Vaaliehdokaskysely: Näin ehdokkaat ajattelevat sähköautoilusta

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Sähköauto metsän edessä.

Suomen eduskuntavaalit pidetään 2.4. Vertailupalvelu VertaaEnsin.fi teetätti vaaliehdokkailla kyselyn sähköautoiluun liittyen. Kyselyssä tiedusteltiin tulisiko sähköautojen tukia jatkaa ja onko Suomen liikenne- ja viestintäministeriön asettama 700 000 ladattavan auton määrä vuoteen 2030 mennessä realistinen.

Lähes 60 % vastanneista ei jatkaisi sähköautoille myönnettäviä tukia

Sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukea ei enää myönnetä, mutta paketti- ja kuorma-autoille tukea myönnetään edelleen. Kysyimme eduskuntavaaliehdokkailta tulisiko kyseisiä tukia jatkaa vuoden 2023 jälkeen.

Kysely sähköauton tuista.

59,2 prosenttia vastaajista oli hankintatukia vastaan, kun niiden puolesta oli 36,8 prosenttia vastaajista ja 3,9 prosenttia jätti ottamatta kantaa. Tulokset ovat merkittäviä aikana, jolloin on käynnissä suuri sähkökriisi ja sähkön hinnat poikkeuksellisen korkealla. Yksi selitys saattaa löytyä liian korkealle asetetuista sähköautotavoitteista, joita suurin osa vastaajista ei pidä realistisena.

Lähes 80 % vastaajista ei pidä 700 000 ladattavan auton määrää 2030 vuoteen mennessä realistisena

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö asetti vuonna 2020 tavoitteeksi 700 000 ladattavan auton määrän vuoteen 2030 mennessä. Suomessa oli vuoden 2022 lopussa 104 000 ladattavaa hybridiautoa ja 44 000 sähköautoa. Kysyimme eduskuntavaaliehdokkailta, onko liikenne- ja viestintäministeriön asettama tavoite realistinen.

Kysymys, onko Suomen ministeriön asettama sähköautotavoite realistinen.

78,9 prosenttia vastaajista ei uskonut tavoitteen realistisuuteen, kun 21,1 prosenttia uskoi sen olevan mahdollinen. Vastaukset herättävät kysymyksiä siitä, onko ministeriö asettanut tavoitteen liian korkealle. Tämän hetkisen ladattavien autojen määrä tulisi kasvaa yli 300 prosenttia vain seitsemässä vuodessa.

Tavoitetta pohdiskellessa on syytä ottaa huomioon myös sähköautojen latausvalmius. Julkisten latauspaikkojen latauskulut ovat nousseet, eikä nykyinen laki velvoita olemassa olevia taloyhtiöitä latausvalmiuteen. Pureuduimme tarkemmin aiheeseen taannoisessa artikkelissamme.

Perussuomalaiset selkeimmin sähköautojen tukia vastaan

Perussuomalaiset muodostivat lähes 60 % kyselyn vastaajista. Lähes 70 % perussuomalaisista ei ollut valmis jatkamaan sähköautojen tukia vuoden 2023 jälkeen. Vielä isompi osa perussuomalaisista, 82 %, ei uskonut ministeriön asettamaan ladattavien autojen tavoitteeseen.

Kyselyyn vastanneille annettiin mahdollisuus jättää kommentti kysymysten aiheisiin liittyen. Eräs asia, joka nostettiin esille perussuomalaisten toimesta, oli sähköautojen korkeat hinnat. Lähtökohtana pidettiin, että sähköautojen hintoja saataisiin laskettua sen sijaan, että niille myönnettäviä tukia jatkettaisiin.

Perussuomalaisten kanta sähköautotukiin.
Perussuomalaisten kanta Suomen sähköautotavoitteeseen.
Perussuomalaiset vs muut puolueet tukiasioissa.
Perussuomalaiset vs muut puolueet sähköautotavotteiden suhteen.
Aarne Helenius

Aarne Helenius

Aarne Helenius työskentelee VertaaEnsin.fi:llä sisällöntuotannon tehtävissä ja toimii perhe-, koti- ja matkailu-aihealueiden asiantuntijana. Hänen intohimojaan ovat urheilu, politiikka ja elokuvat.

Tarjoukset