Sijoittajaksi sijoituslainan avulla

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen

Mikä on sijoituslaina, ja mitkä ovat sijoituslainan ehdot? Sijoituslainaa voi ottaa sijoittamiseen silloin, kun omat varat eivät siihen riitä. 

Monelle sijoituslaina voi olla ensimmäinen kokemus sijoitusmaailmasta. Ennen sijoituslainan ottamista on hyvä miettiä mihin rahat haluaa sijoittaa ja kuinka pitkäaikaisia sijoituksia aikoo tehdä. Miten ja milloin tähtäät tuottojen saamiseen? Laske myös tarkkaan, kuinka paljon olet valmis häviämään taloudellisesti, jos sijoitukset menevät pieleen.

Vertaile lainoja ilmaiseksi

Miten hakea sijoituslainaa?

Eri pankkien välillä voi olla huomattavia eroja suhtautumisessa sijoituslainan myöntämiseen. Ennen pankkiin marssimista kannattaakin tutustua siihen prosessiin, joilla pankit päätöksensä lainan myöntämisestä tekevät.

Tutustu tarkkaan myös lainaehtoihin. Selvitä, mikä pankin korkomarginaali on, sekä vertaile aina eri vaihtoehtoja ja kilpailuta lainojen marginaalit eri pankeissa. Selvitä myös, voiko korkomenot vähentää verotuksessa ja mihin viitekorkoon laina on sidottu. 

Sijoituslaina ilman vakuuksia?

Sijoituslainan vakuus on usein edellytys lainan saamiselle: pankit ovat monesti vastentahtoisia antamaan sijoituslainaa, jos hakijalla ei ole aiempaa varallisuutta tai muita vakuuksia. 

Kannattaa myös huomioida, että sijoituslaina voi olla suhteellisen kallis esimerkiksi asuntolainaan verrattuna, sillä sijoituslainan korko on pääsääntöisesti asuntolainojen korkoa suurempi.

Riskialttiudestaan johtuen sijoituslainan ottamista kannattaa siis harkita hyvin tarkkaan: sen voi hävitä, jos sijoitusarviot eivät pidäkään paikkaansa. Lainaa ei näin ollen kannata vakuuttaa täysin muulla omaisuudella, ja lainaa pitäisi myös pystyä lyhentämään ilman, että joutuu realisoimaan muita sijoituksiaan. Sijoituslainan korot voi kuitenkin vähentää verotuksessa, mikä kompensoi jonkin verran korkeita kuluja.

Kannattaako sijoituslaina?

Jotkut puhuvat sijoituslainasta myös velkavipuna, sillä pienvarallisten ajatellaan sen avulla ikään kuin vivuttavan itseään sijoittajiksi. Termi voi viedä ajatukset negatiiviseen suuntaan, ja jotkut mieltävät sijoituslainan myös riskilainaksi.

Sijoituslaina voi kuitenkin myös olla taloudellisesti järkevä ja tuottava. Sijoituslainan voi käyttää mihin tahansa sijoitukseen. Sijoituslaina osakkeisiin, kuten arvopaperisosakkeisiin tai ETF-osakkeisiin (pörssinoteerattuihin osakkeisiin) sekä erilaisiin rahastoihin on mahdollinen. Tiettyyn yritykseen sijoitettaessa kannattaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ottaa etukäteen tarkoin selvää. 

Sijoitusasunnot omaisuuden kartuttajina

Sijoittamisen perimmäinen tarkoitus on aina kerryttää varallisuutta. Yhä useampi tavoitteleekin taloudellista riippumattomuutta ja positiivista kassavirtaa – sitä, että tilille tulee kuukausittain enemmän rahaa kuin mitä sieltä lähtee.

Asuntosijoittamisessa tämä tarkoittaa sitä, että sijoitusasunnosta jää käteen rahaa sen jälkeen, kun vuokrasummasta on maksettu vastikkeet, lainanlyhennys, sekä vaaditut verot. Sijoitusasunto kannattaa aina ostaa tiukin kriteerein: asunnon olisi hyvä tuottaa sijoittajalleen positiivista kassavirtaa.

Kassavirran pitäisi pysyä plussan puolella myös siinä tapauksessa, että korot nousevat. Positiivisen kassavirran voi saavuttaa esimerkiksi ostamalla nimenomaan korkean vuokratuoton sijoitusasunnon, mikä käytännössä usein tarkoittaa asunnon valitsemista taajamista kasvukeskuksien keskusta-alueiden sijaan.

Vuokraan on myös hyvä kiinnittää huomiota: onko se markkinatason mukainen? Jos ei, tee vuokraan korotus vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Myös useamman lainan yhdistäminen saattaa parantaa kassavirtaa: jos sinulla on esimerkiksi useita eri aikoina otettuja lainoja, niiden yhdistäminen yhdeksi lainaksi voi olla hyvä idea.

Tutustu lainojen yhdistämiseen

Sijoituslaina yritykselle

Asuntosijoittamista yrityksen kautta mielivän on hyvä tiedostaa, että pankkirahoituksen saaminen yrityksen kautta on paitsi haastavampaa myös kalliimpaa kuin yksityishenkilönä.

Pankit laskevat yritykselle sen tilinpäätösten pohjalta tietyn luottoluokituksen, joka vaikuttaa suoraan myös lainan marginaaliin eli koron osuuteen. Etenkin toimintansa alkuvaiheessa yritykselle myönnettävä laina voi olla huomattavasti kalliimpi.

Riskin kannalta osakeyhtiön kautta sijoittaminen voi kuitenkin olla viisaampaa: jos asiat eivät mene suunnitelmien mukaan, henkilökohtaiselta konkurssilta voi helpommin välttyä osakeyhtiön kautta toimiessa. Tämä edellyttää kuitenkin, ettei sijoittaja ole henkilökohtaisesti osakeyhtiön lainojen takaaja tai laittanut henkilökohtaista omaisuuttaan lainojen vakuudeksi. 

Sijoitusasuntojen siirtäminen yritykselle

Jos henkilökohtaisessa omistuksessa olevia sijoitusasuntoja haluaa siirtää yritykseen, aiheutuu tästä veroseuraamuksia. Jos asuntoja kuitenkin on useita ja sijoitustoimintaa on tarkoitus tehdä suurella volyymilla ja pitkäjänteisesti, voi siirto olla järkevää. Tämä pätee kuitenkin vain, mikäli kevyemmän verotuksen avulla saavutettavat hyödyt ovat merkittävät.

Yrityksen hyödyt paljastuvat pitkässä juoksussa parhaiten korkoa korolle -vaikutuksen ansiosta, ja alun perin maksettu suhteellisen matala ylimääräinen kulu ja vaiva voidaan saada moninkertaisesti takaisin. 

Vertaile ja hae lainaa
Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset