle 10 000 kWh. Yli 10 000 kWh:n kulutuksella sakko on 1 250 €.

Parikkalan Valo

Myyntipäällikkö päättää eli tämä pitää aina neuvotella erikseen.

Raaseporin Energia Oy

Riippuu vuosikulutuksesta. Käytännössä kuluttaja maksaa arvioidun kulutuksen verran sopimussakkoa sopimuksen päättymiseen saakka.

Turku Energia

Sopimussakko on yleissähkösopimukselle 50 € ja yösähkösopimukselle 150 €. Asiakaspalvelija kuitenkin mainitsi, että määräaikaisia sopimuksia ei ole tällä hetkellä myynnissä. Tulevissa sopimuksissa sopimussakkomahdollisuutta ei todennäköisesti tule olemaan.

Vihreä Älyenergia

Tämä pitää huomioida sopimusta tehdessä erikseen.  Asiakaspalvelija kuitenkin mainitsi, että määräaikaisia sopimuksia ei ole tällä hetkellä myynnissä. Tulevissa sopimuksissa sopimussakko pitää huomioida itse ja käytäntö sen ympärillä vaihtelee.

Väre

Summaa ei ole määritelty erikseen.

Sebastian Remes

Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin tehtävissä. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset