Onko kulta osakkeita parempi sijoitus markkinaheilahteluiden aikaan?

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
Kulta ja pörssikurssi

Sijoittaminen on ollut kuuma puheenaihe jo vuosia. Tätä silmällä pitäen vertailupalvelumme selvitti osakkeiden ja kullan hintakehityksen 20 vuoden ajalta ja laski kumpi olisi tullut historiallisesti kannattavammaksi sijoitukseksi. Kiinnitimme erityistä huomiota siihen, miten isot markkinaheilahdukset ovat vaikuttaneet sijoitusten arvoon. Aihe on ajankohtainen tämänhetkisen inflaation ja ensi vuonna todennäköisesti iskevän taantuman takia.

Taantuma on talouskehityksen laskua kuvaava termi, jonka syntyyn vaikuttavat niin kansalliset muutokset kuin globaalit ilmiöt. Käytännössä taantumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa bruttokansantuote laskee kahtena peräkkäisenä neljänneksenä. Inflaatio puolestaan tarkoittaa yleisen hintatason nousua. Kyse on siis rahan arvosta; inflaation takia yhdellä eurolla saa tänään ostettua vähemmän kuin ennen, eli rahan arvo on laskenut.

Selvitykset keskeisimmät havainnot:

  • Sekä kulta että osakkeet tuottivat sijoittajalle merkittäviä summia edellisen 20 vuoden aikana aikana. Sijoitettava rahamäärä oli 100 euroa kuussa.
  • Ensimmäiset kymmenen vuotta kultaan sijoittaminen oli kannattavampaa, mutta pidemmällä aikavälillä osakkeisiin sijoittaminen tuli tuottavammaksi. Tämä kuitenkin pätee vain selvityksessä käytettyyn ajanjaksoon.
  • Inflaatio vaikutti enemmän osakkeiden kuin kullan arvoon, mutta molempien arvo heikkeni. S&P:n osakkeiden arvo oli lokakuun 2022 loppuun mennessä 17,3 prosenttia pakkasella ja kullan arvo 4,85 prosenttia.
  • Dollarin vahvistuminen vaikuttaa negatiivisesti kullan hintaan ja toisin päin. Tämä korostui erityisesti vuonna 2013, jolloin dollarin vahvistui erityisen paljon ja kullan arvo putosi alimmilleen yli vuosikymmeneen.
  • Selvityksen perusteella osakkeet tulivat sijoittajalle yli kaksi kertaa kannattavammaksi sijoitukseksi.

Näin selvitys toteutettiin:

Selvityksen laskelmiin käytettiin 500 suuresta yhdysvaltalaisesta yrityksestä muodostuvan S&P 500:n historiallista indeksi. Indeksissä näkyy kyseisen hetken suurimmat yritykset niiden markkina-arvon mukaisella painoarvolla. Laskelmissa ei ole otettu huomioon osakkeista saatuja osinkoja, sillä kyseistä dataa ei ollut saatavilla.

Kullan sijoitusten arvo laskettiin Gold Fixin historiallisten jalometallimarkkinahintojen avulla. Edellä mainittujen pörssien suunnat heijastavat yleisellä tasolla Helsingin OMX pörssin kursseja. Laskelmissa otettiin huomioon inflaatio. 

Käytimme yhtenä esimerkki-sijoittajana Lassi Remes nimistä henkilöä. Lassi aloittaa sijoittamisen vuonna 2003 ja jatkaa sijoittamista aina nykyhetkeen saakka. Sijoitus oli sata euroa kuussa 20 vuoden ajan.

Toinen esimerkki-sijoittaja on Daniel Boijer niminen henkilö, joka sijoittaa saamansa perinnön aina pelkästään isojen markkinaheilahteluiden aikana. Hän sijoittaa sekä osakkeisiin että kultaan. Sijoituksen suuruus on kertaluontoinen 15 000 €.

Kulta ylivoimaisesti kannattavampi sijoitus 2007-2008 pörssiromahduksen aikaan

Osakkeiden arvon kehitys

Skenaario #1: Lassi on sijoittanut osakkeisiin 100 €/kk viiden vuoden ajan. Yhteensä sijoituksiin on mennyt 6 000 €, joka on tuottanut Lassille 435 € voittoa. Vuonna 2007 Yhdysvalloista alkava pörssiromahdus kääntää kuitenkin tilanteen päälaelleen. Lassin sijoitusten arvo tippuu yli 38 %, mikä tiputtaa Lassin osakeinvestoinnit miinukselle yli 2 000 € verran.

Kullan arvon kehitys

Skenaario #2: Lassi on sijoittanut kultaan 100 €/kk viiden vuoden ajan. Yhteensä sijoituksiin on mennyt 6 000 €, joka on nostanut Lassin kullan arvoa 2 837 €. Vuonna 2007 Yhdysvalloista alkava pörssiromahdus pienentää vuosittaista kasvuprosenttia yli 20 %, mutta Lassin sijoitus kultaan on silti voitollinen 293 € verran. Kuuden vuoden jälkeen Lassin kultainvestointien arvo on noussut mukavat 3 140 €.

Osakkeiden vs arvon kehitys

Skenaario #3: Daniel saa vuonna 15 000 € perinnön. Hän sijoittaa koko rahasumman osakkeisiin vuonna 2007. Vuoden 2007 pörssiromahdus laskee hänen sijoitustensa arvoa lähes 6 000 €. 15 000 eurosta on jäljellä enää 9 213 €.

Skenaario #4: Daniel sijoittaa 15 000 € perintönsä kultaan vuonna 2007. Kyseisen vuoden pörssiromahdus laskee hänen sijoitustensa arvoa lähes 6 000 €. Vuoden 2007 pörssiromahdus laskee kullan arvon nousua yli 20 prosenttia, mutta Danielin sijoitus on silti voitollinen, sillä hänen kultansa arvo on vuoden 2008 jälkeen 15 947 €.

Vuosina 2012-2013 vahva dollarin arvo veti kullan arvon alimmilleen vuosikymmeneen

Osakkeiden arvon kehitys

Skenaario #1: Lassi on sijoittanut osakkeisiin 100 € kuussa vuosikymmenen ajan. Yhteensä Lassi on sijoittanut 12 000 €, joka on poikinut voittoa 788 €. Vuosina 2012-2013 pörssikurssit ovat nousussa ja dollari vahvistuu. Lassin osakkeiden arvo nousee yli 28 %, joka euroina tarkoittaa 3 594 € voittoja. Vuoden 2013 jälkeen osakesijoitusten voitot ovat yhteensä 4 382 €.

Kullan arvon kehitys

Skenaario #2: Lassi on sijoittanut kultaan 100 € kuussa vuosikymmenen ajan. Yhteensä Lassi on sijoittanut 12 000 €, joka on nostanut sijoitetun kullan arvoa jopa 11 935 € lisää. Vuosina 2012-2013 kullan arvo laskee matalimmilleen yli kymmeneen vuoteen, kun valuutan arvo vahvistuu ja metallin arvo heikkenee. Lassin kullan arvo tippuu huimat 29,3 %, minkä johdosta Lassin kullan arvo tippuu yli 7 000 €. Vuoden 2013 jälkeen sijoituskullan pitkäaikaiset voitot ovat enää 4 923 €.

Osakkeiden vs kullan arvon kehitys

Skenaario #3: Daniel saa uuden 15 000 € perinnön vuonna 2012 ja päättää sijoittaa koko summan osakkeisiin. Vuosina 2012-2013 dollarin arvo vahvistuu ja pörssikurssit lähtevät nousuun. Erinomainen sijoitusvuosi kasvattaa Danielin osakkeiden arvoa yli 4 000 €, jonka jälkeen hänen sijoitustensa arvo on 19 215 €.

Skenaario #4: Daniel käyttää saamansa vuonna 2012 saamansa 15 000 € perinnön kultaan. Vuosina 2012-2013 kullan arvo laskee kuitenkin alimmilleen yli kymmeneen vuoteen. Danielin kullan arvo tippuu yli 4 300 €, jättäen hänen sijoitustensa arvoksi enää 10 606 €.

Tämän vuoden inflaatio vetänyt maton sijoittajien alta

Osakkeiden inflaatio

Skenaario #1: Lassi on sijoittanut osakkeisiin 100 € kuussa 19 vuoden ajan. Yhteensä Lassi on sijoittanut 22 800 €, joka nostanut osakkeiden arvoa yli 31 262 €. Vuonna 2022 pörssikurssit ovat olleet laskussa inflaation takia. Lassin osakkeiden arvo laskenut 17,3 %, joka euroina tarkoittaa lähes 8 000 € tappioita. Tämän vuoden inflaatio on pudottanut osakesijoitusten arvon 23 465 €.

Kullan inflaatio

Skenaario #2: Lassi on sijoittanut kultaan 100 € kuussa 19 vuoden ajan. Yhteensä Lassi on sijoittanut 22 800 €, jonka aikana hänen kultansa arvo on noussut 11 803 €. Vuonna 2022 kullan hinta on ollut laskussa inflaation takia. Lassin kullan arvo laskenut 4,85 %, joka euroina tarkoittaa yli 1 500 € tappioita. Tämän vuoden inflaatio on pudottanut Lassin kullan arvon 10 273 euroon.

Skenaario #3: Daniel saa jälleen uuden 15 000 € perinnön vuoden 2022 alussa ja sijoittaa sen osakkeisiin. Vuonna 2022 pörssikurssit ovat olleet laskussa inflaation takia, joten Danielin sijoituksen arvo laskee 17 % eli 2 595 €. Sijoituksesta koituneiden tappioiden jälkeen Danielin sijoitusten arvo on 12 405 €.

Skenaario #4: Daniel saa jälleen uuden 15 000 € perinnön vuoden 2022 alussa ja sijoittaa sen kultaan. Kullan arvo on laskussa inflaation takia, joten Danielin sijoituksen arvo laskee 4,85 % eli 727,50 €. Sijoituksesta koituneiden tappioiden jälkeen Danielin sijoitusten arvo on 14 272,50 €.

Yhteenveto:

Lassi tekee merkittävät voitot sekä kullalla että osakkeilla aloitettuaan sijoittamisen vuonna 2003. Kullan arvo nousi osakkeita enemmän lähes kymmenen vuoden ajan, mutta vuoden 2013 romahduksen jälkeen osakkeiden arvo ylittää kullan arvon. Kullan arvo alkoi nousta uudelleen vuoden 2013 jälkeen, mutta niiden arvo ei koskaan noussut osakkeita suuremmaksi. Lassin osakkeiden arvo on marraskuussa 2022 plussan puolella 23 465 € ja kullan puolella 10 273 €.

Danielin kertaluontoiset sijoitukset markkinaheilahteluiden aikaan osoittautuvat pitkällä aikavälillä tappiollisiksi. Toisaalta yksittäiset sijoitukset tuottivat merkittäviäkin voittoja yksittäisissä tapauksissa.

Selvityksen skenaarioissa on tuli selväksi, että osakkeet tulivat vuosina 2003-2022 sijoittajalle kannattavammaksi sijoitukseksi, etenkin kun selvitykseen ei sisällytetty mahdollisia saatavia osinkoja. Markkinoiden arvaamattomuus etenkin nykymaailman tilanteessa on kuitenkin niin suuri, ettei sijoitusten hajauttaminen ole välttämättä huono idea.

Aarne Helenius

Aarne Helenius

Aarne Helenius työskentelee VertaaEnsin.fi:llä sisällöntuotannon tehtävissä ja toimii perhe-, koti- ja matkailu-aihealueiden asiantuntijana. Hänen intohimojaan ovat urheilu, politiikka ja elokuvat.

Tarjoukset