Voiko sähkönsiirron kilpailuttaa?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Sähkötolpat

Mietitkö, onko sähkönsiirto mahdollista kilpailuttaa? Yksinkertaiseen kysymykseen on yksinkertainen vastaus: Ei. Sähkönsiirrosta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö, joka omistaa sähkölinjat – tai oikeastaan nykyisin yhä useammin maahan kaivetut kaapelit – ja laskuttaa siis käytännössä niiden käytöstä.

Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa kahdesta asiasta: itse energiasta ja sen siirrosta (veroineen). Tietyllä alueella asuvat asukkaat eivät voi itse valita sähkönsiirtoyhtiötään, vaan se määräytyy sijainnin perusteella.

Sähköverkkoyhtiö voi toki myös itse myydä energiaa, mutta sen verkossa liikutetaan myös muiden myymää sähköä. Esimerkiksi Turussa Turku Energia sekä myy sähköä että hallinnoi Turun alueen sähköverkkoa. Silti turkulainen voi ostaa sähköä vaikka Vaasasta. Siirtoyhtiötä hän ei kuitenkaan voi valita.

Koska siirtohintaan ei siis voi vaikuttaa muuten kuin muuttamalla edullisemman verkkoyhtiön alueelle, on sähköenergian hinnan kilpailuttaminen ainoa käytännöllinen keino vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen. Voit kilpailuttaa sähkösopimukset maksuttoman vertailumme kautta, jolloin näet kerralla jopa yli 40 sopimusvaihtoehtoa.

Kilpailuta sähkösopimukset ilmaiseksi

Miksi sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa?

Jotta sähkönsiirron voisi kilpailuttaa, vaatisi se rinnakkaisia sähköverkkoja, toisin sanoen: kiinteistöön tulisi sähkökaapeli kahdelta tai useammalta toimijalta. Tämä ei kuitenkaan olisi kovin tehokasta. Sähkönjakelun yhteydessä voidaankin puhua paikallisesti toteutuvasta luonnollisesta monopolista. Suurin taloudellinen tehokkuus saavutetaan tässä tapauksessa yhdellä ainoalla toimijalla.

Useampi rinnakkainen sähköverkko ei olisi tarkoituksenmukaista tai järkevää, koska sähköverkkojen ylläpitäminen on niin työlästä ja kallista.

Koko Suomi ei tietenkään ole saman sähkönjakelijan hallussa. Suomen sähköverkko koostuu korkeajännitteisestä Fingridin kantaverkosta, jolla siirretään sähköä Suomen eri osiin, alueverkkoyhtiöiden hallinnoimista suurjännitteisistä jakeluverkoista ja paikallisten sähköverkkojen jakeluyhtiöistä. Sähkönsiirtoyhtiöitä on kymmenittäin, joista osa toimii suuremmilla, osa pienemmillä alueilla.

Siirtohinnoissa onkin sitten valtakunnallisesti merkittäviä eroja. Ero halvimman ja kalleimman sähkönsiirron välillä voi olla lähes kolminkertainen. Ainoa ratkaisu ongelmaan on muuttaa muun sähkönjakelijan alueelle.

Miksi sähkönsiirto maksaa?

Sähkönsiirto on palvelu, jonka ylläpito maksaa. Sähköverkon rakentaminen on tietysti kulu sinänsä, mutta sen uusiminen ja ylläpito eivät myöskään ole ilmaisia. Viime vuosina sähkönsiirtoon on luonut hintapainetta ilmajohtojen jatkuva vähentäminen ja sähköverkon kaivaminen maahan. Tähän taas on syynä erityisesti vuonna 2013 voimaan astunut sähkömarkkinalaki, joka velvoittaa sähkönsiirtoyhtiöt takaamaan aiempaa paremman toimintavarmuuden – säästä riippumatta.

Käytännössä siis kaapelointi on nähty halvimmaksi ja varmimmaksi tavaksi nostaa toimintavarmuutta. Maahan kaivettu sähkö ei ole niin altis erilaisille häiriötekijöille, kuten myrskyille. Nyky-yhteiskunta ei siedä samanlaisia sähkökatkoja, jotka edellisille sukupolville saattoivat olla arkipäivää. Pylväiden välissä ilmassa kulkeva johto on haavoittuvampi. Kyseessä on lakisääteisen toimintavarmuuden lisäksi tietysti myös säästökysymys. Kaapelointi myös vähentää huoltotöitä.

Kotitalousasiakkaan sähkön hinta koostuu useasta palikasta, joskin kotiin tulee vain 1-2 laskua: myyjältä ja siirtoyhtiöltä. Suurin osuus sähkönsiirto hinnasta muodostuu jakeluverkkosiirrosta, mutta myös kantaverkon ja alueverkon siirtohinnat vaikuttavat hieman. On muistettava, että merkittävä osa sähkönsiirrosta on myös veroja.

Sähkönsiirtoyhtiöt eivät kuitenkaan saa pelata monopoliaan aivan vapaasti, vaikka joidenkin siirtoyhtiöiden nimet sähähtävät paikallisten asukkaiden suusta kirosanan tapaan.

Toimintaa ja siirtomaksujen hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto nelivuotisin valvontajaksoin. Siirtoyhtiöitä kannustetaan erityisesti investointeihin, mikä näkyy myös asiakkaan laskussa.

Miten sähkölaskusta voi saada pienemmän?

Vaikka sähkönsiirtoa ei voikaan kilpailuttaa, sähkönmyyjän voi. Näin kannattaakin tehdä säännöllisin väliajoin. Seuraamalla sähkömarkkinoita edes aika ajoin voi nimittäin säästää pitkän pennin. Helpoiten kilpailutus käy VertaaEnsin.fi:n sähkön kilpailutukseen tarkoitetulla palvelulla. Saat valita sähkösopimuksen omilla kriteereilläsi ja näet kaikki ajankohtaiset tarjoukset yhdellä sivulla.

Kilpailuta sähkösi

Kilpailutuksen lisäksi helpoin tapa pienentää sähkölaskua on tietysti vähentää sähkön kulutusta. Tämä vaikuttaa sekä sähkölaskuun että sähkönsiirtolaskuun. Halvempia yösähköhintoja kannattaa myös hyödyntää silloin kun se on mahdollista.

Kylmälaitteet haukkaavat sähköä melkoisesti, joten niiden kuntoon ja sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Taloyhtiössä kylpyhuoneen lattialämmitys on puolestaan usein vain mukavuustekijä. Sähkölämmitteisessä pientalossa jo pienikin lämpötilan pudotus tuntuu sähkölaskussa melkoisesti. Ilmalämpöpumpulla voi säästää lämmityskuluissa, mutta senkin hankinta ja asennus toki maksaa.

Myös veden lämmitys on iso kuluerä. Vähentämällä kuuman suihkun alla seisomista säästää sekä sähkö- että vesilaskussa.

Vaikka monet edellä olevista ja muista kulutusta vähentävistä toimista saattavat yksistään vaikuttaa pieniltä, voi niistä kokonaisuudessaan koostua vuodessa melkoinen säästö.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset